We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Czy mogę gromadzić mile wspólnie ze znajomymi i rodziną?

Jeżeli chcesz gromadzić mile wspólnie z członkami rodziny lub znajomymi, możesz stworzyć połączone saldo mil dla maksymalnie 2 osób dorosłych (od 18 lat wzwyż) i maksymalnie 5 dzieci (w wieku od 2 do 17 lat).


 Mile premiowe zgromadzone przez wszystkich uczestników w ramach połączonego salda są sumowane na wirtualnym koncie milowym, a każda z osób dorosłych ma równe prawa do wykorzystywania naliczonych mil, zarządzania połączonym saldem mil i zapraszania uczestników. Dzieci nie mają dostępu do łącznego salda wspólnie zgromadzonych mil; mają one dostęp wyłącznie do tych mil, które zgromadziły samodzielnie.


Możesz także wymieniać zgromadzone przez siebie mile na nagrody dla znajomych.