We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Gromadź dodatkowe mile statusowe w 2021 r.

Chcielibyśmy pomóc naszym często podróżującym uczestnikom w utrzymaniu lub uzyskaniu statusu w czasie pandemii koronawirusa. W związku z tym, po raz pierwszy i tylko w roku 2021, oferujemy dodatkową opcję gromadzenia mil statusowych:

Gromadź mile statusowe z kartą kredytową Miles & More

  • Uczestnicy posiadający status Frequent Traveller lub Senator mogą teraz gromadzić dodatkowe mile statusowe dzięki swojej karcie kredytowej Miles & More. Mile te będą naliczane według wyciągów z karty kredytowej w okresie promocyjnym od 1.01 do 31.12.2021 r. Informacje o liczbie mil statusowych, które można zgromadzić za zakupy w poszczególnych walutach znajdziesz w zestawieniu krajów.
  • Mile statusowe zgromadzone w 2021 r. z kartą kredytową zostaną uwzględnione przy ponownej kwalifikacji do statusu Frequent Traveller i Senator lub kwalifikacji do statusu Senator.
  • Każdy uczestnik posiadający status Frequent Traveller lub Senator, który ma również kartę kredytową Miles & More otrzyma jednorazowo 5000 mil statusowych. Uczestnicy, którzy nie posiadają karty kredytowej, również otrzymasz jednorazowo 5000 mil statusowych po zaakceptowaniu wniosku o nową kartę kredytową. Mile statusowe pojawią się automatycznie na koncie Miles & More.
  • W okresie promocyjnym każdy uczestnik posiadający kartę może zgromadzić maksymalnie 30 000 mil statusowych.
  • Za mile statusowe zgromadzone z kartą kredytową Miles & More mile progresywne nie będą przyznawane.

Oto liczba przyznawanych mil statusowych

Niemcy

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR 2 Karty kredytowe wystawione przez DKB


Dowiedz się więcej

Austria

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR 2 Austrian Miles & More Mastercard® dla klientów prywatnych Dowiedz się więcej
1 EUR 2 Austrian Miles & More World Business Mastercard® Dowiedz się więcej
1 EUR 2 Diners Club dla klientów prywatnych i korporacyjnych Dowiedz się więcej
1 EUR
2 Diners Club Vintage dla klientów prywatnych Dowiedz się więcej

Szwajcaria i Liechtenstein

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 CHF  2 Karty kredytowe wystawione przez Swisscard AECS GmbH
Dowiedz się więcej
    Karty kredytowe wystawione przez Cornèrcard Dowiedz się więcej

Belgia

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR
2 Karty kredytowe Brussels Airlines Dowiedz się więcej

Chiny

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
15 RMB
4
Karty kredytowe wystawione przez Hua Xia Bank

Dowiedz się więcej

Francja

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR
2
Karty kredytowe wystawione przez Advanzia Bank

Dowiedz się więcej

Grecja

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR
2*
Karty kredytowe wystawione przez Piraeus Bank

Dowiedz się więcej

 


* Z wyjątkiem transakcji związanych z zapłatą podatków i ceł na rzecz władz greckich; w przypadku tych transakcji otrzymujesz 2 mile statusowe za każde wydane 10 euro.

Wielka Brytania

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 GBP
2
Karty kredytowe wystawione przez Cornercard UK w imieniu Affiniture Cards Ltd Dowiedz się więcej

Indie

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
200 INR
5.
Karty kredytowe wystawione przez Axis Bank Dowiedz się więcej

Izrael

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
29 ILS
14
Karty kredytowe wystawione przez CAL Dowiedz się więcej

Włochy

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR
2
Karty kredytowe wystawione przez UniCredit Dowiedz się więcej

Japonia

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
100 JPY
2
Karty kredytowe wystawione przez Mitsubishi UFJ Nicos Dowiedz się więcej

Chorwacja

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
5 HRK
1
Karty kredytowe wystawione przez PBZ Dowiedz się więcej
    Karty kredytowe wystawione przez Erste Card

Dowiedz się więcej

Luksemburg

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR
2
Karty kredytowe wystawione przez Spuerkeess
Dowiedz się więcej

Polska

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
5 PLN
2
Karty kredytowe wystawione przez mBank Dowiedz się więcej
    Karty kredytowe wystawione przez Diners Club Dowiedz się więcej

Portugalia

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
5 EUR
10
Karty kredytowe wystawione przez Caixa Geral de Depósitos Dowiedz się więcej

Rumunia

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
5 RON
2
Karty kredytowe wystawione przez UniCredit Bank Dowiedz się więcej

Rosja

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
60 RBL
1
Karty kredytowe wystawione przez Citibank Dowiedz się więcej
    Karty kredytowe wystawione przez Russian Standard Bank Dowiedz się więcej
    Karty debetowe wystawione przez Russian Standard Bank Dowiedz się więcej
    Karty kredytowe wystawione przez Raiffeisenbank Dowiedz się więcej

Szwecja

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
100 SEK
20
Karty kredytowe wystawione przez Resurs Bank Dowiedz się więcej

Hiszpania

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR
2
Karty kredytowe wystawione przez CaixaBank Dowiedz się więcej

Czechy

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
100 CZK
8
Karty kredytowe wystawione przez UniCredit Bank Dowiedz się więcej

Węgry

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
300 HUF
2
Karty kredytowe wystawione przez MKB Bank

Dowiedz się więcej

USA

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 USD
2*


Karty kredytowe wystawione przez Barclays Dowiedz się więcej

* Z wyjątkiem Miles & More Platinum Mastercard, w przypadku której otrzymujesz 1 milę statusową.

Cypr

Waluta Naliczane
mile statusowe
Karty kredytowe objęte programem  
1 EUR
2*
Karty kredytowe wystawione przez AstroBank Public Company Limited Dowiedz się więcej

* Z wyjątkiem zapłaty podatków i opłat na rzecz władz oraz płatności za media komunalne.

Informacje o kartach kredytowych Miles & More spoza rodzimego rynku można uzyskać zmieniając ustawienia kraju.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Mój status został przedłużony o jeden rok w geście dobrej woli. Z jakimi korzyściami wiąże się dalsze używanie karty kredytowej Miles & More?

Status, który osiągnąłeś poprzez gromadzenie mil statusowych na rejsach oraz dokonywanie transakcji kartą kredytową pozostaje ważny nie przez rok, ale przez dwa lata. Zatem w tym roku, po raz pierwszy, posługiwanie się kartą kredytową Miles & More opłaca się podwójnie. Za każde użycie karty gromadzisz możliwe do późniejszego wykorzystania mile premiowe, a także mile statusowe, które pomagają Ci w osiągnięciu lub odnowieniu statusu. 

 

Ponadto za osiągnięcie statusu w zwykłym trybie uczestnicy programu ze statusem Senator otrzymują dwa eVouchery, które mogą wykorzystać na podwyższenie klasy podróży.  

Mam status Frequent Traveller/Senator, ale jeszcze nie mam karty kredytowej. Kiedy muszę wystąpić o kartę kredytową Miles & More, żeby na pewno trzymać bonus promocyjny?

Z uwagi na to, że proces rozpatrywania wniosku o wydanie karty kredytowej może zająć trochę czasu, wniosek taki należy złożyć jak najszybciej, żeby jak najwcześniej zacząć otrzymywać korzyści.

Czy wszyscy posiadacze kart kredytowych Miles & More mogą gromadzić mile statusowe?

Nie - tylko uczestnicy posiadający status Frequent Travellers lub Senator. Klienci będą gromadzić mile statusowe ze wszystkimi posiadanymi kartami kredytowymi Miles & More - do 30,000 mil statusowych na każdego uczestnika lub posiadacza karty kredytowej.

Jak obliczane są mile statusowe przysługujące za transakcje kartami kredytowymi?

Liczba zgromadzonych mil statusowych jest oparta na milach premiowych naliczonych za zakupy opłacone odpowiednią kartą kredytową Miles & More w okresie promocyjnym. Kwota jest mnożona przez współczynnik określony dla danej karty. Mile premiowe są obliczane i naliczane zgodnie z warunkami umownymi instytucji finansowej wystawiającej kartę. Mile statusowe nie przysługują za dodatkowe mile premiowe (zgromadzone np. w związku z promocjami przewidującymi naliczenie dodatkowych mil lub usługami transferu) ani za mile premiowe otrzymane jako bonus powitalny.

Czy mogę gromadzić mile statusowe także za usługi transferu?

Nie, za dodatkowe mile premiowe związane z usługami transferu nie przysługują mile statusowe.

Czy płacąc za zakupy kartą kredytową, mogę również gromadzić mile HON Circle?

Nie, niestety nie ma możliwości gromadzenia mil HON Circle. Możesz gromadzić tylko mile premiowe i statusowe.

Czy płacąc za zakupy, mogę gromadzić również mile progresywne?

Niestety nie jest to możliwe. Promocja dotyczy tylko mil statusowych.

Mam kilka kart kredytowych w różnych krajach. Jak mogę gromadzić mile statusowe?

Mile statusowe są naliczane zgodnie z walutą, w której były zrobione zakupy. W przypadku zakupów dokonanych za pomocą różnych kart kredytowych Miles & More mile statusowe ze wszystkich wyciągów zostaną odpowiednio zsumowane. Oznacza to, że można gromadzić mile za wszystkie zakupy opłacone wszystkimi posiadanymi kartami kredytowymi Miles & More do wyczerpania limitu 30,000 mil statusowych na danego posiadacza kart.

Dlaczego otrzymuję mile statusowe za zakupy (transakcje kartami kredytowymi) sprzed okresu promocyjnego (1.01-31.12.2021 r.)?

Liczba zgromadzonych mil statusowych jest oparta na milach premiowych naliczonych w okresie promocyjnym od 1.01 do 31.12.2021 r. za zakupy opłacone odpowiednią kartą kredytową Miles & More. Liczą się zakupy w okresie rozliczeniowym karty kredytowej. Dlatego w 2021 r. można otrzymać mile za zakupy dokonane w 2020 r., jeżeli znajdą się one na wyciągu z okresu objętego promocją. Zakupy, które zostały zrobione w grudniu pojawiają się dopiero w styczniowym zestawieniu transakcji kartą kredytową. Dlatego podczas naliczania mil statusowych będą brane również te zakupy.

Dlaczego nie otrzymuję już mil statusowych za zakupy (transakcje kartami kredytowymi) dokonane pod koniec 2021 r., mimo że wciąż trwał okres promocyjny (1.01-31.12.2021 r.)?

Liczba zgromadzonych mil statusowych jest oparta na milach premiowych naliczonych w okresie promocyjnym od 1.01 do 31.12.2021 r. za zakupy opłacone odpowiednią kartą kredytową Miles & More. Liczą się zakupy dokonane w tym okresie. Jeżeli jednak koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej przypada w połowie grudnia, wszystkie zakupy dokonane po tym dniu nie będą już brane pod uwagę podczas naliczania mil statusowych. Jednocześnie w styczniu 2021 r. zostały naliczone mile za zakupy dokonane pod koniec 2020 r.

Czy za transakcje kartą kredytową mogę zgromadzić nieograniczoną liczbę mil statusowych?


Nie, można zgromadzić maksymalnie 30 000 mil statusowych, w tym dodatkowe mile statusowe (bonus za kartę kredytową dla obecnych klientów oraz bonus powitalny). Prosimy o zapoznanie się z właściwymi Warunkami uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa dotyczące gromadzenia mil statusowych z kartami kredytowymi Miles & More

Mile statusowe od transakcji kartami kredytowymi Miles & More

Uczestnicy posiadający karty kredytowe Miles & More* oraz status w programie dla osób często podróżujących Miles & More (Frequent Traveller, Senator lub HON Circle) będą gromadzić mile statusowe według wyciągów z kart kredytowych Miles & More w okresie od 1.01 do 31.12.2021 r. Liczba zgromadzonych mil statusowych jest oparta na milach premiowych naliczonych w tym okresie za zakupy opłacone odpowiednią kartą kredytową Miles & More, pomnożonych przez współczynnik właściwy dla tej karty. Mile premiowe są obliczane i naliczane zgodnie z warunkami umownymi instytucji finansowej wystawiającej kartę. Zakupy dokonywane wyłącznie w celu uzyskania mil premiowych nie są dozwolone. Mile statusowe będą naliczane wraz z milami premiowymi naliczonymi za zakupy.
 
W przypadku wycofania transakcji (np. z powodu anulowania umowy zakupu) posiadacz karty nie otrzyma żadnych mil premiowych ani statusowych za taką transakcję; wszystkie naliczone już mile premiowe lub statusowe zostaną potrącone z konta milowego lub odliczone od już istniejących na koncie mil premiowych i statusowych. W przypadku wycofania transakcji mile statusowe wykorzystane do zachowania lub podwyższenia statusu Miles & More podlegają zwrotowi, a uczestnik traci uzyskany lub podwyższony status w programie Miles & More.

* Z programu wyłącza się gromadzenie mil z wykorzystaniem kart kredytowych banków oszczędnościowych (Sparkassen), AirPlus i Porsche, a także konwersje na Miles & More np. z Membership Rewards i Payback.

Mile statusowe dla posiadaczy kart kredytowych Miles & More

Posiadacze kart kredytowych Miles & More* oraz statusu w programie dla osób często podróżujących Miles & More (Frequent Traveller, Senator lub HON Circle) w najbliższych miesiącach otrzymają jednorazowy bonus 5000 mil statusowych („bonus za kartę kredytową dla obecnych klientów”). Mile statusowe zostaną automatycznie naliczone na koncie Miles & More.

Uczestnicy programu Miles & More ze statusem Frequent Traveller, Senator lub HON Circle, którzy zawrą umowę na nową kartę kredytową Miles & More od stycznia 2021 r. oraz nie otrzymali bonusu za kartę kredytową dla obecnych klientów, otrzymają jednorazowo 5000 mil statusowych („bonus powitalny w postaci mil statusowych”) wraz z bonusem powitalnym w postaci mil premiowych. Nie ma możliwości wielokrotnego otrzymania bonusu powitalnego mil statusowych (np. poprzez zawarcie więcej niż jednej umowy karty kredytowej Miles & More). Jeżeli umowa na kartę kredytową Miles & More zostanie rozwiązana ze skutkiem przed 1.01.2022 r., Miles & More zastrzega sobie prawo cofnięcia bonusu powitalnego w postaci mil statusowych. W takim przypadku mile statusowe wykorzystane do utrzymania lub podwyższenia statusu Miles & More podlegają zwrotowi, co może prowadzić do utraty lub obniżenia statusu w programie Miles & More.

 

* Z programu wyłącza się gromadzenie mil z wykorzystaniem kart kredytowych banków oszczędnościowych (Sparkassen), AirPlus i Porsche, a także konwersje na Miles & More np. z Membership Rewards i Payback.

Ograniczenia w gromadzeniu mil i postanowienia różne

Każdy posiadacz karty kredytowej może zgromadzić maksymalnie 30,000 mil statusowych za swoje zakupy oraz za posiadanie karty kredytowej Miles & More. Maksymalna dopuszczalna liczba mil obejmuje już dodatkowe naliczenia („bonus za kartę kredytową dla obecnych klientów” oraz „bonus powitalny w postaci mil statusowych”). We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązują Warunki uczestnictwa programu Miles & More.