Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Star Alliance Biometrics

Biometryczne rozpoznawanie twarzy Star Alliance umożliwia przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i odprawę w szybki i prawie bezkontaktowy sposób. W przyszłości procedura ta będzie wymagała od Ciebie jedynie spojrzenia - bez okazywania karty pokładowej ani smartfona. Jako uczestnik programu Miles & More na rejsach Austrian, Lufthansa i SWISS, możesz skorzystać z tej oferty wyłącznie na lotniskach we Frankfurcie, Monachium, Wiedniu i Zurychu.

Star Alliance - Biometric hub

Jak zarejestrować się w Star Alliance Biometrics

Rejestracja zajmuje tylko kilka minut i należy jej dokonać co najmniej 24 godziny przed wylotem. Aby to zrobić, będzie Ci potrzebny ważny paszport i najnowsza wersja aplikacji Miles & More.

 

Pobierz lub otwórz aplikację Miles & More

Wybierz pozycję „Star Alliance Biometrics” w menu i wyraź zgodę na ujawnienie swojego imienia i nazwiska oraz numeru karty (serwisowej) Miles & More na potrzeby Star Alliance Biometrics. Następnie zostaniesz przekierowany/-a do aplikacji Star Alliance.

Utwórz profil

Wyraź zgodę na pobranie Twoich danych biometrycznych oraz ich wykorzystanie na lotnisku w celu identyfikacji w aplikacji Star Alliance.

W swoim profilu biometrycznym utwórz sześciocyfrowy kod PIN oraz pytanie bezpieczeństwa.

Zrób zdjęcia

Zrób sobie zdjęcie, które później będzie wykorzystywane do identyfikacji na lotnisku. 

Zrób również zdjęcie paszportu do jednorazowego porównania danych.

Skonfiguruj ustawienia

Ustaw swoje preferencje osobiste do wykorzystania Twoich danych biometrycznych. 

Na koniec rejestracji wprowadzone dane zostaną zatwierdzone. Otrzymasz wtedy powiadomienie o pomyślnej rejestracji w aplikacji Star Alliance.  

Często zadawane pytania (FAQ)

Biometryczne rozpoznawanie twarzy Star Alliance umożliwia szybki i prawie bezdotykowy dostęp do kontroli bezpieczeństwa i boardingu - bez potrzeby posiadania karty pokładowej czy smartfona. Tutaj znajdziesz wszystkie ważne pytania i odpowiedzi dotyczące rejestracji, procedur obowiązujących w czasie podróży oraz ochrony danych. 

Rejestracja i logowanie

Dlaczego moja rejestracja w Star Alliance Biometrics nie działa?

Twoja rejestracja może nie działać z kilku powodów. W trakcie rejestracji zwróć uwagę na następujące kwestie:

 

 • Dane zapisane w profilu Miles & More nie pasują do danych w paszporcie.
 • Zdjęcie zrobione w celu rejestracji bardzo różni się od zdjęcia w paszporcie.
 • Oświetlenie zdjęcia jest nieodpowiednie. Najlepiej jest zrobić zdjęcie na białym tle.
 • Kraj wylotu nie zezwala na dostęp do danych biometrycznych zapisanych w paszporcie (np. Chiny lub Rosja).
 • Wykrywanie żywego obiektu na zdjęciu nie powiodło się. Star Alliance Biometrics stosuje ten mechanizm do sprawdzenia, czy zdjęcie faktycznie przedstawia osobę, aby zapobiec tworzeniu fikcyjnych profili.
 • Nie osiągnąłeś/-aś minimalnego wieku 18 lat.

 

Jeżeli żaden z powyższych powodów nie wyjaśnia problemu, prosimy o kontakt bezpośrednio ze Star Alliance. W tym celu przejdź do ustawień w aplikacji Star Alliance i wybierz funkcję „Wyślij informację zwrotną”. Wtedy możesz skontaktować się z odpowiednim centrum obsługi.

Czy mogę także zarejestrować się przez mój identyfikator w linii lotniczej?

Star Alliance Biometrics jest produktem Star Alliance. Z tego powodu można zarejestrować wyłącznie przez numer karty (serwisowej) Miles & More. Jeżeli nie masz jeszcze profilu Miles & More, możesz zarejestrować się bezpłatnie. 

Czy muszę ponownie rejestrować się w Star Alliance Biometrics dla każdego lotu?

Żeby korzystać ze Star Alliance Biometrics na stałe, wystarczy jednokrotna rejestracja. Ponieważ Star Alliance Biometrics identyfikuje Cię poprzez numer karty (serwisowej) Miles & More, po prostu wpisz ten numer przy rezerwacji kolejnego lotu.

Uwaga: Jeżeli Twój status uległ zmianie, wymagana jest nowa rejestracja oraz podanie ważnego numeru karty uczestnika programu. 

Czy muszę się ponownie rejestrować, jeżeli otrzymałem/-am nowy numer karty uczestnika programu z powodu zmiany statusu?

Nie, nowa rejestracja nie jest wymagana, jeżeli otrzymałeś/-aś numer karty (serwisowej) Miles & More w związku ze zmianą statusu.

Czy mogę zarejestrować się w Star Alliance Biometrics jeżeli nie posiadam ważnego paszportu?

Nie, do rejestracji wymagany jest ważny paszport. Rejestracja nie jest możliwa z dowodem osobistym.

Czy istnieje minimalny wiek korzystania Star Alliance Biometric?

Ze Star Alliance Biometrics można korzystać od 18 roku życia. 

Dlaczego pozycja menu Star Alliance Biometrics nie wyświetla się w aplikacji Miles & More?

Upewnij się, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Miles & More. Jeżeli tak nie jest, należy wykonać aktualizację.

Dlaczego muszę utworzyć PIN w aplikacji Star Alliance?

Nadany przez Ciebie sześcio-cyfrowy kod PIN chroni profil biometryczny w aplikacji Star Alliance. Nie spowoduje to zmiany Twoich obecnych haseł do konta Miles & More.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań lub w celu przekazania opinii na temat Star Alliance Biometrics?

Przejdź do ustawień w aplikacji Star Alliance i wybierz funkcję „Wyślij informację zwrotną”. Wtedy możesz skontaktować się z odpowiednim centrum obsługi.

Co mogę zrobić, jeżeli mój login do profilu biometrycznego nie działa?

Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN ani odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa, prosimy o kontakt bezpośrednio ze Star Alliance. W tym celu przejdź do ustawień w aplikacji Star Alliance i wybierz funkcję „Wyślij informację zwrotną”. Wtedy możesz skontaktować się z odpowiednim centrum obsługi.

Na lotnisku

Na czym polega identyfikacja biometryczna przez Star Alliance Biometrics na lotnisku?

Identyfikacja biometryczna Star Alliance Biometrics jest wykorzystywana do identyfikacji pasażerów na lotnisku poprzez porównanie zdjęć twarzy zrobionych na lotnisku ze zdjęciami już przechowywanymi w systemie.

 

Po prostu spójrz w obiektyw kamery w biometrycznym punkcie kontrolnym na lotnisku (obecnie w punkcie kontroli bezpieczeństwa i przy boardingu). Fotografie zrobione w celu weryfikacji tożsamości, które mają dobrą jakość są dodatkowo przechowywane w Twoim profilu biometrycznym. Dla lepszej identyfikacji możliwe jest zapisanie do pięciu zdjęć.

 

Rozpoznawanie twarzy działa także wtedy, gdy masz zakryte usta i nos. Jeżeli cechy charakterystyczne są nietypowe, mogą wystąpić problemy z identyfikacją.

 

Jeżeli w którymkolwiek z punktów kontaktu konieczne będzie podjęcie przez Ciebie jakichś działań, zostaniesz o tym powiadomiony/-a.

Jak mogę rozpoznać, które punkty kontroli są wyposażone w system Star Alliance Biometrics?

Punkty kontroli biometrycznej rozpoznasz po logo Star Alliance Biometrics nad bramką oraz odpowiednich oznaczeniach na podłodze.

Czy dzięki Star Alliance Biometrics mogę całkowicie obyć się bez karty pokładowej?

Nawet korzystając ze Star Alliance Biometrics, należy zawsze posiadać przy sobie kartę pokładową, gdyż w niektórych punktach kontroli może być ona nadal wymagana (np. kontrola graniczna).

Czy korzystając ze Star Alliance Biometrics, muszę posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport?

Profil biometryczny w Star Alliance Biometrics nie zastępuje kontroli dokumentu tożsamości na lotnisku. Należy zawsze mieć przy sobie paszport/dowód osobisty.

Dlaczego na lotnisku nie mogę zostać zidentyfikowany na podstawie danych biometrycznych?

Może istnieć kilka powodów, dla których (już) nie możesz zostać zidentyfikowany na lotnisku na podstawie danych biometrycznych:

 

 • Lotnisko nie obsługuje jeszcze systemu Star Alliance Biometrics. 

​Wykaz lotnisk oferujących identyfikację biometryczną

 • Wybrany przez Ciebie punkt kontroli nie obsługuje jeszcze systemu Star Alliance Biometrics. Obecnie technologia jest dostępna w punktach kontroli bezpieczeństwa oraz przy boardingu. W takim przypadku zostaniesz jak zwykle poproszony/-a o zeskanowanie karty pokładowej.
 • Linia lotnicza, którą podróżujesz, nie obsługuje jeszcze systemu Star Alliance Biometrics.

​Wykaz partnerów Star Alliance Biometrics

 • Warunki korzystania uległy zmianie, a Ty jeszcze ich nie zaakceptowałeś/-aś. Sprawdź wiadomości w swoim profilu biometrycznym w aplikacji Star Alliance.
 • Aby móc korzystać z usługi biometrycznej na lotnisku, należy podać numer karty uczestnika programu przy rezerwacji. W przeciwnym wypadku Twój profil biometryczny nie może zostać zidentyfikowany.
 • W przypadku odprawy lub rezerwacji w ostatniej chwili rezerwacja mogła jeszcze nie zostać zsynchronizowana ze Star Alliance Biometrics.
 • Jeżeli otrzymałeś/-aś nowy numer karty (serwisowej) Miles & More z powodu zmiany statusu, możliwe jest, że ta informacja nie została jeszcze zsynchronizowana ze Star Alliance Biometrics. Pamiętaj, że musisz dokonać ponownej rejestracji dla Star Alliance Biometrics z nowym numerem karty uczestnika programu. Zaktualizowane numery kart uczestnika programu są synchronizowane co 24 godziny. W takim przypadku prosimy o cierpliwość.
 • Jeżeli nosisz czapkę, okulary przeciwsłoneczne, szalik, lub na obiektyw kamery pada silne światło, możesz nie zostać zidentyfikowany. Jeżeli Twój wygląd uległ znaczącej zmianie od momentu rejestracji w Star Alliance Biometrics, to również może być powodem nierozpoznania.

 

Jeżeli żaden z powyższych powodów nie wyjaśnia problemu, prosimy o kontakt bezpośrednio ze Star Alliance. W tym celu przejdź do ustawień w aplikacji Star Alliance i wybierz funkcję „Wyślij informację zwrotną”. Wtedy możesz skontaktować się z odpowiednim centrum obsługi.

Co się dzieje, jeżeli w punkcie kontroli nie mogę zostać zidentyfikowany/-a biometrycznie?

Jeżeli identyfikacja biometryczna nie działa w jednym z punktów kontroli, jak zwykle zostaniesz poproszony/-a o zeskanowanie karty pokładowej.

Ochrona danych

Jakie dane osobowe przechowuje Star Alliance?

W celu zoptymalizowanego procesu identyfikacji Star Alliance przechowuje do pięciu Twoich zdjęć. Przechowywany jest także numer Twojej karty uczestnika programu i data ważności Twojego paszportu.

 

Zatwierdzony numer Twojej karty uczestnika programu jest połączony z Twoim profilem biometrycznym celem późniejszej identyfikacji Ciebie jako pasażera na lotnisku.

 

Dodatkowo Twoje imię i nazwisko są konieczne, aby skojarzyć imię i nazwisko z Twojego paszportu z imieniem i nazwiskiem na Twoim koncie Miles & More. Twoje imię i nazwisko są usuwane po skutecznym skojarzeniu i nie są przechowywane przez Star Alliance. Skojarzenie z Twoją rezerwacją następuje wyłącznie z wykorzystaniem numeru Twojej karty uczestnika programu.

Dlaczego moje imię i nazwisko oraz numer karty uczestnika programu są przekazywane do aplikacji Star Alliance?

Aplikacja Star Alliance potrzebuje zatwierdzonego numeru Twojej karty uczestnika programu, aby skojarzyć go z Twoim profilem biometrycznym celem późniejszej identyfikacji Ciebie jako pasażera na lotnisku.

 

Twoje imię i nazwisko są potrzebne tylko do tego, by skojarzyć imię i nazwisko z Twojego paszportu z imieniem i nazwiskiem na Twoim profilu Miles & More. Twoje imię i nazwisko są usuwane po udanym dopasowaniu.

Czy mogę zobaczyć zdjęcia przechowywane w moim profilu biometrycznym?

Star Alliance Biometrics przechowuje do pięciu zdjęć w celu zoptymalizowania identyfikacji twarzy. Nie możesz zobaczyć zapisanych zdjęć. Masz dostęp jedynie do profilu biometrycznego, czyli między innymi do ustawień wykorzystywania danych.

Gdzie są przechowywane moje dane osobowe z profilu Star Alliance Biometrics?

Star Alliance Biometrics jest produktem Star Alliance. Twoje dane są więc przechowywane przez Star Alliance. W obszarze europejskim dane są przechowywane w Microsoft Azure Cloud zgodnie z przepisami RODO. Lufthansa Group nie ma dostępu do danych w Twoim profilu biometrycznym. Identyfikując Cię na lotnisku, Star Alliance Biometrics przekazuje do punktów kontrolnych Lufthansa Group informacje z karty pokładowej.  

Jak mogę się zalogować do profilu biometrycznego?

Do profilu biometrycznego można się zalogować w dowolnym momencie w aplikacji Star Alliance w zakładce „Profil”. Aby to zrobić, będzie Ci potrzebny numer karty uczestnika programu oraz sześcio-cyfrowy kod PIN, który ustaliłeś/-aś w trakcie rejestracji.

 

Jeżeli nie masz przy sobie numeru karty uczestnika programu, możesz także rozpocząć logowanie z wykorzystaniem aplikacji Miles & More - pod warunkiem że już się do niej zalogowałeś/-aś. W takiej sytuacji numer Twojej karty uczestnika programu zostanie przekazany do aplikacji Star Alliance, a Ty nie musisz logować się ręcznie.

 

Jak mogę kontrolować wykorzystanie moich danych?

Możesz ograniczyć wykorzystanie danych z profilu biometrycznego za pomocą następujących parametrów:

 

 • Linia lotnicza / partner Star Alliance Biometrics
 • Lotnisko

 

Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie w profilu biometrycznym w aplikacji Star Alliance.

Co mogę zrobić, jeżeli mój login do profilu biometrycznego nie działa?

Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN ani odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa, prosimy o kontakt bezpośrednio ze Star Alliance. W tym celu przejdź do ustawień w aplikacji Star Alliance i wybierz funkcję „Wyślij informację zwrotną”. Wtedy możesz skontaktować się z odpowiednim centrum obsługi.

Dlaczego zawsze jestem wylogowywany z profilu biometrycznego w aplikacji Star Alliance?

Profil biometryczny zawiera wrażliwe dane, które Star Alliance Biometrics chce chronić w najlepszy możliwy sposób. Z tego względu zostaniesz automatycznie wylogowany/-a po wygaśnięciu każdej sesji. W celu ponownego skorzystania z profilu należy się ponownie zalogować.

Czy mogę usunąć mój profil biometryczny z aplikacji Star Alliance?

Swój profil biometryczny możesz usunąć w dowolnym momencie. W tym celu należy wejść do „Zarządzania profilem” w profilu biometrycznym w aplikacji Star Alliance. Jeżeli usuniesz swój profil biometryczny, nie będziesz już mógł/mogła korzystać z identyfikacji biometrycznej.

Czy moje fotografie będą przechowywane na lotnisku, jeżeli nie chcę korzystać z tej usługi?

Nie, żadne zdjęcia nie są przechowywane w biometrycznych punktach kontrolnych, jeżeli nie jesteś zarejestrowany w Star Alliance Biometrics.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, dlatego dane przekazywane do Star Alliance Biometrics są całkowicie zaszyfrowane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności dla Star Alliance Biometrics.