Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Warunki ogólne - Bilety-nagrody

O ile nie wskazano inaczej, do rezerwacji i wykorzystywania biletów-nagród w programie Miles &  More (dalej „bilety-nagrody”) mają zastosowanie poniższe warunki. Oprócz poniższych warunków w każdym przypadku obowiązują także warunki uczestnictwa w programie Miles &  More (dalej „warunki uczestnictwa”) oraz warunki przewozu linii lotniczych obsługujących rejs. Warunki przewozu dotyczące rejsów obsługiwanych przez linie lotnicze należące do Lufthansa Group (Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, Lufthansa, Lufthansa City i SWISS) można znaleźć tutaj. W przypadku rejsów obsługiwanych przez inne linie lotnicze obowiązują warunki przewozu danej linii lotniczej.

1. Bilety-nagrody

Bilety-nagrody na rejsy obsługiwane przez Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air Dolomiti, Air India, Air Malta, Air New Zealand, Air Astana, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca (w tym Aerogal i Lacsa), Brussels Airlines, Cathay Pacific, Copa Airlines, Croatia Airlines, EgyptAir, Ethiopian Airlines, Eurowings, Discover Airlines, EVA Air, LATAM, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansę, Lufthansa City, Luxair, Olympic Air, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways (z wyjątkiem rejsów obsługiwanych przez Airlink), SWISS, TAP Portugal, Thai Airways, Thai Smile, Air Vistara, Turkish Airlines i United Airlines można zarezerwować online na stronie miles-and-more.com. Lokalny Zespół Miles &  More z przyjemnością pomoże Ci przy rezerwacji biletów-nagród we wszystkich pozostałych partnerskich liniach lotniczych programu Miles &  More.

 

Bilety-nagrody można rezerwować tylko pod warunkiem dostępności miejsc w klasie rezerwacyjnej przeznaczonej na bilety-nagrody na danej trasie. Wymagana liczba mil jest podana w aktualnej tabeli biletów-nagród na przelot Star Alliance. Podczas rezerwacji biletu-nagrody oprócz wymaganej liczby mil należy również uiścić podatki, opłaty i dopłaty naliczane przez linie lotnicze oraz wszelkie ewentualne opłaty serwisowe.

 

Stroną umowy i/lub przewoźnikiem w odniesieniu do usług przewozu lotniczego są linie lotnicze obsługujące rejs (oznaczone kodem linii lotniczej). W tym zakresie Miles & More GmbH działa wyłącznie jako agent.

 

Wyróżniamy następujące bilety-nagrody:

1.1 Bilety-nagrody w jedną stronę

Czasami możliwe jest także zarezerwowanie biletu-nagrody bez rejsu powrotnego, czyli tzw. bilet-nagroda w jedną stronę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Wykorzystywanie mil lub można je uzyskać w lokalnym Zespole Miles & More.

1.2 Bilety-nagrody dla dzieci i warunki dotyczące podróżowania z niemowlętami 

Niemowlęta (do 2 lat) podróżują bezpłatnie (z wyjątkiem podatków, opłat i dopłat naliczanych przez linie lotnicze, które należy uiścić), o ile nie zajmują własnego miejsca.

Ponadto dzieci w wieku od 2 do 11 lat (tzn. do ukończenia 12 roku życia) otrzymują 25% zniżki od wartości mil wymaganej do otrzymania standardowego biletu-nagrody. Bilety-nagrody dla dzieci są oferowane tylko na rejsy obsługiwane przez następujące linie lotnicze: Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Discover Airlines, Eurowings, Lufthansa, Lufthansa City, Luxair i SWISS.

Bilety-nagrody dla dzieci i niemowląt można rezerwować tylko jeśli przez cały lot towarzyszy im osoba dorosła.

1.3 Tabela biletów-nagród Star Alliance

1.3.1 Warunki ogólne 


W ramach biletów-nagród Star Alliance można łączyć loty Lufthansy i partnerów Star Alliance, jak również przeloty innymi partnerskimi liniami lotniczymi, przy wykorzystaniu jednego biletu-nagrody. Wyjątek stanowią specjalne warunki / wymagana liczba mil w przypadku wybranych partnerów lotniczych Miles & More oraz inne warunki specjalne.


Kierunki podróży oraz klasy podróży dostępne w poszczególnych regionach są określone przez rozkład lotów Lufthansy i rozkłady lotów partnerów lotniczych Miles & More obowiązujące w chwili rezerwacji. Dostępność biletów-nagród może się różnić w zależności od daty, sezonu i celu podróży. Nagrody indywidualne mogą nie być dostępne w określonych terminach.

Bilety-nagrody nie obejmują podatków, opłat ani dopłat dla linii lotniczych. Te koszty są rozliczane osobno. Należy pamiętać, że podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych w USA mogą wynosić nawet 1000 USD, w zależności od zarezerwowanej klasy podróży (Pierwsza/Biznes/Ekonomiczna Premium/Ekonomiczna).

Loty typu „open-jaw” (rejs powrotny rozpoczynający się z innego miejsca niż port docelowy rejsu wylotowego) są dozwolone. W każdym przypadku wymaganą liczbą mil jest połowa wartości mil. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnego Zespołu Miles & More.

1.3.2 Przerwy w podróży i rejsy łączone

Informacji na temat aktualnych warunków i zasad obowiązujących w odniesieniu do przerw w podróży i rejsów łączonych udzielają lokalne Zespoły Miles & More.

1.3.3 Bilety-nagrody „Dookoła świata”

Bilet-nagroda „Dookoła świata” to bilet-nagroda obejmujący jednokrotne przekroczenie Atlantyku i jednokrotne przekroczenie Pacyfiku. Między rozpoczęciem pierwszego rejsu międzykontynentalnego i zakończeniem ostatniego takiego rejsu musi upłynąć co najmniej 10 dni.

Bilet-nagroda „Dookoła świata” zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Ostatni segment musi rozpocząć się najpóźniej ostatniego dnia ważności nagrody.

Więcej informacji na temat warunków dotyczących takiego biletu-nagrody, w tym maksymalnej liczby segmentów i przerw w podróży, można uzyskać od lokalnego Zespołu Miles & More. Bilet-nagrodę „Dookoła świata” można zarezerwować wyłącznie za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

1.4 Zniżkowe bilety-nagrody i nagrody-upgrade

Informacje na temat zniżkowych biletów-nagród oraz nagród-upgrade podano w pkt 3 i 4 niniejszych warunków.

2. Warunki rezerwacji

W odniesieniu do rezerwacji biletów-nagród obowiązują następujące warunki rezerwacji:

2.1 Wykorzystywanie mil

Wymaganą liczbę mil w przypadku danego biletu-nagrody oblicza się na podstawie biletu w obie strony w wybranej strefie nagród, wybranej klasy podróży (Pierwsza, Biznes, Ekonomiczna Premium, Ekonomiczna) oraz terminu rezerwacji z wyprzedzeniem. W przypadku biletu-nagrody w jedną stronę (por. pkt 1.1 niniejszych warunków) liczba ta jest równa 50% mil wymaganych dla biletu w obie strony.

W przypadku standardowego biletu-nagrody dla dziecka w wieku od 2 do 11 lat (do dnia ukończenia 12. roku życia, por. pkt 1.2 niniejszych warunków) jest ona równa 75% mil należnych za zwykły bilet-nagrodę w obie strony. W przypadku niemowląt niezajmujących osobnych miejsc (por. pkt 1.2 niniejszych warunków) pobierane są tylko podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych.

Mile wymagane do rezerwacji biletu-nagrody zostaną pobrane z Twojego konta milowego po zakończeniu procesu rezerwacji.

Należne podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych będą pobrane osobno. Ewentualnie, w przypadku biletów-nagród na loty krajowe i międzynarodowe na terenie Europy (z wyjątkiem uczestników programu Miles & More zamieszkałych w Polsce), podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych mogą być regulowane także w milach (z wyjątkiem opłat za zmianę i anulowanie rezerwacji itp.).

Należności z tytułu podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych można także regulować poprzez elektroniczny system debetowania bezpośredniego SEPA, przy czym jest to opcja dostępna wyłącznie dla rezydentów Niemiec posiadających ważny rachunek bankowy w niemieckiej instytucji bankowej.

2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów

Bilety-nagrody można rezerwować do 361 dni przed terminem wylotu. Bilety-nagrody zachowują ważność przez maksymalnie 12 miesięcy od daty wystawienia.

Bilet-nagroda może być zarezerwowany i wystawiony najpóźniej na 2 godziny przed wylotem (wyjątek: na 2 dni przed wylotem w przypadku rejsów Eurowings).

2.3 Zmiana / anulowanie rezerwacji
 

Za zmianę rezerwacji biletu-nagrody pobierana jest opłata w wysokości 50 EUR od osoby (lub równowartość w innej walucie). Zmiana rezerwacji może dotyczyć jedynie daty i godziny lotu. Nie ma możliwości wybrania innej trasy lotu. Należy pamiętać, że zmiany rezerwacji mogą skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów lub tylko częściowym zwrotem kosztów z tytułu podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych.

W przypadku anulowania można wybrać jedną z dwóch alternatyw:

2.3.1 Alternatywa 1

Pierwsza alternatywa polega na tym, że zwracane są wyłącznie podatki i opłaty. Mile oraz dopłaty dla linii lotniczych nie będą zwracane. Pasażer nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli koszt podatków, opłat i dopłat pobieranych przez linię lotniczą uregulowano milami według zryczałtowanej stawki, dopłaty pobierane przez linię lotniczą odpowiadają 10,000 mil premiowych. Oznacza to, że należność z tytułu podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych uregulowana milami i zwracana w przypadku anulacji zostanie pomniejszona o 10,000 mil.

2.3.2 Alternative 2

Bei der zweiten Alternative werden zusätzlich zu den Steuern und Gebühren auch die Meilen und die Zuschläge der Fluggesellschaft erstattet. Im Gegenzug werden Ihnen 50 Euro pro Person und Stornierung berechnet (bzw. Gegenwert in Fremdwährung). Diese Art der Rückerstattung wird nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin vorgenommen. Derzeit können Sie eine online gebuchte Flugprämie nur über Ihr regional zuständiges Miles & More Service Team stornieren oder (soweit zulässig) umbuchen.

2.3.2 Alternatywa 2

Druga alternatywa polega na tym, że oprócz podatków i opłat zwrócone zostaną także mile i dopłaty dla linii lotniczych. W zamian za to pobrana zostanie jednak opłata 50 EUR od osoby a bilet zostanie anulowany (lub równowartość w innej walucie). Ten tryb zwrotu kosztów zostanie zastosowany wyłącznie na Twoje wyraźne życzenie.

Obecnie bilet-nagrodę zarezerwowany online można anulować lub (jeżeli jest to dozwolone) zmienić tylko za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

Uwaga: w przypadku częściowego wykorzystania biletu-narody podatki i opłaty będą zwracane proporcjonalnie. Nie ma możliwości otrzymania refundacji mil. Zasada ta obowiązuje także w przypadku uregulowania należności z tytułu podatków, opłat i dopłat pobieranych przez linię lotniczą milami według zryczałtowanej stawki.

2.4 Możliwość przeniesienia i rezerwacja dla osoby trzeciej

Raz wystawiony bilet-nagroda nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Zgodnie z pkt 2.4.8 Warunków uczestnictwa sprzedaż, wymiana lub oferowanie dokumentów związanych z nagrodami na aukcji są zabronione. Mile z różnych kont milowych nie podlegają przeniesieniu ani łączeniu; zobacz też pkt 2.3.1 Warunków uczestnictwa.

Można rezerwować bilety-nagrody dla znajomych i rodziny bez konieczności towarzyszenia im podczas lotu. Bilety-nagrody przekazywane osobom trzecim należy rezerwować osobiście. Właściwa wartość mil zostanie pobrana z Twojego konta milowego; zobacz pkt 2.4.8 Warunków uczestnictwa.

2.5 Specjalne zasady dla klientów statusowych - nagroda dla osoby towarzyszącej

Uczestnicy programu o statusie Senator oraz Uczestnik HON Circle mają możliwość rezerwacji nagrody dla osoby towarzyszącej. Nagrody dla osób towarzyszących są dostępne w następujących liniach lotniczych: Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Discover Airlines, Eurowings, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, Lufthansa City, Luxair i SWISS. Aby skorzystać z nagrody dla osoby towarzyszącej, uczestnik programu Miles &  More oraz osoba towarzysząca muszą rozpocząć podróż razem. Osoba towarzysząca otrzyma 50% zniżki na bilet-nagrodę. Nagrody dla osób towarzyszących nie są dostępne w połączeniu ze zniżkowymi biletami-nagrodami (m.in. Fly Smart, okazjami milowymi czy Early Bird) ani z biletami-nagrodami dla dzieci.

2.6 Bilety

Rezerwując bilet-nagrodę, otrzymujesz bilet elektroniczny.

2.7 Fakturowanie

Fakturowanie nie jest dozwolone.

3. Zniżkowe bilety-nagrody

Możesz rezerwować zniżkowe bilety-nagrody. Są to bilety-nagrody Fly Smart, okazje milowe oraz inne oferowane przez nas promocje dotyczące biletów-nagród. W odniesieniu do nich obowiązują poniższe warunki. Dodatkowo obowiązują warunki rezerwacji wskazane w pkt 2, chyba że poniżej wskazano inaczej.

3.1 Warunki ogólne rezerwacji zniżkowych biletów-nagród

Zniżkowe bilety-nagrody można rezerwować tylko pod warunkiem dostępności miejsc w odpowiedniej klasie rezerwacyjnej przeznaczonej na zniżkowe bilety-nagrody Miles & More na danej trasie. Zniżkowe bilety-nagrody nie zawierają podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych, które zostaną naliczone oddzielnie i pobrane z Twojej karty kredytowej. Zniżkowe bilety-nagrody nie są dostępne w przypadku nagród dla osób towarzyszących pasażerom o statusie Senator i członkom HON Circle (zobacz pkt 2.5 niniejszych warunków). To samo dotyczy biletów-nagród dla dzieci i biletów-nagród w jedną stronę (patrz pkt 1.1 i 1.2 niniejszych warunków).

Zniżkowe bilety-nagrody i rejsy łączone:
W przypadku rejsów łączonych następny dostępny rejs jest zawsze wybierany automatycznie. W przypadku rejsów łączonych nie przysługuje swobodny wybór, nawet za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

Zmiana / anulowanie rezerwacji:
Nie ma możliwości zmiany rezerwacji zniżkowego biletu-nagrody. W przypadku anulowania zwrócone zostaną opłaty i podatki. Mile oraz dopłaty dla linii lotniczych nie będą zwracane. Jeżeli koszt podatków i opłat uregulowano milami według zryczałtowanej stawki, dopłaty odpowiadają 10,000 mil premiowych. Oznacza to, że w przypadku anulacji otrzymasz zwrot liczby wykorzystanych mil pomniejszony o 10,000 mil.

Ważność biletów:
Maksymalny okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od rozpoczęcia podróży.

3.2 Bilety-nagrody Fly Smart

Bilety-nagrody Fly Smart można uzyskać za mniejszą wartość mil niż zwykłe bilety-nagrody. Dlatego podlegają one specjalnym warunkom, z którymi można zapoznać się tutaj. Bilety-nagrody Fly Smart można zarezerwować wyłącznie przez internet i nie podlegają one dalszym zniżkom.

3.2.1 Warunki rezerwacji

Rezerwacja biletów-nagród Fly Smart jest możliwa w zależności od dostępności. Rezerwacji online w Klasach Ekonomicznej i Biznes (tylko na trasach europejskich) można dokonać w przypadku wybranych linii lotniczych i numerów rejsów, oraz tylko w przypadku tras do miejsc wymienionych na liście wyboru „Lotniska” w formularzu rezerwacji biletów-nagród online. Wykaz linii lotniczych i numery rejsów można znaleźć tutaj.

3.2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów

Termin rezerwacji:
Od 2 tygodni do 2 dni roboczych przed wybraną datą wylotu.

Minimalna długość pobytu:
W przypadku biletów-nagród Fly Smart w strefach Niemcy i Europa najbliższy dostępny lot powrotny przypada w pierwszą niedzielę po rozpoczęciu podróży. W przypadku biletów-nagród Fly Smart na kierunkach międzykontynentalnych minimalna długość pobytu wynosi 7 dni.

3.3 Okazje milowe

Okazje milowe są ofertami tymczasowymi. Można je rezerwować wyłącznie w odniesieniu do tras i kierunków reklamowanych jako oferta specjalna w materiałach reklamowych Miles & More. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do każdej okazji milowej obowiązują specjalne warunki dotyczące podróży i terminów rezerwacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

3.4 Inne zniżkowe bilety-nagrody

Inne zniżkowe bilety-nagrody, które mogą być oferowane na stronie miles-and-more.com, podlegają podanym warunkom.

3.4.1. Buchungsbedingungen

Early Bird Flugprämien können nur mit vorbehaltlicher Verfügbarkeit gebucht werden. Das Angebot gilt auf Flügen von Austrian Airlines, Lufthansa und SWISS, sowie auf allen europäischen Strecken und auf ausgewählten interkontinentalen Reisezielen ausschließlich in der Economy.

3.4.2. Vorausbuchungszeitraum und Ticketgültigkeit

Buchungszeitraum:

Mehr als 30 Tage vor Abflug.


Mindestaufenthalt:
4 Tage oder frühester Rückflug am ersten Sonntag nach Reisantritt.

3.5 Sonstige ermäßigte Flugprämien

Für sonstige auf miles-and-more.com angebotene, promotionale Flugprämien gelten die im Angebot angegebenen Bedingungen.

4. Nagrody-upgrade 

W przypadku niektórych linii lotniczych, klas rezerwacyjnych i numerów rejsów nagroda-upgrade umożliwia lot w wyższej klasie podróży.

Informacje o liniach lotniczych, klasach rezerwacyjnych i numerach rejsów wraz z informacjami o dostępności rezerwacji online oraz innymi warunkami znajdziesz tutaj.

Z upgrade nie można skorzystać w przypadku rezerwacji rejsów code-share oraz biletów-nagród. Rezerwację należy zgłosić pod numerem rejsu firmy, która go obsługuje.

Upgrade w przypadku podróży z niemowlęciem jest możliwe tylko w niektórych liniach lotniczych. Możesz ją znaleźć tutaj.

Wszystkie warunki obowiązujące w odniesieniu do pierwotnie wystawionego biletu obowiązują również w odniesieniu do rezerwacji nagrody-upgrade. Nagroda-upgrade obowiązuje w każdym przypadku wyłącznie do jednego odcinka podróży w odniesieniu do trasy zawartej w bilecie. Certyfikat upgrade jest ważny przez 12 miesięcy.

4.1 Warunki rezerwacji
 


Rezerwacja podwyższenia klasy podróży jest możliwa tylko z klasy rezerwacyjnej biletu do klasy rezerwacyjnej o jeden poziom wyższej. W liniach lotniczych Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, Polskie Linie Lotnicze LOT i SWISS możesz również zarezerwować podwyższenie klasy podróży bezpośrednio z Klasy Ekonomicznej do Klasy Biznes. Wartość nagrody - podwyższenia klasy podróży jest uzależniona od klasy rezerwacyjnej biletu. Zwracamy uwagę, że podane stawki milowe dotyczą jednego odcinka, czyli jednego vouchera na rejs. Jeśli podróż składa się z większej liczby odcinków lub voucherów, stawki milowe zostaną zsumowane.


Aby skorzystać z tej możliwości, musisz posiadać w pełni opłacony bilet na rejs, np. kupiony na stronie lufthansa.com. Nie może to być bilet-nagroda. W związku z tym wszystkie odcinki lotów, na które chcesz zarezerwować podwyższenie klasy podróży, muszą najpierw zostać potwierdzone w odpowiedniej niższej klasie podróży. Podwyższenie klasy podróży można zarezerwować tylko w Klasie Ekonomicznej Premium, Klasie Biznes lub Klasie Pierwszej, w zależności od dostępności miejsc.

Podwyższenie klasy podróży w przypadku lotów krajowych w Europie jest możliwe tylko w połączeniu z podwyższeniem klasy podróży na rejsach międzykontynentalnych i jest już uwzględnione w nagrodzie - podwyższeniu klasy podróży rejsu międzykontynentalnego.

 

Podwyższenie klasy podróży do Klasy Ekonomicznej Premium w Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Lufthansie i SWISS jest oferowane tylko w przypadku rejsów międzykontynentalnych.

W przypadku podwyższenia klasy podróży w Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Lufthansie, Lufthansa City i SWISS (w tym na rejsach LX obsługiwanych przez WK) możesz również dokonać rezerwacji z wpisem na listę oczekujących. W przypadku rezerwacji grupowych nie zawsze istnieje możliwość zarezerwowania podwyższenia klasy podróży online. W tym celu skontaktuj się z lokalnym Zespołem Miles &  More.

4.2 Terminy rezerwacji z wyprzedzeniem i płatność

W przypadku rejsów obsługiwanych przez Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansę, Lufthansa City i SWISS możesz zarezerwować podwyższenie klasy podróży do trzech godzin przed wylotem, o ile jeszcze się nie odprawiłeś/-aś. Czas ten może się różnić w zależności od różnych czynników lokalnych (np. czasu oczekiwania).

5. Pozostałe postanowienia

Oprócz powyższych warunków w każdym przypadku obowiązują także warunki uczestnictwa (oraz warunki przewozu linii lotniczej obsługującej dany rejs).

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach arbitrażowych i niestety nie możemy również zaoferować możliwości uczestniczenia w takich postępowaniach.