Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Czy mogę uzyskać wsteczne naliczenie mil?

O wsteczne naliczenie mil w programie Miles & More możesz wystąpić w ciągu sześciu miesięcy od daty operacji, za którą przysługuje ich naliczenie. U wielu partnerów możesz złożyć wniosek o naliczenie korzystając z odpowiedniego formularza online. Możesz też zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat procedury składania wniosku.

Wsteczne naliczanie mil za loty

Mile, które nie zostały naliczone automatycznie, mogą być naliczone wstecznie za ostatnie 6 miesięcy od momentu zakupu. Należy zachować dokumenty (np. kartę pokładową lub bilet) do chwili naliczenia mil na koncie milowym. Przed złożeniem wniosku o wsteczne naliczanie mil należy ponownie sprawdzić stan konta. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach mile za loty liniami naszych partnerów lotniczych są naliczane automatycznie dopiero po siedmiu dniach od rejsu. Dlatego też z rejestracją podróży online należy zaczekać do końca tego okresu, gdyż mile mogą zostać naliczone automatycznie po skorzystaniu z usługi. Oprócz daty należy wpisać tylko numer rejsu, trasę, klasę podróży i numer biletu. Te informacje zostaną zweryfikowane automatycznie, a naliczenie wsteczne zostanie zrealizowane w uzasadnionych przypadkach. Należy wprowadzić wszystkie odnośne informacje, ponieważ w przeciwnym razie wniosek nie zostanie zarejestrowany. Szczególnie ważne jest wpisanie poprawnego numeru biletu. Poprzez naszą aplikację gromadzenie mil jest jeszcze prostsze.

Czy mogę mieć naliczone mile, jeżeli nie posiadam już karty pokładowej?

W przypadku rejsów Lufthansy i niektórych partnerów lotniczych można ubiegać się o wsteczne naliczenie mil online. W takim przypadku nie trzeba przedkładać żadnych dokumentów. Dla wszystkich pozostałych linii lotniczych konieczna jest oryginalna karta pokładowa i kopia biletu.

Czy mogę skorzystać z aplikacji, aby wystąpić o wsteczne naliczenie mil dla innej osoby?

Aplikacja umożliwia wnioskowanie o wsteczne naliczanie mil wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Bilet, za który mają być naliczone mile musi być wystawiony na osobę zalogowaną.

Czy mój wniosek o wsteczne naliczanie mil został przyjęty?

Po weryfikacji wniosku o wsteczne naliczanie mil przez naszego partnera lotniczego naliczone mile zostaną uwzględnione w wyciągu z konta milowego. Jeżeli wniosek został zaakceptowany, mile zostaną naliczone w taki sam sposób jak w trybie automatycznym. Jeżeli wniosek został odrzucony, otrzymasz informację o przyczynach odrzucenia.

Wsteczne dodawanie mil w naszej aplikacji z wykorzystaniem usługi naliczania mil na podstawie zdjęcia

U niektórych partnerów możesz uzyskać wsteczne naliczenie mil na podstawie zdjęcia. Usługę tę znajdziesz w naszej aplikacji w sekcji „Więcej”, pod „Naliczenie mil > Zakupy”. Znajdziesz tam aktualny wykaz wszystkich partnerów oferujących tę usługę.