We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Konto milowe

Stan konta

Mile statusowe i segmenty podróży są zawsze podawane dla bieżącego roku kalendarzowego. Suma mil HON Circle obejmuje mile z bieżącego i poprzedniego roku.

Mile premiowe (saldo połączone)

Mile premiowe

  Mile statusowe

  Mile HON Circle (status)

  Segmenty podróży

  eVouchery

   Utrata ważności mil premiowych

    Utrata ważności eVoucherów

     Transakcje