Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Ryczałtowy podatek od mil gromadzonych na podróżach służbowych

W przypadku uczestników mieszkających na terenie Niemiec zastosowanie ma następujące postanowienie:

Jeżeli gromadzisz mile w trakcie podróży służbowych w ramach programu Miles & More dla osób często podróżujących i wykorzystujesz je na nagrody na prywatny użytek, w myśl § 37a niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz - EStG) obowiązek zapłaty podatku od korzyści w postaci ekwiwalentu pieniężnego spoczywa na Lufthansie zgodnie z procedurą opodatkowania zryczałtowanego.