Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Warunki ogólne Miles & More GmbH dotyczące biletów na wydarzenia statusowe

1. Nasza oferta biletów VIP

Miles & More GmbH („MMG”) oferuje wybranym pasażerom statusowym posiadającym więcej niż 10,000 punktów kwalifikujących (Qualifying Points) do dożywotnego statusu (dalej „beneficjenci”) ograniczoną liczbę biletów VIP na wyjątkowe wydarzenia („wydarzenia”) w zamian za mile uzyskane w programie Miles & More.
MMG i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft („DLH”), jako współoperatorzy programu Miles & More, ani agencja eventowa Startourguide nie są organizatorami oferowanych wydarzeń. MMG pełni w tych usługach jedynie rolę pośrednika. Organizatorem danego wydarzenia jest wystawca biletu VIP wskazany na tym bilecie („organizator”).


Bilety są ważne wyłącznie we wskazanym dniu lub o wskazanej godzinie. Można zamówić jeden bilet na wydarzenie dla siebie oraz, w zależności od wydarzenia, określoną liczbę dodatkowych biletów dla osób towarzyszących. Liczba dodatkowych biletów dostępnych na każde wydarzenie jest określona w formularzu rezerwacyjnym.


Liczba biletów na poszczególne wydarzenia jest ograniczona.
Bilety są imienne i może je zamawiać tylko beneficjent. Biletów nie można przekazywać innym osobom. Zabrania się sprzedaży i wymiany biletów, a także wystawiania ich na aukcje. Bilety dodatkowe dla osób towarzyszących mogą być wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z biletem beneficjenta. Należy uważnie zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi w opisie biletu oraz na samym bilecie. Obowiązują zasady i warunki korzystania określone przez organizatora.

2. Zawarcie umowy

Nasza prezentacja biletów stanowi jedynie niewiążące zaproszenie do ich zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Jest to tylko potwierdzenie odbioru, które nie stanowi prawnie wiążącego przyjęcia zamówienia. Bilety przydziela się według kolejności otrzymanych zgłoszeń (zasada pierwszeństwa), a ich pula może szybko się wyczerpać. Umowa między Tobą a organizatorem wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Ciebie odrębnego e-maila z wyraźnym potwierdzeniem zamówienia.

Do chwili pobrania pełnej liczby mil z konta bilety pozostają własnością organizatora.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między ilustracją produktu w ofercie a informacją umieszczoną w opisie danego biletu, informacja ta ma znaczenie nadrzędne.

3. Dostarczenie biletów

Bilety zostaną Ci dostarczone w miejscu, w którym odbywa się wydarzenie, przez współpracującą z nami agencję eventową Startourguide. Podróż na miejsce wydarzenia organizuje i opłaca beneficjent.

4. Wyłączenie praw dotyczących odstąpienia od umowy i zwrotu

Zgodnie z par. 312g, ust. 2, pkt 1, nr 9 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) nie można odstąpić od umowy, jeżeli usługa o charakterze rozrywkowym ma być świadczona w określonych godzinach. Nie przewiduje się możliwości zwrotu ani wymiany otrzymanego biletu. Nie ma to jednak żadnego wpływu na Twoje prawa do wystąpienia przeciwko nam z roszczeniem z tytułu wad.

5. Wykorzystywanie mil na nagrody w programie Miles & More

Przy wykorzystywaniu mil i zamawianiu nagród obowiązują warunki uczestnictwa w programie Miles & More oraz niniejsze warunki ogólne.

 

Pamiętaj, że rezerwacja biletu jest możliwa tylko wtedy, gdy na koncie milowym masz zgromadzone odpowiednie środki. Dla pasażerów o statusie Senator oraz Uczestników HON Circle wyklucza się możliwość przekroczenia stanu konta milowego w związku z wydarzeniami statusowymi.

6. Ochrona danych

MMG jako pośrednik przetwarza dane osobowe w związku z rezerwacją wydarzeń statusowych. MMG przetwarza w tym celu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer karty uczestnika programu Miles & More i adres e-mail. Dane te są przekazywane organizatorowi wydarzenia statusowego po to, żeby mógł on zarezerwować i wydać bilet. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy). Jeżeli chodzi o przekazywanie danych osobowych do innych państw, to w związku z ochroną Twoich danych osobowych określone zostały odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami ustawowymi (w szczególności decyzjami UE o odpowiednim stopniu ochrony danych i stosowania standardowych klauzul umownych UE; szczegółowe informacje o standardowych klauzulach umownych UE podano na stronach internetowych Unii Europejskiej). MMG zastrzega sobie prawo do współpracy z usługodawcami odnośnie do rezerwacji wydarzeń statusowych. W przypadku, gdy usługodawcy są podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi dane w rozumieniu art. 28 RODO, są starannie wybierani i będą działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Podmioty te są zobowiązane przedstawić satysfakcjonujące gwarancje na to, że będą przestrzegać swoich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji wskazanych celów. W razie konieczności Twoje dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia zobowiązań prawnych lub okresów zdefiniowanych w przepisach albo przez organy nadzorcze. Przedmiotowe okresy i zobowiązania mogą wynikać z postanowień niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch) i niemieckiego kodeksu podatkowego (Abgabenordnung). Co do zasady wynoszą one od sześciu do dziesięciu lat. Możemy również przechowywać Twoje dane do upłynięcia ustawowych okresów przedawnienia (wynoszących zazwyczaj trzy lata, ale w niektórych przypadkach do 30 lat), jeżeli będzie to niezbędne do egzekwowania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Po tym czasie odpowiednie dane będą rutynowo usuwane. Jako osoba, której dane dotyczą, możesz wykonywać następujące prawa, z zastrzeżeniem określonych w przepisach warunków: prawo dostępu do danych, art. 15 RODO; prawo żądania korekty danych, art. 16 RODO; prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 17 RODO; prawo żądania ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO; prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO; oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art. 21 RODO. Jeżeli chodzi o prawo do wyrażenia sprzeciwu, art. 21 RODO: możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w każdej chwili w zależności od sytuacji, w której się znajdujesz. Mówi o tym art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Nie będziemy mogli wtedy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i swobód, lub jeśli przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw możesz użyć naszego formularza kontaktowego „RODO - żądanie informacji”, który znajdziesz na stronie internetowej milesandmore.com (www.miles-and-more.com/de/de/general-information/help-and-contact.html).

 

Przypominamy, że w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz potwierdzenia Twojej tożsamości będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO w związku z par. 19 federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz). W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy Lufthansa (np. listownie na adres Group Data Protection Officer, FRA CY, D-60546 Frankfurt am Main, Niemcy, lub e-mailem na adres datenschutz@dlh.de). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych pasażerów uczestniczących w programie Miles & More lub korzystających ze strony internetowej i/lub aplikacji Miles & More znajdziesz pod adresem milesandmore.com/datenschutz.