De ondersteuning voor uw huidige webbrowser is ingesteld. Om de volledige functionaliteit van de website en de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen, verzoeken we u dringend over te schakelen op een moderne browser (bv. Safari of Firefox).

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Toekomst door opleiding voor township-kinderen

Kids happy playing iThemba victory

Door het iThemba-project bij Kaapstad kunnen kinderen in moeilijke levensomstandigheden een betere start in het leven maken - met behulp van uw Miles donatie.

„iThemba“ betekent hoop in het isiXhosa, de op een na meest gesproken taal in Zuid-Afrika.

Sinds 2007 geven de Miles donaties van Miles & More leden hoop aan de kinderen in Vrygrond/Capricorn, een buitenwijk van Kaapstad met sociale achterstand. De help alliance heeft hier een kleuterschool (pre school) en een basisschool (primary school) gebouwd, waar al vele kinderen hebben geprofiteerd van een uitstekende opleiding en ondersteuning.

 

De succesvolle samenwerking tussen Miles & More en de help alliance, die het doel heeft mensen in moeilijke omstandigheden wereldwijd te ondersteunen, bestaat in 2021 al 15 jaar. Een mooie kans om successen als het iThemba-project aan u voor te stellen - maar ook om de samenwerking tot nu toe eens goed te bekijken en samen een blik op de toekomst te werpen.

1. Hoe is 15 jaar geleden de samenwerking tussen Miles & More en de help alliance ontstaan?

Sebastian Riedle: Miles & More wilde tegemoet komen aan de wens van haar ledenom met Miles iets goeds te doen en haar sociale engagement te ondersteunen. We zijn om de tafel gaan zitten met de help alliance en hebben het programma „Miles to help“ opgestart. Het succes van die samenwerking bewijst dat dat een goede beslissing was: De laatste 15 jaar hebben onze leden meer dan 733 miljoen Miles gedoneerd en zo onder andere ca. 35.000 maaltijden en 17.000 schooltassen, mappen en schoolboeken voor jonge mensen met een sociale achterstand gefinancierd. Bovendien konden met de donaties 700 jongeren een opleiding krijgen, konden er meerdere scholen en weeshuizen worden gebouwd en ongeveer 100 jaarsalarissen voor medisch personeel worden uitbetaald. Dat zijn slechts enkele van de ontelbare voorbeelden van wat er allemaal met de Miles kon worden gerealiseerd.

2. Hoe werkt het doneren van Miles voor het goede doel precies?

Andrea Pernkopf: Dat gaat heel eenvoudig. Miles & More leden doneren naar wens hun award Miles. De in EUR omgerekende waarde van de Miles komt dan volledig ten goede aan onze projecten. Dat betekent veel voor ons. Medewerkers van de Lufthansa Group doen op vrijwillige basis mee aan de help alliance projecten en nemen er verantwoordelijkheid voor. Zo garanderen we dat iedere Mile ook werkelijk ter plaatse aankomt. Momenteel worden 14 van de 40 help alliance projecten ondersteund met Miles.

 

Sebastian Riedle: Alle medewerkers van de Lufthansa Group worden aangemoedigd in hun sociale betrokkenheid en ze krijgen de vrijheid mee te doen aan de help alliance projecten. Dat geldt ook voor de medewerkers van Miles & More: Alleen vorig jaar al waren negen collega’s als vrijwilliger actief in help alliance projecten. 

3. Een van de projecten die Miles & More leden kunnen ondersteunen met hun award Miles, is iThemba in Kaapstad, Zuid-Afrika. Wat kon er precies worden gerealiseerd met de tot dan toe gedoneerde Miles? 

Andrea Pernkopf: Hier moet ik iets toevoegen: iThemba, ons grote educatieve project in de township Capricorn, bestaat eigenlijk uit twee aparte projecten. Het eerste project is een kleuterschool voor kinderen tussen 3 en 6 jaar, die wij sinds 2006 ondersteunen. Daar krijgen de kleintjes behalve scholing ook gezonde maaltijden, wat wegens de heersende armoede en gebrekkige voeding aldaar essentieel is voor hun ontwikkeling. Al sinds 2007 dragen de Miles donaties bij aan de financiering van drie fundamentele gebieden in de kleuterschool: eiwit- en vitaminerijke voeding, uitrusting met voldoende leermaterialen, schooluniformen en salarissen voor de leerkrachten.

Toen constateerden we dat er bij de overstap van kleuterschool naar de basisschool vaak problemen waren om een school te vinden. Vaak waren de kinderen zeer lang onderweg naar hun school. Zo ontstond het idee om in de township zelf een basisschool te bouwen die perfect aansluit op de kleuterschool. Die hebben we ondertussen met succes geopend en de Zuid-Afrikaanse regering heeft deze zelfs erkend als voorbeeldschool. Het concept moet nu ook worden uitgebreid naar andere scholen. Daar zijn we zeer trots op en het laat zien dat we echt iets kunnen bereiken.

Kids Class Teacher iThemba happy sitting smile

4. En dat deels ook dankzij de donaties van de Miles & More leden?

Andrea Pernkopf: Ja, de bouw van de iThemba basisscholen is in 2015 gestart en verloopt in meerdere bouwfasen. Vanaf 2017 hebben we een groot deel van de Miles donaties kunnen gebruiken voor de realisatie van de eerste bouwfase van de iThemba Primary School. In 2018 konden we de school openen en de eerste 105 kinderen inschrijven. Door een uitbreiding van de school namen we het jaar daarop nog eens 105 kinderen aan. Ondanks de corona-pandemie volgden in 2020 de afsluitende bouwfasen. We verheugen ons zeer dat er daar in totaal 560 kinderen naar school gaan.

Kids Class Teacher iThemba happy sitting smile
girls school iThemba leaving

5. Welke rol spelen de donaties die bij de verjaardag van een Frequent Flyer worden gegeven hierin?

Sebastian Riedle: Een zeer grote rol. Door de donatie-actie voor de verjaardag van Frequent Flyers kon de uitbreiding van de gebouwen in 2019 duidelijk sneller worden afgerond, waardoor nog meer kinderen toegang kregen tot een kwalitatieve basisopleiding. Naast de reguliere Miles donaties kon door extra donaties van Frequent Flyers een compleet nieuwe schoolblok met vier klaslokalen en twee vakruimtes, een computerlab en een Life Science Lab worden gebouwd. Daarmee hebben we bereikt dat de school nu plaats biedt aan meer dan 700 kinderen en kan voldoen aan de grote behoefte.

girls school iThemba leaving

6. Kunt u de “loopbaan” van een kind schetsen dat er vanaf het begin bij was, en hoe zijn situatie en misschien die van zijn familie veranderd is?

Andrea Pernkopf: Er zijn veel voorbeelden. Ik herinner me heel goed een anekdote van projectleider Susanne French, die meerdere keren per jaar ter plaatse is. Ze kent daar een familie met drie kinderen. Omdat er in het begin van het project nog geen basisschool was, konden de twee oudsten enkel naar de kleuterschool gaan. Ze moesten uitwijken naar een andere basisschool. Maar de weg daarnaartoe was veel langer en gevaarlijker, omdat de ouders het transport vaak niet konden betalen. Voor Susanne was deze familie een extra stimulans om de dringend noodzakelijke bouw van de basisschool tot stand te brengen, zodat het zin had een kwalitatieve kleuteropleiding verder te ontwikkelen. Het gevaar dat kinderen in zulke twijfelsituaties niet meer regelmatig naar school gaan, is heel groot.

De jongste dochter van deze familie had toen het geluk dat ze na de pre school, de kleuterschool dus, direct verder kon naar de nieuwe vlakbij gelegen basisschool. Ze zit nu in de vierde klas. Met de school vrijwel naast de deur is de weg daarnaartoe veilig en kort. Voor dit soort families betekent dit niet alleen een financiële ontlasting door de uitgespaarde hoge reiskosten. Voor veel moeders vormt het ook een verlichting, omdat ze elkaar helpen bij het brengen en halen van de kinderen en daardoor flexibeler kunnen werken. De hele community is trots dat ze zo’n coole school hebben, die een niveau heeft dat te vergelijken is met een privéschool.

7. Welke gezamenlijke projecten worden er op dit moment gepland? En moet de samenwerking worden uitgebouwd?

Sebastian Riedle: Een gezamenlijk toekomstproject is het Togo-project: Met de Miles donaties van de Miles & More Community moet in dit West-Afrikaanse land de bouw van een opleidingscentrum voor jongeren worden gefinancierd. In Togo hebben slechts weinig kinderen en jongeren toegang tot een kwalitatieve opleiding en zonder zo’n opleiding komen ze snel aan de rand van de maatschappij terecht. Dat willen we samen veranderen en we willen ze betere kansen geven. Om zoveel mogelijk van onze leden te activeren, hebben we gepland om ze via de Miles & More media te betrekken bij de voortgang van de bouw van het opleidingscentrum. Ze moeten ervaren wat er met hun donaties kan worden bereikt.

Ook na het jubileumjaar willen we in de Miles & More media steeds informatie geven over de projecten van de help alliance om nog meer mensen aan te sporen om mee te doen. Onze leden kunnen met hun Miles donaties echt een beslissende bijdrage leveren en mensen in moeilijke omstandigheden ondersteunen. Als we voortdurend verslag uitbrengen over de successen en de gezichten daarachter, creëren we natuurlijk ook vertrouwen.