Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Zalecenia ogólne dotyczące zabezpieczenia przed wyłudzaniem informacji

Terminem „wyłudzanie informacji” (ang. phishing) określa się proceder polegający na nakłanianiu osób do ujawnienia poufnych danych osobowych przy wykorzystaniu fałszywej relacji zaufania – na przykład przez wysyłanie wiadomości e-mail z łączami do strony, na której odbiorca proszony jest o wpisanie danych logowania do poczty elektronicznej, internetowego rachunku bankowego, konta członkowskiego Miles & More itp. Prośba o podanie danych jest na ogół motywowana wprowadzeniem rzekomych środków bezpieczeństwa w związku z istniejącym stosunkiem umownym z firmą. W rzeczywistości jednak wiadomości te mają na celu umożliwienie nadawcy późniejszy dostęp do wprowadzonych danych i wykorzystanie ich. Treść lub załączniki wiadomości służących do wyłudzania informacji często zawierają także łącza lub pliki przypominające znaki znanych marek.

 

Miles & More nigdy nie wysyła wiadomości, w których prosi o podanie nazwy użytkownika, a w szczególności kodu PIN ani danych logowania do poczty elektronicznej. Prosimy nie odpowiadać na wiadomości o takiej lub podobnej treści. Taka wiadomość nie jest godna zaufania i nie została wysłana przez Miles & More.

 

Wprowadzaj swoje dane tylko na stronach internetowych programu Miles & More oraz jego partnerów.

 

Adres strony to www.miles-and-more.com. Wchodź na stronę zawsze samodzielnie, wpisując adres na pasku przeglądarki i nigdy nie klikaj w łącza, które nie zostały udostępnione przez Miles & More.

 

Wprowadzanie danych logowania na nieznanych stronach jest ryzykowne ze względu na ochronę tych danych, jak i innych danych osobowych. Istnieje możliwość, że nadawca wiadomości zarządza również nieznaną stroną internetową i może odczytać wprowadzone dane w celu ich późniejszego wykorzystania na stronie programu Miles & More lub na innych stronach. Twój komputer może także zostać zainfekowany wirusami lub programami typu „koń trojański”. Również to może narazić bezpieczeństwo Twoich danych, szczególnie tych zapisanych na koncie Miles & More. W miarę możliwości należy usuwać wiadomości wyłudzające informacje bez otwierania. W żadnym wypadku nie należy klikać na zamieszczone w nich łącza ani otwierać załączników.

 

Jeśli myślisz, że już odpowiedziałeś na wiadomość wyłudzającą informacje, zalecamy najpierw zmienić hasło do konta członkowskiego. Następnie niezwłocznie skontaktuj się z nami, żebyśmy w razie konieczności mogli zablokować konto. Dane kontaktowe można znaleźć w zakładkach „Kontakt telefoniczny” lub „Kontakt przez e-mail” na naszej stronie internetowej.

 

Ponieważ nadawcom spamu od czasu do czasu udaje się bezprawnie uzyskać dostęp do adresów e-mail, skrzynki elektroniczne są objęte ścisłą ochroną przed tego typu niechcianymi wiadomościami. Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych, Miles & More nigdy nie przekazuje danych bez Twojej zgody, co doprowadziłoby do wysyłania niechcianych wiadomości na skrzynkę przeznaczoną do komunikacji z Miles & More. Zalecamy jednak ostrożne odnoszenie się do otrzymywanych wiadomości.