We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Czy zostanę powiadomiony o zbliżającej się utracie ważności moich mil premiowych lub eVoucherów?

 

Jeżeli zgodziłeś się na otrzymywanie naszego comiesięcznego newslettera online, za jego pośrednictwem poinformujemy Cię, ile mil premiowych i/lub eVoucherów utraci ważność w następnym oraz kolejnym kwartale.

W każdej chwili możesz sprawdzić, które mile premiowe i eVouchery stracą ważność z końcem bieżącego kwartału oraz z końcem kolejnego kwartału, przeglądając swoje konto milowe online.