De ondersteuning voor uw huidige webbrowser is ingesteld. Om de volledige functionaliteit van de website en de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen, verzoeken we u dringend over te schakelen op een moderne browser (bv. Safari of Firefox).

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Privacybeleid van het Miles & More-programma

In deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw deelname aan het Miles & More-klantgetrouwheidsprogramma (“Miles & More”).

 

De beleidslijnen voor Gegevensbescherming voor de “Miles & More-internetpagina en communicatiemedia-app” zijn ook van toepassing op bezoekers van onze internetpagina en het gebruik van onze app of andere marketingmaterialen.

1. Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming

De uitvoerders en emittenten van Miles & More zijn Miles & More GmbH, Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt am Main, Duitsland (“MMG”) en Deutsche Lufthansa AG, Linnicher Strasse 48, 50933 Köln, Duitsland (“Lufthansa”). Tenzij anders vermeld in deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming, verwijst “wij/we” of “ons/onze” naar Lufthansa en MMG als de instanties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn (“Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”) voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens in de zin van Artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie en de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz - “BDSG”). Voor dit doeleinde hebben we een Overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gesloten. We beantwoorden graag de vragen die u hierover mogelijk hebt. Meer informatie over MMG en Lufthansa is te vinden in hun respectievelijke juridische kennisgevingen op www.miles-and-more.com en www.lufthansa.com.

 

In deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming maken we ook onderscheid tussen de Lufthansa Group, onze gezamenlijke uitvoerders en partnerbedrijven, zodat we het voor u transparanter kunnen maken welke processen worden uitgevoerd met hulp van welk bedrijf, en wie toegang heeft tot uw gegevens, in welke mate en voor welk doel (meer details in rubriek 4 van deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming).

2. Uw persoonsgegevens

2.1 Basisgegevens en statusgegevens

Om het Miles & More-lidmaatschap voor u mogelijk te maken, verzamelen we persoonsgegevens van u in het aanvraagformulier. Deze gegevens betreffen met name uw achternaam, voornaam, geslacht, adres en woonplaats. Bovendien moet u bij bepaalde processen aanvullende verplichte informatie verstrekken zodat we uw registratie en daaropvolgende processen kunnen afronden, zoals het versturen van een bevestigingse-mail en het registreren van uw account als Miles & More-lid voor dubbele authenticatie. Daar kunnen ook gegevens bij zijn zoals uw geboortedatum, e-mailadres en mobiele nummer. Verder kunt u samen met uw aanvraagformulier of in de loop van uw lidmaatschap van Miles & More op vrijwillige basis andere gegevens aan ons doorgeven, bijvoorbeeld een bijkomend telefoonnummer, academische titel of  voorkeuren in verband met uw vlucht (zoals vertrekluchthaven, stoel, eten). Om extra moeite voor het invoeren van deze gegevens te voorkomen leiden we delen van deze informatie direct af uit het aanmeldingsformulier of als we dit verwerken. Dit omvat de datum van uw registratie en uw voorkeurstaal voor correspondentie. Al deze gegevens van u noemen wij uw “basisgegevens”.

 

Om de door Lufthansa of mede-uitvoerders toegekende status te beheren (bijvoorbeeld Frequent Traveller, Senator of HON Circle lid), bewaren we ook gegevens die noodzakelijk zijn om deze status te beheren, zoals het statustype of het aantal Status- of HON Circle Miles dat u verdiende (“statusgegevens”).

2.2 Miles & More-kaartnummer

Als u een Miles rekening opent, geven wij u een Miles & More-kaartnummer. Uw Miles & More-kaartnummer maakt onderdeel uit van uw basisgegevens. Het wordt gebruikt om u uniek te identificeren als lid.

 

Uw Miles & More-kaartnummer kan gedurende uw lidmaatschap wijzigen. Er zijn diverse aanleidingen hiervoor, zoals het bereiken van een bepaalde status of het verlies van uw kaart. Door gebruik te maken van een uniek identificatienummer op de achtergrond kunnen we ervoor blijven zorgen dat mijlen worden bijgeschreven op uw rekening en/of dat u mijlen kunt uitgeven. Dit unieke identificatienummer wordt exclusief gemaakt door het systeem en wordt gebruikt bij elk identificatieproces. Als u uw kaart verliest, kunnen we zo uw kaartnummer blokkeren zonder dat u zich opnieuw hoeft te registreren.

2.3 Programmagegevens

Als u Miles verzamelt of uitgeeft in de context van Miles & More, registreren we zogenaamde “programmagegevens”.

 

Wanneer u Miles verzamelt, omvatten de programmagegevens alle informatie die noodzakelijk is voor de Miles-creditering, de administratie, de voortdurende ontwikkeling en de marketing van Miles & More. Dit omvat informatie over de Miles & More-partnerbedrijven met wie u Miles kunt verzamelen, alsmede informatie over de diensten en aantallen Miles die u verzameld heeft waarop uw Miles-creditering gebaseerd is.

 

Als u uw Miles & More-kaartnummer aan een luchtvaartmaatschappij geeft om Miles te verzamelen, omvatten programmagegevens ook andere informatie met betrekking tot uw boeking, in het bijzonder informatie over de vluchtroute, de vluchtdatum, het vluchtnummer, de prijs, de luchtvaartmaatschappij die de vlucht en de boekingsklasse verwerkt.

 

Als u Miles verzamelt bij een ander Miles & More-partnerbedrijf, omvatten programmagegevens ook informatie over de gevraagde diensten met betrekking tot die Miles, in het bijzonder de aangeschafte producten of gebruikte diensten, zoals prijs, hoeveelheid, productcategorie, aankoopmoment, uitvoermoment of huur-/verblijfslocatie.

 

Als u Miles verzamelt met de Miles & More-creditcard, worden in de programmagegevens details verzameld over de bestedingen met de Miles & More-creditcard. Als u aanvullende toestemming heeft verleend aan uw bank, kan er nog meer informatie worden verzameld. Details kunt u vinden in rubriek 7 van deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming.

 

Als u Miles uitgeeft, worden in de programmagegevens details verzameld over de aangevraagde awards en het aantal gebruikte Miles (voor een vlucht: het specifieke soort vluchtaward, de vluchtroute, de vluchtdatum en andere informatie met betrekking tot de boeking; voor een andere award, bijv. soorten award- en productinformatie zoals de prijs, hoeveelheid, productcategorie, aankoopmoment, uitvoermoment of huur-/verblijfslocatie).

 

Door deze gegevens te verwerken kunnen we waarborgen dat de Miles-creditering correct is, accounthandelingen bijhouden, vooral om fraude te voorkomen, en kunnen we er ook voor zorgen dat gedetailleerde informatie kan worden verstrekt wanneer er om gevraagd wordt, en ervoor zorgen dat alle mogelijke klachten van u onmiddellijk verwerkt kunnen worden. Als u uw toestemming geeft, wordt bovenstaande informatie ook gebruikt voor reclamedoeleinden (hierover vindt u meer informatie in rubriek 5 van deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming).

2.4 Andere gegevens

Als u onze website, app of andere communicatiemedia, zoals e-mail gebruikt, verwerken we ook uw gegevens zoals beschreven in rubriek 3 van de Beleidslijnen voor Gegevensbescherming voor de “Miles & More-internetpagina, communicatiemedia en app.

 

Als u met onze servicecentra communiceert, verwerken we ook gegevens die u ons heeft gegeven voor de behandeling van uw aanvraag en om onze diensten te verbeteren.

2.5 Gegevens van een officieel document uitgegeven door een openbare autoriteit

Om u te kunnen legitimeren (bijvoorbeeld wanneer u er niet in slaagt in te loggen op uw Miles & More-lidmaatschapsaccount, of wanneer u uw naam veranderd heeft), vragen we u mogelijk om een officieel document uitgegeven door een openbare autoriteit, om u duidelijk te kunnen identificeren als persoon en om uw account van Miles & More-lid ondubbelzinnig aan u te kunnen linken. In dit geval raden we u sterk aan om niet opgevraagde gegevens (zoals het nummer van uw identiteitskaart) te bewerken voordat u het document naar ons verzendt.

3. Doeleinden en juridische basis van de verwerking

3.1 Doel van het contract en pre-contractuele maatregelen

We verwerken uw persoonsgegevens, d.w.z. de basis-, programma- en statusgegevens, evenals andere gegevens die hierboven zijn beschreven in de context van Miles & More, met name voor de uitvoering van contracten en pre-contractuele maatregelen overeenkomstig Art. 6 (1) b) AVG

 

 • om uw aanvraag voor lidmaatschap van Miles & More te verwerken, om u uw Miles & More-kaart en andere informatie die van belang is voor het contract te kunnen toesturen,
 • om u de mogelijkheid te bieden Miles in te wisselen (ook met terugwerkende kracht), in het bijzonder om Miles die u verdiende bij uitvoerders en Miles & More-partnerbedrijven te crediteren op uw Miles-rekening en om de gebruikte Miles te debiteren als u een award aanvraagt,
 • om voortdurend te kunnen controleren of, wanneer u Miles inwisselt, het correcte aantal Miles wordt gecrediteerd, en of, wanneer u de account debiteert, het correcte aantal Miles wordt berekend,
 • om u andere informatie met betrekking tot uw status te kunnen toezenden als u voldoet aan de passende criteria voor uw Miles & More-Statuskaart,
 • om u te kunnen informeren over huidige uitbreidingen van of wijzigingen aan Miles & More,
 • om uw aanvragen (telefonisch, schriftelijk of online) te kunnen verwerken.

3.2 Legitieme belangen - afweging van belangen

We verwerken ook uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te waarborgen en na zorgvuldige belangenafweging overeenkomstig Art. 6 (1) AVG,

 

 • om rechtsvorderingen af te dwingen, waaronder schuldinvorderingen en om ons te verdedigen in geval van gerechtelijke geschillen (bedrijfsbelang van een juridisch verweer en wetshandhaving),
 • om u op de hoogte te houden. Om dit te bereiken, gebruiken we een updateservice waarmee uw nieuwe contactgegevens voor ons beschikbaar worden in geval van wijziging van uw contactgegevens (bedrijfsbelang in het onderhouden van contact met leden),
 • om u per sms te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen wat betreft vluchten die zijn geboekt met uw Miles & More-kaartnummer (bedrijfsbelang in de klanttevredenheid en tijdige informatie over vertragingen van vluchten en annuleringen),
 • om de voorkeuren te bekijken die in uw profiel zijn opgeslagen (bedrijfsbelang in de best mogelijke dienstverlening aan klanten),
 • om Miles & More te kunnen beheren, verder te ontwikkelen en in de markt te plaatsen (bedrijfsbelang in het concurrentievermogen en de programmarelevantie),
 • om de inschrijvingsprocedure voor de webwinkels (WorldShop, SWISS Shop) te vereenvoudigen). Om dit te bereiken, is het inschrijvingsformulier al voor u ingevuld nadat u uw Miles & More-kaartnummer en PIN (bedrijfsbelang in de consistentie en geldigheid van gegevens) hebt opgegeven,
 • ten behoeve van gegevensanalyse en het voorbereiden van statistieken voor de verbetering van producten en diensten (bedrijfsbelang in de doorlopende ontwikkeling van het programma),
 • ten behoeve van IT-beveiliging (bedrijfsbelang in de beveiliging van de eigen systemen),
 • ten behoeve van authenticatie en fraudepreventie (bedrijfsbelang in bescherming tegen materiële of immateriële schade).
 • om u te legitimeren en ondubbelzinnig te identificeren (bijvoorbeeld wanneer u er niet in slaagt in te loggen op uw Miles & More-lidmaatschapsaccount).

3.3 Toestemming

Wij verwerken uw gegevens ook om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen aangaande Miles & More, indien u ons daar afzonderlijk toestemming voor heeft gegeven; op deze manier kunnen we u informatie sturen die voor u relevant is. De juridische basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) a) AVG (toestemming). Meer hierover kunt u vinden onder rubriek 5 van deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming.

3.4 Wettelijke verplichtingen

We zijn verplicht om wettelijke commerciële en fiscale bewaarperiodes in acht te nemen. We zijn bovendien verplicht om in individuele gevallen samen te werken met allerlei nationale en internationale autoriteiten (fiscale en wetshandhavingsautoriteiten). De juridische basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) a) AVG (wettelijke verplichting).

4. Ontvangers van uw gegevens

4.1 Mede-uitvoerende partners

De uitvoerders van Miles & More kunnen geselecteerde partnerbedrijven in bepaalde landen aanwijzen die Miles & More als hun eigen programma op de markt kunnen brengen (“mede-uitvoerende partners”). De mede-uitvoerende partners zijn

 

 • Air Dolomiti
 • Austrian Airlines
 • Brussels Airlines
 • Croatia Airlines
 • Eurowings
 • Frankfurt Airport
 • LOT Polish Airlines
 • Luxair
 • Swiss International Air Lines

 

In de volgende gevallen kunnen gegevens aan mede-uitvoerende partners worden doorgestuurd voor administratie, verdere ontwikkeling en marketing van Miles & More als hun eigen programma zoals beschreven in rubriek 3:

 

 • Als u zich via een mede-uitvoerende partner bij Miles & More hebt geregistreerd, kunnen uw basisgegevens, Miles & More-kaartnummer of een unieke gebruikersnaam, evenals uw programmagegevens met betrekking tot de diensten van de mede-uitvoerende partner, met deze mede-uitvoerende partner worden gedeeld.
 • Als de mede-uitvoerende partner een luchtvaartmaatschappij is en uw woonplaats zich binnen de thuismarkt van deze mede-uitvoerende partner bevindt, kunnen wij uw basisgegevens, Miles & More-kaartnummer en programmagegevens met de mede-uitvoerende partner delen.
 • Als de mede-uitvoerende partner een luchtvaartmaatschappij is en u neemt vluchten die door deze mede-uitvoerende partner worden uitgevoerd, kunnen wij uw basisgegevens en programmagegevens delen met de mede-uitvoerende partner.
 • Als u een status verdiend heeft bij een mede-uitvoerende partner, kunnen bovenop de basisgegevens en de programmagegevens in verband met de door deze mede-uitvoerende partner verstrekte diensten, ook uw statusgegevens worden doorgegeven aan de mede-uitvoerende partner.


De mede-uitvoerende partners sturen ons programmagegevens zoals aangegeven in rubriek 3 van dit Beleid inzake gegevensbescherming om ons in staat te stellen Miles te crediteren. De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (uitvoering van een overeenkomst en precontractuele maatregelen).

4.2 Star Alliance-partner-luchtvaartmaatschappijen

Als statusklant (Frequent Traveller, Senator(s) of HON Circle Member) worden uw servicekaartnummer, uw voor- en familienaam en uw statusniveau regelmatig gedeeld met Star Alliance-partners in het kader van operationeel procesbeheer, zodat u gebruik kunt maken van alle voordelen die alle Star Alliance-partners u bieden. Dit gebeurt ook als u geen enkele dienst specifiek heeft aangevraagd. Dit is de enige manier om te allen tijde ad-hocservices en voordelen te garanderen en te vergemakkelijken (bijvoorbeeld loungetoegang en prioriteit bij het instappen). De wettelijke basis voor de overdracht van uw gegevens is de uitvoering van uw frequent flyer-contract met ons (Art. 6(1) b) AVG).

 

U vindt hier een overzicht van de Star Alliance-partner-luchtvaartmaatschappijen.

4.3 Miles & More-partnerbedrijven

Met Miles & More-partnerbedrijven (met inbegrip van mede-uitvoerders en Star Alliance-partner-luchtvaartmaatschappijen), zullen uw persoonsgegevens alleen worden overgedragen indien en voor zover u via ons een dienst heeft aangevraagd van een Miles & More-partnerbedrijf (bijvoorbeeld een award) (Art. 6 (1) b) AVG), of voor zover u uw toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld bij het inloggen) (Art. 6 (1) a) AVG). Dit geldt ook voor het platform “Hotels & Cars”, mogelijk gemaakt door Points en het platform “Gift Cards by Cadooz”, mogelijk gemaakt door Cadooz. Bekijk in dit kader de Beleidslijnen voor Gegevensbescherming van de desbetreffende partner.

 

Bij sommige partners van ons kunt u zich op hun partner-website authenticeren als Miles & More-lid door uw Miles & More-kaartnummer en PIN in te vullen, zodat u speciale aanbiedingen voor Miles & More-leden kunt zien en Miles kunt uitgeven, indien van toepassing. In die gevallen stuurt de partner ons ter vergelijking het servicekaartnummer en de PIN die u heeft opgegeven. Als deze gegevens correct zijn, bevestigen wij dit. We sturen ook automatisch uw Miles-tegoed naar de partners waar u uw Miles kunt uitgeven. Dat is nodig omdat u zodoende de aanbiedingen van de partner kunt zien en uw Miles kunt inwisselen. De juridische basis voor het verwerken van de gegevens is in dit geval Art. 6 (1) b) AVG (uitvoering van contract en pre-contractuele maatregelen).

 

Als u contact met ons opneemt met een vraag in verband met het programma, bijvoorbeeld omdat u wacht op een Miles-creditering na een transactie met een Miles & More-partnerbedrijf, kunnen wij die vraag ten behoeve van een snelle reactie doorsturen naar ons partnerbedrijf. De juridische basis voor het doorsturen van uw vraag is in dit geval Art. 6 (1) b) AVG (uitvoering van contract en pre-contractuele maatregelen).

 

Miles & More-partnerbedrijven sturen de programmagegevens naar ons door die zijn beschreven in rubriek 2.3 van deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming, zodat wij de Miles-creditering kunnen uitvoeren.

 

Hier vindt u een overzicht van onze partners.

4.4 Lufthansa Group Airlines

Luchtvaartmaatschappijen binnen de Lufthansa Group (zoals weergegeven in www.miles-and-more.com/mitherausgeber) hebben hun klantgetrouwheidsactiviteiten gecombineerd. Dit betekent dat de basisgegevens en de status- en programmagegevens die zijn verkregen door een luchtvaartmaatschappij, die lid is van de Lufthansa Group luchtvaartmaatschappij, worden beheerd in een gezamenlijke gegevensbank voor alle Lufthansa Group luchtvaartmaatschappijen. Zonder uw afzonderlijke goedkeuring kunnen deze gegevens op een anonieme manier verwerkt en gebruikt worden (dat wil zeggen, zonder dat een afzonderlijk lid kan worden geïdentificeerd) voor analysedoelstellingen, en voor het beheer, de verdere ontwikkeling en marketing van Miles & More. Als u toestemming heeft gegeven, kunnen de gegevens ook op persoonlijke basis worden gebruikt voor marketingdoeleinden (zie ook rubriek 5 van deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming).

 

Daarnaast worden uw mastergegevens en programmagegevens gedeeld met bedrijven die behoren tot de Lufthansa Group met het oog op fraudepreventie (Art. 6(1) Subparagraaf f) en de uitgifte van statuskaarten, Art. 6(1) b) AVG).

4.5 Andere externe partijen en verwerkers in opdracht

Om u onze producten en diensten te kunnen aanbieden, maken we gebruik van dienstverleners, zoals servicecentra, drukkers, mailingbedrijven en IT-dienstverleners als verwerkers, overeenkomstig Art. 28 AVG. Deze serviceproviders zijn zorgvuldig gekozen en werken uitsluitend op onze aanwijzingen. Ze bieden voldoende garantie dat ze voldoen aan hun verplichtingen onder de wetten op gegevensbescherming.

 

Wij ontvangen ook gegevens van derden als onderdeel van de verwerking in opdracht waar derden ons de opdracht hebben gegeven om gegevens te verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de context van de verwerking van service-aanvragen van klanten voor programmapartners.

 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn er passende waarborgen ingesteld als een dergelijke overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met wettelijke bepalingen (in het bijzonder het gebruik van de EU-besluiten waarin bescherming als passend wordt erkend en het gebruik van EU-standaardcontractclausules. Informatie over EU-standaardcontractclausules kunt u vinden op de website van de Europese Unie).

 

De juridische grondslagen voor de overdracht van gegevens aan verwerkers vormen de juridische grondslagen die zijn vastgelegd in rubriek 3 van deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming, juncto Art. 26 AVG.

 

Bovendien zijn we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan Duitse en internationale autoriteiten, Art. 6 (1) c) AVG (wettelijke verplichting).

5. Toestemming

5.1. Toestemming aan MMG en Lufthansa

We geven u de mogelijkheid om aan MMG en Lufthansa afzonderlijk toestemming te verlenen voor het verwerken van het volgende:

 

 • de voorbereiding en het verzenden van informatie over uw Miles-saldo en onze Miles & More-nieuwsbrief,
 • gecombineerde aanbiedingen die we voor u hebben samengesteld om Miles te verzamelen en uit te geven in ruil voor de diensten van uitvoerders, gezamenlijke uitvoerders en Miles & More-partnerbedrijven,
 • marktonderzoek/vragenlijsten voor klanttevredenheid ter verbetering van Miles & More en aanbiedingen van uitvoerders, gezamenlijke uitvoerders en Miles & More-partnerbedrijven

 

Toestemming kan de volgende communicatiekanalen omvatten:

 

 • E-mail
 • berichtendiensten
 • Telefoon

 

Informatie en aanbiedingen, zoals de WorldShop-catalogus, de Lufthansa Exclusive of Woman’s World, kunnen per post worden gestuurd tenzij u bezwaar maakt tegen de ontvangst van dergelijke informatie en aanbiedingen.

5.2 Toestemming aan gezamenlijke uitvoerders

Daarnaast kunnen we u de mogelijkheid bieden om afzonderlijke toestemming te geven voor afzonderlijke gezamenlijke uitvoerders voor de verwerking van het volgende:

 

 • marktonderzoek/vragenlijsten voor klanttevredenheid - uw mening over de betreffende gezamenlijke uitvoerders (waaronder partnerbedrijven, indien van toepassing) en hun faciliteiten, aanbiedingen en diensten
 • informatie en aanbiedingen van de betreffende gezamenlijke uitvoerders en hun partnerbedrijven, indien van toepassing
 • reguliere informatie van de betreffende gezamenlijke uitvoerders en hun partnerbedrijven, indien van toepassing, over speciale aanbiedingen en waardevolle tips, met name over reizen van de maatschappij, autoverhuur, financiële diensten, hotels, transport, lifestyle, winkelen en telecommunicatie
 • informatie over diensten en producten van geselecteerde luchtvaartpartners

 

Toestemming kan de volgende communicatiekanalen omvatten:

 

 • E-mail
 • berichtendiensten
 • Telefoon

 

Informatie en aanbiedingen kunnen per post worden verzonden tenzij u bezwaar maakt tegen het ontvangen van die informatie en aanbiedingen.

Meer details over toestemming met onze gezamenlijke operators zijn te vinden in het respectieve privacybeleid. Voor de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group (Swiss International Airlines, Austrian Airlines en Lufthansa), vindt u ze onder

 

5.3 Het verlenen en gebruiken van toestemming

U kunt toestemming geven voor het bovenstaande, bijvoorbeeld bij uw aanmelding voor lidmaatschap van Miles & More op onze website of in een Miles & More-communicatiemedium. Via hun eigen communicatiekanalen kunt u ook deels toestemming geven voor die onderdelen die te maken hebben met de gezamenlijke uitvoerders.

 

Als u toestemming geeft, kunnen we uw  persoonsgegevens beoordelen (waaronder gegevensafstemming) om u via alle communicatiekanalen gepersonaliseerde informatie over het Miles & More-programma te geven die relevant voor u is en afgestemd is op uw interesses. We kunnen bijvoorbeeld uw woonplaats, leeftijd, statusniveau en uw meest recente Miles-creditering op deze manier gebruiken om de aanbiedingen voor het verzamelen of uitgeven van Miles in de Miles & More-nieuwsbrief aan uw behoeften aan te passen. Indien wij in onze toestemming verwijzen naar “persoonsgegevens”, verstaan we onder deze term alle types gegevens die in rubriek 2 van deze Beleidslijnen over Gegevensbescherming zijn gedefinieerd.

 

Als u uw toestemming heeft gegeven aan een van de gezamenlijke uitvoerders, kan die alle gegevens die hij van u heeft evalueren om u gepersonaliseerde informatie te sturen die relevant is voor u en afgestemd is op uw interesses. Dit omvat gegevens van het Miles & More-programma zoals beschreven onder rubriek 4 van deze Beleidslijnen over Gegevensbescherming en de gegevens die ze zelf verzamelen, zoals vluchtgegevens.

 

Meer details over gegevensgebruik met onze gezamenlijke operators zijn te vinden in het respectieve privacybeleid. Voor de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group (Swiss International Airlines, Austrian Airlines en Lufthansa), vindt u ze onder

 

 

De juridische basis voor het verwerken van de gegevens is Art. 6 (1) a) AVG (toestemming).

5.4 Herroeping van toestemming en niet-verleende toestemming

U kunt op enig moment uw communicatie-instellingen aanpassen in uw klantenprofiel op www.miles-and-more.com en/of uw toestemming in zijn geheel of gedeeltelijk intrekken en/of beperken (bijv. telefonisch via het Miles & More Servicecentrum). Daarnaast kunt u op mobiele apparaten pushmeldingen deactiveren in de van toepassing zijnde Miles & More-app.

 

U kunt uw toestemming voor de ontvangst van de Miles & More-nieuwsbrief en ander marketingmateriaal dat op enig moment is verzonden per e-mail ook herroepen, en wel onderaan de e-mail in kwestie.

 

Als u geen toestemming geeft, ontvangt u geen informatie van MMG en luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van de Lufthansa Group. U kunt uw mijlensaldo zelf opzoeken (inclusief vroege herinneringen over de mijlenvervaldatum) in uw klantenprofiel op www.miles-and-more.com.

 

MMG en Lufthansa kunnen u juridisch relevante informatie sturen over het Miles & More-programma (zoals veranderingen aan de Algemene voorwaarden), ongeacht of u toestemming heeft gegeven of deze juist heeft ingetrokken. De juridische basis voor het verwerken van de gegevens is in dit geval Art. 6 (1) b) AVG (uitvoering van contract en pre-contractuele maatregelen).

6. Koppeling met Lufthansa Group ID-profielen

Als u ook een ID-profiel heeft bij een van de luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van de Lufthansa Group, kan een koppeling met uw Miles & More-profiel vereist zijn als onderdeel hiervan. Dit wordt vooral gebruikt om u duidelijk te identificeren via de diverse profielen. De reden hiervoor is vooral dat we uw toestemming niet in zijn totaliteit kunnen beheren voor de Lufthansa Group zonder heldere identificatie en we willen voorkomen dat u uw gegevens diverse keren in verschillende profielen moet invoeren of wijzigen. Als u geen koppeling maakt, kunnen we instellingen helaas niet van het ene profiel naar het andere profiel verplaatsen (vooral als het gaat om toestemmingen).

 

De juridische basis is Art. 6 (1) a) AVG (toestemming). U vindt hier meer informatie over het koppelen.

7. Miles & More-creditcard

Als u een Miles & More-creditcard aanvraagt, zullen er meer persoonsgegevens worden verzameld door de verstrekkende bank (zoals uw beroep, burgerlijke staat en inkomen). Deze aanvullende gegevens worden exclusief verwerkt en gebruikt door de uitgevende bank en niet gedeeld met de uitvoerders of gezamenlijke uitvoerders. We ontvangen alleen de programmagegevens die ontstaan door het gebruik van de Miles & More-creditcard, evenals uw Miles & More-kaartnummer en andere basisgegevens die nodig zijn om deze programmagegevens aan u toe te wijzen als lid, zodat het voor u mogelijk wordt om Miles te verzamelen. De juridische basis voor het verwerken van de gegevens is in dit geval Art. 6 (1) b) AVG (uitvoering van contract en pre-contractuele bepalingen). Als u ook toestemming heeft gegeven aan de bank van uitgifte, kan de bank van uitgifte ook aanvullende persoonsgegevens met ons delen, zoals het tijdstip en de plaats van gebruik van de kaart en een beschrijving van de verkoop, die we zullen gebruiken voor de doeleinden die zijn vastgelegd in deze Beleidslijnen voor Gegevensbescherming. De juridische basis voor het delen van gegevens is Art. 6 (1) a) AVG (toestemming).


Voor de Lufthansa Miles & More Credit Card (“Kredietkaart”) zijn Miles & More GmbH, Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt am Main (“MMG”) en de Deutsche Kreditbank AG, Taubenstraße 7-9, 10117 Berlijn (“DKB”) gezamenlijk verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingsactiviteiten (“Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken”) in de zin van Art. 26 AVG. Voor dit doeleinde hebben MMG en DKB een zogenaamde Overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gesloten. De gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens heeft hier met name betrekking op het verstrekken van de kredietkaart en alle daarmee samenhangende activiteiten, en de Miles creditering. MMG is daarbij primair verantwoordelijk voor alle gebieden die te maken hebben met het leden- en Miles programma. Het koppelt bijvoorbeeld de kredietkaart aan de Miles & More Miles rekening om het verzamelen van Miles mogelijk te maken. Aan de andere kant is de DKB primair verantwoordelijk voor alle gebieden die te maken hebben met de uitgifte van kredietkaarten en de specifieke bankdiensten die zij verrichten. Zij sluiten de Overeenkomst en verstrekken de kredietkaart.


U kunt uw rechten ten opzichte van MMG en de DKB doen gelden op grond van de AVG. Hiervoor is het nodig dat de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken informatie over uw vragen kunnen uitwisselen, als dit nodig is om te kunnen antwoorden.

 

8. Miles & More-login op externe websites

Het is ook mogelijk voor u om met uw Miles & More-toegangsgegevens in te loggen op geselecteerde externe websites. We willen het eenvoudiger voor u maken om in te loggen op externe websites met uw vertrouwde toegangsgegevens, zodat u niet weer nieuwe inloggegevens hoeft te onthouden. In elk geval blijven uw toegangsgegevens binnen het MMG-systeem.


Uw Miles & More-inloggegevens worden onder andere voor de volgende doeleinden aan u verstrekt en op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 

 • om Miles te verzamelen/uit te geven (Art. 6 (1) b) AVG - uitvoering van contract en pre-contractuele maatregelen)
 • voor de registratie op de website van een partner (Art. 6 (1) a) AVG - toestemming)
 • om andere formulieren op websites van partners automatisch in te vullen (Art. 6 (1) a) AVG - toestemming)

 

Als u uw Miles & More-inloggegevens gebruikt, zal de externe website u verbinden met onze Miles & More-internetpagina, waar u kunt inloggen zoals gebruikelijk. In ieder geval zal een bericht worden getoond waarin u wordt geïnformeerd welke gegevens toegankelijk zijn door de externe partij en om welke redenen dat in uw geval zo is. Voor de registratie op een externe website moet u toestemming geven voor de gegevensoverdracht aan de externe partij. Wij zullen uw toestemming opslaan, zodat u ze de volgende keer dat u inlogt op de externe website niet meer hoeft te geven. De derde partij krijgt dan een beperkte toegangssleutel tot ons systeem die toegang geeft tot uw relevante persoonsgegevens voor het vereiste doel. De toegangssleutel is geldig voor een beperkte periode, tenzij u toestemming geeft voor een toegangssleutel zonder tijdslimiet.


U kunt uw instellingen hiervoor op ieder moment beheren op de Miles & More-internetpagina, en bijvoorbeeld uw toestemming met rechtskracht voor de toekomst herroepen via uw Miles & More-profiel. In dat geval worden alle toegangscodes tot uw gegevens die aan het partnerbedrijf zijn verleend, ingetrokken.


Als u inlogt op websites van externe partijen, zal MMG zien welke websites interessant voor u zijn en kan zij deze informatie gebruiken voor het beheer, de doorlopende ontwikkeling en marketing van Miles & More. De juridische basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) f) AVG (bedrijfsbelang in het concurrentievermogen en de relevantie van het programma). MMG ontvangt geen persoonsgegevens van het partnerbedrijf.


De externe partij in kwestie draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de wettige verwerking en beveiliging van uw gegevens.

9. Opslagtermijn

Wij verwerken uw gegevens zolang dat nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Er dient te worden opgemerkt dat lidmaatschap van het Miles & More-programma voor onbepaalde tijd geldt en is opgezet voor een aantal jaren tot aan de opheffing of beëindiging van het programma.
Als het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt niet langer van toepassing is, worden die gegevens verwijderd, tenzij ze moeten worden bewaard voor de volgende doelen:

 

 • om te voldoen aan bewaartermijnen onder handels- en belastingwetten die voortkomen uit de Handelscode of de Belastingcode; dit kan tot 10 jaar zijn
 • om bewijs te bewaren als onderdeel van de voorwaarden voor beperkte bewaartermijnen. Onder §§ 195 ff. van het Burgerlijk wetboek van Duitsland (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), kunnen deze termijnen oplopen tot 30 jaar, waar de standaard bewaartermijn 3 jaar is.

 

In deze gevallen worden uw gegevens geblokkeerd zodat ze niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

10. Uw rechten als betrokkene

10.1 Uw rechten

Als betrokkene kunt u de volgende rechten uitoefenen als er een betreffende wettelijke voorwaarde bestaat:

 

 • Recht op inzage, Art. 15 AVG
 • Recht op correctie, Art. 16 AVG
 • Recht op gegevensverwijdering (“recht om vergeten te worden”), Art. 17 AVG
 • Recht op beperking van verwerking, Art. 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, Art. 20 AVG
 • Recht op bezwaar, Art. 21 AVG

 

U kunt gebruikmaken van ons contactformulier om uw recht uit te oefenen. Om uw aanmelding te kunnen verwerken en u te kunnen identificeren gebruiken we uw persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 (1) c) AVG.

 

In uw klantenprofiel op onze website kunt u de huidige status van de meeste basisgegevens zelf op elk moment controleren. Gelieve uw persoonsgegevens onmiddellijk bij te werken nadat er wijzigingen plaatsvonden (bijvoorbeeld uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer).

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, Art. 77 AVG, juncto § 19 BDSG.

10.2 Bevoegde toezichthoudende autoriteit

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor MMG en Lufthansa is:

 

De toezichthouder voor gegevensbescherming van Hessen
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

 

Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

 

Tel.: 0611/1408-0
Fax: 0611/1408-900 or -901
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

11. Recht op bezwaar, onder Art. 21 AVG

Voortkomend uit uw specifieke situatie heeft u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) e) of f) AVG.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer, tenzij we kunnen aantonen dat er gegronde redenen zijn voor de verwerking en dat die tegen uw belangen, rechten en vrijheden opwegen, of als de verwerking wordt gebruikt ter ondersteuning van juridische claims.

 

Als uw persoonsgegevens verwerkt worden ten behoeve van directe marketing heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame.

 

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directe reclame zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.

 

U heeft de mogelijkheid om recht van bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatieverwerker van een geautomatiseerde procedure - niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EC - waarin technische specificaties zijn gebruikt.

 

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door ons contactformulier te gebruiken zoals beschreven in rubriek 10 van de Beleidslijnen voor Gegevensbescherming.

12. Gegevensbeveiliging

We gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens die we verwerken te beschermen tegen bewuste of onbedoelde manipulatie, verlies, verwijdering of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd bij nieuwe technologische ontwikkelingen.
We bewaren uw persoonsgegevens op servers in Duitsland, in een Europese lidstaat of in staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

13. Updates

We controleren deze beleidslijnen voor gegevensbescherming regelmatig en werken deze indien nodig bij. Indien er belangrijke wijzigingen worden gedaan aan deze beleidslijnen inzake gegevensbescherming, zullen we u hiervan op de hoogte brengen (bijvoorbeeld op onze website of in uw app).

14. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming van Lufthansa Group is ook de functionaris voor de gegevensbescherming van Miles & More GmbH. Voor vragen over gegevensbescherming bij Miles & More, gelieve contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming (bijv. per post op: Deutsche Lufthansa AG, Group Data Protection Officer, FRA CJ/D, Lufthansa Aviation Center, Airportring, 60546 Frankfurt/Main, Duitsland, of per e-mail op datenschutz@dlh.de)