Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Zmiana naszych warunków uczestnictwa od 1 stycznia 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W czym możemy Ci pomóc?

Kochający dom dla sierot

help alliance wykorzystuje Wasze mile do wsparcia Safe House, czyli bezpiecznego domu w Johannesburgu, który pomaga dzieciom osieroconym przez jedno lub oboje rodziców w przygotowaniu się do samodzielnego życia

help alliance 15 years october safe house south africa new

Johannesburg jest największym miastem w Republice Południowej Afryki. To postępowa metropolia, ale także miejsce pełne kontrastów. Codzienną rzeczywistością w ubogich dzielnicach są bieda, bezrobocie i wysoki poziom przestępczości. Jest to także miasto z największą liczbą dzieci ulicy w kraju. Dzieci te często padają ofiarą psychologicznej i fizycznej przemocy oraz dorastają bez odpowiedniej rodziny.

 

Safe House został otwarty w 2001 r., kiedy to Yvonne Deetlefs, rodowita mieszkanka Johannesburga, spontanicznie przekazała swój stary dom na ten cel. Od tego czasu oferuje on bezpieczny dom i rodzinną atmosferę opuszczonym, zaniedbanym i będącym ofiarom nadużyć dzieciom z biednych dzielnic. Safe House pozwala także zdobyć szkolne wykształcenie – niezbędny fundament samodzielnego życia bez biedy i prześladowań. 

help alliance wspiera projekt Safe House od 2010 r. – między innymi dzięki Waszym darowiznom milowym.Przez ostatnie 20 lat dom stał się bezpiecznym schronieniem dla ponad 100 dzieci. W tym czasie dla wielu z nich znaleziono kochających zastępczych lub przybranych rodziców zarówno w RPA, jak i w Europie. 

Mickey Lederer (menedżerka projektu od 2003 r.) jest intendentką:
„RPA to kraj, który poznałam i nauczyłam się kochać, wykonując swój zawód. Jego piękno nie przesłania mi jednak wielu wyzwań, z którymi zmagają się jego mieszkańcy. Cieszę się, że możemy dać dzieciom w Safe House bezpieczny dom i dobrą edukację. Uważam też, że powinniśmy mieć możliwość wspierania ich w drodze przez życie. Musimy uświadomić dzieciom, że mogą na nas liczyć, wzmacniając w tym celu ich wiarę w siebie i innych”.

Martina Reiser (menedżerka projektu od 2002 r.), stewardessa, dodaje:

„Ja także uważam, że trzeba umożliwić dzieciom z upośledzonych środowisk dorastanie w godności i rodzinnej atmosferze. Dzieci w Safe House mogą liczyć na ochronę, bezpieczeństwo i opiekę oraz otrzymują edukację, która w przyszłości pozwoli im przejąć kontrolę nad własnym życiem i realizować wybrane cele. Z czasem, oraz dzięki niezliczonym długim pobytom na miejscu, rozwinęliśmy silną więź z dziećmi – zupełnie jak w rodzinie. Naszym celem od samego początku było stworzenie emocjonalnej stabilności, zaspokojenie potrzeb materialnych dzieci oraz zapewnienie im przyzwoitej edukacji”.

March 31, 2017. Alice Maria Ana (Norah) at college.  Feature: Safe-House children's refuge in Alberton, Johannesburg, South Africa. Picture: JAMES OATWAY for ONE

Norah przebywa w Safe House od grudnia 2006 r.

Norah uciekła z domu, ponieważ nie mogła znieść panującej w nim sytuacji i wielu lat przemocy. Policja, która znalazła ją w rozpaczliwym stanie na stacji benzynowej, przywiozła ją do Safe House.

Norah jest dziś pewną siebie, wykształconą i ambitną młodą kobietą. Studiuje, przygotowując się do licencjatu w dziedzinie księgowości, a jednocześnie pracuje w pełnym wymiarze w kancelarii prawnej. Właśnie zamieszkała we wspólnym mieszkaniu z Cecilią i Nobuhle z Safe House, a od lipca 2021 r. żyje praktycznie na własny rachunek.

March 31, 2017. Alice Maria Ana (Norah) at college.  Feature: Safe-House children's refuge in Alberton, Johannesburg, South Africa. Picture: JAMES OATWAY for ONE
March 30, 2017. Martina Reiser (centre). Tebogo Letsie (left, in pink) and Tracey Booysen (right). Feature: Safe-House children's refuge in Alberton, Johannesburg, South Africa. Picture: JAMES OATWAY for ONE

Tebogo, w Safe House od 2001 r.

Tebogo od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Jej rodzice nie odebrali córki ze szpitala w Pretorii po operacji mózgu. 

W RPA nie ma szkół z oddziałami integracyjnymi – dzieci upośledzone umysłowo lub fizycznie często są przerzucane z jednej placówki do innej. Dzięki pomocy finansowej od help alliance Tebogo udało się posłać do odpowiedniej szkoły specjalnej. Cieszy się, że może do niej uczęszczać i robi postępy w nauce..

March 30, 2017. Martina Reiser (centre). Tebogo Letsie (left, in pink) and Tracey Booysen (right). Feature: Safe-House children's refuge in Alberton, Johannesburg, South Africa. Picture: JAMES OATWAY for ONE

Udana współpraca rozpoczęła się w 2010 r. od zakupu autobusu szkolnego. Od 2017 r. help alliance pokrywa wszystkie roczne koszty utrzymania, nauki szkolnej, edukacji i szkoleń, koszty utrzymania domu i zapewnienia opieki medycznej, a także koszty wynagrodzenia pełnoetatowych „matek”, wraz z ubezpieczeniem społecznym ich rodzin.

Safe House, który w 2001 r. zaczynał jako zwykły dom dający po prostu dach nad głową, wciąż się rozwija.

Celem projektu jest przygotowanie wszystkich młodych ludzi objętych opieką do prowadzenia samodzielnego i samowystarczalnego życia „poza dzielnicami ubóstwa”. Podobnie jak w przypadku Norah, młodzi dorośli będą mogli wyprowadzić się w odpowiednim czasie do współdzielonego mieszkania z przystępnym czynszem. Wciąż jednak będą mogli też liczyć na wsparcie ze strony społeczności Safe House, aż do ukończenia edukacji, w tym nawet studiów. W 2022 r. ma powstać specjalny fundusz na pokrycie wszystkich wydatków w tym zakresie. Menedżerowie projektu utrzymują ścisły kontakt z podopiecznymi także po ich wyprowadzce z Safe House, ponieważ w międzyczasie nawiązali z nimi niemal rodzinne więzi, które będą bardzo ważne na kolejnych etapach życia tych młodych ludzi.