De ondersteuning voor uw huidige webbrowser is ingesteld. Om de volledige functionaliteit van de website en de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen, verzoeken we u dringend over te schakelen op een moderne browser (bv. Safari of Firefox).

Actueel veiligheidsadvies

Er doen momenteel verschillende phishing e-mails de ronde met Miles & More als zogenaamde afzender. Vertrouw deze e-mails niet; ze werden niet verzonden door Lufthansa of Miles & More. Gelieve geen persoonsgegevens door te geven als u zo een e-mail ontvangt, klik niet op hyperlinks en open ook geen bijlagen. Meer informatie over phishing

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Algemene voorwaarden van Miles & More GmbH voor Status Events-tickets

1. Ons aanbod van VIP-tickets

Miles & More GmbH (“MMG”) biedt geselecteerde statusklanten met meer dan 10.000 Qualifying Points voor levenslange status (hierna “begunstigden” genoemd) beperkte VIP-tickets voor exclusieve evenementen (“evenementen”) in ruil voor Miles onder het Miles & More-programma.
MMG en Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (“DLH”), als exploitanten van het Miles & More-programma, en ons evenementenbureau Startourguide zijn niet de organisatoren van de aangeboden evenementen. MMG is slechts een tussenpersoon voor deze diensten. De organisator van het betreffende evenement is de uitgever van het VIP-ticket en staat erop vermeld (“organisator”).


Tickets zijn enkel geldig op de aangegeven dag of tijd. U kunt één ticket per evenement bestellen en, afhankelijk van het evenement, een aantal extra tickets voor mensen die met u meegaan. Het aantal extra tickets dat beschikbaar is voor elk evenement wordt gespecificeerd in het boekingsformulier.


Er is slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar voor elk evenement.
De tickets zijn persoonlijk en kunnen alleen door de begunstigde worden besteld. Ze kunnen niet worden overgedragen aan een derde. Het verkopen, ruilen en veilen van tickets is verboden. Extra tickets voor mensen die u vergezellen, kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met het ticket dat de begunstigde in zijn bezit heeft. Rekening moet worden gehouden met eventuele aanvullende informatie in de ticketbeschrijving en op de tickets. De huis- en gebruiksregels van de organisator zijn van toepassing.

2. Afsluiten van het contract

Onze aanbieding van tickets is slechts een niet-bindende uitnodiging om tickets te bestellen. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u een bevestigingsmail. Dit is een ontvangstbevestiging van de bestelling en vormt geen wettelijk bindende aanvaarding van uw bestelling. Tickets worden toegekend in de volgorde waarin de verzoeken ontvangen zijn (prioriteitsprincipe) en kunnen binnen korte termijn uitverkocht zijn. Contracten tussen de organisator en u worden van kracht na de uitdrukkelijke bevestiging van uw bestelling in een afzonderlijke e-mail.

Totdat de Miles volledig zijn ingewisseld, blijft het ticket eigendom van de organisator.
Als er in een bepaald geval een discrepantie is tussen de productafbeelding in de aanbieding en de informatie in de bijbehorende ticketbeschrijving, dan geldt de informatie in de ticketbeschrijving.

3. Levering van tickets

De tickets zullen op het evenement aan u worden afgeleverd door ons evenementenbureau Startourguide. De reis naar het evenement is altijd op eigen kosten en moet door u worden georganiseerd.

4. Uitsluiting van het recht op herroeping en retour

Op grond van artikel 312g, lid 2, clausule 1, nummer 9 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch) bestaat er geen herroepingsrecht met betrekking tot diensten die op vaste tijdstippen moeten worden geleverd in verband met vrijetijdsactiviteiten. Er is geen recht op retour of inwisseling. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten tegen ons die voortvloeien uit gebreken.

5. Miles inwisselen voor Miles & More awards

Voor het inwisselen van Miles en het aanvragen van awards zijn naast deze algemene voorwaarden de algemene voorwaarden van Miles & More van toepassing.

 

Houd er rekening mee dat het boeken van een ticket enkel mogelijk is als er voldoende saldo staat op uw Miles-rekening. Voor Senator(s) en HON Circle-leden, wordt het gebruik van Miles-voordelen niet opgenomen voor Status Events.

6. Gegevensbescherming

Als tussenpersoon verwerkt MMG persoonsgegevens voor het boeken van uw Status Event. MMG verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: familienaam, voornaam, geboortedatum, Miles & More-servicekaartnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden doorgegeven aan de organisator van het betreffende Status Event voor het boeken en uitgeven van het ticket. De juridische basis voor het verwerken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, paragraaf 1, onder b) van de AVG. Voor zover persoonsgegevens naar derde landen worden doorgegeven, worden passende waarborgen geboden voor de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (in het bijzonder het gebruik van het EU-besluit waarin bescherming als passend wordt erkend en het gebruik van EU-standaardcontractbepalingen; informatie over EU-standaardcontractbepalingen kunt u vinden op de websites van de Europese Unie). MMG kan gebruik maken van dienstverleners voor het boeken van Status Events. Als dit externe verwerkers zijn volgens art. 28 van de AVG, zullen deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd zijn en alleen handelen in overeenstemming met onze instructies. Ze zullen voldoende garantie bieden dat ze zullen voldoen aan hun verplichtingen onder de wetten op gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de aangegeven doeleinden. Indien nodig worden de persoonsgegevens nog steeds opgeslagen tot het verstrijken van eventuele bewaarverplichtingen en -perioden die zijn vastgelegd in de wetgeving of door de toezichthoudende autoriteiten. Deze kunnen voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch) of het Duitse Belastingwetboek (Abgabenordnung), en duren doorgaans zes tot tien jaar. Mogelijk bewaren we uw gegevens ook tot het einde van de wettelijke verjaringstermijnen (gewoonlijk drie jaar, maar in sommige gevallen tot 30 jaar), mits dit noodzakelijk is om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. De relevante gegevens worden dan routinematig gewist. Als betrokkene kunt u de volgende rechten uitoefenen wanneer de respectieve wettelijke voorwaarden bestaan: recht van inzage, art. 15 van de AVG, recht op rectificatie, art. 16 van de AVG, recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), art. 17 van de AVG, recht op beperking van de verwerking, art. 18 van de AVG, recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 van de AVG, en recht van bezwaar, art. 21 van de AVG. Wat betreft het recht van bezwaar, art. 21 van de AVG: u heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, paragraaf 1, onder e) of f) van de AVG. Wij zullen dan uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons “AVG - verzoek om informatie”-contactformulier gebruiken op milesandmore.com (www.miles-and-more.com/de/de/general-information/help-and-contact.html).

 

Om uw aanvraag te kunnen verwerken en u te kunnen identificeren, willen we u erop wijzen dat we uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: overeenkomstig art. 77 van de AVG in combinatie met artikel 19 van de federale wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz). Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met de Lufthansa Group Data Protection Officer (bijv. per post naar Group Data Protection Officer, FRA CJ/C, D-60546 Frankfurt am Main, Duitsland, of per e-mail naar datenschutz@dlh.de). Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het Miles & More-programma of uw gebruik van de website van het Miles & More-programma milesandmore.com en/of de app, vindt u op milesandmore.com/datenschutz.