Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Czy zostanę powiadomiony o zbliżającej się utracie ważności moich mil premiowych lub eVoucherów?

 

Jeżeli zgodziłeś się na otrzymywanie naszego comiesięcznego newslettera online, za jego pośrednictwem poinformujemy Cię, ile mil premiowych i/lub eVoucherów utraci ważność w następnym oraz kolejnym kwartale.

W każdej chwili możesz sprawdzić, które mile premiowe i eVouchery stracą ważność z końcem bieżącego kwartału oraz z końcem kolejnego kwartału, przeglądając swoje konto milowe online.