Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Warunki ogólne Miles & More GmbH dotyczące biletów na wydarzenia statusowe

1. Nasza oferta biletów VIP

Miles & More GmbH („MMG”) oferuje wybranym klientom statusowym posiadającym ponad 10 000 punktów kwalifikujących (Qualifying Points) do dożywotniego statusu (dalej „uprawnieni uczestnicy”) ograniczoną liczbę biletów VIP na wyjątkowe wydarzenia („wydarzenia”) w zamian za mile zgromadzone w programie Miles & More.
MMG i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft („DLH”), jako operatorzy programu Miles & More, ani agencja eventowa Startourguide nie są organizatorami oferowanych wydarzeń. MMG pełni w tych usługach jedynie rolę pośrednika. Organizatorem danego wydarzenia jest wystawca biletu VIP, który jest wskazany na bilecie („organizator”).


Bilety są ważne tylko we wskazanym dniu lub okresie. Można zamówić jeden bilet na wydarzenie dla siebie oraz, w zależności od wydarzenia, określoną liczbę dodatkowych biletów dla osób towarzyszących. Liczba dodatkowych biletów dostępnych na każde wydarzenie jest określona w formularzu rezerwacyjnym.


Liczba biletów na poszczególne wydarzenia jest ograniczona.
Bilety są imienne i może je zamawiać tylko uprawniony uczestnik. Biletów nie można przekazywać innym osobom. Zabrania się sprzedaży i wymiany biletów, a także wystawiania ich na aukcje. Bilety dodatkowe dla osób towarzyszących mogą być wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z biletem uprawnionego uczestnika. Należy uważnie zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi w opisie biletu oraz na samym bilecie. Obowiązuje regulamin organizatora oraz zasady korzystania z obiektu.

2. Zawarcie umowy

Nasza prezentacja biletów stanowi jedynie niewiążące zaproszenie do ich zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Jest to tylko potwierdzenie odbioru, które nie stanowi prawnie wiążącego przyjęcia zamówienia. Bilety są przydzielane według kolejności składania zamówień i mogą się szybko wyczerpać. Umowa między Tobą a organizatorem zaczyna obowiązywać z chwilą otrzymania przez Ciebie oddzielnej wiadomości e-mail z wyraźnym potwierdzeniem zamówienia.

Bilet pozostaje własnością organizatora do chwili pobrania pełnej liczby mil z konta.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między sposobem przedstawienia produktu w ofercie a informacją umieszczoną w opisie danego biletu, informacja ta ma znaczenie nadrzędne.

3. Wystawianie biletów

Bilety są wystawiane w miejscu, w którym odbywa się wydarzenie, przez współpracującą z nami agencję eventową Startourguide. Zorganizowanie dojazdu i pokrycie jego kosztów pozostaje po Twojej stronie.

4. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy lub zwrotu

Zgodnie z par. 312g ust. 2 pkt 1 nr 9 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli usługa związana z działalnością rekreacyjną ma być świadczona w określonym czasie. Nie przysługuje także prawo do zwrotu lub wymiany. Nie ma to jednak żadnego wpływu na Twoje prawa do wystąpienia przeciwko nam z roszczeniem z tytułu wad.

5. Wykorzystywanie mil na nagrody w programie Miles & More

Oprócz niniejszych warunków ogólnych, przy wykorzystywaniu mil i zamawianiu nagród obowiązują warunki uczestnictwa w programie Miles & More.

 

Pamiętaj, że zarezerwowanie biletu jest możliwe tylko jeśli masz wystarczającą liczbę mil na koncie milowym. Dla uczestników o statusie Senator oraz HON Circle wyklucza się możliwość przekroczenia stanu konta milowego w związku z wydarzeniami statusowymi.

6. Ochrona danych

MMG jako pośrednik przetwarza dane osobowe w celu rezerwacji wydarzenia statusowego. MMG przetwarza w tym celu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer karty uczestnika programu Miles & More i adres e-mail. Dane te są przekazywane organizatorowi wydarzenia statusowego w celu dokonania rezerwacji i wystawienia biletu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy). Jeśli dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności decyzja UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych oraz standardowe klauzule umowne UE; informacje o standardowych klauzulach umownych UE można znaleźć na stronach internetowych Unii Europejskiej). MMG zastrzega sobie prawo do zlecenia rezerwacji wydarzeń statusowych usługodawcom. Usługodawcy będący zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane w rozumieniu art. 28 RODO są starannie wybierani i będą działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Podmioty te są zobowiązane przedstawić wystarczające gwarancje przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do wskazanych celów. Przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych może być konieczne do czasu wygaśnięcia zobowiązań do ich przechowywania lub upływu terminów określonych w przepisach lub zarządzeniami organów nadzoru. Takie zobowiązania i terminy mogą wynikać z postanowień niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch) lub niemieckiego kodeksu podatkowego (Abgabenordnung). Co do zasady wynoszą one od sześciu do dziesięciu lat. Możemy również przechowywać Twoje dane do upływu ustawowych terminów przedawnienia (wynoszących zazwyczaj trzy lata, ale w niektórych przypadkach do 30 lat), jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Po tym czasie odpowiednie dane będą rutynowo usuwane. Jako osoba, której dane dotyczą, w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek wynikających z przepisów możesz wykonywać następujące prawa: prawo dostępu do danych, art. 15 RODO; prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 17 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO; prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO; oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art. 21 RODO. Jeżeli chodzi o prawo do wyrażenia sprzeciwu, art. 21 RODO: możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją konkretną sytuacją. Mówi o tym art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw możesz użyć naszego formularza kontaktowego „RODO - żądanie informacji”, który znajdziesz na stronie internetowej milesandmore.com (www.miles-and-more.com/de/de/general-information/help-and-contact.html).

 

Przypominamy, że w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz potwierdzenia Twojej tożsamości będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO w związku z art. 19 federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz). W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy Lufthansa (np. listownie na adres Group Data Protection Officer, FRA CJ/C, D-60546 Frankfurt am Main, Niemcy, lub e-mailem na adres datenschutz@dlh.de). Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach programu Miles & More lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej i/lub aplikacji Miles & More znajdziesz pod adresem milesandmore.com/datenschutz.