ufuwbcquasdwyyctawdw

W czym możemy Ci pomóc?

Nie znaleziono strony

Szukaj treści

Czy mogę uzyskać wsteczne naliczenie mil?

Wsteczne naliczenie mil w programie Miles & More jest możliwe w ciągu sześciu miesięcy od daty operacji, za którą przysługuje ich naliczenie. Wielu partnerów umożliwia złożenie wniosku o naliczenie przy użyciu stosownego formularza online.

Czy można przekazywać mile albo gromadzić je wspólnie ze znajomymi lub członkami rodziny?

Konta milowe są zawsze kontami indywidualnymi, w związku z czym nie możesz przekazać mil na konto milowe innego uczestnika. Możesz jednak wymieniać zgromadzone przez siebie mile na nagrody dla znajomych.

Jeżeli chcesz gromadzić mile wspólnie z członkami rodziny lub znajomymi, możesz stworzyć połączone saldo mil dla maksymalnie 2 osób dorosłych (od 18 lat wzwyż) i maksymalnie 5 dzieci (w wieku od 2 do 17 lat). Mile premiowe zgromadzone przez wszystkich uczestników w ramach połączonego salda są sumowane na wirtualnym koncie milowym, a każda z osób dorosłych ma równe prawa do wykorzystywania naliczonych mil, zarządzania połączonym saldem mil i zapraszania uczestników. Dzieci nie mają dostępu do łącznego salda wspólnie zgromadzonych mil; mają one dostęp wyłącznie do tych mil, które zgromadziły samodzielnie.

 

Więcej informacji na temat połączonego salda mil znajdziesz tutaj

Czy mogę wymienić mile premiowe na mile statusowe?

Istnieje kilka możliwości wymiany mil premiowych na mile statusowe. Wszyscy uczestnicy mogą skorzystać z możliwości związanej z kartami kredytowymi Miles & More; uczestnicy o statusie Frequent Traveller mogą skorzystać z wymiany mil w ramach Miles & More Selections.


W przypadku wymiany mil premiowych na mile statusowe posiadaczy kart kredytowych obowiązują następujące warunki ogólne:

 

 • W ciągu roku kalendarzowego można jeden raz wymienić od 5000 do 25,000 mil premiowych (nie mil HON Circle).
 • Dotyczy to mil premiowych otrzymanych za zakupy opłacone kartą kredytową w bieżącym oraz w poprzednim roku kalendarzowym.
 • Mile powitalne, wielokrotne, promocyjne itp. są wyłączone z tej wymiany mil.
 • Mile premiowe są wymieniane na mile statusowe w stosunku 5:1.
 • Wymienione mile zostaną dopisane do Twojego konta milowego jako mile statusowe na bieżący rok, a odpowiadające im mile premiowe zostaną potrącone z konta.
 • Zweryfikowana wymiana nie może być cofnięta.

 
Obowiązują również następujące przepisy dotyczące poszczególnych krajów:

 

 • Niemcy:
  Dotyczy posiadaczy kart kredytowych Miles & More Lufthansy wystawionych przez Deutsche Kreditbank AG (DKB):
  Mile premiowe mogą być wymieniane tylko przez uczestników programu zamieszkałych w Niemczech oraz przez posiadaczy kart kredytowych Miles & More Gold, kart kredytowych Frequent Traveller Lufthansy lub kart kredytowych Senator Lufthansy. 

 

 • Włochy:
  Dotyczy posiadaczy kart UniCreditCard Miles & More wystawionych przez UniCredit:
  Mile premiowe mogą być wymieniane tylko przez posiadaczy kart UniCreditCard Flexia Gold Miles & More oraz UniCreditCard Business Miles & More.

 

 • Szwajcaria:
  Dotyczy posiadaczy kart kredytowych Miles & More SWISS wystawionych przez Swisscard AECS GmbH:
  Mile premiowe mogą być wymieniane tylko przez posiadaczy następujących produktów: zestaw dwóch kart kredytowych SWISS Miles & More Classic, zestaw dwóch kart kredytowych SWISS Miles & More Gold oraz zestaw dwóch kart kredytowych SWISS Miles & More Platinum. Uczestnik programu Miles & More może dokonać wymiany mil tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

 

 • USA:
  Dotyczy posiadaczy kart Miles & More® World Elite Mastercard® wystawionych przez Barclaycard®:
  Mile premiowe mogą być wymieniane tylko przez posiadaczy kart Miles & More® World Elite Mastercard®.

 • Holandia:
  Dotyczy posiadaczy kart Miles & More Visa Gold wystawionych przez Qander Consumer Finance B.V.: mile premiowe mogą być wymieniane tylko przez posiadaczy kart Miles & More Visa Gold.

  Wymiany mil premiowych na mile statusowe możesz dokonać tutaj

Wszystko, co trzeba wiedzieć o eVoucherach

eVoucher to elektroniczny kupon umożliwiający podwyższenie klasy podróży. Po uzyskaniu statusu Senator lub członkostwa HON Circle otrzymasz dwa lub sześć eVoucherów ważnych przez 24 miesiące.

Przy każdym przedłużeniu statusu otrzymasz tę samą liczbę eVoucherów co dwa lata. Prosimy zwrócić uwagę, że odpowiednia liczba eVoucherów jest dopisywana do Twojego konta dopiero po wydaniu nowej karty uczestnika o statusie Senator lub członka HON Circle. Nie mogą one zostać przyznane wcześniej - na przykład tylko na podstawie spełnienia warunków zachowania statusu.

eVouchery można wykorzystać na rejsy we wszystkich partnerskich liniach lotniczych programu Miles & More oferujących usługę podwyższenia klasy podróży (z wyjątkiem linii Condor). Podwyższenie klasy podróży dotyczy wyłącznie jednego odcinka podróży, nie zaś rejsu w obie strony.

Istnieją różne możliwości wykorzystania eVoucherów w połączeniu z biletem opłaconym w całości (w niektórych klasach rezerwacyjnych):

 

 • Bezpośrednio online przy rezerwacji nagrody-upgrade

 • Telefonicznie za pośrednictwem Zespołu Miles & More
 • Przy odprawie na lotnisku

  eVouchery są automatycznie pobierane z Twojego konta Miles & More. Twój upgrade jest dodawany elektronicznie do rezerwacji lotu w systemie rezerwacji. Nie potrzebujesz do tego żadnych dodatkowych dokumentów lotu.

Jaki jest termin ważności moich mil premiowych w programie Miles & More?

Mile premiowe są ważne przez 36 miesięcy od daty operacji, za którą przysługuje ich naliczenie. W przypadku niewykorzystania mil ich ważność wygasa z końcem kwartału, w którym mija powyższy okres. O utracie ważności mil poinformujemy Cię w następujący sposób:

 

 • Informacje na temat mil, które stracą ważność z końcem bieżącego kwartału oraz z końcem kolejnego kwartału, znajdziesz na wyciągu internetowym.
 • Z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem newslettera online, do którego możesz zapisać się tutaj, otrzymasz zestawienie mil, które stracą ważność z końcem bieżącego kwartału.

  Przykład: 12.12.2016 r. lecisz z Frankfurtu do Nowego Jorku. Mile naliczone za ten rejs wygasną po 36 miesiącach od końca kolejnego kwartału, tj. 31.12.2019 r.

  Mile premiowe uczestników o statusie Frequent Traveller, Senator i członków HON Circle nie wygasają przez cały okres ważności statusu uczestnika. Zasada utraty ważności mil zaczyna obowiązywać dopiero po utracie statusu. Niezależnie od tego, czy mile zostały zgromadzone przed uzyskaniem statusu czy w trakcie jego posiadania, zachowują one ważność od tego momentu przez kolejne 36 miesięcy, a następnie wygasają z końcem kwartału. 
 
W niektórych krajach istnieje możliwość zapobiegania utracie ważności mil przy użyciu karty kredytowej Miles & More po spełnieniu określonych warunków.