Bilety-nagrody Miles & More

Stan na: 18.01.2017

1. Bilety-nagrody
1.1 Nagrody – bilety w jedną stronę
1.2 Nagrody – bilety lotnicze dla dzieci i warunki dotyczące podróżowania z niemowlętami
1.3 Bilety-nagrody Star Alliance
1.3.1 Ogólne warunki
1.3.2 Przerwy w podroży i rejsy łączone
1.3.3 Bilety-nagrody „Dookoła świata”
1.4 Zniżkowe bilety-nagrody i nagrody – podwyższenia klasy podróży

2. Warunki rezerwacji
2.1 Wykorzystywanie mil
2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów
2.3 Zmiana i odwołanie rezerwacji
2.4 Możliwość przeniesienia i rezerwacji dla osoby trzeciej
2.5 Specjalne zasady dla klientów statusowych – nagroda dla osoby towarzyszącej
2.6 Bilety
2.7 Fakturowanie

3. Zniżkowe bilety-nagrody
3.1 Ogólne warunki rezerwacji zniżkowych biletów-nagród
3.2 Nagrody – bilety lotnicze FlySmart
3.2.1 Warunki rezerwacji
3.2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów
3.3 Okazje milowe
3.4 Inne zniżkowe bilety-nagrody

4. Nagrody – podwyższenia klasy podróży
4.1 Warunki rezerwacji
4.2 Terminy rezerwacji z wyprzedzeniem i płatność

O ile nie wskazano inaczej, poniższe warunki obowiązują w odniesieniu do rezerwacji i wykorzystywania biletów-nagród Miles & More (zwanych dalej „biletami-nagrodami”). Oprócz poniższych warunków w każdym przypadku obowiązują także warunki uczestnictwa w programie Miles & More (zwane dalej „Warunkami uczestnictwa”) oraz warunki przewozu bagażu linii lotniczych obsługujących rejs. Warunki przewozu bagażu obowiązujące w liniach lotniczych należących do Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings i Eurowings) można znaleźć tutaj. W przypadku lotów liniami lotniczymi innymi niż wskazane obowiązują warunki przewozu bagażu danej linii lotniczej.

1. Bilety-nagrody

Bilety-nagrody można rezerwować online na www.lufthansa.com lub www.miles-and-more.com na wszystkie loty obsługiwane przez Adria Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Croatia Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansę i SWISS, a także na eurowings.com w przypadku lotów obsługiwanych przez Eurowings. W przypadku rezerwacji biletu-nagrody we wszystkich pozostałych partnerskich liniach lotniczych programu Miles & More, a także biletu-nagrody w Klasie Ekonomicznej Premium w Polskich Liniach Lotniczych LOT, lokalny Zespół Miles & More z przyjemnością udzieli Ci dalszej pomocy.

Bilety-nagrody można rezerwować pod warunkiem dostępności miejsc na wybranej trasie w klasie rezerwacyjnej właściwej dla biletów-nagród. W odniesieniu do wymaganej liczby mil premiowych obowiązuje aktualna tabela biletów-nagród na przeloty Star Alliance. Oprócz należności w milach premiowych wymaganej do skorzystania z biletu-nagrody masz obowiązek uregulować także opłaty i podatki, dopłaty dla linii lotniczych oraz ewentualne opłaty serwisowe.

W odniesieniu do usług pokładowych partnerem umownym lub przewoźnikiem frachtowym jest linia lotnicza obsługująca rejs (zgodnie z kodem linii lotniczej). Miles & More GmbH działa w tym zakresie wyłącznie jako agent.

Rozróżnia się następujące bilety-nagrody:

1.1 Nagrody – bilety w jedną stronę
Czasami zamiast podróży w obie strony możliwa jest rezerwacja dodatkowych biletów-nagród na daną trasę, tzw. nagród – biletów w jedną stronę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Wykorzystywanie mil lub można je uzyskać w lokalnym Zespole Miles & More.

1.2 Nagrody – bilety lotnicze dla dzieci i warunki dotyczące podróżowania z niemowlętami
Niemowlęta (w wieku do 2 lat) podróżują z Tobą bezpłatnie (z wyjątkiem obowiązkowych podatków, opłat i dopłat), pod warunkiem, że nie zajmują osobnego miejsca.

Ponadto w przypadku dzieci w wieku od 2 do 11 lat (do dnia 12. urodzin) można skorzystać z rabatu w wysokości 25% liczby mil wymaganych do rezerwacji standardowego biletu-nagrody. Nagrody dla dzieci są oferowane tylko na rejsy obsługiwane przez następujące linie lotnicze: Adria Airways, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, Germanwings, Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, Luxair i SWISS.

Rezerwacja biletu-nagrody dla dziecka lub niemowlęcia jest dozwolona wyłącznie wówczas, gdy dziecku lub niemowlęciu podczas przelotu towarzyszy osoba dorosła.

Zamówienia na nagrody – bilety lotnicze dla dzieci oraz rezerwacje dla niemowląt są obecnie przyjmowane wyłącznie przez telefon w lokalnym Zespole Miles & More.

1.3 Bilety-nagrody Star Alliance
1.3.1 Ogólne warunki
W ramach jednego biletu-nagrody Star Alliance można łączyć loty Lufthansą oraz loty obsługiwane uczestników Star Alliance, a także innych partnerów lotniczych. Wyjątek stanowią specjalne warunki / wymagana liczba mil w przypadku wybranych partnerów lotniczych Miles & More oraz specjalne warunki dotyczące biletów-nagród w Klasie Ekonomicznej Premium LOT.

Kierunki podróży oraz klasy usług dostępne w poszczególnych regionach są określone przez rozkład lotów Lufthansa i rozkłady lotów partnerów lotniczych Star Alliance obowiązujące w chwili rezerwacji. Zmiany w rozkładzie lotów wprowadzone z krótkim wyprzedzeniem mogą nie zostać ujęte w tabeli wartości mil i rejsów. Dostępność biletów-nagród może się różnić w zależności od daty, sezonu i kierunku podróży. Poszczególne bilety-nagrody mogą nie być dostępne w każdym czasie.

Bilety-nagrody nigdy nie zawierają podatków, opłat i dopłat. Podatki, opłaty i dopłaty są naliczanie oddzielnie i rozliczane kartą kredytową. Należy pamiętać, że podatki, opłaty i dopłaty w Stanach Zjednoczonych mogą wynosić nawet 1000 USD, w zależności od zarezerwowanej klasy podróży (Pierwsza/Biznes/Ekonomiczna Premium/Ekonomiczna).

Loty typu „open-jaw” (rejs powrotny rozpoczynający się z innego miejsca niż port docelowy rejsu wylotowego) są dozwolone. W każdym przypadku wymaganą liczbą mil jest połowa wartości mil. Dalsze informacje są dostępne w lokalnym Zespole Miles & More.

1.3.2 Przerwy w podróży i rejsy łączone
W sprawie aktualnych warunków dotyczących przerw w podróży i rejsów łączonych należy kontaktować się z lokalnym Zespołem Miles & More.

1.3.3 Bilety-nagrody „Dookoła świata”
Bilet-nagroda „Dookoła świata” obejmuje jeden przelot nad Oceanem Atlantyckim i jeden przelot nad Oceanem Spokojnym. Od rozpoczęcia pierwszego do ukończenia ostatniego rejsu międzykontynentalnego musi upłynąć co najmniej 10 dni.

Bilet-nagroda „Dookoła świata” zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od wystawienia. Rejs stanowiący ostatni segment podróży musi rozpocząć się nie później niż ostatniego dnia ważności biletu-nagrody.

Informacje na temat dodatkowych warunków obowiązujących w odniesieniu do takiego biletu-nagrody oraz maksymalnej liczby segmentów i przerw w podróży można uzyskać w lokalnym Zespole Miles & More. Bilet-nagrodę „Dookoła świata” można zarezerwować wyłącznie w lokalnym Zespole Miles & More.

1.4 Zniżkowe bilety-nagrody i nagrody – podwyższenia klasy podróży
Informacje na temat zniżkowych biletów-nagród oraz nagród – podwyższeń klasy podróży podano w pkt 3 i 4 niniejszych warunków.

2. Warunki rezerwacji

Poniższe warunki rezerwacji obowiązują w odniesieniu do rezerwacji biletów-nagród:

2.1 Wykorzystywanie mil

Liczbę mil wymaganą w przypadku danego biletu-nagrody oblicza się na podstawie biletu powrotnego w wybranej strefie nagród, wybranej klasy podróży (Pierwsza, Biznes, Ekonomiczna Premium, Ekonomiczna) oraz terminu rezerwacji z wyprzedzeniem. W przypadku nagrody – biletu w jedną stronę (por. pkt 1.1 niniejszych warunków) liczba ta jest równa 50% mil wymaganych dla biletu powrotnego.

W przypadku biletu-nagrody dla dziecka w wieku od 2 do 11 lat (do dnia ukończenia 12. roku życia, por. pkt 1.2 niniejszych warunków) jest ona równa 75% mil należnych za zwykły bilet-nagrodę z lotem powrotnym. Za niemowlęta niezajmujące osobnego miejsca (por. pkt 1.2 niniejszych warunków) uiszcza się jedynie podatki, opłaty i dopłaty.

Mile wymagane do rezerwacji biletów-nagród zostaną potrącone z Twojego konta milowego w dniu dokonania rezerwacji.

Wszelkie podatki, opłaty i dopłaty są naliczane oddzielnie i pobierane z Twojej karty kredytowej. W przypadku krajowych i transgranicznych rejsów na podstawie biletów-nagród na trasach europejskich, podatki, opłaty i dopłaty mogą być również rozliczone milami (oprócz opłat za zmianę i anulowanie rezerwacji itp.).*

Rezydenci Niemiec posiadający ważny rachunek typu giro w niemieckim banku lub banku oszczędnościowym mogą również uregulować podatki, opłaty i dopłaty poprzez polecenie zapłaty SEPA.

* Niemożliwe w przypadku uczestników Miles & More zamieszkałych w Polsce.

2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów

Bilet-nagrodę można zarezerwować do 361 dni przed wybraną datą wylotu. Bilety-nagrody są ważne do 12 miesięcy od daty wystawienia.

Bilet-nagroda może zostać zarezerwowany i wystawiony do 2 godzin przed wylotem (wyjątek: w przypadku Eurowings do 2 dni przed wylotem.

2.3 Zmiana i odwołanie rezerwacji
W przypadku zmiany lub odwołania rezerwacji biletu-nagrody obowiązuje opłata w wysokości 50 EUR od osoby (lub równowartość w innej walucie). Zmiana rezerwacji może dotyczyć jedynie daty i godziny lotu. Nie ma możliwości wybrania innej trasy lotu. Należy pamiętać, że zmiany rezerwacji oraz zwroty kosztów mogą skutkować naliczeniem dodatkowych podatków, opłat i dopłat.

Obecnie można anulować lub (jeżeli jest to dozwolone) zmienić zarezerwowany bilet-nagrodę wyłącznie przez internet za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

2.4 Możliwość przeniesienia i rezerwacja dla osoby trzeciej
Raz wystawiony bilet-nagroda nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Zgodnie z pkt 2.4.8 Warunków uczestnictwa sprzedaż, wymiana lub oferowanie dokumentów związanych z nagrodami na aukcji są zabronione. Mile z różnych kont milowych nie podlegają przeniesieniu ani łączeniu, por. też pkt 2.3.1 Warunków uczestnictwa.

Można rezerwować bilety-nagrody dla znajomych i rodziny bez konieczności towarzyszenia im podczas lotu. Bilety-nagrody przekazywane osobom trzecim należy rezerwować osobiście. Odpowiednia wartość mil zostanie potrącona z Twojego konta milowego. Por. pkt 2.4.8 Warunków uczestnictwa.

2.5 Specjalne zasady dla klientów statusowych – nagroda dla osoby towarzyszącej
Klienci o statusie Senator oraz członkowie HON Circle mają możliwość rezerwacji nagrody dla osoby towarzyszącej. W przypadku nagrody dla osoby towarzyszącej uczestnik Miles & more i osoba mu towarzysząca muszą podróżować razem. Osoba towarzysząca otrzyma zniżkę w wysokości 50% wartości biletu-nagrody. Nagrody dla osób towarzyszących nie mają zastosowania w przypadku zniżkowych biletów-nagród (takich jak FlySmart czy okazje milowe) oraz nagród – biletów lotniczych dla dzieci.

2.6 Bilety
Rezerwując bilet-nagrodę, otrzymujesz bilet elektroniczny (etix®).

2.7 Fakturowanie
Wystawienie faktury nie jest możliwe.

3. Zniżkowe bilety-nagrody

Możesz rezerwować zniżkowe bilety-nagrody. Są to nagrody – bilety lotnicze FlySmart, okazje milowe oraz inne potencjalnie oferowane przez nas promocje dotyczące biletów-nagród. W odniesieniu do nich obowiązują poniższe warunki. Dodatkowo obowiązują warunki rezerwacji wskazane w pkt 2, chyba że poniżej wskazano inaczej.

3.1 Ogólne warunki rezerwacji zniżkowych biletów-nagród
Zniżkowe bilety-nagrody można rezerwować tylko pod warunkiem dostępności miejsc w odpowiedniej klasie rezerwacyjnej dla zniżkowych biletów-nagród Miles & More na danej trasie. Zniżkowe bilety-nagrody nie zawierają podatków, opłat i dopłat, które zostaną naliczone oddzielnie i pobrane z Twojej karty kredytowej. Zniżkowe bilety-nagrody nie są dostępne w przypadku nagród dla osób towarzyszących pasażerom o statusie Senator i członkom HON Circle (zob. pkt 2.5 niniejszych warunków). To samo dotyczy nagród-biletów dla dzieci i nagród – biletów w jedną stronę (patrz pkt 1.1 i 1.2 niniejszych warunków).

Zniżkowe bilety-nagrody i rejsy łączone:
W przypadku rejsów łączonych następny dostępny rejs jest zawsze wybierany automatycznie. W przypadku rejsów łączonych nie przysługuje wybór, nawet za pośrednictwem lokalnego Zespołu Miles & More.

Ponowna rezerwacja/Anulowanie rezerwacji:
Nie ma możliwości zmiany ani anulowania rezerwacji zniżkowego biletu-nagrody. Mile oraz dopłaty nie będą zwracane. Uiszczone opłaty i podatki podlegają zwrotowi. Jeżeli koszt podatków i opłat uregulowano milami według zryczałtowanej stawki, dopłaty odpowiadają 10 000 mil premiowych.

Ważność biletów:
Maksymalny okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od rozpoczęcia podróży.

3.2. Nagrody – bilety lotnicze FlySmart
Nagrody – bilety lotnicze FlySmart można uzyskać za mniejszą wartość mil niż zwykłe bilety-nagrody. Dlatego podlegają one specjalnym warunkom, z którymi można zapoznać się tutaj. Bilety-nagrody FlySmart można zarezerwować wyłącznie przez internet i nie podlegają one dalszym zniżkom.

3.2.1 Warunki rezerwacji
Rezerwacja biletów-nagród FlySmart jest możliwa w zależności od dostępności. Rezerwacji online w Klasach Ekonomicznej i Biznes (tylko na trasach europejskich) można dokonać w przypadku wybranych linii lotniczych i numerów rejsów, oraz tylko w przypadku tras do miejsc wymienionych na liście wyboru „Lotniska” w formularzu rezerwacji nagród – przelotów online.

Wspomniane linie lotnicze i numery rejsów można znaleźć tutaj.

3.2.2 Termin rezerwacji z wyprzedzeniem i ważność biletów
Termin rezerwacji:
Od 2 tygodni do 2 dni roboczych przed wybraną datą wylotu.

Minimalna długość pobytu:
W przypadku nagród – biletów lotniczych FlySmart w strefach Niemcy i Europa, najbliższy dostępny lot powrotny przypada w pierwszą niedzielę po rozpoczęciu podróży. W przypadku nagród – biletów lotniczych FlySmart na kierunkach międzykontynentalnych minimalna długość pobytu wynosi 7 dni.

3.3 Okazje milowe
Okazje milowe są ofertami tymczasowymi. Można je rezerwować wyłącznie w odniesieniu do tras i kierunków reklamowanych jako oferta specjalna w materiałach reklamowych Miles & More. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do każdej okazji milowej obowiązują specjalne warunki dotyczące podróży i terminów rezerwacji. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

W przypadku okazji milowych minimalna długość pobytu wynosi 1 dzień.

3.4 Inne zniżkowe bilety-nagrody
Inne zniżkowe bilety-nagrody, które mogą być oferowane na stronie miles-and-more.com, podlegają podanym warunkom.

4. Nagrody – podwyższenia klasy podróży

W przypadku niektórych linii lotniczych, klas rezerwacyjnych i numerów rejsów nagroda – podwyższenie klasy podróży umożliwia lot w wyższej klasie podróży. Wykaz tych linii lotniczych, klas rezerwacyjnych oraz numerów rejsów wraz z informacjami na temat rezerwacji online oraz innymi warunkami można znaleźć tutaj.

Podwyższenia klasy podróży nie mogą być wykorzystane w przypadku rezerwacji biletów na rejsy codeshare oraz biletów-nagród. Rezerwację należy złożyć pod numerem rejsu firmy, która go obsługuje.

Podwyższenie klasy podróży w przypadku podróży z niemowlęciem jest możliwe tylko w niektórych liniach lotniczych. Więcej informacji na ten temat podano tutaj.

Wszystkie warunki obowiązujące w odniesieniu do pierwotnie wystawionego biletu obowiązują również w odniesieniu do rezerwacji nagrody – podwyższenia klasy podróży. Nagroda – podwyższenie klasy podróży obowiązuje w każdym przypadku wyłącznie w odniesieniu do trasy objętej odcinkiem biletu. Certyfikat podwyższenia klasy podróży jest ważny przez 12 miesięcy.

4.1 Warunki rezerwacji
Nagrody – podwyższenia klasy podróży można rezerwować tylko w odniesieniu do kolejnej wyższej klasy podróży (z wyjątkiem podwyższenia z Klasy Ekonomicznej do Biznes w liniach lotniczych Lufthansa i Polskich Liniach Lotniczych LOT, nawet gdy dostępna jest klasa Ekonomiczna Premium). Wartość nagrody – podwyższenia klasy podróży jest określona zgodnie z klasą rezerwacyjną biletu. Uwaga: Wskazane wartości mil dotyczą jednego rejsu, tj. jednego odcinka biletu. Jeżeli w przypadku danej podróży potrzebny jest więcej niż jeden rejs/odcinek biletu, wartości mil sumuje się.

Zależy to od rejsu, na który został już wystawiony w pełni opłacony bilet, np. za pośrednictwem strony lufthansa.com. Bilety-nagrody wyklucza się. Dlatego wszystkie rejsy, w przypadku których będzie rezerwowane podwyższenie klasy podróży należy przedtem potwierdzić w klasie płatności. Podwyższenia klasy podróży można rezerwować wyłącznie w odniesieniu do potwierdzonych rejsów i zależą one od dostępności miejsce w Klasie Ekonomicznej Premium, Klasie Biznes lub Klasie Pierwszej.

Podwyższenie klasy podróży w rejsie krajowym w Europie jest możliwe tylko w połączeniu z rejsem międzykontynentalnym z podwyższeniem klasy podróży do Klasy Biznes i jest ono wówczas bezpłatne. Podwyższenia klasy podróży do Klasy Ekonomicznej Premium Lufthansy są oferowane zasadniczo tylko w przypadku rejsów międzykontynentalnych.

W przypadku Austrian Airlines, Polskich Linii Lotniczych LOT, Lufthansy i SWISS podwyższenie klasy podróży umożliwia także rezerwację na liście oczekujących. Podwyższenia klasy podróży dla rezerwacji grupowych nie zawsze są dostępne online. Można je zamówić wyłącznie w lokalnym Zespole Miles & More.

W odniesieniu do nagród – podwyższeń klasy podróży z klasy Ekonomicznej Premium do Klasy Biznes w Polskich Liniach Lotniczych LOT obowiązują specjalne warunki. Prosimy o kontakt z lokalnym centrum obsługi. Niestety w przypadku Polskich Linii Lotniczych LOT nagrody – podwyższenia klasy podróży z Klasy Ekonomicznej do Klasy Ekonomicznej Premium nie są obecnie możliwe.

4.2 Terminy rezerwacji z wyprzedzeniem i płatność
Podwyższenie klasy podróży można zarezerwować dla wszystkich rejsów obsługiwanych przez Austrian Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT (z wyłączeniem rejsów w Klasie Ekonomicznej Premium), Lufthansę i SWISS oraz SN Brussels do 3 godzin przed wylotem, chyba że klient dokonał już odprawy. Ten okres może się różnić w zależności od celu podróży, ponieważ zależy on również od innych czynników, takich jak zamówienie posiłku.

Po rezerwacji wymagane mile zostaną automatycznie potrącone z Twojego konta milowego. W przypadku rezerwacji na listach oczekujących mile zostaną potrącone dopiero po potwierdzeniu rezerwacji.