ufuwbcquasdwyyctawdw

W czym możemy Ci pomóc?

Polityka ochrony prywatności w programie Miles & More

W niniejszej Polityce ochrony danych informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z Twoim uczestnictwem w programie lojalnościowym dla klientów Miles & More („Miles & More”).

 

Polityka ochrony danych na „stronie internetowej, w środkach komunikacji oraz w aplikacji Miles & Moreufuwbcquasdwyyctawdw” dotyczy także osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz korzystających z naszej aplikacji lub innych materiałów marketingowych.

1. Administrator danych

Operatorami i wydawcami Miles & More są Miles & More GmbH, Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt nad Menem („MMG”) oraz Deutsche Lufthansa AG, Linnicher Strasse 48, 50933 Kolonia („Lufthansa”). O ile w niniejszej Polityce ochrony danych nie określono inaczej, zaimek „my” lub sformułowania w 1. osobie liczby mnogiej odnoszą się do Lufthansy i MMG jako podmiotów współodpowiedzialnych („Współadministrator”) za przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu artykułu 26 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz - „BDSG”). W tym celu zawarliśmy umowę o współadministrowaniu. Zasadnicza treść tej umowy jest dostępna na życzenie. Pełne informacje dotyczące ww. firm można znaleźć w ich informacjach prawnych na stronach internetowych: www.miles-and-more.comwww.lufthansa.com.

 

W ramach niniejszej Polityki ochrony danych czynimy także rozróżnienie pomiędzy Lufthansa Group, naszymi współoperatorami oraz firmami partnerskimi w celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie tego, które procesy są realizowane przy pomocy której z firm oraz tego, kto ma dostęp do Twoich danych, w jakim zakresie oraz w jakim celu (więcej informacji podano w rozdz. 4 niniejszej Polityki ochrony danych).

2. Twoje dane osobowe

2.1 Dane podstawowe i dane statusowe

Aby umożliwić Ci uczestnictwo w programie Miles & More, gromadzimy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu wniosku. Do danych tych należą w szczególności Twoje imię i nazwisko, płeć, adres i miejsce stałego zamieszkania. Oprócz tego w przypadku niektórych procesów musisz podać dodatkowe informacje obowiązkowe, abyśmy mogli przeprowadzić procedurę rejestracji oraz dalsze procesy, takie jak przesłanie wiadomości e‑mail z potwierdzeniem. Informacje te obejmują dane takie jak data urodzenia, adres e-mail czy numer telefonu. Ponadto kiedy składasz wniosek o przystąpienie do programu Miles & More lub gdy jesteś już jego uczestnikiem, możesz dobrowolnie podawać nam dodatkowe dane, takie jak numer telefonu komórkowego, tytuł naukowy lub preferencje dotyczące rejsów (lotniska wylotu, miejsca, preferencje żywieniowe). Aby ułatwić Ci wprowadzanie tych danych, pobieramy pewne informacje bezpośrednio z formularza wniosku lub w trakcie jego przetwarzania. Obejmują one między innymi datę rejestracji oraz preferowany język korespondencji. Wszystkie te dane są określane mianem „danych podstawowych”.

 

W celu zarządzania statusem przyznanym Ci przez Lufthansę lub współoperatorów (np. Frequent Traveller, Senator lub członek HON Circle) zapisujemy także dane wymagane do zarządzania tym statusem, takie jak rodzaj statusu lub liczba mil statusowych lub mil HON Circle („dane statusowe”).

2.2 Numer karty Miles & More

Kiedy otwierasz konto milowe, przyznajemy Ci numer karty Miles & More. Numer Twojej karty Miles & More należy do Twoich danych podstawowych. Jest on wykorzystywany w celu jednoznacznej identyfikacji Ciebie jako uczestnika.

 

Numer Twojej karty Miles & More może ulec zmianie w trakcie uczestnictwa w programie. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, w tym na przykład osiągnięciem pewnego statusu bądź utratą karty. Dzięki zapisanemu w tle unikatowemu numerowi identyfikacyjnemu możemy wciąż naliczać mile na Twoim koncie lub pozwalać Ci na wykorzystywanie mil. Ten unikatowy numer identyfikacyjny jest generowany wyłącznie przez system i wykorzystywany na potrzeby wszelkich procesów identyfikacji. Ponadto jeżeli utracisz kartę, umożliwia nam to zablokowanie jej numeru, a Ty nie musisz dokonywać ponownej rejestracji.

2.3 Dane programowe

Kiedy gromadzisz lub wykorzystujesz mile premiowe w ramach Miles & More, rejestrujemy tzw. „dane programowe”.

 

Kiedy gromadzisz mile, w ramach danych programowych zbierane są wszelkie informacje niezbędne do naliczania mil oraz administracji, bieżącego rozwijania i marketingu programu Miles & More. Są to między innymi informacje na temat firm partnerskich Miles & More, u których gromadzisz mile premiowe, jak również informacje na temat usług oraz liczby zgromadzonych i naliczanych mil.

 

Kiedy podajesz numer karty Miles & More liniom lotniczym w celu gromadzenia mil, dane programowe obejmują także inne informacje, w tym zwłaszcza trasy, daty i numery rejsów, ceny, nazwy linii lotniczych obsługujących poszczególne rejsy oraz klasy rezerwacyjne.

 

W przypadku gromadzenia mil u firm partnerskich Miles & More z innego sektora dane programowe obejmują informacje dotyczące zamówień związanych z milami, w tym między innymi informacje o zakupionych produktach lub usługach, takie jak cena, ilość, kategoria, czas zakupu, czas realizacji lub miejsce wynajmu/pobytu.

 

Kiedy gromadzisz mile używając karty kredytowej Miles & More, dane programowe obejmują dane dotyczące kwot wydanych za pomocą karty kredytowej Miles & More. Jeżeli udzieliłeś swojemu bankowi dodatkowych zgód, mogą być zbierane również inne dane. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdz. 7 niniejszej Polityki ochrony danych.

 

Kiedy wykorzystujesz mile, w ramach danych programowych zbierane są informacje o zamówionych nagrodach (w przypadku lotu: konkretny rodzaj biletu-nagrody, trasa lotu, data lotu i inne informacje dotyczące rezerwacji; w przypadku innych nagród: np. rodzaj nagrody i informacje o produkcie, takie jak cena, ilość, kategoria towaru, czas zakupu, czas realizacji lub miejsce wynajmu/pobytu), a także liczba wykorzystanych mil premiowych.

 

Dzięki przetwarzaniu tych danych możemy zapewnić poprawne naliczanie mil, monitorować operacje na koncie, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom, jak również zagwarantować, że na żądanie zostaną dostarczone szczegółowe informacje oraz że wszelkie ewentualne reklamacje zostaną szybko rozpatrzone. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, powyższe dane będą również mogły być wykorzystywane do celów reklamowych (więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdz. 5 niniejszej Polityki ochrony danych).

2.4 Inne dane

W trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, aplikacji lub innych środków komunikacji, takich jak e-mail, przetwarzamy także Twoje dane zgodnie z treścią rozdz. 3 Polityki ochrony danych na „stronie internetowej, w środkach komunikacji oraz aplikacji Miles & More”.

 

Kiedy kontaktujesz się z Zespołami Miles & More, przetwarzamy także podane przez Ciebie dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i ulepszania naszych usług.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

3.1 Cel umowy i środki poprzedzające umowę

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj. dane podstawowe, programowe i statusowe oraz inne opisane powyżej dane w kontekście Miles & More, w szczególności w celu wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu

 

 • rozpatrzenia Twojego wniosku o przystąpienie do programu Miles & More, aby móc przesłać Ci kartę Miles & More i inne związane z umową informacje na temat Miles & More,
 • umożliwienia Ci gromadzenia i wykorzystywania mil (również wstecznie), w tym w szczególności naliczania mil zgromadzonych u operatorów i firm partnerskich Miles & More na Twoim koncie milowym oraz pobierania mil z konta milowego w przypadku zamówienia nagrody,
 • umożliwienia nam sprawdzenia, w dowolnym momencie, czy przy gromadzeniu mil naliczono Ci poprawną liczbę mil oraz czy przy pobieraniu mil z Twojego konta w zamian za nagrodę potrącono poprawną liczbę mil,
 • umożliwienia nam wysyłania Ci innych informacji dotyczących Twojego statusu, kiedy spełnisz odpowiednie kryteria karty statusowej Miles & More,
 • umożliwienia nam informowania Cię o bieżących rozszerzeniach i modyfikacjach programu Miles & More,
 • umożliwienia rozpatrywania zapytań (telefonicznie, na piśmie lub online).

3.2 Uzasadniony interes - równowaga interesów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów po uważnym rozważeniu przedmiotowych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

 • w celu dochodzenia roszczeń prawnych, w tym windykacji należności i obrony w przypadku sporów prawnych (interes firmy w zakresie obrony prawnej i egzekwowania praw),
 • w celu aktualizacji Twoich danych. Realizując te cele, wykorzystujemy usługę aktualizacji, która udostępnia nam Twoje nowe dane kontaktowe w przypadku ich zmiany (interes firmy w zakresie utrzymywania kontaktu z uczestnikami),
 • w celu informowania Cię SMS‑em o istotnych zmianach dotyczących rejsów zarezerwowanych przy pomocy numeru Twojej karty Miles & More (interes firmy w zakresie dbania o satysfakcję klienta i bieżącego informowania o opóźnieniach i anulacjach rejsów),
 • w celu monitorowania preferencji zapisanych w Twoim profilu (interes firmy w zakresie oferowania klientom najwyższej jakości obsługi),
 • w celu administrowania, dalszego rozwoju i marketingu Miles & More (interes firmy w zakresie utrzymywania konkurencyjności programu i dopasowywania go do oczekiwań),
 • w celu uproszczenia procedury rejestracji w sklepach internetowych (WorldShop, SWISS Shop). Na potrzeby tych celów formularz rejestracji będzie automatycznie uzupełniany po wprowadzeniu przez Ciebie numeru karty i PIN Miles & More (interes firmy w zakresie spójności i aktualności danych),
 • na potrzeby analizy danych i sporządzenia statystyk celem doskonalenia produktów i usług (interes firmy w zakresie nieustannego rozwoju programu),
 • na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa IT (interes firmy w zakresie bezpieczeństwa jej własnych systemów),
 • na potrzeby uwierzytelniania i zapobiegania oszustwom (interes firmy w zakresie ochrony przed szkodami materialnymi i niematerialnymi).

3.3 Zgody

Ponadto przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci indywidualnie opracowanych ofert związanych z programem Miles & More, pod warunkiem, że udzieliłeś nam na to odrębnej zgody; w ten sposób możemy przesyłać Ci informacje, które są dla Ciebie istotne. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Zgoda). Więcej informacji znajdziesz w rozdz. 5 niniejszej Polityki ochrony danych.

3.4 Obowiązki ustawowe

Mamy obowiązek przestrzegania okresów przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego. Ponadto, w indywidualnych przypadkach, mamy także obowiązek współpracy z różnymi krajowymi i międzynarodowymi organami (organy ścigania przestępstw gospodarczych i podatkowych). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (obowiązki ustawowe).

4. Odbiorcy Twoich danych

4.1 Współoperatorzy

Operatorzy Miles & More mogą wyznaczać w niektórych krajach wybrane firmy partnerskie, które mogą oferować Miles & More jako ich własny program („współoperator”). Współoperatorami są

 

 • Adria Airways
 • Air Dolomiti
 • Austrian Airlines
 • Brussels Airlines
 • Croatia Airlines
 • Eurowings
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Luxair
 • Swiss International Airlines

 

Możemy udostępniać współoperatorom dane dla potrzeb administracji, bieżącego rozwoju i marketingu programu Miles & More jako ich własnego programu, jak opisano w rozdz. 3, w następujących przypadkach:

 

 • Jeżeli zarejestrowałeś się w programie Miles & More za pośrednictwem współoperatora, wówczas Twoje Dane podstawowe, numer karty Miles & More lub unikatowa nazwa użytkownika, a także dane programowe odnoszące się do usług współoperatora mogą być udostępnione takiemu współoperatorowi.
 • Jeżeli współoperator jest linią lotniczą, a Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie rynku krajowego danego współoperatora, możemy udostępnić temu współoperatorowi Twoje Dane podstawowe, numer karty Miles & More i dane programowe.
 • Jeżeli współoperator jest linią lotniczą i korzystasz z rejsów obsługiwanych przez danego współoperatora, możemy udostępnić temu współoperatorowi Twoje dane podstawowe i dane programowe.
 • Jeżeli uzyskałeś określony status u współoperatora, wówczas oprócz danych podstawowych i danych programowych związanych z usługami świadczonymi przez współoperatora danemu współoperatorowi mogą zostać udostępnione również Twoje dane statusowe.


Współoperatorzy przesyłają nam dane programowe określone w rozdz. 3 niniejszej Polityki ochrony danych w celu umożliwienia nam naliczania mil. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy i środki poprzedzające umowę).

4.2 Firmy partnerskie Miles & More

W przypadku firm partnerskich Miles & More niebędących współoperatorami dane są przekazywane tylko jeżeli zażądałeś, za naszym pośrednictwem, usługi od firmy partnerskiej Miles & More (np. nagrody) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub jeżeli wyraziłeś (np. w kontekście logowania się) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dotyczy to także platformy „Hotels & Cars” obsługiwanej przez Points oraz platformy „Gift Cards by Cadooz” obsługiwanej przez Cadooz. W tym kontekście należy odnieść się do odpowiedniej Polityki ochrony danych tych partnerów.

 

Niektórzy z naszych partnerów dają możliwość identyfikacji jako uczestnika Miles & More na ich stronach partnerskich przez wprowadzenie numeru karty i PIN Miles & More, co pozwala przeglądać oferty specjalne dla uczestników Miles & More i ewentualnie wykorzystywać mile. W takich przypadkach partner przesyła do nas wprowadzony przez Ciebie numer karty serwisowej i PIN w celu porównania. Jeżeli dane są poprawne, potwierdzimy je. Automatycznie przesyłamy też Twój stan konta milowego partnerom, którzy umożliwiają wykorzystywanie mil. Jest to konieczne, abyś mógł przeglądać oferty partnerów i wykorzystywać swoje mile. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy i środki poprzedzające umowę).

 

Jeżeli kontaktujesz się z nami w sprawie zapytania dotyczącego programu, np. ponieważ czekasz na naliczenie mil po transakcji z firmą partnerską Miles & More, możemy przesłać Twoje zapytanie do naszej firmy partnerskiej w celu szybkiego rozpatrzenia. W tym przypadku podstawę prawną przekazania Twojego zapytania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy i środki poprzedzające umowę).

 

Firmy partnerskie Miles & More przekazują nam dane programowe wymienione w rozdz. 2.3 niniejszej Polityki ochrony danych, aby umożliwić nam odpowiednie naliczenie mil.

4.3 Linie lotnicze należące do Lufthansa Group

Linie lotnicze należące do Lufthansa Group (wg listy opublikowanej na stronie www.miles-and-more.com/mitherausgeber) połączyły swoje działania w ramach programów lojalnościowych dla klientów. Oznacza to, że dane podstawowe, dane statusowe i dane programowe otrzymane przez linię lotniczą należącą do Lufthansa Group są zarządzane w ramach wspólnej bazy danych wszystkich linii lotniczych należących do Lufthansa Group. Bez Twojej osobnej zgody dane te mogą być przetwarzane i wykorzystywane w formie zanonimizowanej (tj. bez możliwości identyfikacji konkretnego uczestnika) do celów analitycznych, a także do celów związanych z zarządzaniem programem Miles & More oraz jego bieżącym rozwojem i marketingiem. Jeżeli udzieliłeś na to zgody, dane te mogą również być wykorzystywane indywidualnie w celach marketingowych (zob. także rozdz. 5 niniejszej Polityki ochrony danych).

4.4 Inne strony trzecie i zewnętrzne podmioty przetwarzające

W celu umożliwienia nam oferowania Ci naszych produktów i usług zatrudniamy dostawców usług, takich jak Zespoły Miles & More, drukarnie, centra obsługi korespondencji czy dostawcy usług informatycznych, w roli podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 28 RODO. Dostawcy ci zostali starannie wyselekcjonowani i pracują wyłącznie według naszych wytycznych. Zapewniają oni wystarczające gwarancje przestrzegania ich obowiązków wynikających z prawa o ochronie danych.

 

Możemy również otrzymywać dane od innych stron trzecich w ramach przetwarzania zleconego, w przypadku gdy takie strony trzecie zleciły nam przetwarzanie danych. Dzieje się tak na przykład w kontekście przetwarzania zapytań partnerów programu kierowanych do działu obsługi klienta.

 

Dla ochrony Twoich danych osobowych określone zostały zabezpieczenia na wypadek takiego przekazywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi (w szczególności decyzjami UE o odpowiednim stopniu ochrony danych i stosowania standardowych klauzul umownych UE. Więcej informacji o standardowych klauzulach umownych UE możesz znaleźć na stronie internetowej Unii Europejskiej).

 

Podstawy prawne przekazywania danych podmiotom przetwarzającym zostały wymienione w rozdz. 3 niniejszej Polityki ochrony danych w związku z art. 26 RODO.

 

Ponadto w pewnych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazywania danych osobowych władzom niemieckim i międzynarodowym; zob. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki ustawowe).

5. Zgoda

5.1 Zgoda dla MMG i Lufthansy

Dajemy Ci możliwość udzielenia wobec MMG i Lufthansy odrębnych zgód na:

 

 • przygotowywanie i wysyłanie informacji na temat Twojego salda mil oraz wysyłanie naszych newsletterów Miles & More (np. newsletterów programowych, newsletterów WorldShop),
 • przygotowywanie łączonych nagród umożliwiających Ci gromadzenie i wykorzystywanie mil w zamian za usługi świadczone przez operatorów, współoperatorów i firmy partnerskie Miles & More,
 • przeprowadzanie badań rynku/zadowolenia klienta w celu ulepszania programu Miles & More, oraz przesyłanie ofert operatorów, współoperatorów i firm partnerskich Miles & More.

 

Zgoda może obejmować następujące kanały komunikacyjne:

 

 • e‑mail
 • komunikatory internetowe
 • telefon

 

Informacje i oferty, takie jak katalog WorldShop, Lufthansa Exclusive czy Woman’s World, są wysyłane listownie, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu takich informacji i ofert.

5.2 Zgoda dla współoperatorów

Dodatkowo możemy dać ci możliwość udzielenia poszczególnym współoperatorom odrębnych zgód na otrzymywanie:

 

 • kwestionariuszy badań rynku/zadowolenia klienta - Twojej opinii na temat poszczególnych współoperatorów (w tym także, w stosownych przypadkach, ich firm partnerskich) oraz ich ofert i usług;
 • informacji i ofert od poszczególnych współoperatorów oraz, w stosownych przypadkach, od ich firm partnerskich;
 • regularnych informacji od poszczególnych współoperatorów oraz, w stosownych przypadkach, ich firm partnerskich w zakresie ofert specjalnych i cennych wskazówek związanych z podróżowaniem od sektora lotniczego, producentów samolotów, dostawców usług finansowych, hoteli oraz podmiotów z sektorów transportu, stylu życia, zakupów i usług telekomunikacyjnych;
 • informacji na temat produktów i usług wybranych partnerskich linii lotniczych.

 

Zgoda może obejmować następujące kanały komunikacyjne:

 

 • e‑mail
 • komunikatory internetowe
 • telefon

 

Informacje i oferty mogą być wysyłane listownie, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu takich informacji i ofert.

Więcej informacji na temat zgód można znaleźć w Polityce ochrony danych poszczególnych współoperatorów. W przypadku Lufthansa Group znajdziesz je w

 

5.3 Udzielenie zgody i korzystanie z niej

Wszystkich zgód, o których mowa powyżej, możesz udzielić we wniosku o przystąpienie do programu Miles & More, na naszej stronie internetowej lub w innych środkach komunikacji Miles & More. Zgód, które dotyczą współoperatorów, możesz również udzielić za pośrednictwem ich własnych kanałów komunikacyjnych.

 

Jeżeli udzielisz nam zgody, otrzymamy dostęp do Twoich danych osobowych (w tym uzgadniania danych) w celu dostarczania Ci spersonalizowanych informacji o programie Miles & More, które będą dla Ciebie istotne i dopasowane do Twoich zainteresowań, za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacyjnych. Przykładowo możemy wykorzystywać w ten sposób informacje o Twoim miejscu zamieszkania, wieku, poziomie statusu i ostatnich naliczeniach mil w celu dopasowania do Twoich potrzeb ofert związanych z gromadzeniem/wykorzystywaniem mil premiowych, przesyłanych w newsletterze Miles & More. Pod pojęciem „danych osobowych” użytym w treści zgód rozumiemy wszystkie rodzaje danych określonych w rozdz. 2 niniejszej Polityki ochrony danych.

 

Jeżeli udzieliłeś zgody któremuś ze współoperatorów, może on dokonać analizy wszystkich danych posiadanych na Twój temat w celu przesyłania Ci spersonalizowanych informacji, które są dla Ciebie istotne i dopasowane do Twoich zainteresowań. Obejmuje to dane programu Miles & More udostępnione na mocy rozdz. 4 niniejszej Polityki ochrony danych, jak również dane zbierane przez tego współoperatora, takie jak dane rejsów.

 

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez naszych współoperatorów można znaleźć w ich Polityce ochrony danych. W przypadku Lufthansa Group znajdziesz je w

 

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda).

5.4 Wycofanie zgody i nieudzielenie zgody

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia otrzymywania wiadomości z poziomu profilu klienta na stronie www.miles-and-more.com lub też wycofać bądź ograniczyć zgodę w całości lub w części (np. telefonicznie za pośrednictwem Zespołu Miles & More). Ponadto możesz wyłączyć powiadomienia na urządzeniach mobilnych z poziomu aplikacji Miles & More.

 

Możesz także w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newsletterów i innych wiadomości marketingowych przesyłanych e-mailem na końcu każdego  z takich e-maili.

 

Jeżeli nie wyrazisz zgody, nie będziesz otrzymywać informacji od MMG i linii lotniczych należących do Lufthansa Group. Informacje na temat swojego salda mil (w tym przypomnienia o zbliżającej się utracie ważności mil) możesz uzyskać z poziomu profilu klienta na stronie www.miles-and-more.com.

 

MMG i Lufthansa mogą przesyłać Ci istotne z prawnego punktu widzenia informacje na temat programu Miles & More (np. o zmianach Warunków uczestnictwa) niezależnie od tego, czy wyraziłeś lub wycofałeś zgodę na otrzymywanie wiadomości. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy i środki poprzedzające umowę).

6. Łączenie z profilami ID Lufthansa Group

Jeżeli posiadasz również profil ID którejś z linii lotniczych należących do Lufthansa Group, konieczne może być również połączenie go z Twoim profilem Miles & More. Służy to w szczególności jednoznacznej identyfikacji przy użyciu różnych profili. Jest to spowodowane w szczególności tym, że nie możemy zbiorczo zarządzać Twoimi zgodami udzielonymi Lufthansa Group bez jednoznacznej identyfikacji, a pragniemy oszczędzić Ci konieczności wielokrotnego podawania lub zmiany danych w różnych profilach. Informujemy, że jeżeli nie dokonasz połączenia, niestety nie będziemy w stanie synchronizować Twoich ustawień między poszczególnymi profilami (w szczególności ustawień dotyczących udzielonych zgód).

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Więcej informacji na temat łączenia możesz uzyskać tutaj.

7. Karta kredytowa Miles & More

Kiedy składasz wniosek o kartę kredytową Miles & More, bank wystawiający kartę zbiera dodatkowe dane osobowe (takie jak informacje o Twoim zawodzie, stanie cywilnym i dochodach). Te dane uzupełniające są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie przez bank wystawiający kartę i nie są udostępniane operatorom ani współoperatorom. Otrzymujemy wyłącznie dane dotyczące programu wynikające z użytkowania karty kredytowej Miles & More oraz numer Twojej karty kredytowej Miles & More, a także inne dane podstawowe konieczne do przypisania danych programowych do Ciebie jako jego uczestnika, aby umożliwić Ci gromadzenie mil. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy i środki poprzedzające umowę). Jeżeli udzieliłeś bankowi wystawiającemu kartę dodatkowej zgody, może on również udostępniać nam inne dane osobowe, takie jak czas i miejsce korzystania z karty oraz opis zakupu, które będziemy wykorzystywać do celów określonych w niniejszej Polityce ochrony danych. Podstawę prawną udostępniania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

8. Okres przechowywania

Przetwarzamy Twoje dane tak długo jak jest to konieczne do realizacji naszych zobowiązań umownych i obowiązków ustawowych. Należy zauważyć, że uczestnictwo w programie Miles & More jest nieograniczone czasowo, w związku z czym jest ustanawiane na kilka lat, do czasu rezygnacji z programu lub jego zakończenia.

 

Jeżeli cele, w których przetwarzane były Twoje dane, nie mają już zastosowania, dane te są usuwane, chyba że ich przechowywanie jest konieczne w celu:

 

 • przestrzegania okresów przechowywania zgodnych z prawem handlowym i podatkowym wynikających z kodeksu handlowego lub kodeksu podatkowego; długość tych okresów przechowywania może wynosić do 10 lat;
 • przechowywania dowodów w ramach przepisów dotyczących okresów przedawnienia. Zgodnie z § 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym standardowy okres przedawnienia wynosi trzy lata.

 

W tych przypadkach Twoje dane zostają zablokowane i nie mogą być przetwarzane w innych celach.

9. Prawa osoby, której dotyczą dane

9.1 Twoje prawa

Jako osoba, której dotyczą dane, możesz wykonywać następujące prawa w przypadku zaistnienia właściwych warunków ustawowych:

 

 • Prawo dostępu, art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO
 • Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO

 

W celu wykonania swojego prawa możesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego. Pamiętaj, że w celu przetwarzania Twojego wniosku oraz w celu identyfikacji będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

W profilu klienta na naszej stronie internetowej możesz również w każdej chwili samodzielnie sprawdzić aktualny status większości Twoich danych podstawowych. Prosimy o niezwłoczne aktualizowanie danych osobowych po ich zmianie (np. adresu pocztowego, adresu e‑mail lub numeru telefonu).

 

Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG (niemiecka federalna ustawa w sprawie ochrony danych).

9.2 Organ nadzoru

Organem nadzorczym właściwym dla MMG jest:

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Kraju Związkowego Hesja
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

 

Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

 

Tel.: 0611/1408-0
Faks: 0611/1408-900 lub -901
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

Organem nadzorczym właściwym dla Lufthansy jest:

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Kraju Związkowego Hesja

Postfach 3163

65021 Wiesbaden

 

Gustav-Stresemann-Ring 1

65189 Wiesbaden

 

Tel.: 0611/1408-0

Faks: 0611/1408-900 lub -901

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

10. Prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

Ze względów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

 

Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, które Cię dotyczą, chyba że istnieją istotne powody przemawiające za przetwarzaniem, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub gdy przetwarzanie jest wykorzystywane w celu dochodzenia, wykonywania lub odpierania roszczeń prawnych.

 

Jeżeli dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane do celów realizacji reklamy bezpośredniej, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy w dowolnie wybranym momencie.

 

Jeżeli sprzeciwisz się przetwarzaniu danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej, dane osobowe, które Cię dotyczą, nie będą już przetwarzane do tych celów.

 

Masz możliwość wykonywania swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług firmy informatycznej stosującej procedurę zautomatyzowaną - niezależnie od postanowień dyrektywy 2002/58/WE - wykorzystującą specyfikacje techniczne.

 

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, na przykład korzystając z naszego formularza kontaktowego, o którym mowa w rozdz. 9 Polityki ochrony danych.

11. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony przetwarzanych przez nas Twoich danych przed przypadkową lub celową zmianą, utratą, usunięciem lub nieuprawnionym dostępem. Wraz z rozwojem technologii stale doskonalimy nasze środki bezpieczeństwa.

 

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach w Niemczech, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

12. Aktualizacja

Regularnie sprawdzamy niniejsze zasady polityki ochrony danych i będziemy je aktualizować w razie potrzeby. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki ochrony danych będziemy Cię o tym informować (np. na naszej stronie internetowej lub w aplikacji).

13. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych Lufthansa Group jest również inspektorem ochrony danych Miles & More GmbH. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych w ramach Miles & More prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Lufthansa Group: FRA CJ/D, 60546 Frankfurt/Main, Niemcy, lub e-mail:  datenschutz@dlh.de).