Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Obszar działania: Edukacja i pomoc

Twoja donacja pozwoli zapewnić dzieciom jaśniejszą przyszłość!

education-at-the-pattaya-project2-1902_3_2
Twoja donacja zapewni dzieciom lepszy start w życie.

Na całym świecie około 61 milionów dzieci w wieku, w którym powinny chodzić do szkoły podstawowej, nie pobiera nauki. Zwłaszcza na terenach wiejskich nauczyciele mają niedostateczne kwalifikacje, szkoły są przeludnione i słabo wyposażone, a dzieci muszą do nich codziennie dojeżdżać z dużej odległości. A przecież nie ma bardziej opłacalnej inwestycji niż inwestycja w edukację. W związku z tym help alliance prowadzi kampanie na rzecz korzystania przez dzieci i młodzież z prawa do edukacji. Na przykład:

  • 3000 mil wystarczy na opłacenie nauki szkolnej przez miesiąc. Przybory szkolne i mundurki dla 6 dzieci w Indiach.
  • 5000 mil wystarczy na opłacenie pracy nauczyciela w Afryce przez miesiąc. 
  • 10,000 mil zagwarantuje 6 miesięcy wsparcia edukacyjnego dla trojga dzieci w Ameryce Południowej.