We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Najważniejsze informacje o danych logowania

Z chwilą zarejestrowania się w programie Miles & More uzyskujesz dostęp do wszystkich usług w ramach naszego programu dla osób często podróżujących, na podstawie numeru ważnej karty uczestnika oraz odpowiadającego mu osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN). Obydwa numery służą również do logowania do indywidualnego konta.

 

Logowanie jest możliwe nie tylko na podstawie numeru karty uczestnika (serwisowej) i PIN, ale także na podstawie identyfikatora uczestnika i hasła. Możesz poprosić o przesłanie nowego hasła.

 

Jeżeli zarejestrowałeś/‑aś się po 29.03.2022 r., możesz logować się na podstawie adresu e‑mail i hasła.

 

Jeżeli Twoje konto Miles & More jest połączone z Lufthansa ID, możesz także logować się na podstawie tych danych.

Jeżeli nie pamiętasz numeru użytkownika, aby uzyskać dostęp do swojego konta milowego online, zaloguj się przy użyciu numeru karty uczestnika i numeru PIN. Identyfikator użytkownika znajdziesz w swoim profilu.

 

Jeżeli nie pamiętasz danych logowania, możesz poprosić o ich ponowne podanie, klikając Nie pamiętam PIN lub Nie pamiętam hasła.

 

Jeżeli natomiast zapomnisz numeru karty, skontaktuj się z Zespołem Miles & More.