W czym możemy Ci pomóc?

Twoje mile premiowe: sposób naliczania

Chcesz wiedzieć, ile mil premiowych otrzymasz za rezerwację? W zależności jak zarezerwujesz bilet mile mogą być naliczane na dwa sposoby: według taryfy albo według odległości i klasy rezerwacyjnej. Z interaktywnej animacji szybko i łatwo dowiesz się, która metoda naliczania będzie zastosowana w przypadku Twojej rezerwacji. 

Uwaga: Mile premiowe mogą zostać naliczone według poprzednio obowiązujących zasad, tj. według odległości i klasy rezerwacyjnej. W takiej sytuacji liczba mil zostanie automatycznie skorygowana po ostatnim rejsie w podróży lub tak szybko, jak to możliwe, aby wyrównać różnicę między poprzednim a nowym sposobem naliczania. Dotyczy to w szczególności rejsów z Innsbrucka, Salzburga i Grazu do Frankfurtu.

 

Naliczanie mil premiowych według taryfy

 • Mile premiowe = taryfa x współczynnik

Najważniejsze informacje

 • System obowiązuje dla rezerwacji rejsów przez kanał rezerwacji linii lotniczej należącej do Lufthansa Group1
 • W przypadku rezerwacji za pośrednictwem biura podróży lub internetowego biura podróży sposób naliczania mil premiowych zależy od numeru biletu2
 • Podstawę naliczenia mil stanowi Taryfa w euro (cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą Miles & More)
 • Współczynnik zależy od statusu karty w programie i linii lotniczej obsługującej rejs3
 • Taryfy w walutach obcych są przeliczane po kursie obowiązującym w chwili rezerwacji (wg serwisu OANDA)
 • Nie dotyczy naliczania mil statusowych, progresywnych ani HON Circle

Naliczanie mil premiowych według odległości i klasy rezerwacyjnej

 • Mile premiowe na rejsach europejskich = stała stawka, zgodnie z klasą rezerwacyjną

 • Mile premiowe na rejsach międzykontynentalnych = klasa rezerwacyjna x odległość

Najważniejsze informacje

 • Dotyczy rezerwacji rejsów przez kanały rezerwacyjne linii lotniczych spoza Lufthansa Group1
 • W przypadku rezerwacji za pośrednictwem biura podróży lub internetowego biura podróży sposób naliczania mil premiowych zależy od numeru biletu2

Pytania? Szczegółowe informacje o sposobie naliczania mil premiowych możesz znaleźć także w sekcji często zadawanych pytań (FAQ).

Jak obliczane są mile premiowe w systemie opartym na taryfie?

W systemie opartym na taryfie mile premiowe będą obliczane następująco: taryfa (cena biletu + dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą Miles & More) x współczynnik = liczba zgromadzonych mil premiowych. Informacje o rejsach, na których nie można gromadzić mil znajdziesz tutaj.

 

Jakie są mnożniki w systemie opartym na taryfie w przypadku uczestników Miles & More?

Jeżeli jesteś uczestnikiem Miles & More, ale nie masz jeszcze statusu Frequent Traveller, Senator lub HON Circle, wówczas zawsze stosowany jest mnożnik 4.

Jakie są współczynniki dla statusu Frequent Traveller, Senator lub HON Circle?

W przypadku uczestników posiadających status kryterium stanowi linia lotnicza obsługująca rejs. Jeżeli rejs jest obsługiwany przez linie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, United Airlines, Air Canada, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways lub Air Dolomiti, wówczas mnożnik wynosi 6; w przypadku Brussels Airlines i Eurowings oraz wszystkich pozostałych partnerskich linii lotniczych Miles & More mnożnik wynosi 5. Informacje na temat partnerskich linii lotniczych Miles & More znajdziesz tutaj.

Czy w systemie opartym na taryfie nadal będę otrzymywać Executive Bonus?

Jako Frequent Traveller, Senator lub uczestnik o statusie HON Circle w systemie opartym na taryfie nadal będziesz otrzymywać Executive Bonus. Bonus został już uwzględniony we współczynnikach i wynosi 25% na rejsach Brussels Airlines, Eurowings oraz innymi partnerskimi liniami lotniczymi Miles & More lub 50% na rejsach obsługiwanych przez linie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, United Airlines, Air Canada, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways lub Air Dolomiti.

Skąd będę wiedzieć, czy system oparty na taryfie obowiązuje na moim rejsie?

Kryterium w tym przypadku jest kanał rezerwacji. Nowy system dotyczy wszystkich biletów sprzedawanych przez linie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings i Brussels Airlines. W przypadku rezerwacji przez bezpośredni kanał sprzedaży linii Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings lub Brussels Airlines, tj. przez stronę internetową, mile będą przyznawane zgodnie z nowym systemem. W przypadku rezerwacji przez pośrednika, tj. agencję turystyczną lub internetowe biuro podróży, na podstawie numeru biletu możesz ustalić, czy mile premiowe zostaną naliczone według nowego systemu. Jeżeli pierwsze trzy cyfry numeru biletu to 220 (Lufthansa), 724 (SWISS), 257 (Austrian Airlines) lub 082 (Brussels Airlines), lub jest to bilet Eurowings, Twój rejs jest objęty nowym systemem; w pozostałych przypadkach mile premiowe są naliczane według starych zasad. Jedynym wyjątkiem są bilety zakupione za pośrednictwem operatora turystycznego. Wówczas mile premiowe są przydzielane zgodnie z klasą rezerwacyjną, niezależnie od numeru biletu. W rzadkich przypadkach, gdzie informacja o taryfie jest niedostępna, Miles & More zastrzega sobie prawo do przydzielania mil premiowych zgodnie z systemem opartym na klasie rezerwacyjnej.

Czy system oparty na taryfie dotyczy też mil statusowych, progresywnych i HON Circle?

Nie, nowy system nie ma zastosowania do mil statusowych, progresywnych ani HON Circle. Te mile będą przyznawane według dotychczasowych zasad. Wszystkie przywileje związane z Twoim statusem również pozostaną niezmienione.

Czy za upgrade przysługuje premia?

W Austrian Airlines, Lufthansie i SWISS, w odniesieniu do rezerwacji lotów, dla których zamówiono upgrade online lub telefonicznie, od 1 stycznia 2019 r. obowiązują następujące nowe zasady naliczania mil:

Mile premiowe = cena za upgrade x 4 (lub x 6 w przypadku uczestników posiadających wyższy status w programie)

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Gromadzenie mil/Rejsy na stronie internetowej danej partnerskiej linii lotniczej.

Jak przeliczane są waluty, jeżeli nie płacę w euro?

Kwota w walucie, w której dokonałeś(-aś) płatności zostaje przeliczona na euro po kursie obowiązującym w chwili wystawiania biletu. Przy przeliczaniu walut stosujemy kurs sprzedaży z serwisu OANDA. Jest on podany na stronie: www.oanda.com.

Czy łączna cena za rejs stanowi podstawę do przyznania mil?

Nie, naliczenie mil premiowych jest oparte na taryfie, tj. na cenie biletu powiększonej o dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą Miles & More.

Jak dokładnie obliczana jest taryfa?

Taryfa to cena biletu + dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą Miles & More.

Mam bilet na rejs codeshare. Jaki współczynnik obowiązuje w moim przypadku?

Przyznawanie mil jest oparte na mnożniku właściwym dla linii lotniczej obsługującej rejs. Jeżeli jesteś uczestnikiem Miles & More, współczynnik ten wynosi 4. Jeżeli masz status Frequent Traveller, Senator lub jesteś członkiem HON Circle, wynosi on 6 na rejsach obsługiwanych przez linie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, United Airlines, Air Canada, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways i Air Dolomiti. W przypadku rejsów obsługiwanych przez Eurowings i Brussels Airlines współczynnik wynosi 5.

Gdzie znajdę cenę biletu, która wraz z dopłatami składa się na taryfę?

Na stronie internetowej linii lotniczej w czasie rezerwacji lub na potwierdzeniu rezerwacji. Na tych dokumentach podana jest cena biletu, a także krajowa/międzynarodowa dopłata (wykazana jako YQ). 

Kiedy system oparty na taryfie wchodzi w życie?

Nowy system będzie obowiązywał dla biletów wystawionych od 12.03.2018 r. i dla rejsów realizowanych od 12.03.2018 r. Obydwa te warunki muszą być spełnione.

Jak naliczane są mile?

Mile będą nadal naliczane na Twoim koncie po każdym rejsie. W tym celu cena biletu jest przypisana do poszczególnych segmentów lotu. Po zakończeniu całej podróży łączna liczba mil dla poszczególnych segmentów lotu odpowiada wartości mil dla całego biletu.

Czy otrzymam mile premiowe za opłaty za produkty i usługi?

Nie. Mile premiowe otrzymasz tylko za opłaconą taryfę (cena biletu + dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą Miles & More).

Czy mogę gromadzić mile także za rejsy anulowane lub rejsy, z których zrezygnowałem(-am)?

Nie. Mile premiowe będą nadal naliczane wyłącznie za segmenty lotu, które zostały zrealizowane (pojedynczy przelot od startu do lądowania). Więcej informacji podano w pkt 2.3.2 warunków ogólnych.

Co, jeśli kupiłem(-am) bilet przed 12.03.2018 r. i zmienię rezerwację po 12.03.2018?

Dla wszystkich zmian rezerwacji, które wpływają na cenę biletu nowe zasady obowiązują od 12.03.2018 r.

1

Linie lotnicze należące do Lufthansa Group: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings i Brussels Airlines. 

2

W przypadku biletów z numerami rozpoczynającymi się od 220 (Lufthansa), 724 (SWISS), 257 (Austrian Airlines), 082 (Brussels Airlines) lub wystawionych przez Eurowings mile premiowe są naliczane według taryfy. W przypadku numerów biletów innych niż podane wyżej mile premiowe są naliczane zgodnie z odległością i klasą rezerwacyjną.

3

Jeżeli jesteś uczestnikiem Miles & More, ale nie masz jeszcze statusu Frequent Traveller, Senator lub HON Circle, mile są zawsze mnożone przez 4. W przypadku uczestników posiadajacych wyżej wymieniony status karty w programie kryterium stanowi linia lotnicza obsługująca rejs. 
Jeżeli rejs jest obsługiwany przez linie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, United Airlines, Air Canada, Polskie Linie Lotnicze LOT, Croatia Airlines, Adria Airways lub Air Dolomiti, wówczas mnożnik wynosi 6; w przypadku Brussels Airlines i Eurowings oraz wszystkich pozostałych partnerskich linii lotniczych Miles & More mnożnik wynosi 5. Informacje o partnerskich liniach lotniczych Miles & More znajdziesz tutaj.