Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Compensaid by LIH blue, white

Compensaid: zainwestuj mile w ochronę klimatu

Podróżowanie jest częścią życia, ale warto uwzględnić jego wpływ na klimat. Jako uczestnik programu Miles & More możesz przyczynić się do tego, aby Twoje loty były bardziej przyjazne dla środowiska dzięki stosowaniu zrównoważonego paliwa lotniczego (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Zainwestuj swoje mile i pomóż chronić klimat: platforma Compensaid umożliwia śledzenie emisji CO2 związanej z Twoimi podróżami lotniczymi i kompensowanie jej poprzez zakup SAF. Każdą zainwestowaną milą przyczyniasz się do ochrony klimatu.

Podróżowanie jest częścią życia, ale warto uwzględnić jego wpływ na klimat. Jako uczestnik programu Miles & More możesz przyczynić się do tego, aby Twoje loty były bardziej przyjazne dla środowiska dzięki stosowaniu zrównoważonego paliwa lotniczego (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Zainwestuj swoje mile i pomóż chronić klimat: platforma Compensaid umożliwia śledzenie emisji CO2 związanej z Twoimi podróżami lotniczymi i kompensowanie jej poprzez zakup SAF. Każdą zainwestowaną milą przyczyniasz się do ochrony klimatu.

Lataj odpowiedzialnie i chroń klimat z Compensaid

Compensaid umożliwia precyzyjne śledzenie wpływu Twoich podróży lotniczych na klimat. Jednocześnie możesz promować stosowanie paliw neutralnych dla emisji CO2, robiąc w ten sposób coś dobrego dla środowiska.
Wprowadź dane swojego lotu na compensaid.com i oblicz ile zużycia paliwa przypada na Ciebie. Compensaid dopilnuje, aby w przyszłych rejsach z Twoim udziałem stosowana była właśnie taka ilość zrównoważonego paliwa.

Korzyści ze wspierania Compensaid w skrócie:

Precyzyjne śledzenie emisji CO2 związanej z Twoimi podróżami

Możliwość zakupu zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) w celu skompensowania indywidualnego udziału w emisji CO2

Bilans emisji przy CO2 przy stosowaniu paliwa syntetycznego jest nawet o 80% niższy w porównaniu z paliwem kopalnym

SAF jest wytwarzane w zrównoważonym procesie produkcyjnym, sprzyjającym ochronie zasobów

Latanie neutralne dla klimatu

  • Lufthansa A350 CGI
  • Compensaid Keyvisual 1 turbine
  • München Helikopterflug // Helicopter flight over Munich
  • Compensaid Keyvisual 5 sunrise over mountain
  • Compensaid Keyvisual 2 airplane

Pomóż chronić klimat, darowując mile

Zrównoważone paliwo lotnicze chroni zasoby i jest produkowane z wykorzystaniem zrównoważonych metod. Gazy powstające przy przetwarzaniu biomasy są zamieniane na paliwo. Spalanie paliwa uwalnia dwutlenek węgla wchłonięty wcześniej przez biomasę. W ten sposób cykl CO2 zostaje zamknięty.

Zacznij śledzić swoje loty na compensaid.com, pomagaj chronić klimat dzięki przekazanym milom i podróżuj odpowiedzialnie.