Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Uzyskanie statusu

Aby uzyskać status w programie dla osób często podróżujących, będziesz potrzebować punktów, punktów kwalifikujących lub punktów HON Circle.

Aby osiągnąć status Frequent Traveller lub Senator, będziesz potrzebować określonej liczby punktów i punktów kwalifikujących w każdym roku kalendarzowym.

Osiągnięcie statusu HON Circle umożliwiają jedynie punkty HON Circle przyznawane za loty w klasie biznes i klasie pierwszej.

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w których liniach lotniczych możesz gromadzić punkty, punkty kwalifikujące i punkty HON Circle.

Jak osiągnąć status w programie dla osób często podróżujących

  Frequent Traveller Senator HON Circle
Punkty 650 2000 -
Punkty kwalifikujące 325 1000 -
Punkty HON Circle     6000

Osiągniesz status Frequent Traveller, gdy w ciągu roku kalendarzowego zgromadzisz 650 punktów i 325 punktów kwalifikujących. Potrzebujesz 2000 punktów i 1000 punktów kwalifikujących w roku kalendarzowym, by osiągnąć status Senator, oraz 6000 punktów HON Circle w roku kalendarzowym, by zostać uczestnikiem o statusie HON Circle.

Okres kwalifikacji do statusu i jego ważność

Okres kwalifikacji wynosi jeden rok kalendarzowy w przypadku wszystkich statusów, w tym także dla uczestników HON Circle.

 

Od 1.01.2024 r. okres ważności statusu będzie wynosić co najmniej jeden rok w przypadku osiągnięcia statusu lub jego odnowienia na podstawie punktów i punktów kwalifikujących lub punktów HON Circle. Okres ten rozpocznie się z chwilą osiągnięcia statusu, a zakończy w lutym roku następującego po upływie pełnego roku kalendarzowego.

Wyjaśniamy na przykładzie: okres ważności statusu osiągniętego w maju 2024 r. upływa z końcem lutego 2026 r.

Sprawdź, jak osiągnąć status w programie dla osób często podróżujących, korzystając z naszego kalkulatora punktów

Jak osiągnąć status w programie dla osób często podróżujących? Możesz to łatwo sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora punktów.

 

Najpierw wybierz klasę podróży swoich lotów kontynentalnych i międzykontynentalnych. Następnie wprowadź planowaną liczbę lotów obsługiwanych przez linie lotnicze wymienione w kalkulatorze punktów. Prognozowany status w programie dla osób często podróżujących zostanie skalkulowany na podstawie podanych informacji.

Często zadawane pytania

Co się stanie, jeśli nie zdołam odnowić swojego statusu Frequent Traveller, Senator lub HON Circle?

Jeśli nie zgromadzisz wystarczającej liczby punktów, punktów kwalifikujących lub punktów HON Circle w ciągu jednego roku kalendarzowego, Twój status zostanie obniżony o jeden poziom w stosunku do dotychczasowego. Na przykład jeśli nie odnowisz statusu Senator, na kolejny rok otrzymasz status Frequent Traveller.

 

Wszyscy uczestnicy statusowi, którzy nie zakwalifikują się do utrzymania swojego aktualnego statusu w marcu 2024 r. i cofną się o jeden poziom, będą jednak mogli wciąż korzystać z dwuletniego okresu ważności ich nowego statusu do końca lutego 2026 r.

 

Wszyscy uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się do utrzymania swojego aktualnego statusu w marcu 2025 r. lub w kolejnych latach, zostaną przeniesieni o status w dół na jeden rok.

Co oznaczają zasady przejściowe dla uczestników HON Circle?

W okresie przejściowym między wycofaniem aktualnego systemu a wprowadzeniem nowego do uzyskiwania lub odnawiania statusu HON Circle będą miały zastosowanie specjalne zasady.

 

Uzyskanie i odnowienie statusu w latach 2023 i 2024 (dotychczasowi uczestnicy HON Circle z okresem ważności do lutego 2025 r.):

w 2023 r. nadal gromadzone były mile HON Circle. Od 1.01.2024 r. za rejsy w klasie biznes i klasie pierwszej są naliczane punkty HON Circle.

 

Obecnie istnieją dwie opcje:

 

Opcja 1:

W roku kalendarzowym 2024 uczestnik gromadzi co najmniej 6000 punktów HON Circle i uzyskuje status uczestnika HON Circle do końca lutego 2026 r.

 

Opcja 2:

Mile HON Circle zgromadzone na rejsach w 2023 r. będą oczywiście przez nas honorowane i zostaną wymienione na punkty HON Circle. Punkty te zostaną doliczone do punktów HON Circle zgromadzonych w 2024 r. W przypadku zgromadzenia łącznie 12 000 punktów HON Circle można osiągnąć status uczestnika HON Circle na dwa lata do końca lutego 2027 r.

 

Przelicznik: 100 mil HON Circle odpowiada 2 punktom HON Circle. Zatem 300 000 mil HON Circle odpowiada 6000 punktów HON Circle.

 

Co się stanie, jeśli początkowo zgromadzę 6000 punktów HON Circle w 2024 r., a następnie przekroczę próg 12 000 punktów HON Circle w latach 2023 i 2024?

W takim przypadku zastosowanie będą mieć zasady przejściowe i dwuletni okres ważności. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań. Przed wygaśnięciem aktualnej karty wyślemy Ci nową kartę z datą ważności do końca lutego 2027 r.

 

Jak określony został sposób przeliczania mil HON Circle zgromadzonych w 2023 r. na punkty HON Circle?

Przelicznik został określony w następujący sposób:

Poprzednio należało zgromadzić 600 000 mil HON Circle w ciągu dwóch lat kalendarzowych, aby osiągnąć status uczestnika HON Circle, tj. 300 000 mil HON Circle na rok kalendarzowy.

300 000 mil HON Circle podzielone przez próg uzyskania statusu wynoszący 6000 punktów HON Circle daje przelicznik 50, co oznacza, że 100 mil HON Circle odpowiada 2 punktom HON Circle.

Czy punkty kwalifikujące przeliczone z gwiazdek statusowych na początku 2024 r. mają jakikolwiek wpływ na uzyskanie lub odnowienie statusu?

Nie, punkty kwalifikujące przeliczone na początku 2024 r. z gwiazdek statusowych zgromadzonych do 31.12.2023 r. nie mają wpływu na uzyskanie lub odnowienie statusu. Będą one brane pod uwagę tylko przy obliczaniu sumy punktów kwalifikujących wymaganych do osiągnięcia dożywotniego statusu Frequent Traveller lub Senator.

Ile eVoucherów otrzymam, gdy zakwalifikuję się do uzyskania lub odnowienia statusu Senator lub HON Circle?

Otrzymasz dwa eVouchery w przypadku uzyskania lub odnowienia statusu Senator.

Od 1.01.2024 r. otrzymasz cztery eVouchery w przypadku uzyskania lub odnowienia statusu HON Circle.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że odpowiednia liczba eVoucherów jest dopisywana do konta dopiero po wydaniu nowej karty uczestnika o statusie Senator lub HON Circle. eVouchery nie mogą zostać przyznane z wyprzedzeniem, na przykład ze względu na fakt, że wszystkie warunki utrzymania statusu w późniejszym terminie są już spełnione.