Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

Najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa

Do odbiorców docierają obecnie wiadomości e‑mail, pochodzące od nadawcy podającego się za Miles & More, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji (phishing). Wiadomości te nie są godne zaufania, a ich nadawcą nie jest Lufthansa ani Miles & More. W przypadku otrzymania takiej wiadomości nie należy ujawniać żadnych danych osobowych, klikać zawartych w nich hiperłączy ani otwierać załączników do wiadomości. Więcej informacji o phishingu

W czym możemy Ci pomóc?

Przedłużenie ważności eVouchera

Przedłużenie terminu ważności eVouchera

Woman uses smartphone outside the airport

Okres ważności wszystkich eVoucherów upływający z końcem grudnia 2023 r. został przedłużony do 31.03.2024 r.

Dotyczy to także eVoucherów, które zostały ponownie naliczone po anulowanym rejsie.


eVouchery ważne po dniu 31.03.2024 r. zachowają ważność przez 24 miesiące od daty ich przyznania.

Począwszy od końca stycznia 2024 r. eVouchery, których ważność upływa w drugim kwartale 2024 r., będą wyświetlane ponownie jak zwykle pod Twoim statusem na stronie miles-and-more.com.