Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Privacybeleid Miles & More-website, -app en -communicatie

In dit privacybeleid geven we u aan welke persoonsgegevens tijdens uw bezoek en gebruik van onze websites, onze app en onze andere digitale communicatiemedia (zoals bijvoorbeeld de Miles & More-nieuwsbrief) worden verkregen en hoe deze worden verwerkt.

 

Voor deelname aan het Miles & More-programma geldt ook het Privacybeleid Miles & More-programma.

 

1. Verantwoordelijke voor privacybescherming

We/wij” betekent Miles & More GmbH, Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt am Main (”MMG”), die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (”AVG”) en de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, ”BDSG”).

Voor zover naar de “Uitvoerder” wordt verwezen betekent dit MMG en de Deutsche Lufthansa AG (“Lufthansa”), de uitvoerder en uitgever van het klantenbindingsprogramma Miles & More (”Miles & More”) en die hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk zijn in het kader van art. 26 AVG. De wezenlijke inhoud van deze overeenkomst voor meerdere gegevensbeheerders stellen we u graag op aanvraag ter beschikking. Alle informatie over deze bedrijven vindt u in de desbetreffende colofon op www.miles-and-more.com en www.lufthansa.com.

2. Algemeen

2.1 Functionaliteiten voor Miles & More-leden

Op onze website en in onze app bieden wij verschillende functies aan, waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Deze functies kunnen bijvoorbeeld alleen voor Miles & More-leden na inloggen met hun gegevens (zoals Miles & More–kaartnummer en PIN of gebruikersnaam en wachtwoord) toegankelijk zijn.

 

De volgende functies zijn voor u beschikbaar als aangemeld Miles & More-lid:

 

 • Profielweergave en -aanpassing 
 • Claimen van awards
 • Gebruik van platformen voor inwisselen en verzamelen van Miles
 • Gebruik van op u afgestemde informatie en aanbiedingen 
 • Deelname aan enquêtes of wedstrijden

 

Voor zover voor gebruik van de functionaliteiten verdere persoonsgegevens nodig zijn wordt dit op onze website of in onze app duidelijk kenbaar gemaakt. Verplichte velden zijn daarbij duidelijk aangegeven; zonder die verplichte gegevens is gebruik van de betreffende functionaliteit niet mogelijk.

 

Juridische basis voor de verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen) en bij het aanbieden van op u afgestemde aanbiedingen en deelname aan enquêtes en wedstrijden, art. 6, paragraaf 1, lid a AVG (toestemming).

2.2 Overige functionaliteiten

Wij kunnen u op onze website of in onze app ook functionaliteiten aanbieden, die zonder aanmelding te gebruiken zijn, maar waarvoor wel persoonsgegevens verwerkt worden. Deze functionaliteiten kunnen onder andere zijn:

 

 • Gebruik van het contactformulier voor stellen van vragen of sturen van opmerkingen aan ons

 

Juridische basis voor de verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen).

3. Gegevensverwerking bij gebruik van onze website

3.1 Niet aangemelde gebruikers

U kunt gebruik maken van onze website zonder actief door een registratie of aanmelding bij het Miles & More-programma persoonsgegevens te verstrekken. Ook in dit geval moeten we bepaalde informatie verwerken, om uw gebruik van onze website mogelijk te maken. 

 

De volgende gegevens (zogenaamde logfiles) worden automatisch door onze server opgeslagen:

 

 • Domeinnaam
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • Gegevensaanvraag van uw klant (bestandsnaam en url)
 • http-antwoordcode
 • Aantal tijdens de verbinding verzonden bytes
 • IP-adres van uw eindapparaat
 • Eigenschappen eindapparaat, zoals bijv. het besturingssysteem
 • Website-referrer (informatie over de website, die u direct voor het bezoek aan onze website hebt bezocht)
 • Plaatsgegevens (zonder uw toestemming alleen regio)

 

Deze gegevens worden verwerkt en ter controle op veiligheid 90 dagen bewaard, om in technische zin het openen van de website en de stabiliteit en veiligheid daarvan mogelijk te maken. Juridische basis voor de verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid f AVG (legitiem belang – bedrijfsbelang voor technische stabiliteit van de website). 

 

Daarnaast wordt uw IP-adres geanonimiseerd verwerkt, om onze website tegen aanvallen van buiten te beschermen (bijv. aanvallen van hackers, botnets, andere vormen van misbruik). Uw IP-adres wordt niet in uw profiel opgeslagen en is voor ons niet (zonder significante en onevenredige inspanning) te herleiden naar uw persoon. Juridische basis voor de verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid f AVG (legitiem belang – bedrijfsbelang voor veiligheid van de systemen). 

 

Daarnaast maken wij gebruik van technologieën voor opnieuw herkennen van uw apparaat, met bijvoorbeeld cookies, lokale opslag, enz. Meer informatie hierover vindt u onder punt 3.3.

3.2 Aangemelde gebruikers

U heeft de mogelijkheid om u op onze website met uw Miles & More-kaartnummer en PIN of met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden, om gebruik te maken van de onder punt 2.1 genoemde functionaliteiten. Naast de onder punt 3.1 genoemde gegevens worden uw stam-, status- en programmagegevens en enkele gegevens na aanmelding, zoals in dit privacybeleid beschreven, verwerkt. 

 

Wij bieden u de mogelijkheid aangemeld te blijven op onze website. Bij inschakelen van deze functionaliteit tijdens het aanmeldproces wordt een cookie met een herkenningscode opgeslagen, zodat u zich bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft aan te melden en wij u weer herkennen. Alleen bij gevoelige, veiligheidsrelevante functies, zoals het inwisselen van Miles, vragen wij altijd opnieuw om uw aanmeldgegevens. Als u de keuze voor opslag van uw aanmeldgegevens uitschakelt of alle cookies in de instellingen van uw browser wist, wordt de cookie weer verwijderd en moet u zich opnieuw aanmelden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het gebruik van deze functionaliteit niet aangeraden voor openbaar toegankelijke computers of andere apparaten.

3.3 Cookies/Web Beacons/Local Storage/Locate me

3.3.1 Cookies/Web Beacons

Om ons aanbod zo gebruiksvriendelijk mogelijk vorm te geven maken wij gebruik van zogenaamde cookies, lokale en sessieopslag en webbeacons.


Bij een “cookie”  gaat het om een klein tekstbestandje, dat een webserver (dus de webserver van www.miles-and-more.com) naar uw browser stuurt als u een website bezoekt. Afhankelijk van de instelling van uw browser wordt de cookie opgeslagen of geweigerd. Als het bestand wordt opgeslagen, kan onze webserver uw apparaat herkennen. Als u later de website opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies die een wachtwoord vereisen, vermijdt u met een cookie dat u gegevens opnieuw moet invoeren. Daarmee vergemakkelijken cookies het gebruik van websites, die gebruikersinvoer vereisen.

 

Wij gebruiken:
 

 • “Sessiecookies”
  Deze verlopen aan het eind van de browsersessie en kunnen uw acties tijdens deze sessie vastleggen. Ze worden gewist als u uw browsersessie beëindigd.
 • “Permanente cookies”
  Deze worden tussen verschillende browsersessies op uw apparaat opgeslagen en kunnen uw instellingen of handelingen op meerdere websites vastleggen. Deze worden na een ingestelde duur gewist, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies echter ook altijd via uw browserinstellingen wissen.
 • Sessieopslag
  Vergelijkbaar met het gebruik van cookies. Daarbij worden gegevens in uw browser opgeslagen. Bij het sluiten van de browser worden de gegevens gewist.
 • Lokale opslag
  Dit is ook te vergelijken met het gebruik van cookies. Het is bedoeld voor veilige en langdurige opslag van de verkregen informatie. Meer hierover onder punt 3.3.2.

 

Wij onderscheiden verder de volgende categorieën cookies:
 

 • Noodzakelijk voor uitvoering
  Deze cookies zijn vereist voor het gebruik van de website en maken bijvoorbeeld aanmelden, inwisselen van Miles en beveiligingsfuncties mogelijk. Bovendien kunnen we met deze soort cookies herkennen of u in uw profiel aangemeld wilt blijven, om u onze diensten bij een volgende bezoek aan onze website sneller te kunnen aanbieden.
 • Statistiek
  Om ons aanbod en onze website verder te kunnen verbeteren maken wij gebruik van geanonimiseerde gegevens voor statistiek en analyse. Met behulp van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld de bezoekersaantallen en het effect van bepaalde pagina’s van onze website gebruiken en onze inhoud optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Adobe Analytics (zie punt 5).
 • Personalisering
  Deze cookies worden gebruikt om uw gepersonaliseerde inhoud, passend bij uw interesse, te tonen. Daarmee kunnen we u aanbiedingen presenteren die voor u bijzonder relevant zijn.

 

U kunt uw browser zo instellen dat cookies gezet of geblokkeerd worden. Daarnaast kunt u instellen dat alle cookies aan het einde van een sessie gewist worden of bepaalde cookies handmatig wissen. Denk eraan dat in het geval van blokkeren of wissen van bepaalde cookies de functionaliteiten van onze website alleen nog beperkt of helemaal niet meer beschikbaar zijn. U kunt in dit geval geen gebruik maken van uw persoonlijke profiel en op u afgestemde inhoud.


Mogelijkerwijs is uw browser al zo ingesteld, dat er elke keer een melding wordt getoond als er een cookie binnenkomt. Omdat bij elke pagina van onze website de identificatie-cookie opnieuw wordt verzonden, kan dit bericht erg storend werken. Daarom raden we u aan om uw browser zo in te stellen, dat cookies van www.miles-and-more.com altijd worden toegelaten. U kunt deze instelling opslaan voor individuele websites.

Meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen vindt u op meine-cookies.org of youronlinechoices.com.


Webbeacons zijn kleine grafische bestanden (ook bekend als “1x1 gif”, “pixeltag” of “Clear GIFs”), die op onze websites, apps, toepassingen en nieuwsbrieven kunnen zijn opgenomen en doorgaans worden ingezet in combinatie met cookies. De hiervoor gegeven informatie over cookies gelden ook voor webbeacons; webbeacons worden niet ingezet als u het gebruik ervan middels de overeenkomstige cookies niet heeft toegestaan. 

3.3.2 Local Storage (“lokale opslag”)

Wij maken gebruik van zogenaamde Local Storage. Daarbij worden uw gegevens (stamgegevens, statusgegevens en programmagegevens) na aanmelding lokaal in de cache van uw browser opgeslagen, en ook na het sluiten van de browser bewaard, zolang u de cache niet leegmaakt. Ze kunnen bij het volgende gebruik van de website weer worden gebruikt. Door gebruik van Local Storage kunnen we u bij gebruik van onze website uw gegevens juist tonen zonder deze processen onnodig te vertragen en interfaces te overbelasten. 

 

Als u het gebruik van Local Storage niet wilt kunt u dit op elk moment in de instellingen van de betreffende browser aangeven.

3.3.3 Juridische basis

Juridische basis voor de inzet van noodzakelijke cookies overeenkomstig punt 3.3.1 is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen). Juridische basis voor de punten 3.3.1 en 3.3.2 is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid f AVG (legitiem belang). Voor punt 3.3.1 ligt het bedrijfsbelang bij cookies voor statistische doeleinden en doelen voor personalisering bij doorontwikkeling en relevantie van de website en het programma. Voor punt 3.3.2 ligt het bedrijfsbelang bij de bespoediging van processen en vermijden van systeemoverbelasting. 

4. Gegevensverwerking bij gebruik van de app

4.1 Gebruik als gast

U kunt als gast gebruik maken van onze app. Specifieke functionaliteit voor Miles & More is echter pas beschikbaar na aanmelding met uw gegevens.

 

De volgende gegevens worden bij gebruik automatisch verkregen:

 

 • Domeinnaam
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • Gegevensaanvraag van uw klant (bestandsnaam en url)
 • http-antwoordcode
 • Aantal tijdens de verbinding verzonden bytes
 • IP-adres van uw eindapparaat
 • Eigenschappen eindapparaat, zoals bijv. het besturingssysteem
 • Interapp-Linking-Referrer (informatie over de gelinkte app, die u direct voor het bezoek aan onze app hebt gebruikt) 
 • Plaatsgegevens (zonder uw toestemming alleen regio)

 

In het geval van gebruik als gast worden deze gegevens uitsluitend anoniem voor statistische doeleinden gelezen, bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel bezoekers onze app in een bepaalde periode heeft gehad. 

4.2 Gebruik als aangemelde deelnemer

Na invoer van de gevraagde inloggegevens (Miles & More-kaartnummer en PIN of gebruikersnaam en wachtwoord) of na registratie bij het Miles & More-programma kunt u de functionaliteiten van onze app volledig gebruiken. Uw aanmeldgegevens zijn nodig om het gebruik van de functies in de app mogelijk te maken voor u. Juridische basis voor deze verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen). 

 

Daarnaast kunnen we bij gebruik van de app de onder 4.1 verzamelde gegevens voor gegevensanalyse verwerken. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en niet in uw profiel opgeslagen. Juridische basis voor de verwerking is art 6, paragraaf 1, sub 1, lid f AVG (legitiem belang -  bedrijfsbelang voor beoordelen van campagnes en doorontwikkeling van de app en het aanbod).. Voor zover u toestemming heeft gegeven kunnen we de gegevens met uw profielgegevens combineren. Juridische basis voor deze verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid a AVG (toestemming).

4.3 Locatie

Als u de app toestemming geeft voor gebruik van uw locatie, dient u in de app het gebruik van locatiegegevens van uw mobiele apparaat in te schakelen. De locatiediensten van uw apparaat maken gebruik van informatie van het mobiele netwerk, wifi-netwerken, GPS-netwerken en/of iBeacons, om uw locatie te bepalen.

 

De juridische basis voor gebruik van deze locatiediensten van uw apparaat is nodig, om de app in staat te stellen de locatiegebaseerde functies zoals tonen van aanbod in uw buurt uit te kunnen voeren. Als u het gebruik niet toestaat is op locatie gebaseerde weergave van inhoud slechts beperkt mogelijk.

 

Configuratie op smartphones met het iOS-besturingssysteem (Apple iPhone en iPad):

U kunt de toestemming voor de locatiefunctie in de instelling van iOS ook later in- en uitschakelen: open daarvoor de app “Instellingen” van iOS en kies het menu “Privacy” en daaronder “Locatiediensten”. In het volgende menu vindt u alle apps die op uw apparaat geïnstalleerd zijn en die beschikken over op locatie gebaseerde functies. Kies hier de Miles & More-app. In het volgende menu kunt u kiezen of het gebruik van de locatie altijd is toegestaan of geheel moet worden uitgeschakeld.

 

Configuratie op smartphones met het Android-besturingssysteem (diverse fabrikanten, zoals Samsung, HTC, Sony, LG): In Android kunt u afhankelijk van apparaat en versie van het besturingssysteem de instellingen van locatiegebruik op elk moment wijzigen. Ga hiervoor op uw apparaat naar de app "Instellingen". Tik op “Beveiliging en locatie” en dan “Locatie” (of alleen “Locatie”; bij werkprofiel “Locatie” en dan “Geavanceerd”.) Tik op “Machtigingen op app-niveau”. Zoek de gewenste app. Deactiveer de locatierechten voor de app.

 

Onze app zal zonder uw toestemming geen gebruik maken van deze gegevens. Gebruik van locatiediensten gebeurt alleen als u deze in de app uitdrukkelijk toestaat. Daarvoor wordt u in de app, na uw registratie of aanmelding, om toestemming gevraagd. Alleen als u de vraag beantwoordt met ”Toestaan” krijgt de app toegang tot uw locatie.

 

Juridische basis voor deze verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid a AVG (toestemming).

5. Trackingtools voor website- en appanalyse

Zowel op onze website al in onze app maken wij gebruik van analysegereedschappen. Het volgende verklaart de analysemethoden en integraties.

5.1 Analyse met Adobe Analytics

Op onze website, in onze app en onze digitale communicatiemedia wordt gebruik gemaakt van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (”Adobe Analytics”). 

 

Adobe Analytics maak gebruik van cookies, vooral namens de door Adobe gebruikt domeinen 2o7.net en omtrdc.net. Adobe Analytics gebruikt ook webbeacons (zie ook punt 3.3.1 laatste alinea): een webbeacon is een transparante afbeelding (doorgaans 1 x 1 pixel), die in digitale inhoud wordt geplaatst en waarmee gebruik door de bezoeker kan worden vastgesteld. Het gebruik van een webbeacon stelt ons in staat de handelingen van de bezoeker te meten, die een website, app of communicatiemedium met de webbeacon opent.

 

Uw IP-adres wordt in het kader van Adobe Analytics ingekort en daardoor geanonimiseerd en uitsluitend in deze vorm gebruikt.

 

De middels een cookie of webbeacon verkregen informatie wordt alleen aan een datacentrum van Adobe overgedragen, dat zich in een lidstaat van de Europese Unie of in een ander verdragsland binnen de Europese Economische Ruimte bevindt. Adobe gebruikt deze informatie alleen in onze opdracht en alleen voor de bovengenoemde doelen.

 

Als u niet wilt dat wij via cookies middels Adobe Analytics dergelijke informatie ophalen en gebruiken, dan kunt u hier bezwaar maken. In het kader van het gebruik van onze app kunt u dit bezwaar instellen door de schakelaar aan het einde van de privacyverklaring uit te schakelen. Daarvoor wordt er een overeenkomstige opt-out-cookie bij u geplaatst, die geen geschikte waarde voor tracking bevat, maar ervoor zorgt dat uw bezwaar wordt herkend en er geen gegevensoverdracht plaatsvindt naar de server van Adobe voor trackingdoeleinden.

 

Daarnaast kunt u uw internetbrowser ook zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd en dat zo het verzamelen van gegevens door Adobe Analytics wordt verhinderd. Hetzelfde geldt voor de “do not track”-functie of het deactiveren van tonen van afbeeldingen voor de webbeacons. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor de betreffende instellingen, die bij elke browseraanbieder anders zijn.

 

Meer informatie over Adobe Analytics en het privacybeleid van Adobe vindt u op www.adobe.com/nl/privacy.html.

5.2 Google Remarketing

Wij maken gebruik van de Remarketing-technologie van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”). Met deze technologie worden gebruikers die onze website al bezocht hebben en interesse hebben getoond voor een aanbieding met doelgerichte reclame op websites in het Google Partnernetwerk opnieuw benaderd. Het inpassen van de reclame vindt plaats met cookies. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en daarna worden gebruikt voor productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame.

 

Als u geen op interesse gebaseerde reclame wenst dan kunt u het gebruik van cookies door Google voor dit doel uitschakelen, door de website www.google.com/settings/ads te bezoeken. Of u kunt het gebruik van cookies voor op interesse gebaseerde reclame uitschakelen, door de aanwijzingen op networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

 

Door gebruik van ons aanbod verklaart u in te stemmen met de verwerking van uw gegevens door Google op de hier beschreven manier en het genoemde doel. Wij wijzen u erop dat Google eigen richtlijnen voor gegevensprivacy heeft, waarop wij geen invloed hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze richtlijnen en de uitvoering ervan.

5.3 Google reCAPTCHA

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde “captchas” van Google (“Google reCAPTCHA”). Het gaat hier om een functie die vaststelt of een persoon of computer een bepaalde handeling verricht. “Captcha” staat daarbij voor “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (Nederlands: “Volautomatische openbare Turing-test om computers en mensen te kunnen onderscheiden”).

 

De veiligheidscheck door Google vindt plaats aan de hand van de volgende gegevens:

 

 • Het IP-adres van uw apparaat
 • Browsereigenschappen (bijv. browsertype en -versie, beeldschermresolutie, taal, tijd en datum van gebruik)
 • Uw Google-account (voor zover u daarbij bent aangemeld)
 • Uw bezoekgedrag op websites
 • Uw invoergedrag (zoals uw muisbewegingen op reCAPTCHA-velden)
 • Eventuele opdrachten waarbij u beelden moet identificeren.

 

Meer informatie over gegevensprivacy bij Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

5.4 Juridische basis

Juridische basis voor de onder punt 5.1 en 5.2 genoemde verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid f AVG (legitiem belang – bedrijfsbelang voor relevantie en doorontwikkeling van de website). Voor zover u ons toestemming heeft gegeven kunnen wij de anoniem verwerkte gegevens met uw stam- en programmagegevens samenvoegen. Juridische basis voor deze verwerking is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid a AVG (toestemming). Juridische basis voor verwerkingen overeenkomstig punt 5.3 is art. 6, paragraaf 1, sub 1, lid f AVG (legitiem belang – bedrijfsbelang voor veiligheid van systemen/bescherming tegen spam) 

6. Sociale netwerken

Op onze website en in onze app kunnen wij functionaliteiten met betrekking tot sociale netwerken (zoals Facebook of Twitter) inbouwen.

 

Wij gebruiken momenteel alleen koppelingen in de aanbiedingen van Miles & More op sociale netwerken. Zowel onze website als onze app zijn zonder deze koppelingen toegankelijk en bruikbaar. Als u de aanvullende functionaliteit gebruikt neem dan het volgende in acht aangaande omgang met persoonsgegevens:

 

Bij de koppeling van onze website naar een van onze aanbiedingen op sociale netwerken, zoals op onze Facebook-pagina, ons YouTube-kanaal of ons Twitter-account, betreft het eenvoudige links op de pagina’s van het betreffende sociale netwerk. Bij het gebruik van dergelijke links dragen we geen persoonsgegevens over aan de aanbieders van deze sociale netwerken. Wij wijzen u er echter op dat deze aanbieders in beginsel de mogelijkheid hebben minimaal de herkomst van uw bezoek te herkennen. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking bij de aanbieders. Dit privacybeleid geldt niet voor het aanbod van deze aanbieders. Meer informatie vindt u in de regel in het privacybeleid van de betreffende aanbieder.

7. Verwijzingen en gegevensverzameling op websites van derden

Via links op onze website kunt u op een website van derden uitkomen, die niet door ons wordt beheerd. Dit kan gaan om websites van partnerbedrijven, waarop u Miles kunt verzamelen of waar speciale aanbiedingen voor Miles & More-leden worden getoond. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens op websites van dergelijke derden, dat wordt gedaan voor de aanbieder van de betreffende website. Lees daarom de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op deze websites, om meer informatie te krijgen over verwerking van persoonsgegevens op deze websites.

8. Bijwerking

We controleren deze privacyverklaring regelmatig en zullen deze indien nodig bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen in deze privacyverklaring (bijv. op onze website of in onze app). 

ufuwbcquasdwyyctawdw