We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

myclimate: podaruj mile na ochronę klimatu

myclimate jest nienastawioną na zysk organizacją, która wspiera ochronę klimatu na całym świecie. myclimate współpracuje z firmami różnej wielkości, innymi organizacjami non-profit oraz osobami prywatnymi, starając się wspólnie z nimi kształtować przyszłość świata. Dołącz do tej inicjatywy i podaruj mile, na przykład aby zrekompensować emisję związaną z Twoimi podróżami lotniczymi. Twoja darowizna pomoże finansować jeden z wysokiej jakości projektów ochrony klimatu oraz edukację klimatyczną.

myclimate jest nienastawioną na zysk organizacją, która wspiera ochronę klimatu na całym świecie. myclimate współpracuje z firmami różnej wielkości, innymi organizacjami non-profit oraz osobami prywatnymi, starając się wspólnie z nimi kształtować przyszłość świata. Dołącz do tej inicjatywy i podaruj mile, na przykład aby zrekompensować emisję związaną z Twoimi podróżami lotniczymi. Twoja darowizna pomoże finansować jeden z wysokiej jakości projektów ochrony klimatu oraz edukację klimatyczną.

Konsultacje, edukacja i projekty na rzecz ochrony klimatu

W ramach projektów wysokiej jakości myclimate promuje wymierną ochronę klimatu i zrównoważony rozwój na całym świecie. myclimate oferuje różnorodne programy, takie jak usługi konsultingowe i profesjonalne rozwiązania dla firm, począwszy od prostych kalkulacji emisji po zaawansowane ekobilansy. myclimate realizuje również interaktywne programy edukacji klimatycznej w szkołach i ośrodkach doskonalenia zawodowego, przekazując dzieciom i młodym dorosłym zorientowaną na działania wiedzę na temat zmian i ochrony klimatu.

Międzynarodowe projekty ochrony klimatu, z certyfikatem zgodności z najwyższymi standardami

Szczegółowe konsultacje i profesjonalne rozwiązania dla firm w obszarach zarządzania zasobami i ekobilansu

Projekty edukacyjne, w szczególności dla dzieci szkolnych, stażystów i studentów

Internetowy kalkulator CO₂ umożliwiający obliczenie np. emisji związanej z podróżą samolotem lub samochodem, a nawet indywidualnego śladu węglowego

Podaruj mile, aby zrekompensować emisję CO₂

Projekty myclimate na rzecz ochrony klimatu

Dotychczas myclimate opracował już ponad 100 projektów w dziedzinie ochrony klimatu w około 30 krajach. Wszystkie projekty spełniają najbardziej rygorystyczne, niezależne standardy jakości (CDM, Gold Standard i Plan Vivo), a ich celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz promocja rozwoju ekologicznego i gospodarczego w krajach rozwijających się i wschodzących. Są to między innymi inicjatywy promujące energię ze źródeł odnawialnych, środki zwiększania efektywności energetycznej i ograniczanie emisji metanu. myclimate prowadzi również działania w zakresie ponownego zalesiania oraz sadzenia nowych lasów. W fazie wdrażania myclimate ściśle współpracuje z niezależnymi partnerami, którzy koordynują i monitorują projekty na poziomie lokalnym, dbając o to, by były zarządzane profesjonalnie i prowadziły do osiągnięcia zamierzonych celów. Ponadto co roku projekty są weryfikowane przez niezależnych audytorów.