Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Jak obliczane są mile za loty

Kobieta leżąca na sofie i wpatrzona w tablet - Twoje mile premiowe: sposób kalkulacji

Chcesz sprawdzić, ile mil otrzymasz za swój lot? Możesz dowiedzieć się tego z wyprzedzeniem dzięki naszemu Kalkulatorowi podróży.

W zależności od tego, w jaki sposób dokonałeś/-aś rezerwacji, istnieją dwie różne metody kalkulacji: na podstawie taryfy lotniczej lub odległości przelotu i klasy rezerwacyjnej. Z naszej interaktywnej animacji dowiesz się, która metoda kalkulacji będzie zastosowana w przypadku Twojej rezerwacji. Kalkulator podróży umożliwia szybką i łatwą kalkulację mil, których naliczenia możesz się spodziewać. Możesz to zrobić przed rezerwacją lotu lub później.

Która metoda kalkulacji ma zastosowanie do mojego lotu?

Metoda kalkulacji 1: oparta na taryfie lotniczej

liczba mil = taryfa lotnicza x współczynnik

Na co zwrócić uwagę?

  • Dotyczy rezerwacji lotów przez kanały rezerwacyjne linii lotniczych należących do Lufthansa Group.1
  • W przypadku rezerwacji za pośrednictwem stacjonarnego lub internetowego biura podróży sposób kalkulacji mil zależy od numeru biletu.2
  • Podstawę kalkulacji mil stanowi taryfa lotnicza w euro (cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą programu Miles & More).
  • Współczynnik zależy od statusu w programie dla osób często podróżujących i linii lotniczej obsługującej rejs.3
  • Taryfy lotnicze w walutach obcych są przeliczane po kursie obowiązującym w chwili rezerwacji (wg serwisu OANDA).
  • Nie dotyczy kalkulacji punktów (Punktów), punktów kwalifikujących (Qualifying Points) i punktów HON Circle (HON Circle Points).

Metoda kalkulacji 2: oparta na odległości przelotu i klasie rezerwacyjnej

Mile na rejsach kontynentalnych = stała stawka, zgodnie z klasą rezerwacyjną

Mile na rejsach międzykontynentalnych = klasa rezerwacyjna x odległość przelotu

Na co zwrócić uwagę?

  • Dotyczy rezerwacji lotów przez kanały rezerwacyjne linii lotniczych spoza Lufthansa Group.1
  • W przypadku rezerwacji za pośrednictwem stacjonarnego lub internetowego biura podróży sposób kalkulacji mil zależy od numeru biletu.2

Kalkulator podróży zrobi to za Ciebie

2203 mileage calculator screens on two smartphones

Nasz Kalkulator podróży oblicza mile, których możesz się spodziewać za każdy lot. Możesz to zrobić w dwóch trybach: łatwym i eksperckim. Tryb łatwy służy przede wszystkim do kalkulacji mil jeszcze przed zarezerwowaniem lotu. Na naszej stronie internetowej znajdziesz także tryb ekspercki, który umożliwia przeprowadzenie bardziej precyzyjnej kalkulacji. Jest on przydatny szczególnie po rezerwacji lotu, ponieważ uwzględnia również takie czynniki jak klasa rezerwacyjna.

 

Otwórz Kalkulator podróży

Masz więcej pytań?

Jak obliczane są mile w systemie opartym na taryfie?

W systemie opartym na taryfie mile są obliczane następująco: taryfa lotnicza (cena biletu + dopłata pobierana przez partnerską linię lotniczą programu Miles & More) x współczynnik = liczba zgromadzonych mil. Więcej informacji o gromadzeniu mil na rejsach znajdziesz tutaj, na stronie internetowej danego partnera lotniczego.

 

Jaki współczynnik dla mil jest stosowany w przypadku uczestników programu Miles & More w systemie opartym na taryfie?

Jeżeli jesteś uczestnikiem programu Miles & More, ale nie masz jeszcze statusu Frequent Traveller, Senator lub Uczestnik HON Circle, taryfa lotnicza (cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą programu Miles & More) jest zawsze mnożona przez 4. Liczba mil = taryfa lotnicza x 4.

Jaki współczynnik jest stosowany dla mil w przypadku pasażerów o statusie Frequent Traveller, Senator i Uczestnik HON Circle?

W przypadku uczestników ze statusem w programie dla osób często podróżujących kryterium stanowi linia lotnicza obsługująca rejs. Jeżeli rejs jest obsługiwany przez Air Canada, All Nippon Airways, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Lufthansę, Lufthansa City, Polskie Linie Lotnicze LOT, SWISS lub United Airlines, mnożnik wynosi 6. W przypadku Eurowings oraz wszystkich pozostałych partnerskich linii lotniczych programu Miles & More mnożnik wynosi 5. Informacje o partnerskich liniach lotniczych programu Miles & More znajdziesz tutaj.

Czy w systemie opartym na taryfie nadal będę otrzymywać Executive Bonus?

Jako Frequent Traveller, Senator lub Uczestnik HON Circle w systemie opartym na taryfie również korzystasz z Executive Bonus. Bonus został już uwzględniony we współczynnikach i wynosi 25% na rejsach Eurowings oraz innych partnerskich linii lotniczych programu Miles & More lub 50% na rejsach Air Canada, All Nippon Airways, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Lufthansy, Lufthansa City, Polskie Linie Lotnicze LOT, SWISS oraz United Airlines.

Skąd wiadomo, czy mój rejs jest objęty systemem opartym na taryfie?

To zależy od kanału rezerwacji. System ten dotyczy wszystkich biletów sprzedawanych przez Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines, Lufthansę, Lufthansa City i SWISS. W przypadku rezerwacji przez bezpośredni kanał sprzedaży Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines, Lufthansy, Lufthansa City lub SWISS mile będą przyznawane zgodnie z tym systemem. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznego kanału sprzedaży, tj. biur podróży lub portali turystycznych, na podstawie numeru biletu można stwierdzić, czy mile będą przyznawane zgodnie z tym systemem. Jeżeli pierwsze 3 cyfry numeru biletu to 220 (Lufthansa), 724 (SWISS), 257 (Austrian Airlines), 101 (Air Dolomiti) lub 082 (Brussels Airlines), lub jest to bilet Eurowings, Twój rejs jest objęty tym systemem. W pozostałych przypadkach kalkulacja mil następuje według poprzedniego systemu. Wyjątkiem są bilety kupowane za pośrednictwem operatora turystycznego. W takim przypadku mile są przyznawane zgodnie z klasą rezerwacji, niezależnie od numeru biletu. W rzadkich przypadkach, gdy informacja o taryfie lotniczej jest niedostępna, Miles & More zastrzega sobie prawo do przyznawania mil premiowych zgodnie z systemem opartym na klasie rezerwacyjnej.

Czy system oparty na taryfie dotyczy również punktów, punktów kwalifikujących i punktów HON Circle?

Nie, system nie ma zastosowania do punktów, punktów kwalifikujących i punktów HON Circle. Liczba gromadzonych punktów, punktów kwalifikujących oraz punktów HON Circle jest ustalana na podstawie tylko dwóch kryteriów: klasy podróży oraz tego, czy rejs jest kontynentalny czy międzykontynentalny. Punkty są przyznawane za każdy segment podróży.

Czy za podwyższenie klasy podróży przysługuje premia?

W Austrian Airlines, Lufthansie i SWISS, w przypadku lotów, dla których zamówiono podwyższenie klasy podróży online lub telefonicznie, obowiązują następujące zasady kalkulacji mil:

 

liczba mil = cena podwyższenia klasy podróży x 4 (lub x 6 w przypadku uczestników posiadających status w programie dla osób często podróżujących)

 

Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Gromadzenie mil/Loty” na stronie internetowej danego partnera lotniczego.

Jak przeliczane są waluty, jeżeli nie płacę w euro?

Kwota w walucie, w której dokonujesz płatności, zostaje przeliczona na euro po kursie obowiązującym w chwili wystawiania biletu. Stosowany jest kurs OANDA obowiązujący w chwili wystawiania biletu. Jest on podany na stronie www.oanda.com.

Czy mile są przyznawane na podstawie łącznej ceny za lot?

Nie, kalkulacja mil premiowych jest oparta na taryfie lotniczej, tj. na cenie biletu powiększonej o dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą programu Miles & More.

Jak dokładnie obliczana jest taryfa lotnicza?

Taryfa lotnicza = cena biletu + dopłaty pobierane przez partnerską linię lotniczą programu Miles & More.

Mam bilet na rejs code-share. Który współczynnik mnie dotyczy?

Przyznawanie mil jest oparte na współczynniku właściwym dla linii lotniczej obsługującej rejs. Dla uczestników programu współczynnik wynosi 4. Jeżeli masz status Frequent Traveller, Senator lub jesteś Uczestnikiem HON Circle, współczynnik ten wynosi 6 na rejsach obsługiwanych przez linie Air Canada, All Nippon Airways, Air Dolomiti Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, Polskie Linie Lotnicze LOT i SWISS. Dla rejsów obsługiwanych przez Discover Airlines, Eurowings oraz Luxair współczynnik wynosi 5.

Gdzie mogę znaleźć cenę biletu, która obejmuje taryfę lotniczą wraz z dopłatami?

Możesz ją znaleźć na stronie internetowej linii lotniczej podczas dokonywania rezerwacji lub na potwierdzeniu rezerwacji. Podana jest tam cena biletu oraz wysokość dopłaty w ruchu krajowym/międzynarodowym (oznaczona jako YQ).

Kiedy system oparty na taryfie wchodzi w życie?

Nowy system będzie miał zastosowanie do biletów wystawionych po 12.03.2018 r. oraz do rejsów po 12.03.2018 r. Spełnione muszą być oba warunki.

W jaki sposób naliczane są mile?

Mile nadal są naliczane po każdym locie. W tym celu cena biletu jest dzielona na osobne segmenty. Po zakończeniu całej podróży łączna liczba mil dla poszczególnych segmentów podróży odpowiada wartości mil dla całego biletu.

Czy otrzymam mile za opłaty za produkty i usługi?

Nie. Mile otrzymasz tylko za uiszczoną taryfę lotniczą (cena biletu + dopłaty nałożone przez partnerską linię lotniczą programu Miles & More).

Czy mogę gromadzić mile także za anulowane lub niedokończone loty?

Nie. Mile są nadal naliczane wyłącznie za segmenty lotu, które zostały zrealizowane (pojedynczy przelot od startu do lądowania). Więcej informacji podano w pkt 2.3.2 warunków ogólnych.

1

Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines, Lufthansa, Lufthansa City oraz SWISS to linie lotnicze należące do Lufthansa Group.

2

W przypadku biletów z numerami rozpoczynającymi się od 220 (Lufthansa), 724 (SWISS), 257 (Austrian Airlines), 082 (Brussels Airlines) lub 101 (Air Dolomiti), oraz biletów wystawionych przez Eurowings kalkulacja mil jest oparta na taryfie lotniczej W przypadku numerów biletów innych niż podane wyżej kalkulacja mil jest oparta na odległości przelotu i klasie rezerwacyjnej.

3

Jeżeli jesteś uczestnikiem programu Miles & More, ale nie masz jeszcze statusu Frequent Traveller, Senator lub Uczestnik HON Circle, mile są zawsze mnożone przez 4. W przypadku uczestników ze statusem w programie dla osób często podróżujących kryterium stanowi linia lotnicza obsługująca rejs.
Jeżeli rejs jest obsługiwany przez von Air Canada, All Nippon Airways, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Lufthansę, Lufthansa City, Polskie Linie Lotnicze LOT, SWISS  lub United Airlines, mnożnik wynosi 6. W przypadku Eurowings oraz wszystkich pozostałych partnerskich linii lotniczych programu Miles & More mnożnik wynosi 5. Informacje o partnerskich liniach lotniczych programu Miles & More znajdziesz tutaj.