Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Algemene voorwaarden - Miles & More Algemene voorwaarden

Het klantenloyauteitsprogramma Miles & More (‘Miles & More’) beloont de loyaliteit van haar leden als klanten. Miles & More biedt leden de kans om mijlen te verdienen of in te wisselen bij verschillende Miles & More partnerbedrijven (zoals luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en hotels).

De uitvoerder en uitgever van Miles & More zijn Miles & More GmbH (‘MMG’) en Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (‘Lufthansa’) (‘MMG’ en ‘Lufthansa’ zijn beide geacht uitvoerder te zijn). De uitvoerders behouden zich het recht voor om de geselecteerde mede-uitvoerders voor het programma in bepaalde landen te gebruiken (bv. Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, LOT Polish Airlines, Luxair en Swiss International Airlines). Een volledige lijst van de gezamenlijke uitvoerders is gepubliceerd op www.miles-and-more.com/mede-uitgevers.

Er geldt een aantal voorwaarden voor het verdienen en inwisselen van mijlen en de algemene invoering van Miles & More, die hieronder worden samengevat. Eventueel zijn ook speciale voorschriften van andere programmadocumenten van toepassing (zoals de algemene voorwaarden van Miles & More vluchtawards of de algemene gebruiksvoorwaarden voor Miles & More Online Shopping) en van de Miles & More communicatiemedia (zoals het persoonlijke Postvak, de awardcatalogus of de nieuwsbrief of het rekeningoverzicht).

1. Lidmaatschap

1.1. Geschiktheid

Personen die in aanmerking komen voor lidmaatschap zijn beperkt tot de natuurlijke personen die minstens twee jaar oud zijn en die inwoner zijn van een land waar Miles & More wordt aangeboden. Het feitelijke fysieke huis (woonplaats: bv. hoofdverblijfplaats) van het lid wordt beschouwd als verblijfplaats. Gegevens over de persoon en de verblijfplaats moeten nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden ingediend en op verzoek moet bewijs geleverd worden aan één van de uitvoerders. Er bestaat geen wettelijke vordering op deelname aan Miles & More. De uitvoerders mogen de toelating tot Miles & More weigeren zonder enige reden te hoeven geven.

1.2. Begin van het lidmaatschap

Het lidmaatschap begint wanneer een individuele mijlenrekening is geopend op verzoek van de klant. Als de kandidaat al lid is van Miles & More is een nieuwe aanvraag voor het openen van een andere persoonlijke mijlenrekening ongeldig. Dit betekent dat er maar één rekening per persoon kan worden geopend en gehouden. Nieuwe leden ontvangen een tijdelijke Miles & More nummer ter bevestiging dat het account werd geopend.

1.2.1 Tijdelijke ledenaccounts

Het tijdelijke Miles & More kaartnummer geeft de houder het recht om mijlen te verdienen voor een periode van zes maanden. De aanvraag om de mijlenrekening te openen, moet door de klant binnen deze tijdspanne helemaal worden ingevuld. Mijlenrekeningen met ontbrekende of onvolledige persoonsgegevens worden beschouwd als ‘tijdelijke rekeningen’ en zullen binnen zes maanden nadat de eerste mijlen werden toegevoegd aan het voorlopige kaartnummer worden gesloten.

1.2.2 Permanente ledenrekeningen

Zodra het lid een minimum van een awardmijl heeft verzameld, ontvangt hij/zij een Miles & More kaart met een permanent Miles & More kaartnummer. De kaart blijft eigendom van de uitvoerders en moet op verzoek van één van de uitvoerders worden ingeleverd aan een uitvoerder.

1.3. Persoonlijk Identificatienummer (PIN)

Leden ontvangen een PIN voor persoonlijke identificatie bv. als ze awards aanvragen en hun online account raadplegen. Het lid is verantwoordelijk voor misbruikpreventie door ervoor te zorgen dat geen onbevoegde derde partij toegang heeft tot de PIN. In geval van vermeend misbruik van de PIN, moet het Miles & More serviceteam onmiddellijk op de hoogte gebracht worden via één van de nummers die in de Miles & More communicatiemedia gegeven zijn (bijvoorbeeld op www.miles-and-more.com). De uitvoerders of een mede-uitvoerder zijn/is alleen aansprakelijk voor het verlies of de schade tot de ontvangst van de melding ten gevolge van het te laat of niet melden binnen het toepassingsgebied van sectie 4.1 van deze algemene voorwaarden.

1.4 Frequent flyer status van een lid

Er zullen als onderdeel van Miles & More verschillende soorten Miles & More kaarten worden verdeeld die de frequent flyer status van het lid vaststellen (zoals Frequent Traveller, Senator of HON Circle-lid).

De respectievelijke status wordt over het algemeen bepaald door het aantal verdiende statusmijlen of HON Circle mijlen binnen een vastgestelde termijn. Na het verstrijken van een bepaalde periode begint de telling van statusmijlen of HON Circle mijlen vanaf het begin van het kalenderjaar. Afhankelijk van de promotie kunnen verschillende vereisten van toepassing zijn voor het verkrijgen van een status (zoals het aantal vluchttrajecten die in een bepaalde periode gevlogen zijn). Er zijn verschillende voordelen verbonden aan elke status. Meer informatie over de kwalificatiecriteria, de duur van een status en de gerelateerde voordelen daarvan worden voorgesteld in de Miles & More communicatiemedia. Er kunnen ook voordelen in verband met de status worden aangeboden door de Miles & More-partnerbedrijven. De aard, omvang en duur van deze voordelen wordt gepubliceerd in de Miles & More communicatiemedia en kunnen daar worden bekeken.

2. Miles

2.1. Algemene informatie

De berekeningsbasis voor het Miles & More programma vormen de mijlen die zijn toegevoegd aan de mijlenrekening van het lid. Miles kan enkel worden gebruikt voor de doeleinden die uitdrukkelijk zijn aangegeven in de algemene voorwaarden, de aanvullende programmadocumenten of de Miles & More communicatiemedia.

2.1.1 Soorten mijlen

Er zijn verschillende soorten mijlen die een lid kan verdienen met Miles & More. De verschillende categorieën zijn awardmijlen, statusmijlen, selectmijlen en HON Circle mijlen. Men kan in Miles & More awards verkrijgen met awardmijlen. Statusmijlen en HON Circle mijlen bepalen het type van de statuskaart binnen Miles & More. Selectmijlen worden per kalenderjaar geteld, kunnen worden verzameld als onderdeel van een Frequent flyer status en geven het lid recht op extra voordelen. Indien van toepassing zullen andere soorten mijlen worden gepubliceerd in de Miles & More communicatiemedia. ‘Mijlen’ in de context van deze algemene voorwaarden zijn alle soorten Miles & More mijlen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

2.1.2 Andere klantenloyauteitsprogramma’s

Bonuspunten, bonusmijlen of andere rekeningeenheden van andere programma’s kunnen niet worden omgezet in mijlen, tenzij de uitvoerders een overeenkomst hebben gesloten met de respectievelijke uitvoerder van het andere programma en dit overeenkomstig hebben meegedeeld in de Miles & More communicatiemedia. Hetzelfde geldt voor de omzetting van mijlen in bonuspunten, bonusmijlen of andere rekeningeenheden van andere programma’s.

2.1.3 Overdraagbaarheid van mijlen en handeldrijven met mijlen

Mijlen en mijlenrekeningen kunnen niet worden overgedragen aan derden. De verkoop, uitwisseling, het aanbod voor een veiling of een andere overdracht van mijlen aan een derde partij is verboden. Ook onderhandelingen voor de aankoop of verkoop van mijlen en de aankoop van mijlen van leden of derden is verboden, evenals het onbevoegde gebruik van mijlen.

Afwijkende bepalingen worden uitdrukkelijk meegedeeld in de Miles & More communicatiemedia.

2.2. Rekeningsaldo

Leden kunnen het huidige saldo controleren in hun mijlenrekening via hun persoonlijke online mijlenrekening door hun Miles & More-kaartnummer en PIN in te voeren. Bovendien ontvangen leden, die Miles & More actief gebruiken, regelmatig informatie over hun actuele rekeningsaldo op voorwaarde dat het lid zich heeft ingeschreven om de Miles & More online nieuwsbrief communicaties te ontvangen. Het verzenden van een uitgeprinte versie is niet noodzakelijk als Miles & More algemeen toegang biedt tot de online rekeningoverzichten in de online mijlenrekening. Het vermenigvuldigen of vervangen van rekeningoverzichten is niet mogelijk.

2.3. Mijlen verdienen

2.3.1 Algemene bepalingen voor het verdienen van mijlen

Leden kunnen mijlen beginnen verdienen nadat het lidmaatschap begint. Mijlen kunnen enkel worden toegevoegd aan de individuele mijlenrekening van het lid voor diensten die het lid persoonlijk gebruikte. Als men gebruik maakt van de diensten van de Miles & More partnervennootschappen moet de begunstigde van Miles & More een kaarthouder zijn zodat de mijlen kunnen worden toegevoegd. De ontvanger van de factuur is hier irrelevant.

Volgens de procedure in sectie 2.3.7 kunnen mijlen worden toegevoegd voor een vlucht of partnerdienst die geautoriseerd is voor het verdienen van mijlen die plaatsvinden in de periode tussen de indiening van de aanvraag en de opening van de mijlenrekening. Leden kunnen ook mijlen verdienen voor diensten geleverd door bepaalde Miles & More partnerbedrijven. De uitvoerders en de mede-uitvoerders hebben geen directe invloed op deze bedrijven en hun diensten. Geen van de uitvoerders of de respectievelijke mede-uitvoerders van het programma is dus verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de diensten van het Miles & More partnerbedrijf (zoals vluchten, hotelverblijven, autoverhuur, aankoop van producten en diensten) en de goede uitvoering van diensten. Deze diensten worden beheerd door de algemene voorwaarden van het betreffende Miles & More partnerbedrijf.

2.3.2 Speciale bepalingen voor vluchten

Voor elk werkelijk gevlogen traject van een volledig betaalde geboekte vlucht verwerkt door Lufthansa, een mede-uitvoerder of een Miles & More partnerbedrijf zullen mijlen worden toegevoegd aan de rekening van het lid - in overeenstemming met afdelingen 2.3.6 en 2.3.7. In geval van vluchten worden de soort en aantal toegevoegde mijlen bepaald door de programmadocumenten en de Miles & More communicaties die geldig zijn op het ogenblik dat de vluchten genomen worden.

2.3.3 Speciale bepalingen voor hotels en huurauto’s

Voor elk volledig betaald verblijf van het lid bij een hotelpartnerbedrijf tegen een tarief dat in aanmerking komt voor het verdienen van mijlen, worden bij het sluiten van de accommodatieovereenkomst awardmijlen toegevoegd - in overeenstemming met secties 2.3.6 en 2.3.7. Hetzelfde geldt voor een volledig betaalde huurwagen bij een autoverhuurpartnerbedrijf tegen een tarief dat in aanmerking komt voor het verdienen van mijlen bij het sluiten van de huurovereenkomst.

Verschillende opeenvolgende overnachtingen worden beschouwd als een ‘verblijf’. Hetzelfde geldt wanneer het lid na het uitchecken dezelfde dag incheckt in hetzelfde hotel. Een ‘huur’ is de huur en het persoonlijke gebruik van een voertuig door het lid minstens één dag lang of verschillende voertuigen op opeenvolgende dagen in één of meer takken van een autoverhuurpartnerbedrijf in dezelfde stad.

2.3.4 Miles & More betaalkaarten met mijlenverdienfunctie

Wanneer men gebruik maakt van Miles & More betaalkaarten (zoals Lufthansa Miles & More Creditcard of Miles & More Creditcard) verdienen kaarthouders tot op zekere hoogte mijlen die zullen worden toegevoegd aan hun Miles & More rekening. Details worden beschreven in de algemene voorwaarden van de respectievelijke Miles & More betaalkaart.

2.3.5 Andere manieren om mijlen te verdienen

Andere tijdelijke of permanente manieren om mijlen te verdienen en hun algemene voorwaarden zullen afzonderlijk worden aangekondigd in de Miles & More communicatiemedia of door de Miles & More partnerbedrijven zelf.

2.3.6 Uitsluitingen uit het mijlentegoed

Er kunnen geen mijlen worden toegekend voor bepaalde boeking- of dienstenklassen, speciale tarieven zoals voordelen voor sectorkortingen (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP’s enz.), voor awarddiensten, gratis vluchten of diensten waarvoor het lid voordelen krijgt in het kader van andere bonusprogramma’s. Voor bepaalde andere diensten kan een mijlentegoed voor de boeking of aankoop van de relevante dienst worden uitgesloten door een aankondiging hierover aan het lid. Een mijlentegoed is ook uitgesloten voor ongebruikte, terugbetaalde, vervallen of onwettig verkregen documenten (tickets, coupons, facturen enz.). Hetzelfde geldt in andere gevallen dat de dienst die voldoet voor het verdienen van mijlen niet gebruikt of terugbetaald is.

2.3.7 Toekenningsprocedure

Mijlen zullen enkel automatisch aan de rekening van het lid worden toegekend als het Miles & More kaartnummer of een andere klantenkaart, die voor het verdienen van mijlen in aanmerking komt, wordt voorgelegd op het moment dat gebruik gemaakt wordt van de dienst die voor het verdienen van mijlen in aanmerking komt. Mijlen worden toegekend nadat de dienst die in aanmerking komt voor het verdienen van mijlen is gebruikt. Niet automatisch toegekende mijlen kunnen binnen zes maanden na het gebruik van de dienst worden toegekend aan de rekening van een lid. In dat geval moet het lid een uitvoerder de volledige documentatie bezorgen (originele instapkaart en een kopie van de ‘passenger receipt’, de originele hotel- of autoverhuurfactuur of het originele ontvangstbewijs van de aankoop van het product of de dienst). Brieven en documenten die naar de uitvoerders zijn gestuurd, worden gescand, digitaal gearchiveerd en na scanning vernietigd. Er is geen recht op het terugsturen van de ingediende originele brieven en documenten. Als een mijlentegoed wordt gemaakt ondanks het feit dat er reden is voor uitsluiting onder sectie 2.3.6 of als krediet voor andere redenen verkeerdelijk is uitgegeven of een lid misbruik maakte, hebben uitvoerders het recht om het betreffende krediet terug te boeken of in te trekken.

2.4. Mijlen uitgeven

2.4.1 Algemene voorwaarden voor het uitgeven van mijlen

Leden kunnen hun awardmijlen uitgeven voor awards zodra hun mijlenrekening voldoende saldo heeft. Basisvoorwaarde is de beschikbaarheid van de award in overeenstemming met sectie 2.4.6.

Awardaanbiedingen en het respectievelijke aantal awardmijlen zullen worden meegedeeld in de betreffende lopende Miles & More communicatiemedia. Statusmijlen en HON Circle mijlen kunnen niet worden afgekocht voor awards. Selectmijlen geven het lid het recht om verschillende voordelen te kopen binnen de context van een Frequent flyer status. Het nodige aantal selectmijlen en andere bepalingen voor het afkopen van selectmijlen zullen worden aangekondigd in de respectievelijke lopende Miles & More communicatiemedia.

De omzetting en betaling van mijlen in kasmiddelen is niet mogelijk.

2.4.2 Vluchtawards

Vluchtawards kunnen verkregen worden voor lijnvluchten, verwerkt door in aanmerking komende Miles & More luchtvaartpartners en voor geselecteerde chartervluchten. Het aantal awardmijlen dat hiervoor noodzakelijk is, hangt af van de mijlentabel die geldt op het ogenblik van de boeking (‘vluchtawardtabel’) die gepubliceerd zal worden in de lopende Miles & More communicatiemedia, in het bijzonder in (www.miles-and-more.com/flight-awardsufuwbcquasdwyyctawdw). Als de luchthaven van vertrek en de eindbestemming gevestigd zijn in verschillende awardzones (open-jaw-vluchten), is de respectievelijke hogere awardzone van toepassing voor de ingewisselde mijlen. De awardvlucht moet geboekt worden wanneer aangevraagd. De deadlines voor de aanvraag van awardvluchtticketsuitgifte hangt af van de betreffende luchtvaartmaatschappijen. Leden krijgen deze deadline op het ogenblik dat ze de awardtickets boeken via het Miles & More serviceteam. De algemene vervoersvoorwaarden van de behandelende vervoerder is van toepassing, tenzij anders aangegeven in de algemene voorwaarden voor Miles & More vluchtawards voor de betreffende vlucht die als vluchtaward werd aangevraagd. Leden moeten de belastingen, kosten, extra kosten die verschuldigd zijn aan de betreffende luchtvaartmaatschappijen en alle extra servicetarieven voor de gevraagde mijlen betalen. Informatie over de bedragen wordt bezorgd door het Miles & More serviceteam.

2.4.3 Upgrade awards

Op lijnvluchten verwerkt door Lufthansa, mede-uitvoerders en bepaalde in aanmerking komende Miles & More luchtvaartpartners kunnen upgrades voor een enkele reis worden aangevraagd als een award per ‘point-to-point verbinding’ (vluchtsegment/leg), op voorwaarde dat er een volledig betaald ticket is (zie secties 2.3.2 en 2.3.6). Het aantal awardmijlen dat hiervoor noodzakelijk is, wordt bepaald door de mijlentabel die geldt op het ogenblik van de boeking en publicatie in de lopende Miles & More communicatiemedia, in het bijzonder in www.miles-and-more.com/flight-awards. Bepaalde tarieven, reserveringsklassen en groepsboekingen kunnen worden uitgesloten uit de upgrade. Meer gegevens zijn te vinden in de algemene voorwaarden voor Miles & More vluchtawards, die kunnen worden gedownload van www.miles-and-more.com/nl/flightawards-conditions. De voorwaarden voor het opnieuw boeken van upgrade-awards zijn te verkrijgen van het Miles & More serviceteam.

2.4.4 Andere awards

Andere awards, de algemene gebruiksvoorwaarden en andere gebruiksmogelijkheden voor mijlen zullen afzonderlijke worden aangekondigd in de respectievelijke lopende Miles & More communicatiemedia.

2.4.5 Award aanvragen

Awards kunnen worden aangevraagd van een uitvoerder, een mede-uitvoerder of een Miles & More partnerbedrijf, afhankelijk van de respectievelijke award. Hierbij moeten de Miles & More kaartnummer en PIN worden gegeven. Voor verschillende awards zijn voorafgaande boekingsdeadlines noodzakelijk (zoals postleveringstermijnen) die terug te vinden zijn in de communicatiemedia van Miles & More of die verkregen kunnen worden van het Miles & More serviceteam. De weergave van een elektronische awardticket is, indien technisch mogelijk - tot een werkdag voor vertrek mogelijk.

2.4.6 Beschikbaarheid en speciale voorwaarden voor awards

De beschikbaarheid van awards varieert in functie van de datum, het seizoen en de bestemming. Individuele awards zijn mogelijk op bepaalde ogenblikken niet beschikbaar. Awards kunnen niet met bepaalde diensten gecombineerd worden tegen beperkte tarieven (in overeenstemming met sectie 2.3.6).

De uitvoerders of mede-uitvoerders hebben geen rechtstreekse invloed op de beschikbaarheid en kwaliteit van de door Miles & More partnerbedrijven geleverde awards. Dus noch de uitvoerders, noch de betreffende mede-uitvoerder zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de diensten die geleverd worden door andere Miles & More partners (bv. vluchten, hotelaccommodatie en huurauto´s) en de correcte uitvoering van overeenkomsten. Dergelijke diensten worden beheerd door de algemene voorwaarden van het betreffende Miles & More partnerbedrijf.

2.4.7 Uitgifte van awarddocumenten

Als de verdiende award beschikbaar is, krijgt de deelnemer award documenten (award tickets en/of certificaten voor andere awards). Versturen van award tickets en upgrade award-certificaten als papieren document vindt alleen plaats als de standaard elektronische uitgifte als elektronisch ticket of eUpgrade niet mogelijk is.

In uitzonderlijke gevallen kunnen awardtickets en upgrade-awards zeven werkdagen voor de vertrekdatum worden aangevraagd en via expresverzending worden geleverd aan een servicetarief na overleg met het Miles & More serviceteam. Buiten Duitsland verschilt de tijdspanne voor expresaanvragen in functie van de daar vastgestelde algemene voorwaarden.

In het belang van het lid zelf moeten zij onmiddellijk controleren of de verstuurde documentatie volledig en correct volgens hun aanvraag is. Awardvluchtdocumenten zijn geldig gedurende twaalf maanden na uitgifte.

De geldigheid van andere awarddocumenten (zoals voor evenementen-, auto-, hotel- en toerismeawards) zijn te vinden in de Miles & More communicatiemedia.

2.4.8 Omzetbaarheid en verhandeling van awarddocumenten

Awarddocumenten, in het bijzonder awardtickets, mogen enkel worden uitgegeven aan personen voor eigen gebruik, aan personen waarmee het lid persoonlijk verbonden is via een wederzijdse relatie zoals familie, vrienden en kennissen, en mogen niet worden ingewisseld voor andere awards of kasmiddelen.

De verkoop, uitwisseling, het aanbod voor een veiling of een andere overdracht van awarddocumenten aan een derde partij is bovendien verboden. Ook onderhandelingen voor de aankoop of verkoop van awarddocumenten en de onbevoegde koop en het onbevoegde gebruik van awarddocumenten zijn verboden. Miles & More coupons en eVouchers worden beschouwd als awarddocumenten in de context van deze sectie 2.4.8.

2.4.9 Teruggave en verlies van awarddocumenten

Afhankelijk van de specifieke award kan voor de teruggave van een vluchtaward een servicetarief worden toegepast. De voorwaarden voor het terugzenden en het bedrag van het servicetarief is op het moment van terugzending terug te vinden op de respectievelijke lopende Miles & More communicatiemedia of is te verkrijgen van het Miles & More serviceteam.

Gestolen of verloren awarddocumenten kunnen enkel vervangen worden mits betaling van een gepast servicetarief via een nieuwe uitgifte, indien vervanging mogelijk is op basis van de voorwaarden van de specifieke soort award die men kan verkrijgen via het Miles & More serviceteam. Zo niet, worden de awardmijlen terugbetaald aan het lid, na aftrek van redelijke servicekosten. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het Miles & More serviceteam. Servicekosten zijn niet van toepassing als de documenten in de post of onderweg van Miles & More naar het lid verloren zijn gegaan en het lid binnen 21 dagen na aanvraag bij het Miles & More serviceteam een klacht heeft ingediend over het niet ontvangen van de documenten.

2.4.10 Misbruik

In het kader van deze algemene voorwaarden zijn leden aansprakelijk voor misbruik indien zij, door hun handelingen, voldoen aan de bepalingen van sectie 2.1.3 (overdracht/verhandeling van mijlen) of sectie 2.4.8. Paragraaf 2 (overdracht van awarddocumenten).

2.4.11 Gevolgen van misbruik

In geval van een ongepast gebruik waarvoor het lid verantwoordelijk is, behouden de uitvoerders of een derde die de toestemming kreeg van de uitvoerders het recht om de awarddocumenten te beëindigen of in te trekken, om de uitgifte van een award te weigeren of om de inwisseling van een award niet te aanvaarden.

Het recht tot beëindiging in overeenstemming met sectie 3 en het recht om verdere vorderingen tegen het lid in te stellen, inclusief vorderingen voor schade, blijven van toepassing.

Als het misbruik betrekking heeft op een awardticket voor vervoer, hebben uitvoerders ook het recht om de werkelijke ticketprijs in euro te herberekenen en om het lid dat verantwoordelijk is voor het misbruik in overeenstemming met sectie 2.4.8 te factureren. Awardmijlen die reeds zijn afgetrokken voor het awardticket zullen na herberekening en na volledige betaling opnieuw worden toegevoegd aan de mijlenrekening van het lid.

Indien de door het lid gekochte awardmijlen worden teruggeroepen vanwege misbruik (zie sectie 2.1.3), behouden uitvoerders het recht om een vergoeding voor schade te vragen, in plaats van het terugroepen van het vereiste aantal mijlen, indien het mijlenrekeningsaldo onvoldoende blijkt voor het terugroepen van het volledige bedrag van de onjuist aangekochte awardmijlen. De uitvoerders hebben dit recht ook als de mijlenrekening een negatief saldo heeft of in andere gevallen van misbruik of ongeregeld gedrag door het lid.

Het lid behoudt in alle gevallen het recht om te bewijzen dat er geen of minder schade heeft plaatsgevonden.

2.5. Vervaldatum van awardmijlen

Als awardmijlen niet binnen 36 maanden na de gebeurtenis (vluchtdatum, begin hotelverblijf, tijdstip van autoverhuur enz.) is afgekocht van de mijlenrekening zijn ze vervallen tegen het einde van het volgende kwartaal, tenzij langere vervalperiodes werden gepubliceerd in de Miles & More communicatiemedia. De datum en het bedrag van de verstreken mijlen zullen minstens één kwartaal vóór de vervaldatum afzonderlijk worden aangegeven in de Miles & More rekeninginformatie of de individuele online mijlenrekening.

2.6. Belastingen, extra kosten en servicekosten

Alle aanverwante kosten zoals belastingen, lasten, extra kosten van betreffende luchtvaartmaatschappijen en kosten voor diensten in verband met de uitgifte of het gebruik van een award zijn ten laste van het lid en zullen worden aangerekend via de creditcard. Informatie over het bedrag van de belastingen, lasten, extra kosten en alle toepasselijke servicetarieven zijn te verkrijgen via het Miles & More serviceteam.

3. Schending van algemene voorwaarden, blokkering van rekening en beëindiging van overeenkomst

3.1. Beëindiging, blokkering, uitsluiting uit het deelnameprogramma

3.1.1 Correcte beëindiging

Het lid kan de contractuele relatie te allen tijde in tekstuele vorm opzeggen zonder voorafgaande kennisgeving.

Correcte beëindiging door uitvoerders is mogelijk, zonder dat ze hier een reden voor hoeven aan te geven, met een opzegtermijn van vier weken. Een correcte beëindiging door een lid met Frequent flyer status door de uitvoerder of een mede-uitvoerder, zonder hiervoor redenen op te geven, is echter ten vroegste mogelijk aan het einde van de bestaande Frequent flyer status en met een minimale opzegtermijn van vier weken.

3.1.2 Buitengewone beëindiging

Ongeacht de Frequent flyer status kan een buitengewone beëindiging zonder opzegtermijn door de uitvoerders worden afgedwongen om gegronde redenen, evenals de uitsluiting van toekomstig lidmaatschap voor het programma. Gegronde redenen gelden in het bijzonder in geval van een toerekenbare ernstige schending door het lid van de algemene voorwaarden of de algemene vervoersvoorwaarden van Lufthansa, een mede-uitvoerder, een Miles & More partnerbedrijf of van andere voorschriften van Miles & More die met het lid waren overeengekomen. Hetzelfde geldt in geval van misbruik in overeenstemming met sectie 2.4.10 en bij belangrijke onjuiste voorstelling of intimiderend of beschadigend gedrag ten aanzien van werknemers of klanten (bv. passagiers) van een uitvoerder, een mede-uitvoerder of een Miles & More partnerbedrijf. Hetzelfde geldt als de instructies van het respectievelijke personeel niet worden opgevolgd, in het bijzonder aan boord of in de lounges.

Uitgezonderd in de gevallen van § 323 lid 2 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (BGB) is een uitzonderlijke beëindiging enkel toegestaan na afloop van een bepaalde periode of na het negeren van een waarschuwing.

3.1.3 Blokkering en uitsluiting uit lidmaatschap van het programma

In de gevallen beschreven in sectie 3.1.2 kunnen uitvoerders de award van een Frequent flyer status of een bestaande status ook zonder kennisgeving eenzijdig verwerpen, in plaats van het recht op beëindiging toe te passen.

Bovendien hebben uitvoerders het recht om de rekening van het lid te blokkeren in de gevallen beschreven in sectie 3.1.2. Het recht op blokkeren bestaat ook in geval van objectieve vermoedens van het bestaan van een geldige reden en voor een periode die nodig is om de omstandigheden van deze zaak grondig te onderzoeken. Vorderingen van leden vanwege een blokkering die is toegestaan in het kader van de bovenstaande bepalingen zijn onbestaand.

Vernieuwd lidmaatschap voor Miles & More is verboden na een door de uitvoerders verklaarde beëindiging. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing voor de totstandbrenging van de relatie volgend op een beëindiging.

3.2. Mijlengeldigheid in geval van beëindiging

3.2.1 In geval van correcte beëindiging

In geval van correcte beëindiging door het lid of de uitvoerders blijven de awardmijlen geldig voor een periode van twaalf maanden na ontvangst van de beëindiging, zolang de mijlen niet beschermd zijn tegen een latere vervaldag vanwege een bestaande Frequent flyer status of een eerdere vervaldag plaatsvindt in overeenstemming met sectie 2.5.

Indien een lid meer dan 500.000 awardmijlen heeft wanneer hij de beëindiging ontvangt, blijven de awardmijlen geldig gedurende een periode van 36 maanden na ontvangst van de beëindiging, tenzij de mijlen niet beschermd zijn tegen verval vanwege een bestaande Frequent flyer status of een eerdere vervaldag van toepassing is op basis van sectie 2.5.

3.2.2 In geval van buitengewone beëindiging

In geval van een gerechtvaardigde onmiddellijke buitengewone beëindiging door de uitvoerders blijven de awards geldig voor een periode van zes maanden na ontvangst van de beëindiging, tenzij een eerdere vervaldag geldt op basis van sectie 2.5.

3.3. Beëindiging van het programma

De uitvoerders hebben te allen tijde het recht om Miles & More te stoppen en om de lidmaatschapsovereenkomsten correct te beëindigen. Secties 3.1 en 3.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op deze beëindigingen.

Hetzelfde geldt indien Miles & More wordt vervangen door een ander programma. In dat geval heeft het lid ook het recht om te beëindigen in overeenstemming met sectie 3.1. Hetzelfde geldt als de uitvoerders van Miles & More zouden veranderen. Sectie 3.2 is in beide gevallen van toepassing.

4. Andere

4.1. Aansprakelijkheid

Voor schade opgelopen door leden in verband met hun lidmaatschap via een uitvoerder, een mede-uitvoerder of de respectievelijke hulppersonen is het volgende van toepassing: aansprakelijkheid is onbeperkt in geval van opzet of grove schuld en als er een garantie bestaat. In gevallen van lichte nalatigheid is aansprakelijkheid in geval van verlies van leven, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid ook onbeperkt. In geval van een licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de daaruit voortvloeiende materiële schade en het financiële verlies ten bedrage van de voorzienbare, meestal optredende schade. Een belangrijke contractuele verplichting is een verplichting die moet worden nageleefd zodat de Overeenkomst naar behoren wordt uitgevoerd en de naleving waarop de Overeenkomst steunt en recht heeft om te steunen.

Verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten - met uitzondering van de vorderingen onder de Wet Productaansprakelijkheid.

4.2. Privacybeleid

De persoonsgegevens van het lid in verband met het lidmaatschap zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van Miles & More. Meer informatie over de uitvoering van het Miles & More programma en de verwerking van gegevens is te vinden op www.miles-and-more.com/nl/privacy-statement.

Deze details omvatten in het bijzonder de gegevens die het lid geeft bij de inschrijving en tijdens zijn lidmaatschap (‘Basisgegevens’) evenals gegevens die uitvoerders, mede-uitvoerders of Miles & More partnerbedrijven ontvangen in verband met zijn lidmaatschap (in het bijzonder bij het verdienen en afkopen van mijlen) (‘Programmagegevens’).

Persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd aan uitvoerders voor administratie, verdere ontwikkeling en marketing van Miles & More als hun eigen programma, indien:

  • een lid zich via een mede-uitvoerder heeft ingeschreven voor Miles & More; in welk geval de Basisgegevens die verzameld zijn via het Miles & More kaartnummer en de Programmagegevens van het lid in verband met de diensten van de mede-uitvoerder, kunnen worden doorgegeven aan de mede-uitvoerder,
  • een mede-uitvoerder een luchtvaartmaatschappij is en de woonplaats van het lid binnen de thuismarkt van deze mede-uitvoerder ligt; kunnen in dit geval de Basisgegevens, het Miles & More kaartnummer en de Programmagegevens van het lid worden doorgegeven aan de uitvoerder,
  • een mede-uitvoerder een luchtvaartmaatschappij is en het lid vluchten gebruikt van deze mede-uitvoerder; kunnen in dit geval bovenop de Basisgegevens ook de Programmagegevens worden doorgegeven aan de mede-uitvoerder,
  • een lid een Frequent flyer status gewonnen heeft bij een mede-uitvoerder; kunnen in dit geval statusgegevens van het lid worden doorgegeven aan de mede-uitvoerder, bovenop de Basis-gegevens en de Programmagegevens in verband met de diensten die door de mede-uitvoerder gegeven zijn.

 

 
Bovendien hebben luchtvaartmaatschappijen binnen de Lufthansa Group (opgesomd in www.miles-and-more.com/mede-uitgevers) hun klantenloyauteitsactiviteiten gecombineerd. Daarom worden de Basisgegevens en de status- en Programmagegevens van een lid die Lufthansa Group luchtvaartmaatschappij verkreeg, beheerd in een gezamenlijke gegevensbank voor alle Lufthansa Group luchtvaartmaatschappijen. Deze gegevens kunnen in het bijzonder verwerkt en in samengevatte vorm gebruikt worden (dat wil zeggen zonder dat een lid geïdentificeerd kan worden) voor analyse voor het management, voor verdere ontwikkeling en marketing van Miles & More.

Bovenop de voormelde doeleinden kunnen persoonsgegevens ook verwerkt en gebruikt worden door de uitvoerders, mede-uitvoerders en/of partnerbedrijven, op basis van een afzonderlijke toestemming door een lid, voor andere doeleinden bovenop de bovenvermelde doeleinden (in het bijzonder voor het versturen van informatie over Miles & More of producten van de uitvoerders, mede-uitvoerders of Miles & More partnerbedrijven, waaronder analyses voor de voorbereiding van dergelijke mailings).
Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Miles & More is te vinden in het gegevensbeschermingsbericht van Miles & More. Dit kan worden gedownload via www.miles-and-more.com/nl/privacy-statement of kan worden aangevraagd door te e-mailen naar de Lufthansa Group Data Protection Officer (datenschutz@dlh.de).

4.3. Verlies, diefstal

Verlies, diefstal van, of schade aan de Miles & More kaart moet onmiddellijk worden gemeld aan het Miles & More serviceteam Hierdoor kan onmiddellijk een nieuwe kaart worden uitgegeven. 

4.4. Wijzigingen aan het programma of de algemene voorwaarden

De uitvoerders behouden zich het recht voor om wijzigingen of toevoegingen te maken aan de algemene voorwaarden, de awards, de vluchtawardtabel of andere processen beschreven in de programmadocumenten voor Miles & More, op voorwaarde dat het lid hierdoor niet te kwader trouw wordt benadeeld. Vorderingen voor schade door leden tegen uitvoerders voor wettelijk vereiste landspecifieke wijzigingen zijn uitgesloten.

Wijzigingen of toevoegingen aan de awards, de vluchtawardtabel of andere processen voor Miles & More zoals beschreven in de programmadocumentenprocessen zullen worden gepubliceerd in de communicatiemedia van Miles & More.

Wijzigingen of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zullen schriftelijk gepubliceerd worden. De wijzigingen van of toevoegingen aan de algemene voorwaarden worden goedgekeurd geacht als een lid geen schriftelijk verzet aantekent binnen twee maanden na publicatie. De uitvoerder zal in het bijzonder op het ogenblik van de publicatie verwijzen naar dit gevolg. Als een lid de wijziging of toevoeging verwerpt, kan zijn lidmaatschap worden beëindigd door middel van een buitengewone beëindiging in overeenstemming met sectie 3.1 van de algemene voorwaarden.

4.5. Wet, bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst valt uitsluitend onder de Duitse wetgeving. Als het lid een handelaar is, is de bevoegde rechtbank Frankfurt am Main, Bondsrepubliek Duitsland. Hetzelfde geldt als het lid geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft en geen inwoner is van de Europese Economische Ruimte (EER). Als het lid een verbruiker met woonplaats buiten Duitsland maar binnen de EER is, heeft het lid de mogelijkheid om vorderingen in te dienen in Frankfurt am Main, Bondsrepubliek Duitsland, of bij de bevoegde rechtbank in het land waarvan hij inwoner is. Het lid kan bovendien ook vervolgd worden in hun algemene bevoegde rechtbank of een andere locatie waar er een wettelijke jurisdictie is. Operators zijn niet verplicht om deel te nemen aan geschillenprocedures, noch hebben zij de plicht om de mogelijkheid voor deelname aan dergelijke procedures aan te bieden.

Vanaf 01/2017

 

ufuwbcquasdwyyctawdw