ufuwbcquasdwyyctawdw

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Privacyverklaring Miles & More-programma

In deze privacyverklaring informeren we u over de verwerking van uw persoonlijk gegevens met betrekking tot uw deelname aan het klantenbindingsprogramma Miles & More (”Miles & More”).

 

Voor het bezoek aan onze website en het gebruik van onze app of verdere wervingsmiddelen geldt als aanvulling de privacyverklaring ”Miles & More website, app & en communicatiemedia”.

1. Verantwoordelijke voor privacybescherming

Beheerder en uitvoerder van Miles & More is Miles & More GmbH, Unterschweinstiege 8, D-60549 Frankfurt am Main (”MMG”) en Deutsche Lufthansa AG, Linnicher Straße 48, D-50933 Keulen (”Lufthansa”). Indien niet anders aangegeven in deze privacyverklaring verwijst ”we/wij” of ”ons” naar Lufthansa en MMG als gemeenschappelijk verantwoordelijke verwerker (”Joint Controller”) van uw persoonlijke gegevens volgens art. 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (”AVG”) en het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (”BDSG”). We hebben voor dit doel een zogenaamde Joint Controller-overeenkomst gesloten. De wezenlijke inhoud van deze overeenkomst stellen we u graag op aanvraag ter beschikking. Meer informatie over deze bedrijven vindt u in de desbetreffende colofon op www.miles-and-more.com en www.lufthansa.com.

 

We onderscheiden in deze privacyverklaring verder de Lufthansa Group, onze mede-uitgevers en partnerbedrijven om het voor u transparanter te maken wie in welke mate en met welk doel toegang heeft tot uw gegevens (meer informatie onder punt 4 van deze privacyverklaring).

2. Uw persoonlijke gegevens

2.1 Stam- en statusgegevens

Om uw deelname aan Miles & More mogelijk te maken, verzamelen we via ons aanmeldingsformulier persoonlijke gegevens over u. Hierbij gaat het in het bijzonder om uw naam, voornaam, geslacht, aanhef en woonplaats. Bovendien dient u in bepaalde processen andere verplichte informatie te geven om uw aanmelding en de daaropvolgende processen, zoals de ontvangst van een bevestigingsmail, te kunnen uitvoeren. Daartoe behoren onder meer gegevens als uw geboortedatum, e-mailadres of een telefoonnummer. Daarnaast kunt u ons bij de aanvraag of tijdens uw deelname aan Miles & More op vrijwillige basis meer gegevens verstrekken, zoals een mobiel telefoonnummer, uw academische titel of  voorkeuren met betrekking tot vluchten (vertrekluchthaven, zitplaats, maaltijdvoorkeur). Om uw invoer te kunnen versnellen, leiden we bepaalde informatie rechtstreeks af uit het aanmeldingsformulier dan wel de verwerking ervan. Daartoe behoren bijvoorbeeld de datum van uw aanmelding en uw gewenste correspondentietaal. Al deze verzamelde gegevens betreffende uw persoon noemen we ”stamgegevens”.

 

Voor het beheer van de door Lufthansa of de mede-uitgevers verstrekte status (bijv. Frequent Traveller, Senator of HON Circle lid) slaan we eveneens de voor verwerking van deze status benodigde gegevens op, zoals het type status of het aantal door u verzamelde status of HON Circle Miles (”statusgegevens”).

2.2 Miles & More-kaartnummer

Na het openen van uw Miles rekening krijgt u een Miles & More-kaartnummer van ons. Het Miles & More-kaartnummer is onderdeel van uw stamgegevens. Met dit nummer kunt u zich als lid uniek identificeren.

 

Het Miles & More-kaartnummer kan in de loop van uw deelname veranderen. Daarvoor bestaan verschillende redenen, waaronder het bereiken van een status of het verlies van uw kaart. Door het gebruik van een uniek identificatienummer op de achtergrond kunnen we er verder voor zorgen dat uw Miles op uw rekening kunnen worden gecrediteerd en/of Miles kunnen worden uitgegeven. Dit unieke identificatienummer wordt uitsluitend in het systeem aangemaakt en bij alle identificatieprocessen gebruikt. Bij verlies van uw kaart krijgen we binnen dit proces bovendien de mogelijkheid uw kaartnummer te blokkeren zonder dat u zich opnieuw moet aanmelden.

2.3 Programmagegevens

Als u in het kader van Miles & More Miles verzamelt of uitgeeft, leggen we zogenaamde ”programmagegevens” vast.

 

Bij het verzamelen van Miles omvatten de programmagegevens die informatie die vereist is voor de Miles creditering en het beheer, de verdere ontwikkeling en de commercialisatie van Miles & More. Hiertoe behoren de informatie van Miles & More-partnerbedrijven waar u Miles verzamelt en informatie over de diensten die ten grondslag liggen aan de Miles creditering en het aantal verzamelde Miles.

 

Als u voor het verzamelen van Miles uw Miles & More-kaartnummer aangeeft bij een luchtvaartmaatschappij, omvatten de programmagegevens in het bijzonder informatie over de vluchtroute, de vluchtdatum, het vluchtnummer, de prijs, de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en de reserveringsklasse.

 

Als u bij een ander Miles & More-partnerbedrijf Miles verzamelt, omvatten de programmagegevens informatie over de aangevraagde diensten die in aanmerking komen voor het verzamelen van Miles, d.w.z. in het bijzonder de gekochte artikelen of de gebruikte diensten, zoals de prijs, de hoeveelheid, de artikelcategorie, het koopmoment, het uitvoeringsmoment, de huur-/overnachtingslocatie.

 

Als u Miles verzamelt met een Miles & More credit card, omvatten de programmagegevens informatie over de gedane uitgaven met de Miles & More credit card. Als u uw bank een extra toestemming heeft verleend, kunnen ook andere gegevens worden verzameld. Onder punt 7 van deze privacyverklaring vindt u hierover meer informatie.

 

Bij het uitgeven van Miles omvatten de programmagegevens informatie over de aangevraagde award (bij een vlucht in het bijzonder het type vluchtaward, de vluchtroute, de vluchtdatum en andere boekingsrelevante informatie en bij een ander award bijvoorbeeld het type award en productinformatie als de prijs, de hoeveelheid, de artikelcategorie, het koopmoment, het uitvoeringsmoment, de huur-/overnachtingslocatie) en het aantal gebruikte Miles.

 

Door de verwerking van de gegevens kan een juiste Miles creditering, het volgen van de rekeningtransacties, in het bijzonder ook voor fraudepreventie, gedetailleerde informatie bij vragen en een snelle verwerking van mogelijke klachten van uw kant gegarandeerd worden. In het geval van een toestemming kunnen de hierboven beschreven gegevens ook voor reclamedoeleinden worden gebruikt (onder punt 5 van deze privacyverklaring vindt u hierover meer informatie).

2.4 Andere gegevens

Bij het gebruik van onze website, app of andere communicatiemedia, zoals e-mail, verwerken we uw gegevens bovendien zoals beschreven punt 3 van de privacyverklaring, ”Miles & More website, app &en communicatiemedia”.

 

Bij communicatie met ons Miles & More serviceteam verwerken we eveneens de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw kwestie en de verbetering van onze diensten.

3. Doelen en juridische basis van de verwerking

3.1 Doel van de overeenkomst en voorafgaande maatregelen

We verwerken uw persoonlijke gegevens, d.w.z. stam-, programma- en statusgegevens en andere hierboven beschreven gegevens in het kader van Miles & More, in het bijzonder voor de uitvoering van de overeenkomst en voorafgaande maatregelen volgens art. 6, paragraaf 1, lid b van de AVG, om

 

 • uw aanvraag voor deelname aan Miles & More te verwerken, u uw Miles & More-kaart en andere informatie over Miles & More in het kader van de overeenkomst te kunnen sturen,
 • voor u het verzamelen en uitgeven van Miles mogelijk te maken (ook met terugwerkende kracht), in het bijzonder het overschrijven van de door u bij de beheerders en Miles & More-partnerbedrijven verzamelde Miles op uw Miles rekening en het belasten van uw Miles rekening met de voor een award ingezette Miles,
 • continu te kunnen controleren of u bij het verzamelen van Miles het juiste aantal Miles gecrediteerd kreeg en of u bij aanvraag van een award de juiste hoeveelheid Miles in rekening werd gebracht,
 • u bij het voldoen aan de respectievelijke criteria uw Miles & More-statuskaart en andere statusinformatie in verband met uw overeenkomst te kunnen sturen,
 • u over actuele uitbreidingen of veranderingen van Miles & More te kunnen informeren,
 • uw (telefonische, schriftelijke en digitale) vragen te kunnen verwerken.

3.2 Gerechtvaardigde belangen – belangenafweging

We verwerken uw persoonlijke gegevens verder voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en op basis van zorgvuldige afweging van de belangen van de betrokkenen, overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 lid f AVG,

 

 • om juridische claims te doen gelden, waaronder incasso en verdediging bij juridische geschillen (bedrijfsbelangen voor rechtsbijstand en -handhaving),
 • om uw gegevens mogelijkerwijs actueel te houden. Hiervoor gebruiken we een actualisatieservice die ons bij verandering van uw contactgegevens uw nieuwe contactgegevens ter beschikking stelt (bedrijfsbelang voor bereikbaarheid van het lid),
 • om u met betrekking tot uw onder vermelding van uw Miles & More-kaartnummer geboekte vlucht per sms over relevante ontwikkelingen te kunnen informeren (bedrijfsbelang voor klanttevredenheid en vroegtijdige informatie over vluchtvertragingen en -uitval),
 • om rekening te houden met uw vrijwillig in uw profiel achtergelaten voorkeuren (bedrijfsbelang voor optimale service aan de klant),
 • voor het beheer, de verdere ontwikkeling en de commercialisatie van Miles & More (bedrijfsbelang voor concurrentievermogen en relevantie van het programma),
 • om het registratieproces in onze webshops (WorldShop, SWISS Shop) te vereenvoudigen. Hiervoor wordt het aanmeldingsformulier na invoer van uw Miles & More-kaartnummer en PIN voor u ingevuld (bedrijfsbelang voor gelijkmatigheid en validiteit van gegevens),
 • voor gegevensanalyses en het verkrijgen van statistieken voor verbetering van producten en diensten (bedrijfsbelang voor verdere ontwikkeling van het programma),
 • voor IT-beveiligingsdoeleinden (bedrijfsbelang voor veiligheid van eigen systemen),
 • voor authenticatie en fraudepreventie (bedrijfsbelang voor bescherming tegen materiële en immateriële schade).

3.3 Toestemming

Bovendien verwerken we uw gegevens om u de voor u samengestelde aanbiedingen rondom Miles & More te kunnen sturen, voor zover u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven; op deze wijze kunnen we u informatie sturen die voor u relevant is. Juridische basis voor deze verwerking is art. 6, paragraaf 1, lid a AVG (toestemming). Onder punt 5 van deze privacyverklaring vindt u hierover meer informatie.

3.4 Wettelijke verplichting

Wij dienen verplicht rekening te houden met de handels- en belastingtechnische bewaartermijnen. Daarnaast worden we in aparte gevallen verplicht samen te werken met verschillende nationale en internationale instanties (bijv. belastinginstanties, strafvervolgingsinstanties). Juridische basis voor deze verwerkingen is art 6, paragraaf 1, lid c AVG (wettelijke verplichting).

4. Ontvangers van uw gegevens

4.1 Mede-uitgevers

De beheerders van Miles & More kunnen in bepaalde landen geselecteerde partnerbedrijven inzetten om Miles & More als eigen programma te commercialiseren (”mede-uitgevers”). De mede-uitgevers zijn

 

 • Adria Airways
 • Air Dolomiti
 • Austrian Airlines
 • Brussels Airlines
 • Croatia Airlines
 • Eurowings
 • LOT Polish Airlines
 • Luxair
 • Swiss International AirLines

 

Aan deze mede-uitgevers kunnen we voor het beheer, de verdere ontwikkeling en de commercialisatie van Miles & More als eigen programma, zoals beschreven onder punt 3, in de volgende gevallen gegevens verstrekken:

 

 • Als u zich via een mede-uitgever aangemeld heeft bij Miles & More, kunnen we de stamgegevens en het Miles & More-kaartnummer of een uniek herkenningspunt van deelname en uw programmagegevens met betrekking tot de diensten van de mede-uitgever aan de mede-uitgever verstrekken.
 • Als de mede-uitgever een luchtvaartmaatschappij is en u in de thuismarkt van een dergelijke mede-uitgever woonachtig bent, kunnen we de stamgegevens en het Miles & More-kaartnummer en uw programmagegevens aan de mede-uitgever verstrekken.
 • Als de mede-uitgever een luchtvaartmaatschappij is en u gebruik maakt van vluchten van een dergelijke mede-uitgever, kunnen we uw stamgegevens en uw programmagegevens aan de mede-uitgever verstrekken.
 • Als u bij een mede-uitgever een status heeft bereikt, kunnen naast uw stam- en programmagegevens op basis van de gebruikte diensten bij de mede-uitgever ook uw statusgegevens aan de mede-uitgever worden verstrekt.


De mede-uitgevers verstrekken ons de onder punt 3 van deze privacyverklaring vermelde programmagegevens om een Miles creditering mogelijk te maken. Juridische basis voor de verwerking is art. 6, paragraaf 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen).

4.2 Miles & More-partnerbedrijven

We verstrekken uw persoonlijke gegevens alleen aan Miles & More-partnerbedrijven die geen mede-uitgevers zijn als u ons om een dienst van een dergelijk Miles & More-partnerbedrijf heeft gevraagd, en enkel in de mate van die dienst (bijv. een award) (art. 6 paragraaf 1 lid b AVG), of toestemming heeft gegeven (bijv. om in te kunnen loggen) (art. 6 paragraaf 1 lid a AVG). Dit geldt ook bij het gebruik van het platform ”Hotels & Cars” powered by Points en het platform ”Gift Cards by cadooz” powered by Cadooz. Houd met betrekking hiertoe ook rekening met de desbetreffende privacyverklaringen van onze partners.

 

Enkele van onze partners geven u de mogelijkheid om na vrijwillige invoer van uw Miles & More-kaartnummer en PIN u als Miles & More-lid op de website van de partner aan te melden om speciale aanbiedingen voor Miles & More-leden te bekijken en eventueel. Miles uit te geven. In deze gevallen stuurt de partner ons het door u ingevoerde servicekaartnummer en de PIN ter vereffening toe. Bij juistheid van de gegevens worden deze door ons bevestigd. Partners die u de mogelijkheid bieden tot het uitgeven van Miles verstrekken we daarvoor ook geautomatiseerd uw Miles tegoed. Dit is noodzakelijk om de aanbiedingen van de partner te kunnen bekijken en uw Miles te kunnen uitgeven. Juridische basis voor deze verwerking is art. 6, paragraaf 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen).

 

Als u zich bij ons meldt met een kwestie in verband met het programma, bijvoorbeeld omdat u na een transactie bij een Miles & More-partnerbedrijf op een Miles creditering wacht, kunnen we uw aanvraag voor snelle verwerking doorsturen naar onze partnerbedrijven. Juridische basis voor het doorsturen van uw aanvraag is art. 6, paragraaf 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen).

 

De Miles & More-partnerbedrijven verstrekken ons net als onder punt 2.3 van deze privacyverklaring de vermelde programmagegevens om een Miles creditering mogelijk te maken.

4.3 Luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group

De luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group (zoals weergegeven op www.miles-and-more.com/mitherausgeber) hebben hun klantenbindingsactiviteiten gebundeld. Hiertoe worden de stamgegevens van de leden en de op een luchtvaartmaatschappij van de Lufthansa Group betrekking hebbende status- en programmagegevens beheerd in een gezamenlijke gegevensbank voor alle luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group. Deze gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming in geanonimiseerde vorm (dus zonder de mogelijkheid tot herkenning van een bepaald lid) worden verwerkt en gebruikt voor beheer, verdere ontwikkeling en commercialisatie van Miles & More. In het geval van een toestemming kunnen de persoonlijke gegevens in het bijzonder ook voor commercialisatie worden gebruikt (zie ook punt 5 van deze privacyverklaring).

4.4 Andere externe en gecontracteerde verwerkers

Om onze producten en diensten aan u te kunnen aanbieden, zetten we dienstverleners als verwerkers in, zoals het Miles & More serviceteam

, drukkerijen, mailingbedrijven en IT-dienstverleners, volgens art. 28 AVG. De dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en werken uitsluitend volgens onze aanwijzingen. Ze geven voldoende garanties af voor de naleving van privacy-juridische plichten.

 

Ook ontvangen we gegevens van dergelijke externe partijen in het kader van de opdrachtverwerking, voor zover deze externe partijen ons belast hebben met de verwerking van gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het kader van de verwerking van klantenserviceaanvragen voor programmapartners.

 

Bij overdracht van persoonlijke informatie naar andere landen worden voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten gepaste garanties gegeven (in het bijzonder het proportionaliteitsbesluit van de EU, gebruik van EU-standaardcontractvoorwaarden; informatie over EU-standaardcontractvoorwaarden vindt u op de websites van de Europese Unie).

 

Juridische basis voor de overdracht van gegevens naar gecontracteerde verwerkers is de onder punt 3 van deze privacyverklaring aangegeven juridische basis in verbinding met art. 26 AVG.

 

Bovendien worden we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen aan Duitse en internationale instanties, art. 6 paragraaf 1 lid c AVG (wettelijke verplichting).

5. Toestemming

5.1 Toestemming tegenover MMG en Lufthansa

We geven u de mogelijkheid om MMG en Lufthansa uitdrukkelijke toestemming te geven voor de volgende verwerkingen:

 

 • Voorbereiding en verzending van informatie over het Miles tegoed en onze Miles & More-nieuwsbrief (bijv. programmanieuwsbrief, WorldShop-nieuwsbrief),
 • Ontvangst door ons van voor u samengestelde aanbiedingen voor het verzamelen en uitgeven van Miles voor diensten van beheerders, mede-uitgevers en Miles & More-partnerbedrijven,
 • Uitvoering van marktonderzoek/klantenquêtes ter verbetering van Miles & More en de aanbiedingen van de beheerders, mede-uitgevers en Miles & More-partnerbedrijven

 

De toestemming kan betrekking hebben op de volgende communicatiekanalen:

 

 • E-mail
 • Messengerdiensten
 • Telefoon

 

Postzending van informatie en aanbiedingen, zoals de WorldShop-catalogus, Lufthansa Exclusive of Woman’s World kan plaatsvinden zolang u de verzending niet intrekt.

5.2 Toestemming tegenover mede-uitgevers

Bovendien kunnen we u de mogelijkheid geven om een uitdrukkelijke toestemming te geven aan aparte mede-uitgevers voor de volgende verwerking:

 

 • Uitvoering van marktonderzoek/klantenquêtes – uw mening over de desbetreffende mede-uitgevers (evt. inclusief partnerbedrijven) en diens diensten, aanbiedingen en services
 • Ontvangst van informatie en aanbiedingen van de desbetreffende mede-uitgever en evt. diens partnerbedrijf
 • Ontvangst van regelmatige informatie van de desbetreffende mede-uitgever en evt. diens partnerbedrijf over aanbiedingen en waardevolle tips, in het bijzonder over de sectoren luchtvaart, autobranche, financiële dienstverlening, hotels, mobiliteit, lifestyle, shopping en telecommunicatie
 • Ontvangst van informatie over de diensten en producten van geselecteerde luchtvaartpartners

 

De toestemming kan betrekking hebben op de volgende communicatiekanalen:

 

 • E-mail
 • Messengerdiensten
 • Telefoon

 

Postzending van informatie en aanbiedingen kan plaatsvinden zolang u de verzending niet intrekt.

In de desbetreffende privacyverklaringen vindt u meer informatie over de toestemming bij onze mede-uitgevers. Voor de Lufthansa Group vindt u deze onder

 

5.3 Afgifte en gebruik van toestemming

Alle bovengenoemde toestemmingen kunt u bijvoorbeeld in uw aanvraag voor deelname aan Miles & More verstrekken, op onze website of via een Miles & More-communicatiemedium. Bovendien kunt u de mede-uitgever bepaalde onderdelen van de toestemming mededelen via diens communicatiekanalen.

 

Als u ons een toestemming heeft gegeven, kunnen we uw gegevens  persoonsgericht inzetten (incl. gegevensvergelijking) om via alle communicatiekanalen voor u relevante en op uw interesses afgestemde, geïndividualiseerde informatie over het Miles & More-programma te sturen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld uw woonplaats, leeftijd, statusniveau en uw laatste Miles crediteringen om aanbiedingen voor het uitgeven/verzamelen van Miles in de Miles & More-nieuwsbrief op uw behoeften aan te passen. Als we in onze toestemming over ”persoonlijke gegevens” spreken, bedoelen we in deze context alle onder punt 2 van deze privacyverklaring genoemde gegevenstypes.

 

Als u een van de mede-uitgevers toestemming heeft gegeven, kan deze alle aanwezige gegevens over uw persoon gebruiken om u alleen voor u relevante en op uw behoeften afgestemde, geïndividualiseerde informatie te sturen. Dit omvat zowel de in punt 4 van deze privacyverklaring aangegeven gegevens uit het Miles & More-programma als de zelf verzamelde gegevens, zoals vluchtgegevens.

 

In de desbetreffende privacyverklaringen vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens bij onze mede-uitgevers. Voor de Lufthansa Group vindt u deze onder

 

 

Juridische basis voor de verwerking van gegevens is art. 6, paragraaf 1, lid a AVG (toestemming).

5.4 Intrekking van toestemming en niet verstrekte toestemmingen

U kunt uw communicatie-instellingen altijd aanpassen in uw klantprofiel op www.miles-and-more.com en/of uw toestemming geheel of gedeeltelijk intrekken en/of beperken (bijv. telefonisch bij het Miles & More serviceteam). Pushberichten op mobiele apparaten kunt u bovendien in desbetreffende Miles & More-app uitschakelen.

 

U kunt uw toestemming voor ontvangst van nieuwsbrieven en andere e-mailcommunicatie voor reclamedoeleinden bovendien altijd onderaan de desbetreffende  e-mail intrekken.

 

Als u de desbetreffende toestemming niet verstrekt, ontvangt u geen informatie van MMG en luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group. Over uw Miles tegoed (inclusief tijdige waarschuwing voor een Miles vervaldatum) kunt u zelf informatie vinden in uw klantenprofiel op www.miles-and-more.com.

 

MMG en Lufthansa kunnen u, onafhankelijk van verstrekte of ingetrokken toestemming, juridisch relevante informatie sturen over het Miles & More-programma (bijvoorbeeld over veranderingen aan de algemene voorwaarden). Juridische basis voor de verwerking van gegevens is in dit geval art. 6, paragraaf 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen).

6. Koppeling met ID-profielen van Lufthansa Group

Als u bij een van de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group ook over een ID-profiel beschikt, kan in het kader hiervan een koppeling met het Miles & More-profiel vereist zijn. De reden hiervoor is in het bijzonder het uniek identificeerbaar maken van u via de verschillende profielen. De achtergrond hiervoor is in het bijzonder dat we zonder unieke identificatie uw toestemmingen tegenover het Lufthansa-concern niet gezamenlijk kunnen beheren en we u meervoudige invoer of uitvoering van gegevenswijzigingen in verschillende profielen willen besparen. Voert u de koppeling niet uit, dan moeten we u erop wijzen dat we de in de aparte profielen aangegeven instellingen (in het bijzonder die over uw toestemmingen) helaas niet in de andere profielen kunnen weergeven.

 

Juridische basis is art. 6, paragraaf 1, lid a AVG (toestemming). Hier kunt u meer informatie vinden over koppeling.

7. Miles & More credit card

Bij de aanvraag van een Miles & More credit card worden er bij de verstrekkende bank andere persoonlijke gegevens verzameld (bijv. beroep, burgerlijke staat, inkomen). Deze andere gegevens worden uitsluitend door de verstrekkende bank verwerkt en niet aan de beheerders of mede-uitgevers verstrekt. We ontvangen enkel de bij het gebruik van de Miles & More credit card relevante programmagegevens en uw Miles & More-kaartnummer of andere voor u als lid verplichte stamgegevens voor de verdeling van programmagegevens om het verzamelen van Miles voor u mogelijk te maken. Juridische basis hiervoor is art. 6, paragraaf 1, lid b AVG (uitvoering van overeenkomst en voorafgaande maatregelen). Als u tegenover de verstrekkende bank een uitgebreidere toestemming heeft gegeven, kan de verstrekkende bank ook andere persoonlijke gegevens aan ons overdragen, zoals het moment en de locatie van kaartgebruik en de beschrijving van de omzet, die we voor de in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden gebruiken. Juridische basis voor de overdracht is art. 6, paragraaf 1, lid a AVG (toestemming).

8. Duur van bewaring

We verwerken uw gegevens zolang het voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke plichten vereist is. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat deelname aan het Miles & More-programma zonder vervaltermijn plaatsvindt en zodoende voor meerdere jaren gepland is, tot opzegging of de beëindiging van het programma.

 

Zodra het doel voor verwerking van uw gegevens wegvalt, worden deze verwijderd, tenzij de bewaring voor de volgende doeleinden vereist is:

 

 • Voldoen aan handels- en belastingtechnische bewaartermijnen die bijvoorbeeld uit het Wetboek van Koophandel of belastingwetten ontstaan; deze termijnen zijn maximaal 10 jaar
 • Verkrijgen van bewijs in het kader van verjaringsvoorschriften. Overeenkomstig §§ 195 ff. van het Duitse Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kunnen deze verjaringsvoorschriften maximaal 30 jaar zijn, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

 

In deze gevallen volgt een blokkade van uw gegevens, zodat ze niet meer voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

9. Uw rechten als betrokkene

9.1 Uw rechten

Als betrokken persoon kunt u bij aanwezigheid van de desbetreffende wettelijke basis gebruik maken van de volgende rechten:

 

 • Recht van inzage, art. 15 AVG
 • Recht op rectificatie, art. 16 AVG
 • Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”), art. 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG
 • Recht van bezwaar, art. 21 AVG

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u ons contactformulier gebruiken. Om uw aanvraag te verwerken en u te kunnen identificeren geven we aan dat we uw persoonlijke gegevens overeenkomstig art. 6, paragraaf 1 lid c AVG zullen verwerken.

 

In uw klantprofiel op onze website kunt u bovendien de meeste stamgegevens op elk moment zelf actueel houden. Actualiseer uw persoonlijke gegevens direct na een verandering (bijv. uw adres, e-mailadres of telefoonnummer).

 

Bovendien heeft u recht op het indienen van klachten bij een toezichthoudende instantie, art. 77 AVG in verbinding met § 19 BDSG.

9.2 Verantwoordelijke toezichtsinstanties

De voor MMG verantwoordelijke toezichtsinstantie is:

 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden

 

Gustav-Stresemann-Ring 1
D-65189 Wiesbaden

 

Telefoon: +49 (0) 611/1408-0
Fax: +49 (0) 611/1408-900 of -901
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

De voor Lufthansa verantwoordelijke toezichtsinstantie is:

 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

Postfach 3163

D-65021 Wiesbaden

 

Gustav-Stresemann-Ring 1

D-65189 Wiesbaden

 

Telefoon: +49 (0) 611/1408-0

Fax: +49 (0) 611/1408-900 of -901

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

10. Recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

U heeft het recht, om redenen die ontstaan door uw bijzondere situatie, op elk moment bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens, die overeenkomstig art. 6, paragraaf 1 lid e of f AVG plaatsvindt.

 

We verwerken de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens niet meer, tenzij wij dwingende beschermende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij aan de verwerking de omzetting, uitvoering of verdediging van juridische claims ten grondslag ligt.

 

Als de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct marketing te bedrijven, heeft u het op elk moment het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame.

 

Als u bezwaar indient tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, dan worden de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens niet meer om deze redenen verwerkt.

 

U heeft de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – uw recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde processen uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

Tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u op elk moment, o.a. via ons contactformulier, zoals beschreven in punt 9 van de privacyverklaring, bezwaar indienen.

11. Gegevensbeveiliging

Wij voeren technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen uit om de door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of bewuste manipulaties, verlies, verstoring of toegang door onrechtmatige personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd, in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in Duitsland, een lid van de Europese Unie of een deelnemer aan het verdrag van de Europese Economische Ruimte.

12. Bijwerking

We controleren deze privacyverklaring regelmatig en zullen deze indien nodig bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen in deze privacyverklaring (bijv. op onze website of in onze app).

13. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van het concern Lufthansa is ook de functionaris voor gegevensbescherming van Miles & More GmbH. Bij vragen over privacy bij Miles & More kunt u terecht bij de toezichthouder voor gegevensbescherming van het bedrijf via het adres Konzern-Datenschutzbeauftragte, FRA CY, 60546 Frankfurt/Main of per e-mail  datenschutz@dlh.deufuwbcquasdwyyctawdw).

ufuwbcquasdwyyctawdw