ufuwbcquasdwyyctawdw

W czym możemy Ci pomóc?

Korzystaj z zawieszenia utraty ważności mil z kartą kredytową Miles & More

 • Twoje mile premiowe nie wygasają po 36 miesiącach, lecz mają nieograniczoną ważność, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

  • jesteś posiadaczem karty kredytowej Miles & More od co najmniej trzech miesięcy oraz

  • przynajmniej raz w miesiącu dokonujesz za pomocą karty kredytowej Miles & More transakcji uprawniającej do naliczenia mil. Powyższe dotyczy konta Miles & More, na którym naliczane są mile premiowe dla posiadacza danej karty kredytowej Miles & More.

 • Nieograniczony termin ważności mil dotyczy wszystkich mil premiowych - niezależnie od tego, czy zostały zgromadzone za rejsy, zakupy czy akcje promocyjne partnerów Miles & More.

 • Mile, które już utraciły ważność, nie mogą być reaktywowane przez użycie karty kredytowej Miles & More.

 • Mile, które już straciły swą ważność, nie mogą zostać zreaktywowane przez użycie karty kredytowej Miles & More.

 • Wznowienie możliwości utraty ważności mil:

  • Jeżeli jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, możliwość utraty ważności mil zostaje wznowiona od następnego kwartału po stosownym powiadomieniu na wyciągu z konta Miles & More. Do tego czasu mile premiowe, które nie były objęte utratą ważności mil i/lub w normalnych warunkach utraciłyby ważność w tym okresie, zachowują swoją ważność.

Zawieszenie utraty ważności mil na powyższych warunkach dotyczy wyłącznie następujących kart kredytowych Miles & More:

Austria

 • Austrian Miles & More World Business MasterCard® Classic

 • Austrian Miles & More World Business MasterCard® Gold

 • Austrian Miles & More World Business MasterCard® Platinum

 • Austrian Miles & More World MasterCard® Gold

 • Diners Club Vintage Card1

 • Diners Club Gold Card1

Belgia

 • Brussels Airlines Classic American Express®

 • Brussels Airlines Premium American Express®

 • Brussels Airlines Classic MasterCard®

Chiny ‑ Hua Xia Bank

 • MasterCard Titanium

 • MasterCard Titanium Plus

 • China UnionPay

Chorwacja

 • Croatia Airlines Credit Card - Diners Club

 • Visa Gold Croatia Airlines Card

 • Croatia Airlines Credit Card - Visa

Cypr ‑ Piraeus Bank

 • Miles & More Visa

Czechy ‑ UniCredit Bank

 • Miles & More Standard Credit Card

 • Miles & More Gold Credit Card

Francja - Advanzia Bank

 • Miles & More Gold Mastercard

Grecja ‑ Piraeus Bank

 • Miles & More World MasterCard 

 • Miles & More World MasterCard Gold

Hiszpania

 • Miles & More Visa Classic Card

 • Miles & More Visa Gold Card

Holandia - Miles & More Visa Card by Qander

 • Miles & More Visa Blue Card

 • Miles & More Visa Gold Card

Indie ‑ AXIS Bank

 • Miles & More AXIS Bank World Credit Card

 • Miles & More AXIS Bank World Select Credit Card

Izrael ‑ Cal

 • Miles & More Gold Card

 • Miles & More Platinum Card

Japonia ‑ Mitsubishi UFJ NICOS

 • Miles & More MUFG American Express Platinum Card

 • Miles & More MUFG Card

Luksemburg ‑ Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

 • MasterCard Blue Miles & More Luxair

 • MasterCard Gold Miles & More Luxair

 • MasterCard Business Miles & More Luxair

Polska ‑ Diners Club, mBank

 • Diners Club LOT Credit Card1

 • MasterCard Miles & More mBank Card

 • MasterCard Miles & More Premium mBank Card

 • Visa Miles & More mBank Card

 • Visa Miles & More Premium mBank Card

Portugalia ‑ CGD

 • Miles & More da Caixa Credit Card Classic

 • Miles & More da Caixa Credit Card Gold

Rosja

 • AO Citibank

  • Miles & More Credit Card by Citibank

  • Miles & More Premium Credit Card by Citibank

  • Miles & More Ultima Credit Card by Citibank

 • Russian Standard Bank

  • Miles & More Classic Credit/Debit Card

  • Miles & More Gold Credit/Debit Card

  • Miles & More Signature Credit/Debit Card

Rumunia

 • Miles & More Visa Infinite

Szwajcaria

 • Cornèr Banca

  • Miles & More Cornèr Card Classic (MasterCard, VISA)

  • Miles & More Cornèr Card Gold (MasterCard, VISA)

  • Diners Club Miles & More Card

 • Credit Suisse

  • Miles & More SWISS Cards

  • SWISS Miles & More MasterCard

  • SWISS Miles & More MasterCard Gold

  • SWISS Miles & More American Express (R)

  • SWISS Miles & More American Express (R) Gold

  • SWISS Miles & More American Express (R) Platinum

Szwecja

 • Miles & More World Mastercard

 • Miles & More Prime World Mastercard

USA - Barclays

 • Miles & More® World Elite Mastercard®

Węgry ‑ MKB Bank

 • Miles & More MKB Credit Card Standard

 • Miles & More MKB Credit Card Gold

Włochy ‑ UniCredit

 • UniCreditCard Flexia Gold Miles & More

 • UniCreditCard Business Miles & More

 • Miles & More Gold Card

Wielka Brytania ‑ Diners Club

 • Miles & More Global Traveller Card

1

Raz w miesiącu musisz wymienić co najmniej jeden punkt Diners Club na mile.

ufuwbcquasdwyyctawdw