Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Jak długo utrzymam status Uczestnika HON Circle?

 

Od 1 stycznia 2024 r. w przypadku osiągnięcia statusu lub jego odnowienia na podstawie punktów HON Circle (HON Circle Points) okres ważności statusu będzie wynosić co najmniej jeden rok. Rozpocznie się on z chwilą osiągnięcia statusu, a zakończy w lutym roku następującego po upływie pełnego roku kalendarzowego.

 

Przykład:

okres ważności statusu Uczestnika HON Circle osiągniętego w kwietniu 2024 r. upływa z końcem lutego 2026 r.