We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Mile premiowe za loty: sposób obliczania

Kobieta leżąca na sofie i wpatrzona w tablet - Twoje mile premiowe: sposób obliczania

Chciałbyś wiedzieć, ile mil premiowych otrzymasz przy rezerwacji? Tutaj dowiesz się wszystkiego o metodach kalkulacji.

W zależności od trybu rezerwacji mile mogą być naliczane na dwa sposoby: według opłaty biletowej albo według odległości i klasy rezerwacyjnej. Z interaktywnej animacji szybko i łatwo dowiesz się, która metoda naliczania będzie zastosowana w przypadku Twojej rezerwacji. Kalkulator milowy umożliwia szybie i łatwe obliczenie liczby mil, których naliczenia możesz się spodziewać. Możesz to zrobić przed rezerwacją lotu lub później.

 

Która metoda kalkulacji ma zastosowanie do mojego rejsu?

Metoda kalkulacji 1: oparta na taryfie lotniczej

Mile premiowe = opłata biletowa x współczynnik

Co powinienem wziąć pod uwagę?

  • System obowiązuje dla rezerwacji przez kanał rezerwacji linii lotniczej należącej do Lufthansa Group1
  • W przypadku rezerwacji za pośrednictwem biura podróży lub internetowego biura podróży sposób naliczania mil premiowych zależy od numeru biletu2
  • Podstawę naliczenia mil stanowi opłata biletowa w euro (cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą Miles & More)
  • Współczynnik zależy od statusu w programie dla osób często podróżujących i linii lotniczej obsługującej rejs3
  • Opłaty biletowe w walutach obcych są przeliczane po kursie obowiązującym w chwili rezerwacji (wg serwisu OANDA)
  • Nie dotyczy naliczania mil statusowych, progresywnych ani HON Circle

Metoda kalkulacji 2: oparta na odległości milowej i klasie rezerwacyjnej

Mile premiowe na rejsach europejskich = stała stawka, zgodnie z klasą rezerwacyjną

Mile premiowe na rejsach międzykontynentalnych = klasa rezerwacyjna x odległość

Co powinienem wziąć pod uwagę?

  • Dotyczy rezerwacji lotów przez kanały rezerwacyjne linii lotniczych spoza Lufthansa Group1
  • W przypadku rezerwacji za pośrednictwem biura podróży lub internetowego biura podróży sposób naliczania mil premiowych zależy od numeru biletu2

Kalkulator milowy wykona kalkulację

mileage calculator

Nasz kalkulator milowy obliczy, ilu mil możesz się spodziewać za dany lot. Kalkulator działa w dwóch trybach: łatwym i eksperckim. Tryb łatwy jest dostępny w aplikacji Miles & More i jest przeznaczony głównie do kalkulacji mil, których możesz się spodziewać przed rezerwacją lotu. Kalkulator milowy jest również dostępny w trybie eksperckim, na stronie internetowej. Ten tryb umożliwia bardziej szczegółową kalkulację mil i jest najbardziej przydatny po rezerwacji lotu, ponieważ uwzględnia też takie czynniki jak klasa rezerwacyjna.

Czy masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Jak obliczane są mile premiowe w systemie opartym na sprzedaży?

Obliczanie mil premiowych w systemie opartym na sprzedaży: Opłata biletowa (cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą Miles & More) x współczynnik = liczba zgromadzonych mil premiowych. Więcej informacji o gromadzeniu mil na rejsach znajdziesz tutaj, na stronie internetowej naszego partnera lotniczego.  

 

Jaki współczynnik jest stosowany w przypadku uczestników programu Miles & More w systemie opartym na sprzedaży?

Jeżeli jesteś uczestnikiem programu Miles & More, ale nie masz jeszcze statusu Frequent Traveller, Senator lub nie jesteś członkiem HON Circle, opłata biletowa (cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą Miles & More) jest zawsze mnożona przez 4. Mile premiowe = opłata biletowa x współczynnik.

Jaki współczynnik jest stosowany w przypadku pasażerów o statusie Frequent Traveller, Senators i HON Circle?

W przypadku uczestników ze statusem w programie dla osób często podróżujących kryterium stanowi linia lotnicza obsługująca rejs. 
Jeżeli rejs jest obsługiwany przez Lufthansę, SWISS, Austrian Airlines, United Airlines, Air Canada, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Air Dolomiti lub Brussels Airlines, mnożnik wynosi 6; w przypadku Eurowings oraz wszystkich pozostałych partnerskich linii lotniczych Miles & More mnożnik wynosi 5. Informacje o partnerskich liniach lotniczych Miles & More znajdziesz tutaj.

Czy w systemie opartym na sprzedaży nadal będę otrzymywać Executive Bonus?

Jako Frequent Traveller, Senator lub członek HON Circle w systemie opartym na sprzedaży również korzystasz z Executive Bonus. Bonus został już uwzględniony we współczynnikach i wynosi 25% na rejsach Eurowings oraz innych partnerskich linii lotniczych Miles & More lub 50% na rejsach Austrian Airlines Lufthansy, SWISS, a także Air Canada, Air Dolomiti, All Nippon Airways, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Polskich Linii Lotniczych LOT lub United Airlines.

Skąd wiadomo, czy mój rejs jest objęty systemem opartym na sprzedaży?

Kryterium w tym przypadku jest kanał rezerwacji. Nowy system dotyczy wszystkich biletów sprzedawanych przez Lufthansę, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings i Brussels Airlines. W przypadku rezerwacji przez bezpośredni kanał sprzedaży Lufthansy, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings lub Brussels Airlines mile będą przyznawane zgodnie z nowym systemem. Jeżeli dokonujesz rezerwacji przez pośrednika, tj. agencję turystyczną lub portale, możesz ustalić, czy mile premiowe są przyznawane według nowego systemu na podstawie numeru biletu. Jeżeli pierwsze 3 cyfry numeru biletu to 220 (Lufthansa), 724 (SWISS), 257 (Austrian Airlines) lub 082 (Brussels Airlines), lub jest to bilet Eurowings, Twój rejs jest objęty nowym systemem; w pozostałych przypadkach mile premiowe są naliczane według poprzedniego systemu. Wyjątkiem są bilety kupowane za pośrednictwem operatora turystycznego. Wówczas mile premiowe są przyznawane zgodnie z klasą rezerwacyjną, niezależnie od numeru biletu. W rzadkich przypadkach, gdzie informacja o taryfie jest niedostępna, Miles & More zastrzega sobie prawo do przyznawania mil premiowych zgodnie z systemem opartym na klasie rezerwacyjnej.

Czy system oparty na taryfie dotyczy też mil statusowych, progresywnych i HON Circle?

Nie, nowy system nie ma zastosowania do mil statusowych, progresywnych ani HON Circle. Mile te będą nadal przyznawane w dotychczasowy sposób, według obecnego systemu. Wszystkie przywileje związane z Twoim statusem w programie dla osób często podróżujących również pozostaną niezmienione.

Czy za upgrade przysługuje premia?

W Austrian Airlines, Lufthansie i SWISS, w odniesieniu do rezerwacji lotów, dla których zamówiono upgrade online lub telefonicznie, od 1.01.2019 r. obowiązują następujące zasady naliczania mil:

 

Mile premiowe = cena za upgrade x 4 (lub x 6 w przypadku uczestników posiadających wyższy status w programie)

 

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Gromadzenie mil/Rejsy na stronie internetowej danej partnerskiej linii lotniczej.

Jak przeliczane są waluty, jeżeli nie płacę w EUR?

Kwota w walucie, w której dokonałeś płatności zostaje przeliczona na EUR po kursie obowiązującym w chwili wystawiania biletu. Stosowany jest kurs OANDA obowiązujący w chwili wystawiania biletu, który można znaleźć na stronie: www.oanda.com.

Czy mile premiowe są przyznawane na podstawie łącznej ceny za przelot?

Nie, naliczenie mil premiowych jest oparte na taryfie, tj. na cenie biletu powiększonej o dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą Miles & More.

Jak dokładnie obliczana jest taryfa?

Taryfa lotnicza = cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą Miles & More

Mam bilet na rejs codeshare. Jaki współczynnik obowiązuje w moim przypadku?

Przyznawanie mil jest oparte na współczynniku właściwym dla linii lotniczej obsługującej rejs. Dla uczestników programu współczynnik wynosi 4; dla pasażerów o statusie Frequent Traveller, Senator lub HON Circle współczynnik wynosi 6 na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę, SWISS, Austrian Airlines i United Airlines, Air Canada, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Air Dolomiti lub Brussels Airlines, lub 5 na rejsach Eurowings.

Gdzie znajdę cenę biletu, która wraz z dopłatami stanowi taryfę?

Na stronie internetowej linii lotniczej w czasie rezerwacji lub na voucherze rezerwacji. Znajdziesz tam cenę biletu oraz wysokość dopłaty w ruchu krajowym/międzynarodowym (oznaczoną jako YQ). 

Kiedy system oparty na taryfie wchodzi w życie?

Nowy system będzie miał zastosowanie do biletów wystawionych po 12.03.2018 r. oraz do rejsów po 12.03.2018. Spełnione muszą być oba warunki.

Jaka jest procedura naliczania mil?

Mile nadal będą naliczane po każdym przelocie. W tym celu cena biletu jest przypisana do poszczególnych segmentów lotu. Po zakończeniu całej podróży łączna liczba mil dla poszczególnych segmentów lotu odpowiada wartości mil dla całego biletu.

Czy otrzymam mile premiowe za dopłaty do produktu i usługi?

Nie. Mile premiowe otrzymasz tylko za opłaconą taryfę (cena biletu + dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą Miles & More).

Czy mogę gromadzić mile także za anulowane lub niedokończone loty?

Nie. Mile premiowe są nadal naliczane wyłącznie za segmenty lotu, które zostały zrealizowane (pojedynczy przelot od startu do lądowania). Więcej informacji podano w pkt 2.3.2 warunków ogólnych.

1

Linie lotnicze należące do Lufthansa Group: Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines i Eurowings.

2

W przypadku biletów z numerami rozpoczynającymi się od 257 (Austrian Airlines), 220 (Lufthansa), 724 (SWISS) i 082 (Brussels Airlines), które zostały wystawione przez Eurowings mile premiowe są naliczane według taryfy. W przypadku numerów biletów innych niż podane wyżej mile premiowe są naliczane zgodnie z odległością i klasą rezerwacyjną.

3

Jeżeli jesteś uczestnikiem programu Miles & More, ale nie masz jeszcze statusu Frequent Traveller, Senator lub nie jesteś członkiem HON Circle, mile są zawsze mnożone przez 4. W przypadku uczestników ze statusem w programie dla osób często podróżujących kryterium stanowi linia lotnicza obsługująca rejs.
Jeżeli rejs jest obsługiwany przez Austrian Airlines, Lufthansę, SWISS, Brussels Airlines, a także Air Canada, Air Dolomiti, ANA, Croatia Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT lub United Airlines, mnożnik wynosi 6; w przypadku Eurowings oraz wszystkich pozostałych partnerskich linii lotniczych Miles & More mnożnik wynosi 5. Informacje o partnerskich liniach lotniczych Miles & More znajdziesz tutaj.