Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Konto milowe

Aktywności

Stan konta

Mile statusowe i segmenty podróży są zawsze podawane dla bieżącego roku kalendarzowego. Suma mil HON Circle obejmuje mile z bieżącego i poprzedniego roku.

Mile premiowe (saldo połączone)

Mile premiowe

  Mile statusowe

  Mile HON Circle (status)

  Segmenty podróży

  eVouchery

   Utrata ważności mil premiowych

    Utrata ważności eVoucherów