Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Czy mogę wykorzystać mile na opłacenie podatków, opłat i dopłat za rejs?

Oferujemy możliwość natychmiastowego uregulowania należności z tytułu podatków, opłat i dopłat związanych z biletem-nagrodą przy użyciu mil na etapie rezerwacji lub wystawienia biletu, po stawce zryczałtowanej, wynoszącej 15,000 mil premiowych.

Oferta dotyczy rejsów obsługiwanych przez Lufthansę i wybranych partnerów lotniczych w obrębie Europy - w tym także rejsów łączonych. Opcja jest dostępna zarówno w przypadku rezerwacji online, jak i rezerwacji za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.