Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Warunki korzystania z Travel ID

Poniższe Warunki korzystania z Travel ID (zwane dalej „Warunkami korzystania”) mają zastosowanie przy korzystaniu z usługi Travel ID (zwanej dalej „Travel ID”) oferowanej przez Austrian Airlines AG, Brussels Airlines SA/NV, Deutsche Lufthansa AG, Eurowings GmbH, EW Discover GmbH, Miles & More GmbH i Swiss International Air Lines AG (zwanych dalej „operatorami Travel ID”). Operatorzy Travel ID są Twoimi partnerami oraz podmiotami łącznie i solidarnie odpowiedzialnymi w kontekście Travel ID i niniejszych Warunków korzystania. Więcej informacji o partnerach, w tym dane kontaktowe, można znaleźć w odpowiednich informacjach prawnych operatorów Travel ID oraz poniżej:

Austrian Airlines AG

 

Office Park 2, PO Box 100
1300 Wiedeń Airport
Austria
Adres e‑mail: impressum@austrian.com

 

Brussels Airlines SA/NV

 

100-102, Avenue des Saisons
PO Box 30
1050 Bruksela
Belgia
Adres e‑mail: service.ge@brusselsairlines.com

 

Deutsche Lufthansa AG

 

Flughafen-Bereich West
60546 Frankfurt nad Menem
Niemcy
Adres e-mail: impressum_de@lufthansa.com

 

Eurowings GmbH

 

Waldstrasse 249
51147 Kolonia
Niemcy
Adres e‑mail: service@eurowings.com

 

EW Discover GmbH

 

Hugo-Eckener-Ring 1
FAC, Building 234, D7. 01
60549 Frankfurt nad Menem
Niemcy
Adres e‑mail: impressum.discover@lufthansa-group.com

 

Miles & More GmbH

 

Miles & More
PO Box 71 08 26
60498 Frankfurt nad Menem
Niemcy
Adres e‑mail: impressum@miles-and-more.com

 

Swiss International Air Lines AG

 

Obstgartenstrasse 25
8302 Kloten
Szwajcaria

 

My, linie lotnicze należące do Lufthansa Group oraz Miles & More GmbH jako operatorzy Travel ID, chcemy oferować usługi Lufthansa Group w możliwie najwygodniejszy sposób dla naszych klientów. Pragniemy zapewniać doświadczenia w podróży dostosowane do Twoich preferencji i oczekiwań, od pierwszej wizyty na stronie internetowej operatora Travel ID aż do zakończenia podróży i długo po niej. Poprzez Travel ID oferujemy Ci możliwość stworzenia bezpłatnego profilu klienta, który jest uznawany przez wszystkich operatorów Travel ID, oraz który zapewnia Ci dostęp do szerokiej oferty usług.

 

Poprzez Travel ID udostępniamy Ci poniższe usługi, gdy wykorzystujesz swój profil do logowania się na odpowiednich stronach internetowych lub w innych punktach kontaktu z operatorami Travel ID:

 

 • Korzystanie z tych samych danych logowania na stronach internetowych operatorów Travel ID bez konieczności tworzenia osobnego profilu klienta za każdym razem;
 • Zarządzaj swoimi rezerwacjami u operatorów Travel ID, w tym podsumowania wcześniejszych i bieżących rezerwacji. Obejmuje to między innymi tworzenie i wyświetlanie statystyk lotów;
 • Zarządzaj Twoimi preferencjami związanymi z podróżowaniem samolotem, takimi jak wybór posiłków lub lotniska, a także preferencjami osób podróżujących wraz z Tobą (towarzyszy podróży);
 • Zarządzaj dokumentami, takimi jak dokumenty podróży (np. paszport, dowód osobisty lub podobny dokument tożsamości, wiza lub krajowe certyfikaty zaszczepienia) lub dokumenty zdrowotne dla celów podróży lub wjazdu, takie jak certyfikaty Covid‑19;
 • Zarządzanie szczegółami płatności wykorzystywanymi w procesach płatności;
 • Opcja spersonalizowanego korzystania z odpowiednich stron lub punktów kontaktu, polegająca np. na spersonalizowanym zwracaniu się do użytkownika, lub otrzymywaniem odpowiednich informacji dla danego konta Travel ID;
 • Zarządzaj informacjami z centrów obsługi operatorów Travel ID, w tym podsumowaniem i wyświetlaniem przeszłych oraz aktualnych zapytań na koncie Travel ID;
 • Usprawnij procedury rezerwacji i odprawy korzystając z wstępnie wypełnionych formularzy.

 

Ponadto możesz udzielić nam zgody na komunikację promocyjną polegającą na otrzymywaniu informacji i spersonalizowanych ofert od linii lotniczych należących do Lufthansa Group (​Austrian Airlines​Eurowings​Lufthansa​SWISS) i Miles & More GmbH. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności Travel ID.

 

Wreszcie, jeżeli wyrazisz zgodę, chcielibyśmy usprawnić użytkowanie naszej strony, oferując Ci spersonalizowane dodatkowe usługi w serwisie rezerwacyjnym.

1. Zakres

Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do korzystania z Travel ID na stronach internetowych poszczególnych operatorów Travel ID, w ich aplikacjach oraz w każdym innym punkcie kontaktu z operatorami Travel ID, pod warunkiem że jest tam oferowane logowanie przez Travel ID.

 

Ponadto obowiązują warunki danego systemu, takie jak warunki korzystania z danej strony internetowej. Jeżeli jesteś również uczestnikiem programu Miles & More, obowiązują także Warunki uczestnictwa programu Miles & More.

 

Obsługa rejsów podlega Warunkom przewozu linii lotniczych należących do Lufthansa Group, które możesz pobrać​ tutaj.

2. Rejestracja Travel ID

Rejestracja Travel ID oraz utworzenie profilu Travel ID wymagają podania adresu e‑mail, tytułu grzecznościowego, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz hasła.

 

Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Ponadto dany adres e‑mail może być użyty tylko raz. W celu rejestracji wprowadź dane i kliknij przycisk „Potwierdź i kontynuuj”. Przed przesłaniem zgłoszenia możesz w każdej chwili anulować proces rejestracji (np. zamykając okno przeglądarki) lub poprawić wprowadzone dane. Po podaniu danych w procesie rejestracji otrzymasz wiadomość e‑mail z potwierdzeniem, którą wyślemy na adres e‑mail podany przez Ciebie w trakcie rejestracji. Proces rejestracji do Travel ID dokończysz, potwierdzając otrzymanie tej wiadomości e‑mail. Następnie w swoim profilu możesz uzupełniać swoje dane oraz preferencje dotyczące podróży i obsługi klienta, przechować dokumenty lub inne informacje - takie jak szczegóły płatności - oraz korygować niepoprawne informacje. Jeżeli nie potwierdzisz rejestracji przez link zawarty w wiadomości e‑mail w podanym terminie, ustawimy status Twojego tymczasowego profilu Travel ID jako nieaktywny.

 

Status Twojego tymczasowego profilu Travel ID ustawimy jako nieaktywny również wtedy, gdy prześlemy Ci wiadomość e‑mail z potwierdzeniem więcej niż trzy razy, a Ty nie zareagujesz na żadną z nich, nie potwierdzając tym samym rejestracji. Po 30 dniach nieaktywnego statusu Twoje dane zostaną usunięte z systemu.

 

Przechowujemy tekst umowy. Warunki korzystania są dostępne online.

 

Dostępne języki umowy to: angielski, francuski, chiński, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski i włoski. Poszczególni operatorzy Travel ID oferują dodatkowe języki.

3. Informacje podawane na potrzeby Travel ID oraz dane logowania

Informacje na Twój temat, które podajesz w procesie rejestracji Travel ID, oraz ewentualne dodatkowe dane, które możesz dodać dobrowolnie, muszą być prawdziwe. Ponadto nie wolno Ci podawać w profilu Travel ID żadnych danych osobowych dotyczących osób trzecich, takich jak Twoi towarzysze podróży, bez zgody tych osób.

 

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poufność swoich danych logowania, w szczególności hasła, i nie wolno Ci udostępniać ich osobom trzecim. W przypadku utraty lub zauważenia nadużycia danych logowania zmień je niezwłocznie i powiadom nas o swoich podejrzeniach. W takim przypadku, jak również w sytuacji, gdy na podstawie informacji o użytkowaniu przypuszczamy, że mogło dojść do nadużycia ze strony osoby trzeciej, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego profilu Travel ID do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Za straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku zawinionego niezłożenia powiadomienia lub opóźnienia w złożeniu powiadomienia do czasu jego przyjęcia operatorzy Travel ID odpowiadają wyłącznie w zakresie określonym w pkt 10. niniejszych Warunków korzystania.

4. Logowanie przez Travel ID

Możesz używać swoich danych dostępu Travel ID do logowania się na strony internetowe lub w innych punktach kontaktu wszystkich operatorów Travel ID. Dotyczy to stron internetowych i punktów kontaktu Miles & More tylko, jeżeli jesteś uczestnikiem programu Miles & More. W takim przypadku Twoje pozostałe dane logowania Miles & More, takie jak numer karty uczestnika programu i PIN, zachowują ważność.

 

Kiedy logujesz się na stronie internetowej lub w innym punkcie kontaktu operatora Travel ID, logujesz się automatycznie na stronach internetowych lub w innych punktach kontaktu pozostałych operatorów Travel ID bez konieczności ponownego wprowadzania danych logowania.

 

Możesz wybrać stały login. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pozostaniesz zalogowany/-a do swojego profilu aż do aktywnego wylogowania. Pamiętaj, że wybranie opcji stałego zalogowania działa również na publicznie dostępnym komputerze. Ponosisz wówczas pełną odpowiedzialność za użycie Twojego stałego loginu. Możesz się wylogować, aktywując pole wylogowania.

5. Korzystanie z profilu Travel ID

Możesz korzystać z Travel ID wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz w opisanych wyżej celach. W szczególności z Travel ID nie wolno korzystać bez zgody operatorów Travel ID w celach komercyjnych (z wyjątkiem rezerwacji przez firmy i osoby podróżujące służbowo) ani w celu powielania usług online lub innych treści internetowych operatorów Travel ID.

6. Blokowanie i usuwanie profilu Travel ID

Profil Travel ID możesz w każdej chwili usunąć w sekcji zarządzania profilem. Usunięcie profilu Travel ID zakończy umowną relację w odniesieniu do korzystania z Travel ID. Jednakże nie wpłynie to na inne aspekty uczestnictwa w programie Miles & More. Jeżeli zakończysz swoje uczestnictwo w programie Miles & More, relacja umowna między Tobą a nami poprzez korzystanie z Travel ID również się zakończy.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Twojego profilu Travel ID w każdej chwili bez podania przyczyny lub w sytuacji opisanej w pkt 3. niniejszych Warunków korzystania oraz w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

7. Zmiany Travel ID i Warunków korzystania; zakończenie korzystania z usługi Travel ID

Funkcje Travel ID są stale rozwijane i ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian i ulepszeń funkcjonalności lub Warunków korzystania z Travel ID w każdej chwili i bez zapowiedzi, o ile takie zmiany zostaną uznane za uzasadnione.

 

Zastrzegamy sobie również prawo przedstawienia zmian niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o proponowanych zmianach w formie pisemnej, w wiadomości e‑mail, na co najmniej cztery tygodnie przed proponowanym terminem wejścia w życie takich zmian.

 

Zmiany, które zaproponujemy, wejdą w życie wyłącznie, jeżeli się na nie zgodzisz w następujący sposób:

 

 • Jeżeli jest to istotna zmiana, poprosimy Cię o  zgodę na nią. Zmiana istotna to zmiana niniejszych Warunków korzystania (w szczególności postanowień dotyczących rodzaju i ogólnego zakresu uzgodnionych usług lub terminu i zakończenia) na naszą korzyść, która znacząco zmieniłaby poprzednio uzgodnioną relację między usługą a wynagrodzeniem na Twoją niekorzyść, lub byłaby równoważna zawarciu zupełnie nowej umowy.
 • Jeżeli proponowana zmiana nie jest zmianą istotną, Twoja zgoda będzie uważana za udzieloną, chyba że wyraźnie odrzucisz zmianę w formie pisemnej (np. w wiadomości e‑mail), w korespondencji przesłanej do nas przed proponowaną datą wejścia zmiany w życie. W przypadku takich zmian poinformujemy Cię z wyprzedzeniem w powiadomieniu z propozycją zmian o Twoim prawie do ich odrzucenia, terminie na takie odrzucenie oraz konsekwencjach niedotrzymania tego terminu.

 

Zmiana niniejszych Warunków korzystania z powodu zmian w przepisach prawa, prawomocnej decyzji sądu lub tymczasowego zarządzenia nie stanowi istotnej zmiany.

 

Umowa Travel ID jest zawierana na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez Ciebie bez zapowiedzi (np. poprzez usunięcie profilu Travel ID lub powiadomienie przesłane w wiadomości e-mail) oraz przez nas z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku Twój profil Travel ID zostanie usunięty zgodnie z pkt 11. Polityki prywatności Travel ID. Usunięcie Twojego profilu Travel ID nie wpływa w takim przypadku na ewentualny udział w programie Miles & More. Jeżeli wypowiesz uczestnictwo w programie Miles & More, Twoja umowna z Travel ID zostanie automatycznie zakończona.

8. Wiązanie z kontem Miles & More

Możesz również aktywować program Miles & More bezpośrednio w trakcie procesu rejestracji Travel ID na stronach internetowych linii lotniczych należących do Lufthansa Group. Oprócz niniejszych Warunków korzystania obowiązują także warunki uczestnictwa w programie Miles & More.

 

Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że będziesz mógł/mogła zalogować się na strony internetowe oraz w punktach kontaktu wszystkich operatorów Travel ID oraz że będziemy mogli zarządzać wszystkimi Twoimi danymi. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że będziesz otrzymywać wyłącznie takie wiadomości, których sobie życzysz, oraz że dane w obydwu profilach nie są sprzeczne.

 

Jeżeli zrezygnujesz z udziału w programie Miles & More, Twój profil Travel ID zostanie usunięty w tej samej chwili.

9. Bezpieczeństwo danych

Spółki należące do Lufthansa Group przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa danych i stosują techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich danych przed przypadkową lub celową zmianą, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze zabezpieczenia są regularnie uaktualniane z wykorzystaniem rozwojych technologii. Opis środków stosowanych przez poszczególnych operatorów Travel ID w celu zabezpieczenia przechowywanych przez nich danych można znaleźć w Polityce prywatności każdego operatora.

10. Odpowiedzialność

Usługa Travel ID jest dostępna 24 godziny na dobę. Wyjątek stanowią przerwy techniczne związane z konserwacją systemu lub programu. Może to prowadzić do ograniczeń w dostępności usługi, które będziemy minimalizować. Możliwość korzystania z Travel ID nie jest uprawnieniem.

 

W przypadku szkód poniesionych przez Ciebie w związku z korzystaniem z Twoich danych przez operatorów Travel ID lub ich odpowiednich pełnomocników zastosowanie mają następujące postanowienia: W przypadku działania zamierzonego lub rażącego zaniedbania odpowiedzialność jest nieograniczona w przypadku istnienia gwarancji. W przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia odpowiedzialność jest nieograniczona w sytuacji drobnego zaniedbania. W przypadkach drobnych zaniedbań w wywiązywaniu się z istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność jest ograniczona do zrekompensowania powstałych szkód majątkowych oraz strat pieniężnych w przewidywalnych i typowych wysokościach. Istotne zobowiązanie umowne to zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim właściwe korzystanie z Travel ID, oraz na wypełnienie którego uczestnik może zasadnie liczyć.

 

Wyłącza się wszelką dalszą odpowiedzialność odszkodowawczą poza odpowiedzialnością z tytułu roszczeń na mocy niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

 

W zakresie, w jakim ponosimy odpowiedzialność na podstawie niniejszych Warunków korzystania, linie lotnicze należące do Lufthansa Group oraz Miles & More ponoszą odpowiedzialność łącznie i solidarnie jako operatorzy Travel ID.

11. Ochrona danych

Jeżeli tworzysz profil Travel ID, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, której udzielasz, lub na podstawie prawnej, na którą się powołujemy w procesie rejestracji. Ponadto gromadzimy dane, które możesz dobrowolnie dodać później lub które są generowane w trakcie korzystania z Travel ID oraz w przypadku, gdy Twój profil Travel ID zostaje połączony z profilem Miles & More.

 

W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności Travel ID.

12. Informacja o odstąpieniu od umowy

Jeżeli korzystasz z Travel ID jako konsument, dotyczą Cię poniższe postanowienia:

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyn.

 

Czternastodniowy termin na odstąpienie liczy się od dnia zawarcia umowy.

 

W celu wycofania się z umowy musisz poinformować nas o tym pocztą, telefonicznie lub w wiadomości e-mail (według danych kontaktowych podanych w pierwszym punkcie niniejszych Warunków korzystania), składając wyraźne oświadczenie (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub w wiadomości e‑mail) o swojej decyzji wycofania się z niniejszej umowy. Możesz do tego celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

 

W celu zachowania prawa do odstąpienia od umowy należy wysłać komunikat dotyczący korzystania z tego prawa przed upływem terminu odstąpienia.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

Jeżeli wycofasz się z umowy, musimy zwrócić wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś/-aś inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas najtańsza standardowa dostawa), bez zwłoki i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim wycofaniu się z niniejszej umowy. W celu zrealizowania tego zwrotu użyjemy tej samej metody płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że inne metody zostały wyraźnie uzgodnione z Tobą, przy czym w żadnym wypadku nie może to być zwrot w gotówce.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy(Jeżeli chcesz anulować umowę, wypełnij poniższe pola i odeślij formularz do nas.)

 

 • Do [zob. dane kontaktowe we wstępie do niniejszych Warunków korzystania ]:
 • Niniejszym odstępuję/-emy (*) od umowy zawartej przeze mnie / przez nas (*) na świadczenie poniższej usługi (*)
 • Zamówionej dnia (*)
 • Imię i nazwisko / nazwa klienta
 • Adres klienta
 • Podpis klienta (tylko w przypadku powiadomienia w wersji papierowej)
 • Data

_____________

 

 

* Niepotrzebne skreślić

13. Prawo, miejscowa jurysdykcja

Obowiązują przepisy prawa niemieckiego. Jeżeli jesteś konsumentem zamieszkałym w UE, zastosowanie mają także obowiązkowe postanowienia przepisów o ochronie konsumenta państwa członkowskiego, w którym mieszkasz, o ile są one korzystniejsze dla Ciebie niż przepisy prawa niemieckiego.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, właściwość miejscową mają sądy we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Ta sama zasada obowiązuje, gdy nie podlegasz ogólnej właściwości sądów w Niemczech i nie jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jesteś konsumentem z miejscem zamieszkania w kraju innym niż Niemcy, ale w obrębie EOG, jako miejsce złożenia pozwu możesz wybrać Frankfurt nad Menem w Niemczech lub właściwy sąd w kraju Twojego zamieszkania. Sam możesz zostać pozwany/-a według miejscowej jurysdykcji lub w innym miejscu, którego prawomocność wynika z ustawy.

 

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu arbitrażowym ani tego nie oferujemy.