De ondersteuning voor uw huidige webbrowser is ingesteld. Om de volledige functionaliteit van de website en de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen, verzoeken we u dringend over te schakelen op een moderne browser (bv. Safari of Firefox).

Vanaf 01 januari 2024 veranderen onze algemene voorwaarden. Meer informatie vindt u hier.

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

myclimate: Miles doneren voor de klimaatbescherming

myclimate is een non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van het klimaat. Daarvoor werkt het initiatief samen met grote en kleine ondernemingen, andere non-profitorganisaties en privépersonen om samen vorm te geven aan de toekomst van de wereld. Doe mee en doneer Miles om bijvoorbeeld uw vliegemissies te compenseren. Uw donatie komt terecht in een kwalitatief klimaatbeschermingsproject.

myclimate is een non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van het klimaat. Daarvoor werkt het initiatief samen met grote en kleine ondernemingen, andere non-profitorganisaties en privépersonen om samen vorm te geven aan de toekomst van de wereld. Doe mee en doneer Miles om bijvoorbeeld uw vliegemissies te compenseren. Uw donatie komt terecht in een kwalitatief klimaatbeschermingsproject.

Advisering, opleiding en klimaatbeschermingsprojecten

myclimate stimuleert met hoogkwalitatieve projecten wereldwijd meetbare klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling. Zo biedt myclimate advisering en professionele oplossingen voor bedrijven aan, uiteenlopend van eenvoudige emissieberekeningen tot grondige levenscyclusanalyses. Bovendien geeft myclimate interactieve voorlichting over het klimaat in scholen en opleidingsinstituten om kinderen en jonge volwassenen praktische kennis te bieden omtrent klimaatverandering en klimaatbescherming.

Internationale projecten voor klimaatbescherming, gecertificeerd volgens de hoogste normen

Uitvoerige advisering en professionele oplossingen voor ondernemingen op het gebied van het beheer van hulpbronnen en levenscyclusanalyses

Educatieve projecten speciaal voor scholieren, stagiairs en studenten

CO₂-webcalculator bv. voor vlieg- en autoreizen, of voor de berekening van de persoonlijke CO2-voetafdruk

CO₂-uitstoot compenseren door Miles-donaties

Klimaatbeschermingsprojecten van myclimate

myclimate heeft sinds lange tijd meer dan 100 klimaatbeschermingsprojecten in ongeveer 30 landen ontwikkeld. Ze voldoen aan de strengste onafhankelijke kwaliteitsnormen (CDM, Gold Standard en Plan Vivo) en streven ernaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de ecologische en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden en landen in opkomst te stimuleren. Zo stimuleren de projecten bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energiebronnen, realiseren ze efficiëntieverhogende maatregelen of verminderen ze de uitstoot van methaan. Bovendien voert myclimate initiatieven uit op het gebied van herbebossing en nieuwe aanplanting van bossen. Daarbij werkt myclimate nauw samen met onafhankelijke partners die de projecten ter plaatse begeleiden, en controleren en waarborgen dat ze professioneel worden uitgevoerd en dat de doelen worden bereikt. Daarnaast controleert een onafhankelijke externe instantie de projecten jaarlijks.