W czym możemy Ci pomóc?

Co to jest kredyt milowy i na czym on polega?

Jako uczestnik o statusie Senator lub członek HON Circle możesz tymczasowo przekroczyć saldo na koncie Miles & More. Uczestnikom o statusie Senator przysługuje kredyt w wysokości do 50,000 mil premiowych, a członkom HON Circle do 100,000 mil.

Udzielony kredyt musi zostać zwrócony przed upływem ważności statusu. Niemniej jako członek HON Circle możesz przenieść do 50,000 mil z ujemnego salda mil na swoje konto ze statusem Senator.

ufuwbcquasdwyyctawdw