We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Wszystkie rodzaje mil w pigułce

Kobieta patrząca na swój telefon komórkowy - Wszystkie rodzaje mil w pigułce

Jaka jest różnica pomiędzy milami premiowymimilami statusowymi i co to są mile progresywnemile HON Circle? Jak się gromadzi i wykorzystuje mile, i kiedy wygasa ważność mil premiowych? Odpowiedzi na te pytania i wszystkie przydatne informacje na temat mil Miles & More znajdziesz tutaj.

Woman looking at her mobile phone – All types of miles at a glance

What is the difference between award miles and status miles, and what do Select miles and HON Circle miles mean? How do I earn and redeem miles and when do award miles expire? You can find the answers to your questions and everything else you need to know about Miles & More miles, here.

Mil premiowych

Mile premiowe to mile, które można gromadzić i wykorzystywać na co dzień lub w podróży – na przykład na bilety lotnicze, wynajem samochodu, zakwaterowanie w hotelu i na wiele innych sposobów. Jednak mile premiowe nie umożliwiają uzyskania jakiegokolwiek statusu – do tego potrzebne są mile statusowe. W ofertach partnerskich na stronie internetowej Miles & More oraz w aplikacji Miles & More mile premiowe są często oznaczane skrótem umieszczanym po wartości mil.

Jak i gdzie mogę gromadzić mile premiowe?

Bez względu na to, czy jest to rejs, pobyt w hotelu czy prenumerata gazety - nasi liczni partnerzy oferują atrakcyjne sposoby gromadzenia mil premiowych. Dokonując rezerwacji, podaj numer karty uczestnika programu Miles & More przy kasie lub meldowaniu się w hotelu. Mile premiowe zostaną automatycznie dopisane do Twojego konta.

 

Gdzie mogę wykorzystać mile premiowe?

Mile premiowe możesz wykorzystać na atrakcyjne nagrody, takie jak bilety-nagrody, vouchery, nagrody hotelowe i przy wypożyczaniu samochodu, prenumeraty oraz na wiele innych nagród oferowanych przez partnerów programu Miles & More.

Jak długo moje mile premiowe są ważne?

Mile premiowe są ważne przez 36 miesięcy i wygasają z końcem kwartału. Na przykład mila zgromadzona 1 lutego 2018 r. traci ważność 31 marca 2021 r.

 

Utrata ważności mil nie dotyczy uczestników o statusie Frequent Traveller, Senator lub HON Circle, ponieważ mile nie wygasają, dopóki ich posiadacz jest uczestnikiem statusowym. Nieograniczony termin ważności mil dotyczy również uczestników z kartą kredytową Miles & More, w zależności od rodzaju karty.

Mile statusowe

Mile statusowe są niezbędne do uzyskania lub przedłużenia ważność statusu osoby często podróżującej, tj. Frequent Traveller lub Senator; mile te można gromadzić jedynie za loty.

Jak i gdzie mogę gromadzić mile statusowe?

 

Mile statusowe można gromadzić na rejsach obsługiwanych praktycznie przez wszystkich naszych partnerów lotniczych: Austrian, Lufthansa, SWISS, Eurowings, Air Dolomiti, Brussels, Croatia, LOT i Luxair, a także wszystkich partnerów Star Alliance i na niektórych rejsach code-share LX obsługiwanych przez Edelweiss.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej właściwego partnera lotniczego.

 

 

Jak mogę wykorzystać mile statusowe?

Mil statusowych nie można wykorzystać. Mile statusowe gromadzi się po to, aby uzyskać status osoby często podróżującej i w związku z tym nie można ich wykorzystać na nagrody.

Jaki jest termin ważności mile statusowych?

Mile statusowe są naliczane na dany rok kalendarzowy, a saldo mil jest zerowane na początku każdego nowego roku.

Ile mil statusowych potrzebuję, aby uzyskać status osoby często podróżującej?

Frequent Traveller: musisz zgromadzić co najmniej 35,000 mil statusowych w każdym roku kalendarzowym. Status ten jest ważny przez dwa lata. Możesz też uzyskać status Frequent Traveller dzięki Srebrnej Promocji

 

Senator: musisz zgromadzić co najmniej 100,000 mil statusowych każdego roku kalendarzowego. Status ten jest ważny przez dwa lata.

 

Członek HON Circle: aby zakwalifikować się do programu HON Circle, nie potrzebujesz mil statusowych, lecz mile HON Circle. Informacje o milach HON Circle są dostępne w dalszej części strony.

Mile HON Circle

Mile HON Circle są decydujące dla uzyskania i przedłużenia statusu HON Circle.

Jak i gdzie mogę gromadzić mile HON Circle?

Mile HON Circle można gromadzić tylko na rejsach w Klasie Biznes i Klasie Pierwszej obsługiwanych przez następujące linie lotnicze: Austrian, Lufthansa, SWISS, Brussels, Croatia, Air Dolomiti, LOT i Luxair, a także na niektórych rejsach code-share LX obsługiwanych przez Edelweiss. Mile HON Circle można również otrzymać za skorzystanie z taryfy BEST na rejsach Eurowings.

Czy mogę wykorzystać mile HON Circle?

Mile HON Circle gromadzi się wyłącznie w celu uzyskania statusu HON Circle. W związku z tym mil HON Circle nie można wykorzystać na podobnej zasadzie, jak mil premiowych.

Jaki jest termin ważności mil HON Circle?

Mile HON Circle są zawsze naliczane na dwa lata kalendarzowe, a saldo mil jest zerowane na początku roku.

Ile mil HON Circle potrzebuję, aby stać się członkiem HON Circle?

Aby zostać członkiem HON Circle, musisz zgromadzić 600,000 mil HON Circle w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych.

Mile progresywne

Mile progresywne są nagrodą dla osób często podróżujących, które po uzyskaniu statusu osób często podróżujących nadal rezerwują loty. Gdy zgromadzisz określoną liczbę mil progresywnych, możesz wybrać przywileje progresywne (przywileje Select) spośród dodatkowych korzyści. Wraz ze wzrostem stanu konta milowego oferta przywilejów Select również się zwiększa za każdym osiągniętym poziomem. Przywileje Select obejmują, na przykład, vouchery do saloników, vouchery zniżkowe oraz eVouchery na upgrade.

Gdzie i jak mogę gromadzić mile progresywne?

Pasażerowie o statusie Frequent Traveller i Senator otrzymują również jedną milę progresywną za każdą zgromadzoną milę statusową na wszystkich rejsach liniami Austrian, Lufthansa, SWISS, Eurowings, Air Dolomiti, Brussels, Croatia, LOT, Luxair, a także na niektórych rejsach code-share LX obsługiwanych przez Edelweiss. Członkowie HON Circle również otrzymują mile progresywne za te przeloty - ale nie za każdą zgromadzoną milę statusową, a za każdą milę HON Circle.

Czy mogę wykorzystać mile progresywne?

 

Możesz skorzystać z szerokiej oferty przywilejów Select w zamian za mile progresywne za każdym razem, gdy osiągniesz jeden z wcześniej ustalonych poziomów stanu konta milowego. Mile progresywne po wyborze przywileju Select nadal są uwzględniane w stanie konta. Oznacza to, że szybciej osiągniesz następny poziom stanu konta milowego. Podsumowanie przysługujących Ci przywilejów Select możesz znaleźć w sekcjiZarządzanie statusem.

 

 

Jaki jest termin ważności mil progresywnych?

Mile progresywne zgromadzone przez osoby ze statusem Frequent Traveller i Senator są naliczane na rok kalendarzowy a saldo mil jest zerowane na początku każdego roku. W przypadku członków HON Circle mile progresywne bazują na milach HON Circle, a więc ich saldo jest zerowane po dwóch latach.

 

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że przywileje Select muszą zostać wybrane w ciągu trzech miesięcy od chwili ich udostępnienia, aby uniknąć ich wygaśnięcia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zarządzanie statusem gdy tylko przywileje Select zostaną Ci udostępnione.

Ile mil progresywnych potrzebuję, aby otrzymać przywileje Select?

Frequent Traveller: pasażer o statusie Frequent Traveller może wybrać pierwszy przywilej Select przy 50,000 mil progresywnych.

Przywileje Select dla osób ze statusem Frequent Traveller to między innymi vouchery do saloników dla osoby towarzyszącej i vouchery zniżkowe.


Senator: pasażer o statusie Senator może wybrać pierwszy przywilej Select przy 125,000 mil progresywnych. Przywileje Select dla osób ze statusem Senator to między innymi eVouchery na upgrade i karty partnerskie Frequent Traveller.


Członek HON Circle: członek HON Circle może wybrać pierwszy przywilej Select przy 650,000 mil HON Circle. Przywileje Select dla członków HON Circle to między innymi eVouchery na upgrade i dodatkową kartę partnerską Senator.