We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Mileage Pooling - samen sneller awards verdienen

Stel lacht in winkelgebied - Mileage Pooling: Samen sneller naar een award

Een spontane korte trip, een uitstapje in een droomauto, een nieuwe barbecue - het mooiste aan award Miles zijn de vele grote en kleine dingen waar u ze voor kunt inwisselen. Om hiervan nog sneller te kunnen genieten is er de nieuwe functie Mileage Pooling. Hier kunnen twee volwassenen en tot vijf kinderen hun award Miles samenbrengen in een Miles-pool - en snel aankoersen op de mooiste belevenissen.

Uw voordelen

Elke deelnemer boven de 18 jaar kan een eigen pool openen - heel eenvoudig en in enkele stappen.

Nodig de personen uit waarmee u gezamenlijk Miles wilt verzamelen.

In uw pool worden dan alle award Miles van de leden samengebracht. Terwijl minderjarigen hun eigen Miles ook zelf kunnen inwisselen, is het inwisselen van Miles in een pool alleen mogelijk door beide volwassenen.

Slim detail: Het systeem beheert uw Miles automatisch op mogelijke vervaldatum. Beschermde Miles worden pas ingewisseld als de niet-beschermde Miles niet voldoende zijn voor de gewenste award.

Zo functioneert de Mileage Pooling

1.

De mileage-functie oproepen op uw rekening

2.

Gebruik de functie "Mileage Pooling"

3.

Samen verzamelen - meer beleven

Algemene vragen

Wat houdt de functie Mileage Pooling precies in?

In het kader van Mileage Pooling kunnen deelnemers aan het Miles & More-programma binnen een groep, de zogenaamde Miles-pool, samen Miles verzamelen en inwisselen. Een Miles-pool bestaat uit maximaal twee volwassenen en vijf kinderen/jongeren. Dit aanbod is op dit moment beschikbaar voor deelnemers uit België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Kroatië.

Wie mag deelnemen aan Mileage Pooling?

Miles & More-leden die wonen in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Kroatië kunnen deelnemen aan Mileage Pooling. Bij uitbreiding van het aanbod naar andere regio’s en markten informeren wij onze leden hierover.

Geldt er een minimum aantal leden van de pool en hoeveel leden kan een Miles-pool maximaal hebben?

Het minimale aantal leden van een Miles-pool is twee, waarbij minimaal één lid volwassen (= minimaal 18 jaar) moet zijn. Een Miles-pool bestaat uit maximaal twee volwassenen en vijf kinderen/jongeren. De kinderen/jongeren moeten minimaal twee jaar en niet ouder dan 17 jaar zijn.

 

Kan iemand tegelijkertijd lid zijn van meerdere Miles-pools?

Nee, elk Miles & More-lid mag deelnemen aan slechts één Miles-pool.

Moeten de beide volwassen leden van een Miles-pool getrouwd zijn of zijn er geen beperkingen?

Er zijn geen beperkingen. Elk volwassen Miles & More-lid kan met een ander volwassen lid een Miles-pool starten. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook vrienden samen Miles kunnen verzamelen.

Starten van een Miles-pool

Wie mag een Miles-pool beginnen?

Een Miles-Pool mag geopend worden door ieder meerderjarig Miles & More-lid dat woont in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Bulgarije, Roemenië of Kroatië. Minderjarige Miles & More-leden mogen geen Miles-pool starten, maar kunnen wel door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers voor een Miles-pool worden uitgenodigd.

Hoe kan ik een Miles-pool openen?

Op uw rekening is de functionaliteit ”Mileage Pooling” beschikbaar. Onder ‘Leden uitnodigen’ kan door het opgeven van het servicekaartnummer het betreffende lid worden uitgenodigd. Er kunnen maximaal nog één volwassene en vijf kinderen/jeugdigen uitgenodigd worden. Als de uitgenodigde de uitnodiging accepteert, is de pool gestart.

Hoe weet ik of ik voor een pool ben uitgenodigd?

Leden die worden uitgenodigd voor een Miles-pool krijgen een e-mail, als ze hun e-mailadres hebben vastgelegd in hun profiel. Daarnaast komt er een vermelding in hun Postvak. Het item in het Postvak verschijnt vertraagd.

Kan ik een verstuurde uitnodiging weer ongedaan maken?

Ja, maar alleen zolang de uitnodiging aan het lid nog niet is geaccepteerd. Als de uitnodiging nog niet is geaccepteerd, kan deze altijd worden ingetrokken. Hiervoor is op uw rekening onder ”Mileage Pooling” het veld ”Uitnodiging intrekken” beschikbaar.

Kan ik een ontvangen uitnodiging weigeren?

Ja. Weigeren kunt u doen via het veld ‘Weigeren’ in de uitnodiging.

Verzamelen en inwisselen in een Miles-pool

Waar kan ik de hoogte van de award Miles in de pool en de stand van mijn persoonlijke award Miles inzien?

Vanaf het moment van openen van een Miles-pool en als alle voorwaarden zijn vervuld, worden de award Miles van alle leden van de Miles-pool toegevoegd. Vanaf dit moment wordt aan de volwassen leden van de pool het aantal award Miles in de pool bij alle tegoedweergaven, bijvoorbeeld op www.miles-and-more.com, in de online omgeving van de Lufthansa WorldShops of op de partnerwebsite zoals www.lufthansa.com, op de plek van de persoonlijke award Miles getoond.

In uw Miles-rekening kan naast het Miles-tegoed in de pool ook het individuele aantal Miles bekeken worden. Minderjarige poolleden zien alleen het persoonlijke Miles-tegoed.

Soms kan het voorkomen dat niet alle communicatiemedia, bijvoorbeeld de Miles & More-nieuwsbrief of de Lufthansa Group-nieuwsbrief na start van Mileage Pooling de award Miles in de pool tonen en toch alleen de persoonlijke tegoeden laten zien.

Hoe wordt het tegoed van award Miles in de pool berekend en welke voorwaarden gelden er?

Het Miles-tegoed in de pool is de optelsom van de award Miles van de afzonderlijke poolleden. Voorwaarde voor opname van de award Miles in het tegoed van de pool is dat minimaal een award Mile verzameld is met een transactie bij een van de Miles & More-partners, bijvoorbeeld door een vlucht, het gebruik van de creditcard of een aankoop bij een programmapartner. Award Miles die niet bij een partner zijn verzameld (bijvoorbeeld door aanmelding voor de Miles & More-nieuwsbrief), kunnen pas na vervulling van deze voorwaarde bij het tegoed van de pool worden opgenomen.

Kan ik zelf bepalen hoeveel van mijn award Miles in het tegoed van de pool worden opgenomen?

Nee, dit gaat niet. Vanaf het openen van een Miles-pool worden de award Miles van alle leden toegevoegd en meegeteld voor het pooltegoed.

Kan ik zelf bepalen hoeveel award Miles van welk poollid bij het verzamelen van award Miles ingezet worden?

Nee, dit gaat niet. Miles & More kiest voor de deelnemer de meest voordelige optie, dus het systeem beheert de Miles automatisch op mogelijke vervaldatum. De award Miles van het gehele tegoed die het eerst zullen vervallen worden het eerst gebruikt. In het geval van een bescherming van Miles, worden de award Miles ingewisseld die als eerste zijn verzameld. Beschermde Miles worden bovendien pas ingewisseld als de niet-beschermde Miles niet voldoende zijn voor de gewenste award. Persoonlijke keuze van in te wisselen Miles is niet mogelijk.

Waar kan ik zien of bij het verzilveren van een award gebruik is gemaakt van award Miles van mijn rekening?

De poolleden van de groep, waarvan de Miles zijn gebruikt voor de award, krijgen daarvan een melding in hun online Miles rekening.

Wie kan beschikken over de samengebrachte award Miles in een pool?

Het inwisselen van Miles uit een pool is mogelijk voor de beide volwassen deelnemers aan de Miles-pool. Zij kunnen in gelijke mate over de Miles beschikken. Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van de Miles in de pool, maar kunnen hun persoonlijke award Miles wel inzetten voor beloningen.

Zijn de Miles beschermd tegen de Miles vervaldatum? Heeft het onderbrengen van Miles in een pool invloed op de geldigheid van Miles?

Nee, de deelname aan Mileage Pooling heeft geen invloed op de geldigheid van de Miles. Verder geldt, dat de award Miles van bezitters van een Miles & More-creditcard, Frequent Travellers, Senators en HON Circle-leden zijn uitgezonderd van de Miles vervaldatum.

Een Miles-pool verlaten

Wanneer en hoe kan ik uit mijn Miles-pool stappen en waar moet ik op letten?

De leden van een Miles-pool kunnen op elk gewenst moment verlaten. Daarvoor is de betreffende functionaliteit op de online rekening van de deelnemer beschikbaar. Na verlaten van een Miles-pool is het lid en de plaats in de pool gedurende zes maanden voor Mileage Pooling geblokkeerd.

Waarom werd ik toen ik 18 jaar werd uit mijn Miles-pool verwijderd?

Met het bereiken van de volwassenenleeftijd krijgen leden in het kader van Mileage Pooling nieuwe rechten. Daarom worden ze door het systeem uit de pools gehaald waaraan ze deelnemen. Anders dan bij zelf verlaten geldt hier voor het lid geen blokkadeperiode en kan er direct weer toegang worden gekregen tot een bestaande Miles-pool, waar het lid al onderdeel van was of een andere - of kan een eigen Miles-pool worden gestart.

Wat gebeurt er als een deelnemer de groep verlaat? Worden de Miles direct van het virtuele tegoed gewist? Hoeveel tijd neemt de verwerking in beslag?

Zodra een lid uit een pool stapt, worden zijn Miles direct uit de pool gewist en zijn ze niet meer beschikbaar voor andere pool-leden. Een nieuw lid kan pas na afloop van een periode van zes maanden toetreden tot de groep.