Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Warunki ogólne - Bilety-nagrody

O ile nie wskazano inaczej, poniższe warunki obowiązują w odniesieniu do rezerwacji i wykorzystywania biletów-nagród Miles & More (zwanych dalej „biletami-nagrodami”). Oprócz poniższych warunków w każdym przypadku obowiązują także warunki uczestnictwa w programie Miles & More (zwane dalej „Warunkami uczestnictwa”) oraz warunki przewozu bagażu linii lotniczych obsługujących rejs. Warunki przewozu bagażu obowiązujące w liniach lotniczych należących do Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines i Eurowings) można znaleźć tutaj. W przypadku lotów liniami lotniczymi innymi niż wskazane obowiązują warunki przewozu bagażu danej linii lotniczej.

1. Bilety-nagrody

Bilety-nagrody można rezerwować online na lufthansa.com lub miles-and-more.com na rejsy obsługiwane przez Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air Dolomiti, Air Malta, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Cathay Pacific, Croatia Airlines, EgyptAir, Ethiopian Airlines, Eurowings, Discover Airlines, EVA Air, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, Luxair, Olympic Air, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways (nie dotyczy rejsów obsługiwanych przez Airlink), SWISS, TAP Portugal, Thai Airways, Turkish Airlines i United Airlines. Lokalny Zespół Miles & More z przyjemnością pomoże Ci przy rezerwacji biletów-nagród we wszystkich pozostałych partnerskich liniach lotniczych programu Miles & More.

 

Obowiązuje rozróżnienie między następującymi biletami-nagrodami:

1.1 Bilety-nagrody w jedną stronę

Czasami możliwe jest także zarezerwowanie biletu-nagrody bez rejsu powrotnego, czyli tzw. bilet-nagroda w jedną stronę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Wykorzystywanie mil lub można je uzyskać w lokalnym Zespole Miles & More.

1.2 Bilety-nagrody dla dzieci i warunki dotyczące podróżowania z niemowlętami 

Niemowlęta (do 2 lat) podróżują bezpłatnie (z wyjątkiem podatków, opłat i dopłat, które należy uregulować), pod warunkiem, że nie zajmują osobnego fotela.

Ponadto w przypadku dzieci w wieku od 2 do 11 lat (do dnia 12. urodzin) można skorzystać z rabatu w wysokości 25% liczby mil wymaganych do rezerwacji normalnego biletu-nagrody. Nagrody dla dzieci są oferowane tylko na rejsy obsługiwane przez następujące linie lotnicze: Austrian Airlines, Air Dolomiti, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, Luxair i SWISS.

Bilety-nagrody dla dzieci i niemowląt można rezerwować tylko jeżeli dziecku lub niemowlęciu w podróży towarzyszy osoba dorosła.

1.3 Tabela biletów-nagród Star Alliance

1.3.1 Warunki ogólne 


W ramach biletów-nagród Star Alliance można łączyć loty Lufthansy i partnerów Star Alliance, jak również przeloty innymi partnerskimi liniami lotniczymi, przy wykorzystaniu jednego biletu-nagrody. Wyjątek stanowią specjalne warunki / wymagana liczba mil w przypadku wybranych partnerów lotniczych Miles & More oraz inne warunki specjalne.


Kierunki podróży oraz klasy podróży dostępne w poszczególnych regionach są określone przez rozkład lotów Lufthansy i rozkłady lotów partnerów lotniczych Miles & More obowiązujące w chwili rezerwacji. Dostępność biletów-nagród może się różnić w zależności od daty, sezonu i celu podróży. Nagrody indywidualne mogą nie być dostępne w określonych terminach.

Bilety-nagrody nie obejmują podatków, opłat ani dopłat dla linii lotniczych. Te koszty są rozliczane osobno. Należy pamiętać, że podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych w USA mogą wynosić nawet 1000 USD, w zależności od zarezerwowanej klasy podróży (Pierwsza/Biznes/Ekonomiczna Premium/Ekonomiczna).

Loty typu „open-jaw” (rejs powrotny rozpoczynający się z innego miejsca niż port docelowy rejsu wylotowego) są dozwolone. W każdym przypadku wymaganą liczbą mil jest połowa wartości mil. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnego Zespołu Miles & More.

1.3.2 Przerwy w podróży i rejsy łączone

Informacji na temat aktualnych warunków i zasad obowiązujących w odniesieniu do przerw w podróży i rejsów łączonych udzielają lokalne Zespoły Miles & More.

1.3.3 Bilety-nagrody „Dookoła świata”

Bilet-nagroda „Dookoła świata” to bilet-nagroda obejmujący jednokrotne przekroczenie Atlantyku i jednokrotne przekroczenie Pacyfiku. Między rozpoczęciem pierwszego rejsu międzykontynentalnego i zakończeniem ostatniego takiego rejsu musi upłynąć co najmniej 10 dni.

Bilet-nagroda „Dookoła świata” zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Ostatni segment musi rozpocząć się najpóźniej ostatniego dnia ważności nagrody.

Więcej informacji na temat warunków dotyczących takiego biletu-nagrody, w tym maksymalnej liczby segmentów i przerw w podróży, można uzyskać od lokalnego Zespołu Miles & More. Bilet-nagrodę „Dookoła świata” można zarezerwować wyłącznie za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

1.4 Zniżkowe bilety-nagrody i nagrody-upgrade

Informacje na temat zniżkowych biletów-nagród oraz nagród-upgrade podano w pkt 3 i 4 niniejszych warunków.

2. Warunki rezerwacji

W odniesieniu do rezerwacji biletów-nagród obowiązują następujące warunki rezerwacji:

2.1 Wykorzystywanie mil

Wymaganą liczbę mil w przypadku danego biletu-nagrody oblicza się na podstawie biletu w obie strony w wybranej strefie nagród, wybranej klasy podróży (Pierwsza, Biznes, Ekonomiczna Premium, Ekonomiczna) oraz terminu rezerwacji z wyprzedzeniem. W przypadku biletu-nagrody w jedną stronę (por. pkt 1.1 niniejszych warunków) liczba ta jest równa 50% mil wymaganych dla biletu w obie strony.

W przypadku standardowego biletu-nagrody dla dziecka w wieku od 2 do 11 lat (do dnia ukończenia 12. roku życia, por. pkt 1.2 niniejszych warunków) jest ona równa 75% mil należnych za zwykły bilet-nagrodę w obie strony. W przypadku niemowląt niezajmujących osobnych miejsc (por. pkt 1.2 niniejszych warunków) pobierane są tylko podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych.

Mile wymagane do rezerwacji biletu-nagrody zostaną pobrane z Twojego konta milowego po zakończeniu procesu rezerwacji.

Należne podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych będą pobrane osobno. Ewentualnie, w przypadku biletów-nagród na loty krajowe i międzynarodowe na terenie Europy (z wyjątkiem uczestników programu Miles & More zamieszkałych w Polsce), podatki, opłaty i dopłaty dla linii lotniczych mogą być regulowane także w milach (z wyjątkiem opłat za zmianę i anulowanie rezerwacji itp.).

Należności z tytułu podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych można także regulować poprzez elektroniczny system debetowania bezpośredniego SEPA, przy czym jest to opcja dostępna wyłącznie dla rezydentów Niemiec posiadających ważny rachunek bankowy w niemieckiej instytucji bankowej.

2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów

Bilety-nagrody można rezerwować do 361 dni przed terminem wylotu. Bilety-nagrody zachowują ważność przez maksymalnie 12 miesięcy od daty wystawienia.

Bilet-nagroda może być zarezerwowany i wystawiony najpóźniej na 2 godziny przed wylotem (wyjątek: na 2 dni przed wylotem w przypadku rejsów Eurowings).

2.3 Zmiana / anulowanie rezerwacji
 

Za zmianę rezerwacji biletu-nagrody pobierana jest opłata w wysokości 50 EUR od osoby (lub równowartość w innej walucie). Zmiana rezerwacji może dotyczyć jedynie daty i godziny lotu. Nie ma możliwości wybrania innej trasy lotu. Należy pamiętać, że zmiany rezerwacji mogą skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów lub tylko częściowym zwrotem kosztów z tytułu podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych.

W przypadku anulowania można wybrać jedną z dwóch alternatyw:

2.3.1 Alternatywa 1

Pierwsza alternatywa polega na tym, że zwracane są wyłącznie podatki i opłaty. Mile oraz dopłaty dla linii lotniczych nie będą zwracane. Pasażer nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli koszt podatków, opłat i dopłat pobieranych przez linię lotniczą uregulowano milami według zryczałtowanej stawki, dopłaty pobierane przez linię lotniczą odpowiadają 10,000 mil premiowych. Oznacza to, że należność z tytułu podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych uregulowana milami i zwracana w przypadku anulacji zostanie pomniejszona o 10,000 mil.

2.3.2 Alternatywa 2

Druga alternatywa polega na tym, że oprócz podatków i opłat zwrócone zostaną także mile i dopłaty dla linii lotniczych. W zamian za to pobrana zostanie jednak opłata 50 EUR od osoby a bilet zostanie anulowany (lub równowartość w innej walucie). Ten tryb zwrotu kosztów zostanie zastosowany wyłącznie na Twoje wyraźne życzenie.

Obecnie bilet-nagrodę zarezerwowany online można anulować lub (jeżeli jest to dozwolone) zmienić tylko za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

Uwaga: w przypadku częściowego wykorzystania biletu-narody podatki i opłaty będą zwracane proporcjonalnie. Nie ma możliwości otrzymania refundacji mil. Zasada ta obowiązuje także w przypadku uregulowania należności z tytułu podatków, opłat i dopłat pobieranych przez linię lotniczą milami według zryczałtowanej stawki.

2.4 Możliwość przeniesienia i rezerwacja dla osoby trzeciej

Raz wystawiony bilet-nagroda nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Zgodnie z pkt 2.4.8 Warunków uczestnictwa sprzedaż, wymiana lub oferowanie dokumentów związanych z nagrodami na aukcji są zabronione. Mile z różnych kont milowych nie podlegają przeniesieniu ani łączeniu; zobacz też pkt 2.3.1 Warunków uczestnictwa.

Można rezerwować bilety-nagrody dla znajomych i rodziny bez konieczności towarzyszenia im podczas lotu. Bilety-nagrody przekazywane osobom trzecim należy rezerwować osobiście. Właściwa wartość mil zostanie pobrana z Twojego konta milowego; zobacz pkt 2.4.8 Warunków uczestnictwa.

2.5 Specjalne zasady dla klientów statusowych - nagroda dla osoby towarzyszącej

Klienci o statusie Senator oraz członkowie HON Circle mają możliwość rezerwacji nagrody dla osoby towarzyszącej. W przypadku nagrody dla osoby towarzyszącej uczestnik programu Miles & More i osoba mu towarzysząca muszą podróżować razem. Osoba towarzysząca otrzyma zniżkę w wysokości 50% wartości biletu-nagrody. Nagrody dla osób towarzyszących nie są dostępne w przypadku zniżkowych biletów-nagród (takich jak Fly Smart czy okazje milowe) ani biletów-nagród dla dzieci.

2.6 Bilety

Rezerwując bilet-nagrodę, otrzymujesz bilet elektroniczny.

2.7 Fakturowanie

Fakturowanie nie jest dozwolone.

3. Zniżkowe bilety-nagrody

Możesz rezerwować zniżkowe bilety-nagrody. Są to bilety-nagrody Fly Smart, okazje milowe oraz inne oferowane przez nas promocje dotyczące biletów-nagród. W odniesieniu do nich obowiązują poniższe warunki. Dodatkowo obowiązują warunki rezerwacji wskazane w pkt 2, chyba że poniżej wskazano inaczej.

3.1 Warunki ogólne rezerwacji zniżkowych biletów-nagród

Zniżkowe bilety-nagrody można rezerwować tylko pod warunkiem dostępności miejsc w odpowiedniej klasie rezerwacyjnej przeznaczonej na zniżkowe bilety-nagrody Miles & More na danej trasie. Zniżkowe bilety-nagrody nie zawierają podatków, opłat i dopłat dla linii lotniczych, które zostaną naliczone oddzielnie i pobrane z Twojej karty kredytowej. Zniżkowe bilety-nagrody nie są dostępne w przypadku nagród dla osób towarzyszących pasażerom o statusie Senator i członkom HON Circle (zobacz pkt 2.5 niniejszych warunków). To samo dotyczy biletów-nagród dla dzieci i biletów-nagród w jedną stronę (patrz pkt 1.1 i 1.2 niniejszych warunków).

Zniżkowe bilety-nagrody i rejsy łączone:
W przypadku rejsów łączonych następny dostępny rejs jest zawsze wybierany automatycznie. W przypadku rejsów łączonych nie przysługuje swobodny wybór, nawet za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

Zmiana / anulowanie rezerwacji:
Nie ma możliwości zmiany rezerwacji zniżkowego biletu-nagrody. W przypadku anulowania zwrócone zostaną opłaty i podatki. Mile oraz dopłaty dla linii lotniczych nie będą zwracane. Jeżeli koszt podatków i opłat uregulowano milami według zryczałtowanej stawki, dopłaty odpowiadają 10,000 mil premiowych. Oznacza to, że w przypadku anulacji otrzymasz zwrot liczby wykorzystanych mil pomniejszony o 10,000 mil.

Ważność biletów:
Maksymalny okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od rozpoczęcia podróży.

3.2 Bilety-nagrody Fly Smart

Bilety-nagrody Fly Smart można uzyskać za mniejszą wartość mil niż zwykłe bilety-nagrody. Dlatego podlegają one specjalnym warunkom, z którymi można zapoznać się tutaj. Bilety-nagrody Fly Smart można zarezerwować wyłącznie przez internet i nie podlegają one dalszym zniżkom.

3.2.1 Warunki rezerwacji

Rezerwacja biletów-nagród Fly Smart jest możliwa w zależności od dostępności. Rezerwacji online w Klasach Ekonomicznej i Biznes (tylko na trasach europejskich) można dokonać w przypadku wybranych linii lotniczych i numerów rejsów, oraz tylko w przypadku tras do miejsc wymienionych na liście wyboru „Lotniska” w formularzu rezerwacji biletów-nagród online. Wykaz linii lotniczych i numery rejsów można znaleźć tutaj.

3.2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów

Termin rezerwacji:
Od 2 tygodni do 2 dni roboczych przed wybraną datą wylotu.

Minimalna długość pobytu:
W przypadku biletów-nagród Fly Smart w strefach Niemcy i Europa najbliższy dostępny lot powrotny przypada w pierwszą niedzielę po rozpoczęciu podróży. W przypadku biletów-nagród Fly Smart na kierunkach międzykontynentalnych minimalna długość pobytu wynosi 7 dni.

3.3 Okazje milowe

Okazje milowe są ofertami tymczasowymi. Można je rezerwować wyłącznie w odniesieniu do tras i kierunków reklamowanych jako oferta specjalna w materiałach reklamowych Miles & More. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do każdej okazji milowej obowiązują specjalne warunki dotyczące podróży i terminów rezerwacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

3.4 Inne zniżkowe bilety-nagrody

Inne zniżkowe bilety-nagrody, które mogą być oferowane na stronie miles-and-more.com, podlegają podanym warunkom.

4. Nagrody-upgrade 

W przypadku niektórych linii lotniczych, klas rezerwacyjnych i numerów rejsów nagroda-upgrade umożliwia lot w wyższej klasie podróży.

Informacje o liniach lotniczych, klasach rezerwacyjnych i numerach rejsów wraz z informacjami o dostępności rezerwacji online oraz innymi warunkami znajdziesz tutaj.

Z upgrade nie można skorzystać w przypadku rezerwacji rejsów code-share oraz biletów-nagród. Rezerwację należy zgłosić pod numerem rejsu firmy, która go obsługuje.

Upgrade w przypadku podróży z niemowlęciem jest możliwe tylko w niektórych liniach lotniczych. Możesz ją znaleźć tutaj.

Wszystkie warunki obowiązujące w odniesieniu do pierwotnie wystawionego biletu obowiązują również w odniesieniu do rezerwacji nagrody-upgrade. Nagroda-upgrade obowiązuje w każdym przypadku wyłącznie do jednego odcinka podróży w odniesieniu do trasy zawartej w bilecie. Certyfikat upgrade jest ważny przez 12 miesięcy.

4.1 Warunki rezerwacji
 

Nagrody-upgrade można rezerwować tylko w odniesieniu do kolejnej wyższej klasy podróży (z wyjątkiem upgrade z Klasy Ekonomicznej do Biznes w Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS, Lufthansie i Polskich Liniach Lotniczych LOT, nawet gdy dostępna jest klasa Ekonomiczna Premium). Wartość nagrody-upgrade jest określona zgodnie z klasą rezerwacyjną biletu. Uwaga: Wskazane wartości mil dotyczą jednego rejsu, tj. jednego odcinka podróży. Jeżeli w przypadku danej podróży potrzebny jest więcej niż jeden rejs/odcinek biletu, wartości mil sumuje się.

Wymagane jest posiadanie w pełni opłaconej rezerwacji dokonanej np. poprzez lufthansa.com, dla której bilet został już wystawiony. Bilety-nagrody są wykluczone. Dlatego wszystkie trasy, dla których zamierzasz zarezerwować upgrade muszą być uprzednio potwierdzone w niższej klasie podróży. Upgrade można zarezerwować tylko w Klasie Ekonomicznej Premium, Klasie Biznes lub Klasie Pierwszej, w zależności od dostępności miejsc.

Upgrade na rejsie krajowym w Europie jest możliwy tylko w połączeniu z rejsem międzykontynentalnym z upgrade do Klasy Biznes i jest on wówczas bezpłatny. Upgrade do Klasy Ekonomicznej Premium w Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS i Lufthansie są oferowane tylko w przypadku rejsów międzykontynentalnych.

W Austrian Airlines, Brussels Airlines, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Lufthansie i SWISS wraz z upgrade możliwa jest także rezerwacja na liście oczekujących. Upgrade dla rezerwacji grupowych nie zawsze są dostępne online. Można je zamówić tylko w lokalnym Zespole Miles & More.

4.2 Terminy rezerwacji z wyprzedzeniem i płatność

Podwyższenie klasy podróży (upgrade) można zarezerwować dla wszystkich rejsów obsługiwanych przez Austrian Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansę, SWISS i Brussels Airlines do 3 godzin przed wylotem, chyba że pasażer dokonał już odprawy. Termin ten może różnić się w zależności od docelowego miejsca podróży, z różnych powodów (takich jak czas oczekiwania).

5. Pozostałe postanowienia

Oprócz powyższych warunków w każdym przypadku obowiązują także warunki uczestnictwa (oraz warunki przewozu linii lotniczej obsługującej dany rejs).

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach arbitrażowych i niestety nie możemy również zaoferować możliwości uczestniczenia w takich postępowaniach.