W czym możemy Ci pomóc?

Upraszczamy nasz program dla osób często podróżujących

Zmiany w programie statusowym: Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie pewne zmiany w naszym programie dla osób często podróżujących. Opracowaliśmy przejrzysty i zrozumiały program dla osób często podróżujących, wynagradzający lojalność pasażerów, którzy wielokrotnie decydują się na podróż naszymi liniami. Zmiany te nie wpłyną na program lojalnościowy Miles & More. Zasady przyznawania mil premiowych pozostaną takie same.

Zmiany w programie od 2021 r. w skrócie

 • Mile statusowe i mile HON Circle zostaną zastąpione przejrzystym systemem punktowym

 • Pasażerowie wierni naszym markom będą nagradzani

 • Okres gromadzenia i okres ważności statusu zostaną ujednolicone do jednego roku

 • Lojalnym pasażerom będziemy przyznawać bezterminowe statusy Frequent Traveller i Senator

 • Skomplikowane elementy programu zostaną wyeliminowane

Two men in front of airport

Szczegółowy przegląd zmian w programie

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Zmiany będą mieć zastosowanie do rejsów od 1 stycznia 2021 r.

 

Co będzie można gromadzić?

Dzisiaj Jutro
Obecnie można gromadzić wiele różnych rodzajów mil: mile statusowe, mile HON Circle, mile progresywne, punkty Status Star, segmenty podróży i mile premiowe. Chcemy znacznie zredukować liczbę różnych rodzajów mil i zwiększyć przejrzystość systemu.

Nowość:
W przyszłości punkty będą gromadzone wyłącznie w celu uzyskania statusu w programie dla osób często podróżujących. Wszystkie aspekty programu lojalnościowego pozostaną bez zmian. Nadal będzie można gromadzić mile premiowe.

Kiedy zacznę gromadzić punkty zamiast mil statusowych lub mil HON Circle?
Nowy system punktowy będzie miał zastosowanie do wszystkich rejsów realizowanych od 1 stycznia 2021 r., niezależnie od terminu dokonania rezerwacji. Na przykład w przypadku zarezerwowania w marcu 2020 r. rejsu na luty 2021 r. za rejs ten zostaną już naliczone punkty.

W jaki sposób będzie można gromadzić punkty?

Dzisiaj Jutro
Obecnie liczba gromadzonych mil statusowych lub mil HON Circle zależy od kilku czynników. W przypadku rejsów na terenie Europy obowiązują stałe wartości milowe w zależności od klasy rezerwacyjnej i linii lotniczych. W przypadku wszystkich innych rejsów liczba mil zależy od linii lotniczych, klasy rezerwacyjnej i odległości. Ponadto klienci statusowi otrzymują obecnie Executive Bonus w wysokości 25% zgromadzonych mil statusowych i mil HON Circle.

Pragniemy zapewnić większą przejrzystość, a w szczególności nagrodzić tych, którzy wielokrotnie korzystają z naszych linii.

Nowość:
Możliwe będzie gromadzenie punktów na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę, SWISS i Austrian Airlines, jak również Brussels Airlines, Eurowings, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways, Luxair, Air Dolomiti (partnerskie linie lotnicze programu Miles & More uczestniczące w systemie) oraz wszelkie pozostałe linie Star Alliance. W przyszłości liczba gromadzonych punktów będzie ustalana na podstawie tylko dwóch kryteriów: klasy podróży oraz tego, czy rejs jest kontynentalny czy międzykontynentalny. Liczba punktów będzie jednakowa dla wszystkich uczestników, tzn. w nowym systemie punktowym nie będzie obowiązywać Executive Bonus - jednak nadal będzie on miał zastosowanie do mil premiowych.

 

Nasz kalkulator punktowy można znaleźć poniżej na niniejszej stronie.

 

Więcej informacji na temat systemu punktowego można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) pod hasłem „Na czym będzie polegać system punktowy i kwalifikacja?”ufuwbcquasdwyyctawdw

Co będzie wymagane do uzyskania statusu?

Dzisiaj Jutro
Frequent Traveller
Do 31 grudnia 2020 r. status Frequent Traveller będzie można uzyskać przez zgromadzenie 35,000 mil statusowych lub zrealizowanie 30 segmentów podróży w ciągu jednego roku kalendarzowego. Mile statusowe można gromadzić na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę, SWISS i Austrian Airlines, jak również Brussels Airlines, Eurowings, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways, Luxair, Air Dolomiti (partnerskie linie lotnicze programu Miles & More uczestniczące w systemie) oraz wszelkie pozostałe linie Star Alliance. W przypadku chęci uzyskania statusu Frequent Traveller na podstawie segmentów podróży możliwość ta istnieje wyłącznie na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę, SWISS, Austrian Airlines oraz partnerskie linie lotnicze programu Miles & More uczestniczące w systemie.

Senator
Do 31 grudnia 2020 r. status Senator będzie można uzyskać przez zgromadzenie 100,000 mil statusowych w ciągu jednego roku kalendarzowego. Mile statusowe można gromadzić na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę, SWISS i Austrian Airlines, jak również partnerskie linie lotnicze programu Miles & More uczestniczące w systemie i linie Star Alliance.

Członek HON Circle
Do 31 grudnia 2020 r. status HON Circle będzie można uzyskać przez zgromadzenie 600,000 mil HON Circle w ciągu dwóch lat kalendarzowych. Mile HON Circle można gromadzić wyłącznie w Klasie Biznes i Klasie Pierwszej na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę, SWISS i Austrian Airlines, jak również partnerskie linie lotnicze programu Miles & More uczestniczące w systemie.
Pragniemy nagradzać lojalność.

Nowość:
W przyszłości będziemy nagradzać tych, którzy korzystają przede wszystkim z naszych linii. Uzyskanie statusu lub przedłużenie jego ważności będzie możliwe wyłącznie w przypadku zgromadzenia określonej liczby punktów z Lufthansą, SWISS i Austrian Airlines, jak również Brussels Airlines, Eurowings, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Croatia Airlines, Adria Airways, Luxair i Air Dolomiti (partnerskimi liniami lotniczymi programu Miles & More uczestniczącymi w systemie). Będą to tak zwane „kwalifikowane punkty”.

Frequent Traveller
Od 2021 r. status Frequent Traveller będzie można uzyskać przez zgromadzenie 160 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego. Przynajmniej 80 spośród nich muszą stanowić kwalifikowane punkty.

Senator
W przyszłości status Senator będzie można uzyskać przez zgromadzenie 480 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego. Przynajmniej 240 spośród nich muszą stanowić kwalifikowane punkty.

Członek HON Circle
W przyszłości do uzyskania statusu HON Circle konieczne będą wyłącznie kwalifikowane punkty - a dokładnie 1500 takich punktów.
Można je gromadzić, podróżując Lufthansą, SWISS i Austrian Airlines, jak również partnerskimi liniami lotniczymi programu Miles & More uczestniczącymi w systemie, w ciągu jednego roku kalendarzowego. W odróżnieniu od obecnej sytuacji gromadzenie będzie możliwe także w przypadku rejsów w Klasie Ekonomicznej i Klasie Ekonomicznej Premium.

Pełną listę punktów wymaganych do uzyskania poszczególnych statusów można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) pod hasłem „Na czym będzie polegać system punktowy i kwalifikacja?”

Jak długo zachowam status? Czy będą jakieś specjalne reguły?

Dzisiaj Jutro
Do tej pory w przypadku zakwalifikowania lub ponownej kwalifikacji termin ważności statusu wynosił co najmniej dwa lata i upływał w lutym następnego roku. Obecnie okres kwalifikacji wynosi jeden rok kalendarzowy w przypadku statusów Frequent Traveller i Senator oraz dwa lata kalendarzowe w przypadku statusu HON Circle.
Termin ten skracamy do jednego roku.

Nowość:
W przypadku uzyskania statusu lub przedłużenia jego ważności na podstawie punktów od 1 stycznia 2021 r. termin będzie wynosić co najmniej jeden rok. Rozpocznie się on natychmiast po uzyskaniu statusu i upłynie z końcem lutego kolejnego roku po następnym roku kalendarzowym. Okres kwalifikacyjny będzie wynosić jeden rok kalendarzowy w przypadku wszystkich poziomów statusu - w tym nawet HON Circle.

Przejście ze starego systemu na nowy:

Statusy przyznane lub przedłużone na podstawie mil do 31 grudnia 2020 r. zachowają dwuletni termin ważności. Nowy termin wynoszący co najmniej jeden rok będzie miał zastosowanie do wszystkich pasażerów o statusie Senator lub Frequent Traveller, którzy uzyskają status lub przedłużą jego ważność po tej dacie. W związku z dwuletnim okresem kwalifikacyjnym do pasażerów o statusie HON Circle będą miały zastosowanie przepisy przejściowe. Więcej informacji na temat przepisów przejściowych można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) pod hasłem „Jakie są przepisy przejściowe dla statusu HON Circle?”

Co zostanie zlikwidowane?

Dzisiaj Jutro
Obecnie pasażerowie, którzy zgromadzili określoną liczbę mil progresywnych lub mil HON Circle, mogą samodzielnie wybierać dodatkowe przywileje Select na stronie Miles & More.

Pragniemy przyznawać korzyści w aktywny sposób, a jednocześnie uprościć program.

Nowość:
Od 1 stycznia 2021 r. przestaniemy oferować Miles & More Selections w obecnej formie. Zmiana ta uprości cały proces. W przyszłości bowiem będziemy automatycznie przyznawać dodatkowe korzyści po zgromadzeniu określonej liczby kwalifikowanych punktów w roku kalendarzowym - nie będzie konieczne żadne działanie ze strony pasażera:

 

Frequent Traveller

Wymianę mil - po zgromadzeniu 200 kwalifikowanych punktów

 

Senator

 • eVouchery - po zgromadzeniu 700 kwalifikowanych punktów
 • 15,000 mil premiowych - po zgromadzeniu 1000 kwalifikowanych punktów
 • Kartę Frequent Traveller dla partnera - po zgromadzeniu 1300 kwalifikowanych punktów

 

Członek HON Circle

 • 2 eVouchery - po zgromadzeniu 1800 kwalifikowanych punktów
 • 30,000 mil premiowych - po zgromadzeniu 2100 kwalifikowanych punktów
 • 2 eVouchery - po zgromadzeniu 2400 kwalifikowanych punktów
 • Kartę Frequent Traveller dla partnera - po zgromadzeniu 2700 kwalifikowanych punktów
 • Kartę Senator dla partnera - po zgromadzeniu 3000 kwalifikowanych punktów

 

Obecnie w zależności od statusu przyznajemy gwiazdki statusowe. Są one widoczne na przykład na karcie uczestnika programu. Liczba gwiazdek statusowych jest uzależniona od liczby punktów Status Star, które są przyznawane za każdy dzień uczestnictwa w zależności od poziomu statusu. Posiadacze gwiazdek statusowych zachowają prawo wstępu na ekskluzywne wydarzenia. Chcemy wyeliminować skomplikowane elementy programu.

Nowość:
W przyszłości nie będzie już gwiazdek statusowych i punktów Status Star. Dlatego też nie będą one już widoczne na karcie ani w kanałach internetowych. Pozostanie natomiast prawo wstępu na ekskluzywne wydarzenia.

W przyszłości będziemy nadal wynagradzać długi staż w programie, dlatego też wprowadzamy bezterminowe statusy Frequent Traveller i Senator.

Uznawanie punktów Status Star na potrzeby uzyskania statusu Frequent Traveller Lifetime lub Senator Lifetime:
Naturalnie zdajemy sobie sprawę, że pasażerowie statusowi podróżują z nami już od jakiegoś czasu. Dlatego też wymienimy punkty Status Star zgromadzone do 31 grudnia 2020 r. na kwalifikowane punkty, aby umożliwić im uzyskanie statusu Frequent Traveller Lifetime lub Senator Lifetime.

Współczynnik przeliczeniowy: dwa punkty Status Star będą odpowiadać jednemu kwalifikowanemu punktowi. A zatem na początku 2021 r. wszystkie osoby często podróżujące posiadające cztery lub pięć gwiazdek statusowych uzyskają status Senator Lifetime. W przypadku uzyskania trzech gwiazdek statusowych do końca 2020 r. przyznany zostanie status Frequent Traveller Lifetime.

JetFriends

Dzisiaj Jutro
Dzieci (poniżej 18. roku życia) również mogą zostać uczestnikami programu Miles & More i zapisać się do JetFriends - programu Lufthansy dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu kierowane do nich komunikaty, w tym własna karta JetFriends, będą dopasowane do ich wieku, a ponadto uczestnicy ci zyskają specjalne korzyści, takie jak zachowanie ważności mil aż do 18. urodzin. Oznacza to, że uczestnicy programu JetFriends również mogą być uprawnieni do uzyskania statusu. Pod tym względem program ten nie będzie różnić się od znanego programu statusowego - pomijając dopasowanie treści do wieku i wydanie osobnej karty uczestnika. Pragniemy uprościć nasz program także dla dzieci i młodych ludzi.

Nowość:
W przyszłości JetFriends zostanie wycofany. Od 2021 r. dzieci i młode osoby będą mogły rejestrować się w programie Miles & More na normalnych zasadach, co oznacza, że będą mogły uzyskać lub odzyskać status. Obecni uczestnicy programu JetFriends nie będą pokrzywdzeni. Ich mile premiowe zachowają ważność do ukończenia 18 lat, a korzystanie z posiadanej karty JetFriends będzie nadal możliwe.

Nie znikną również Lu, Cosmo i Smilo. Dzieci będą mogły znaleźć atrakcyjne treści związane z lataniem na stronach internetowych Lufthansy i Austrian Airlines.

Lufthansa: https://family.lh.com/
Austrian Airlines: https://www.austrian.com/Info/Flying/TravellingChildren

Na czym będą polegać zmiany w zakresie przywilejów?

Dzisiaj Jutro
Przywileje przysługujące obecnym posiadaczom statusów Frequent Traveller, Senator i HON Circle są przedstawione w poniższej tabeli.

W przypadku obecnego dwuletniego terminu ważności przy uzyskaniu statusu Senator lub przedłużeniu jego ważności przyznawane są dwa eVouchery. Posiadacze statusu HON Circle otrzymują sześć eVoucherów. Można je wykorzystać na podwyższenie klasy podróży.

Obecnie posiadacze statusu Senator lub HON Circle mogą korzystać z Senator Premium Award.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzamy następujące zmiany w zakresie przywilejów:

W przyszłości po uzyskaniu statusu lub przedłużeniu jego ważności posiadacze statusu Senator otrzymają dwa eVouchery, a posiadacze statusu HON Circle - cztery eVouchery. Można je wykorzystać na podwyższenie klasy podróży.


Ponadto Senator Premium Award zostanie zlikwidowana.

Jakich nowości można się spodziewać?

Pragniemy nagradzać w szczególności osoby o długim stażu w programie.

Nowość:
W przypadku zgromadzenia 7500 kwalifikowanych punktów na przestrzeni lat będziemy przyznawać status Frequent Traveller Lifetime.

W przypadku dalszego gromadzenia punktów i osiągnięcia stanu 10,000 kwalifikowanych punktów osobom będącym posiadaczami statusu Senator lub HON Circle od przynajmniej 10 pełnych lat kalendarzowych będziemy przyznawać status Senator Lifetime.

Uznawanie punktów Status Star na potrzeby uzyskania statusu Frequent Traveller Lifetime lub Senator Lifetime:
Naturalnie zdajemy sobie sprawę, że pasażerowie statusowi podróżują z nami już od jakiegoś czasu. Dlatego też wymienimy punkty Status Star zgromadzone do 31 grudnia 2020 r. na kwalifikowane punkty, aby umożliwić im uzyskanie statusu Frequent Traveller Lifetime lub Senator Lifetime.

Współczynnik przeliczeniowy: dwa punkty Status Star będą odpowiadać jednemu kwalifikowanemu punktowi. A zatem na początku 2021 r. wszystkie osoby często podróżujące posiadające cztery lub pięć gwiazdek statusowych uzyskają status Senator Lifetime. W przypadku uzyskania trzech gwiazdek statusowych do końca 2020 r. przyznany zostanie status Frequent Traveller Lifetime.

Poznaj nowy system z naszym kalkulatorem punktów

Obecnie są tylko dwa kryteria określające liczbę punktów i kwalifikowanych punktów gromadzonych za każdy segment podróży: rozróżnienie między rejsami kontynentalnymi i międzykontynentalnymi oraz klasa podróży.

Zarówno w przypadku rejsów kontynentalnych, jak i międzykontynentalnych najpierw wybierz klasę podróży. Następnie wprowadź liczbę planowanych rejsów liniami lotniczymi z poniższej listy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jaki jest powód zmian w programie statusowym?

Chcemy, aby podróżowanie było doświadczeniem maksymalnie indywidualnym, prostym i przyjemnym oraz aby każda podróż dostarczała wyłącznie pozytywnych wrażeń. Takie jest założenie naszej nowej i nowoczesnej koncepcji premium.

W ostatnich latach nasz program statusowy spełniał ten wymóg jedynie w ograniczonym stopniu. Ponadto coraz częściej napływały do nas prośby o jego uproszczenie.

Dlatego też obecnie podejmujemy kroki, które mają na celu udoskonalenie naszego programu statusowego. Pragniemy opracować przejrzysty i zrozumiały program dla osób często podróżujących, wynagradzający lojalność pasażerów, którzy wielokrotnie decydują się na podróż naszymi liniami. W przyszłości uczestnicy nie będą musieli tracić czasu na zapoznawanie się ze skomplikowanymi zasadami i będą mogli szybko sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status. Dzięki temu będą mogli skupić się wyłącznie na tym, co dla nich ważne, i czerpać radość z podróży.

Na czym będzie polegać system punktowy i kwalifikacja?

W przyszłości zamiast mil statusowych i mil HON Circle będzie można gromadzić punkty. Punkty można gromadzić na rejsach obsługiwanych przez wielu z naszych partnerów lotniczych: Lufthansę, SWISS i Austrian Airlines, jak również Brussels Airlines, Eurowings, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways, Luxair, Air Dolomiti oraz wszystkie linie Star Alliance.  
Aby gromadzić mile na rejsach Air Dolomiti, wystarczy zarezerwować bilet w taryfie Ekonomicznej Light, Ekonomicznej Classic, Ekonomicznej Flex lub Klasie Biznes Lufthansy.

Oprócz punktów będzie można gromadzić także kwalifikowane punkty. Są one istotne w przypadku chęci uzyskania statusu Frequent Traveller, Senator lub HON Circle. Punkty te będzie można gromadzić na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę, SWISS i Austrian Airlines, jak również Brussels Airlines, Eurowings, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways, Luxair i Air Dolomiti - a także na niektórych rejsach code-share LX obsługiwanych przez Edelweiss.

W zależności od wybranej klasy podróży oraz tego, czy rejs jest kontynentalny czy międzykontynentalny, przyznawana będzie określona liczba punktów lub kwalifikowanych punktów.

Nasi partnerzy lotniczy oferują różne klasy podróży: Klasę Biznes, Klasę Ekonomiczną, a niekiedy także Klasę Pierwszą i Klasę Ekonomiczną Premium. Informację o klasie podróży można znaleźć w potwierdzeniu rezerwacji lub na karcie pokładowej. Niektórzy z naszych partnerów lotniczych mogą stosować odmienne oznaczenia klas podróży. Szczegółowe informacje na temat oferowanych klas podróży można znaleźć na stronie internetowej danych linii lotniczych.

Punkty za segment podróży

  Klasa Ekonomiczna Klasa Ekonomiczna Premium Klasa Biznes Klasa Pierwsza
Rejsy kontynentalne 5 5 10 10
Rejsy międzykontynentalne 15 20 50 70

Wartość punktowa wymagana do uzyskania statusu (w roku kalendarzowym)

  Frequent Traveller Senator Członek HON Circle
Punkty 160 480  
Kwalifikowane punkty 80 240 1500

Ponadto kwalifikowane punkty będzie można gromadzić na przejazdach pociągami w ramach rejsu z numerem Lufthansy, SWISS lub Austrian Airlines. Oprócz tego będą obowiązywać określone maksymalne progi punktów wymaganych do kwalifikacji dla pasażerów o statusie Frequent Traveller, Senator lub HON Circle:

 

 • Frequent Traveller: 40 kwalifikowanych punktów
 • Senator: 120 kwalifikowanych punktów
 • HON Circle: 250 kwalifikowanych punktów

Jak odróżnić rejsy kontynentalne od międzykontynentalnych?

Rejs kontynentalny to segment podróży, w przypadku którego lotnisko wylotu i przylotu znajdują się na tym samym kontynencie. Na przykład w przypadku rejsu Lufthansą z Frankfurtu do Barcelony lotniska wylotu i przylotu znajdują się w Europie, więc jest to rejs kontynentalny. Rejsy na terenie Niemiec również są traktowane jako rejsy kontynentalne.

Rejs międzykontynentalny to segment podróży, w przypadku którego lotniska wylotu i przylotu znajdują się na różnych kontynentach. Na przykład w przypadku rejsu Lufthansą z Frankfurtu do Nowego Jorku lotniska wylotu i przylotu znajdują się na różnych kontynentach (Europa i Ameryka Północna). Taki segment podróży jest zatem traktowany jako rejs międzykontynentalny.

Szczegółową listę poszczególnych krajów i regionów przypisanych do kontynentów można znaleźć tutaj.

Co oznaczają przepisy przejściowe dla statusu HON Circle?

Do przyznawania statusu HON Circle i przedłużania jego ważności w okresie przejściowym między wycofaniem starego systemu a wprowadzeniem nowego będą miały zastosowanie specjalne przepisy.
 
Kwalifikacja i ponowna kwalifikacja w latach 2019 i 2020 (posiadacze statusu HON Circle z terminem ważności do lutego 2021 r.):
W przypadku zgromadzenia 600,000 mil HON Circle w ciągu dwóch lat kalendarzowych do 31 grudnia 2020 r. status zostanie przyznany lub jego ważność zostanie przedłużona na okres dwóch lat do końca lutego 2023 r.

Kwalifikacja i ponowna kwalifikacja w latach 2020 i 2021 (posiadacze statusu HON Circle z terminem ważności do lutego 2022 r.):
W 2020 r. gromadzenie mil HON Circle będzie przebiegało tak samo, jak dotychczas. Od 1 stycznia 2021 r. za rejsy będą przyznawane punkty i kwalifikowane punkty. Mile HON Circle przestaną funkcjonować.

Możliwe będą dwa warianty:

Wariant nr 1:
W przypadku zgromadzenia co najmniej 1500 kwalifikowanych punktów w roku kalendarzowym 2021 przyznamy status HON Circle do lutego 2023 r.

Wariant nr 2:
Naturalnie, uznamy mile HON Circle zgromadzone na rejsach w 2020 r. i wymienimy je na kwalifikowane punkty. Punkty te zostaną doliczone do punktów kwalifikacyjnych zgromadzonych w 2021 r. W przypadku zgromadzenia łącznej liczby 3000 kwalifikowanych punktów status HON Circle zostanie przyznany na dwa lata do lutego 2024 r.
 
Współczynnik przeliczeniowy: 200 mil HON Circle będzie odpowiadać jednemu punktowi kwalifikacyjnemu. A zatem 300,000 mil HON Circle będzie odpowiadać 1500 kwalifikowanym punktom.

Czy pakiet przywilejów dla każdego statusu ulegnie zmianie?

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzamy następujące zmiany w zakresie przywilejów:

W przyszłości po uzyskaniu statusu lub przedłużeniu jego ważności posiadacze statusu Senator otrzymają dwa eVouchery, a posiadacze statusu HON Circle - cztery eVouchery. Można je wykorzystać na podwyższenie klasy podróży.

Ponadto Senator Premium Award zostanie zlikwidowana.

Czy zmiany będą dotyczyć także programu Miles & More?

Nie, zmiany te nie wpłyną na program lojalnościowy Miles & More. Zasady przyznawania mil premiowych pozostaną takie same.

ufuwbcquasdwyyctawdw
ufuwbcquasdwyyctawdw