De ondersteuning voor uw huidige webbrowser is ingesteld. Om de volledige functionaliteit van de website en de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen, verzoeken we u dringend over te schakelen op een moderne browser (bv. Safari of Firefox).

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Mileage Pooling - Algemene voorwaarden

Mileage Pooling is een aanbieding van Miles & More GmbH (“MMG”) voor leden van het Miles & More-programma (“leden”). Tenzij anders aangegeven zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van Mileage Pooling. De deelnamevoorwaarden van Miles & More zijn altijd van toepassing in aanvulling op onderstaande algemene voorwaarden.

Recht op deelname

In het kader van Mileage Pooling kunnen Miles binnen een gedefinieerde groep (‟Miles-pool”) gezamenlijk gespaard en ingewisseld worden. Een Miles-pool kan maximaal uit twee volwassenen (minimaal 18 jaar) en maximaal vijf kinderen/jongeren (minimaal twee jaar – maximaal 17 jaar) bestaan (‟deelnemers”). Het minimale aantal leden van een Miles-pool is twee, waarbij minimaal één lid volwassen (= minimaal 18 jaar) moet zijn. Elke deelnemer mag deelnemen aan slechts één Miles-pool. Elk verzoek van een deelnemer voor aanmelding in meer dan één Miles-pool, kan leiden tot uitsluiting van deelname aan Mileage Pooling.Mileage-pooling is een aanbieding voor geselecteerde landen. Miles & More-leden die wonen in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Kroatië kunnen deelnemen aan Mileage Pooling. MMG behoudt zich het recht voor een adres-, land- en leeftijdscontrole uit te voeren. Overtredingen van regels voor toetreding tot een Miles-pool kan leiden tot uitsluiting van deelname voor Mileage Pooling.

Het aanmaken van een mileage pool

Mileage Pooling wordt alleen aangeboden door MMG online.


Een mileage pool kan worden gestart door een volwassen lid. Het openen van een mileage pool vindt plaats in het aanmeldgedeelte van het online account. Na acceptatie van deze algemene voorwaarden kan de oprichter van de mileage pool één andere volwassene en tot vijf kinderen/jongeren uitnodigen voor de mileage pool. De uitnodiging wordt gedaan door het Miles & More-servicekaartnummer van het uit te nodigen lid in te voeren. De persoon die de uitnodiging doet mag het servicekaartnummer alleen gebruiken met toestemming van het uit te nodigen lid. Het uitgenodigde lid wordt geïnformeerd over de uitnodiging via een melding in zijn/haar inbox of per e-mail. De mileage pool wordt alleen aan- en klaargemaakt voor gebruik als de uitnodiging is geaccepteerd. Kinderen/jongeren kunnen alleen worden uitgenodigd voor een mileage pool door hun wettelijk voogd of wettelijke vertegenwoordiger(s).


Een uitnodiging die is gedaan maar nog niet is geaccepteerd door het uitgenodigde lid, kan op elk moment in het aanmeldgedeelte worden ingetrokken door het lid dat de uitnodiging heeft gedaan. Acceptatie of afwijzing van de uitnodiging voor de mileage pool kan alleen gedaan worden in het aanmeldgedeelte van het betreffende ledenaccount. Om de uitnodiging te accepteren moet het lid akkoord gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden van Mileage Pooling. Zodra het lid de uitnodiging voor Mileage Pooling heeft geaccepteerd, is het minimum aantal personen voor een mileage pool bereikt en staat de mileage pool open. Door deel te nemen aan een mileage pool stemt het lid ermee in dat de Miles die hij of zij zelf heeft verzameld beschikbaar komen voor inwisselen in de mileage pool. De wettelijke voogd(en) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige leden hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ze het gebruiksrecht hebben van het betreffende account en de award Miles van het minderjarige lid die daar op staan, en dat ze deze award Miles alleen gebruiken in het voordeel van de accounteigenaar.
 

 

Administratie van de mileage pool en inwisselen van Miles

De volwassen leden van de mileage pool worden geacht beheerders te zijn van de mileage pool en in gelijke mate de mileage pool te beheren. Als zodanig kan de tweede volwassene die deelneemt aan de mileage pool verdere uitnodigingen doen tot het maximale aantal van de mileage pool is bereikt.


Vanaf het moment dat een mileage pool geopend wordt, worden de award Miles van alle leden van die mileage pool samengevoegd en getoond aan de beheerders van de mileage pool als totaal van alle Miles tegoeden (dus online account, WorldShop, partnerwebsites) - in plaats van als persoonlijk award Miles tegoed. Award Miles die niet zijn verzameld bij partners van het Miles & More-programma (zoals die verzameld bij registraties voor nieuwsbrieven) kunnen alleen worden opgenomen in de mileage pool als het lid ook award Miles heeft verzameld via activiteiten bij een Miles & More-programmapartner. De beheerder(s) kan/kunnen volledig beschikken over het totaal van alle award Miles die aan leden toebehoren en deze op alle beschikbare kanalen inwisselen. Kinderen/jongeren hebben geen toegang tot de Miles in de pool maar blijven toegang houden tot onafhankelijk verzamelde Miles - in overeenstemming met de programmaregels.


Als award Miles worden gebruikt om een beloning te verkrijgen, worden de award Miles die het eerste zullen vervallen als eerste ingewisseld. In het geval van Miles veilig stellen worden de award Miles die het eerst zijn verzameld het eerste ingewisseld.

 

Waar Extend Miles wordt gebruikt door leden van een mileage pool moet worden opgemerkt dat de geldigheid van de Miles van alle leden van de pool die gaan verlopen verlengd is overeenkomstig het tijdstip waarop de Miles zijn verzameld. Dat betekent: als de Miles van verschillende leden in het betreffende kwartaal vervallen, worden met Extend Miles de oudste van de Miles in de pool die zullen vervallen verlengd met minimaal 36 extra maanden en bijgeschreven op het account van de Extend Miles-gebruiker. Dit is ongeacht het account waarin ze eerder werden gehouden.

 

De individuele Miles tegoeden van leden worden nog steeds getoond in het rekeningoverzicht van elk afzonderlijk lid. Verder wordt de weergave van verzoeken voor inwisselen van Miles verlengd in de online Miles-rekening: als award Miles van leden worden ingewisseld, wordt het aantal van deze award Miles van het lid getoond. Leden waarvan award Miles worden afgeschreven tijdens een inwisselingsverzoek ontvangen ook een overeenkomstige melding op hun online Miles rekening.

Wijzigingen aanbrengen in een mileage pool

Een lid kan op elk moment uit een mileage pool stappen. Hiervoor is een functie beschikbaar in het online account van het lid. Het lid dat zich afmeldt voor een mileage pool behoudt de Miles die hij/zij heeft verzameld en die nog niet zijn ingewisseld of verlopen op zijn of haar individuele ledenaccount. Na het verlaten van de mileage pool kunnen leden binnen een periode van zes maanden geen nieuwe mileage pool starten of deelnemen aan een andere bestaande mileage pool. Ook is de plek die het lid dat vertrok uit de mileage pool heeft achtergelaten voor zes maanden geblokkeerd.


Wanneer een lid van een mileage pool zijn/haar 18de verjaardag bereikt wordt hij/zij automatisch uit de mileage pool verwijderd. In dit geval is er geen blokkadeperiode, zodat dit lid een nieuwe eigen mileage pool kan starten of kan deelnemen aan een andere of eerdere mileage pool - voor zover daar een plek voor een volwassen lid beschikbaar is.