Miles & More pravila i uvjeti u PDF formatu za preuzimanje:

Miles & More Pravila i uvjeti (vrijede do 4.9.2014.) (PDF)

Miles & More pravila i uvjeti s označenim promjenama koje vrijede od 5.9.2014 (PDF)

FAQ

Često postavljana pitanja (FAQs) o promjenama pravila i uvjeta Miles & More programa (PDF)


Uvjeti sudjelovanja

Program lojalnosti korisnika Miles & More (“Miles & More”) nagrađuje Vašu vjernost kao klijenta. Miles & More Vam nudi mogućnost prikupljanja i korištenja milja kod različitih Miles & More partnera (npr. Zrakoplovnih kompanija, rent-a-car kompanija, hotela itd.).
Organizator i izdavatelj su Miles & More GmbH (“MMG”) i njemačko je dioničko društvo Lufthansa (“Lufthansa”) (MMG i Lufthansa su “organizatori”). Organizatori pridržavaju pravo u određenim zemljama angažirati odabrane zrakoplovne kompanije kao suizdavatelje programa (Adria Airways, Air Dolomiti, Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Luxair i SWISS).
Za prikupljanje milja, korištenje milja i ostale usluge i pogodnosti programa Miles & More vrijede neka pravila i uvjeti koje smo ovdje saželi za Vas. Dodatne informacije možete pronaći na www.miles-and-more.com.

1. Sudjelovanje

1.1. Tko ima pravo sudjelovati
Pravo sudjelovati imaju isključivo pojedinačne fizičke osobe koje su napunile dvije godine i imaju prebivalište u zemlji u kojoj se nudi Miles & More. Prebivalištem se smatra stvarna adresa stanovanja (osnovno prebivalište: npr. osnovni stan) sudionika. Podaci o osobi i prebivalištu moraju biti točni i vjerodostojni i trebaju se na zahtjev dokazati organizatoru ili suizdavatelju.
Ne postoji zakonska obveza koja bi omogućila sudjelovanje u programu Miles & More. Organizator ili suizdavatelj može uskratiti dopuštenje za sudjelovanje u programu Miles & More bez navođenja razloga.

1.2. Početak sudjelovanja
Sudjelovanje započinje na zahtjev klijenta za otvaranje osobnog članskog računa koje obavlja organizator ili suizdavatelj. Ako je tražitelj već član programa Miles & More, nije dopušten novi zahtjev za otvaranje drugog osobnog članskog računa, odnosno smijete otvoriti i voditi samo jedan članski račun za jednu fizičku osobu. Kao dokaz otvaranja računa novi član dobiva privremeni Miles & More članski broj.

1.2.1 Privremeni računi članova
Privremeni Miles & More članski broj daje ovlaštenje za prikupljanje milja na šest (6) mjeseci. Korisnik mora u potpunosti ispuniti zahtjev za otvaranje članskog računa u tom roku. Članski račun s nepotpunim osobnim podacima smatra se “privremenim računom” i zatvara se u roku šest (6) mjeseci od prvog pripisivanja milja.

1.2.2 Stalni računi članova
Čim član prikupi određeni broj milja, izdaje se Miles & More kartica sa stalnim Miles & More članskim brojem i šalje se na adresu člana. Kartica ostaje vlasništvo MMG-a i morate je na zahtjev predati organizatoru ili suizdavatelju.

1.3. Osobni identifikacijski broj (PIN)
Sudionik dobiva PIN za osobnu identifikaciju, npr. pri zahtjevu za nagradu i upitu o stanju računa putem interneta. U svrhu izbjegavanja zlouporabe član mora voditi računa o tome da neovlaštena treća osoba ne sazna njegov PIN. U slučaju sumnje u zlouporabu PIN-a morate odmah obavijestiti Miles & More servisni tim i to na pozivni broj naveden u Miles & More komunikacijskim medijima.
Organizator ili suizdavatelj odgovaraju za štetu nastalu izostalom ili zakašnjelom obaviješću do vremena primitka obavijesti samo u okviru točke 4.1 ovih uvjeta o sudjelovanju.

1.4 Frequent flyer status
U okviru programa Miles & More izdaju se različite vrste Miles & More kartica koje potvrđuju frequent flyer status člana (npr. Frequent Traveller, Senator ili HON Circle član). Određeni status ovisi o broju prikupljenih statusnih milja ili o HON Circle miljama u određenom vremenu. Nakon isteka određenog vremena započinje ponovno brojanje statusnih milja ili HON Circle milja. Ovisno o akcijama mogu se primjenjivati drugi preduvjeti za postizanje statusa (npr. broj obavljenih segmenata leta u određenom vremenu). Svaki status ima različite pogodnosti. Dodatne informacije o kriterijima za kvalifikacije, vremenskom trajanju statusa i povezanim pogodnostima prikazane su u Miles & More komunikacijskim medijima. Pogodnosti povezane sa statusom mogu ponuditi i Miles & More partneri. Informacije o vrsti, opsegu i vremenu trajanja tih pogodnosti objavljuju se u Miles & More komunikacijskim medijima.

2. Milje

2.1. Općenito
Osnova izračuna programa Miles & More su milje koje se unose na članski račun korisnika. Milje se upotrebljavaju isključivo u one svrhe koje su izričito navedene u uvjetima sudjelovanja, drugoj dokumentaciji o programu ili Miles & More komunikacijskim medijima.

2.1.1 Vrste milja
U okviru programa Miles & More postoje različite vrste milja. Razlikuju se nagradne milje, statusne milje, Select milje i HON Circle milje. S nagradnim miljama možete dobiti nagrade u programu Miles & More. Statusne milje i HON Circle milje određuju frequent flyer status i time vrstu kartice u programu Miles & More. Select milje broje se po kalendarskoj godini, mogu se prikupljati u okviru frequent flyer statusa i daju pravo na dobivanje različitih prednosti.
“Milje” u smislu ovih uvjeta o sudjelovanju sve su vrste Miles & More milja, ako to nije izričito drugačije navedeno.

2.1.2 Drugi programi lojalnosti klijenata
Bonus bodovi, bonus milje ili druge jedinice obračuna iz drugih programa ne mogu se pretvoriti u milje, osim ako to organizator nije ugovorio s određenim vlasnikom drugog programa i odgovarajuće objavio u Miles & More komunikacijskim medijima. Isto vrijedi i za pretvaranje milja u bonus bodove, bonus milje ili druge jedinice obračuna iz drugih programa.

2.1.3 Prenosivost milja i prodaja milja
Milje i članski račun nisu prenosivi na treće osobe. Prodaja, zamjena, aukcijska ponuda ili drugo prenošenje milja na treće osobe nije dopušteno. Također nije dopušteno posredovanje pri kupnji ili prodaji milja, kupnji milja od članova ili trećih osoba te neovlašteno korištenje milja.
Pravila koja se razlikuju od ovih bit će izričito navedena u Miles & More komunikacijskim medijima.

2.2. Stanje računa
Trenutačno stanje milja na Miles & More računu dostupno je korisniku na svakom pisaču za izvadak s Miles & More računa ili putem interneta pristupom osobnom članskom računu tako da unese Miles & More članski broj i PIN. Osim toga, korisnik koji aktivno sudjeluje u programu Miles & More u određenom opsegu dobiva redovito informacije o trenutačnom stanju računa pod uvjetom da se prijavio na Miles & More online newsletter. Slanje može biti izostavljeno ako je Miles & More stavio na raspolaganje preglede računa isključivo online na internetskom računu milja. Nije moguće umnožavanje ili zamjenska isporuka izvadaka s računa.

2.3. Prikupljanje milja
2.3.1 Opća pravila o prikupljanju milja

Prikupljanje milja moguće je od početka sudjelovanja. Milje se mogu pripisati samo za usluge koje je iskoristio sam korisnik u okviru njegovog osobnog članskog računa. Pri korištenju usluga Miles & More partnera primatelj usluge mora biti vlasnik Miles & More kartice kako bi mogao ostvariti pravo na milje. Vrsta i broj pripisanih milja u skladu su s dokumentacijom o programu koja se primjenjuje u razdoblju korištenja usluge i u Miles & More komunikacijskim medijima. Za let ili uslugu partnera koja daje pravo na prikupljanje milja koja se pruži u razdoblju između postavljanja zahtjeva i otvaranja članskog računa mogu se pripisati milje nakon postupka u skladu s točkom 2.3.7. Korisnici mogu prikupljati milje i kod određenih Miles & More pa rtnera. Organizatori i suizdavatelji nemaju izravan utjecaj na takve partnere. Niti organizator niti određeni suizdavatelj programa ne odgovaraju za neograničenu raspoloživost usluga Miles & More partnera (npr. letove, noćenja u hotelu, unajmljena vozila) niti za uredno ispunjenje ugovora. Primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja određenog Miles & More partnera.

2.3.2 Posebna pravila za letove
Za svaki stvarno prijeđeni segment putovanja u potpunosti plaćenog leta na redovnim linijama organizatora, suizdavatelja ili drugih Miles & More partnera računu člana se u skladu s točkama 2.3.6 i 2.3.7 pripisuju milje.

2.3.3 Posebna pravila za hotele i unajmljena vozila
Za svaki potpuno plaćeni boravak korisnika u partnerskom hotelu pri zaključivanju ugovora o smještaju u sklopu tarife koja je utvrđena za prikupljanje milja računu korisnika u skladu s točkama 2.3.6 i 2.3.7 pripisuju se nagradne milje. Isto vrijedi i za svaki potpuno plaćeni najam vozila kod partnera za najam vozila pri zaključivanju ugovora o najmu u sklopu tarife koja je utvrđena za prikupljanje milja.
Više slijednih noćenja računa se kao “jedan boravak”. Isto vrijedi i za prijavu nakon odjave korisnika u jednom danu u istom hotelu. “Najmom” se smatra najam i osobna uporaba vozila od strane korisnika na najmanje jedan dan ili najam različitih vozila na uzastopnim danima u jednoj ili više podružnica partnera za najam vozila u istom mjestu.

2.3.4 Miles & More kartice za plaćanje s funkcijom prikupljanja milja (cobrand kartice)
Pri uporabi Miles & More kartica za plaćanje (npr. Lufthansa Miles & More Credit Card) vlasnik kartice prikuplja u određenom opsegu milje koje se pripisuju njegovom Miles & More računu. Detalji su regulirani Općim uvjetima poslovanja određene Miles & More kartice za plaćanje.

2.3.5 Druge mogućnosti prikupljanja milja
Druge vremenski ograničene ili trajne mogućnosti prikupljanja milja i njihovi uvjeti posebno se objavljuju u Miles & More komunikacijskim medijima ili kod određenog Miles & More partnera.
2.3.6 Izuzetak kod prikupljanja milja Milje se ne mogu prikupljati kod određenih klasa prijevoza ili rezervacija, određenih posebnih tarifa, npr. kod tarifa s posebnim popustima (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP-ovi itd.), kod nagradnih usluga, besplatnih letova i kod usluga za koje sudionik dobiva prednosti iz drugih bonus programa. Za ostale određene usluge može se isključiti prikupljanje milja prethodnom objavom u Miles & More komunikacijskim medijima.
Prikupljanje milja također je isključeno u slučaju neiskorištenih, refundiranih, s isteklom valjanosti ili nezakonito stečenih dokumenata (zrakoplovnih karata, kupona itd.). Isto vrijedi i u drugim slučajevima nekorištenja ili povrata novca za uslugu kojom je ostvareno pravo na prikupljanje milja.

2.3.7 Postupak pripisivanja milja
Milje se automatski pripisuju računu korisnika samo ako se pri korištenju usluge kojom se ostvaruje pravo na prikupljanje milja predoči Miles & More članski broj, odnosno broj članske kartice, odnosno takozvana Miles & More kartica ili druga kartica klijenta kojom se ostvaruje pravo na prikupljanje milja.
Milje koje nisu automatski registrirane mogu se naknadno pripisati članskom računu u roku od šest (6) mjeseci nakon korištenja usluge. U tom slučaju organizator ili suizdavatelj trebaju potpunu dokumentaciju (npr. kartu za boarding i kopiju Passenger Receipta ili originalni račun za hotel ili najam vozila). Pisma i dokumenti koji su poslani organizatoru ili suizdavatelju skeniraju se, digitalno arhiviraju i uništavaju nakon skeniranja. Nemate pravo tražiti povrat poslanih pisama i dokumenata.

2.4. Korištenje milja
2.4.1 Opća pravila o korištenju milja

Svaki korisnik (član programa Miles & More) može iskoristiti nagradne milje kako bi dobio nagrade čim njegov članski račun bude imao odgovarajući kredit. Preduvjet je raspoloživost nagrada u skladu s točkom 2.4.6. Ponude za nagrade i potreban broj nagradnih milja objavljuju se u trenutačnim Miles & More komunikacijskim medijima. Statusne milje i HON Circle milje ne mogu se iskoristiti u nagradama. Select milje daju pravo na odabir različitih prednosti u okviru frequent flyer statusa. Potreban broj Select milja i druge odredbe o korištenju Select milja objavljuju se u trenutačnim Miles & More komunikacijskim medijima.
Preračunavanje i isplata milja u gotovini nije moguća.

2.4.2 Nagradne karte za letove
Nagradne karte mogu se zatražiti za redovne letove koje obavljaju organizator, suizdavatelj ili Miles & More partneri te za odabrane čarterske letove. Broj potrebnih nagradnih milja temelji se na aktualno važećoj tablici milja (“tablica nagradnih letova”) u trenutku rezervacije koja je objavljena u trenutačnim Miles & More komunikacijskim medijima. Ako se mjesto polaska i posljednjeg odredišta nalaze u različitim nagradnim zonama, mjerodavna je nagradna zona većeg iznosa nagradnih milja. Nagradni let mora se rezervirati na zahtjev. Rokovi zahtjeva za izdavanje nagradne karte ovise o zrakoplovnoj kompaniji. Rok za izdavanje nagradne karte saznat ćete prilikom rezervacije nagradne karte u Miles & More kontakt centru. Uz pridržanje prava na odstupanje od tih pravila u Općim uvjetima za Miles & More nagradne letove, za let koji se rezervira kao nagradni let vrijede Opći uvjeti transporta zrakoplovne kompanije koje obavlja let.

2.4.3 Nagrada premještaja u viši razred (upgrade)
Na redovnim letovima koje obavlja organizator, suizdavatelj ili neki Miles & More partner može se zahtijevati One-way Upgrade po segmentu putovanja ako je izdana potpuno plaćena karta za let (vidi točke 2.3.2 i 2.3.6). Određene tarife, razredi putovanja i grupne rezervacije možda nisu uključeni u upgrade. Pojedinosti se mogu pronaći u uvjetima za Miles & More nagradne letove. U slučaju premještaja u viši razred dalje vrijede uvjeti izvorne karte. Uvjete za premještaj u viši razred možete saznati od Miles & More servisnog tima.

2.4.4 Druge nagrade
Druge nagrade, njihovi uvjeti i druge mogućnosti uporabe milja posebno se objavljuju u trenutačnim Miles & More komunikacijskim medijima.

2.4.5 Zahtjev za nagrade
Nagrade se mogu zatražiti ovisno o određenoj nagradi od organizatora, suizdavatelja ili Miles & More partnera tako da se navede Miles & More broj kartice (članski broj) i PIN. Različite nagrade zahtijevaju rokove rezervacije koje možete saznati u Miles & More komunikacijskim medijima ili od Miles & More servisnog tima. Izdavanje nagradne karte etix®, ako za to postoje tehničke mogućnosti, moguće je zatražiti do jedan radni dan prije polaska.

2.4.6 Raspoloživost i posebni uvjeti za nagrade
Raspoloživost nagrada može se razlikovati ovisno o datumu, sezoni i odredištu. Pojedine nagrade možda nisu raspoložive u određenim razdobljima. Nagrade se ne mogu kombinirati s određenim uslugama koje imaju snižene tarife (u skladu s točkom 2.3.6). Dodatne informacije o raspoloživosti nagrada i mogućim primjenjivim posebnim uvjetima možete dobiti na www.miles-and-more.com.
One se objavljuju s odgovarajućim ponudama za nagrade.
Organizator ili suizdavatelj nemaju izravan utjecaj na raspoloživost i kvalitetu nagrada koje pružaju Miles & More partneri. Niti organizator niti određeni suizdavatelj ne odgovaraju za neograničenu raspoloživost usluga Miles & More partnera (npr. letove, noćenja u hotelu, najam vozila) niti za uredno ispunjenje ugovora. Primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja određenog Miles & More partnera.

2.4.7 Izdavanje dokumenata za nagrade
Ako je raspoloživa tražena nagrada, organizator ili suizdavatelj izdaje dokumente (nagradne karte i/ili potvrde za druge nagrade). Slanje nagradnih karata i potvrda za upgrade kao papirnatih dokumenata obavlja se samo ako nije moguća standardna elektronička izrada karte kao etix® ili eUpgrade.
U iznimnim se slučajevima nagradne karte i potvrde za upgrade mogu zatražiti u dogovoru s Miles & More servisnim timom sedam radnih dana prije datuma polaska i dostaviti ekspresnom poštom uz naknadu za uslugu. Izvan Njemačke vrijeme ekspresnog zahtjeva može odstupati od ovdje navedenih uvjeta.
Sudionik u vlastitom interesu treba odmah provjeriti potpunost pošiljke i podudaranje sadržaja sa svojim zahtjevom. Dokumenti o nagradnom letu vrijede 12 mjeseci od njihovog izdavanja. Valjanost drugih dokumenata o nagradama (npr. nagrade za događanja, najam vozila, hotel i turističke sadržaje) može se pronaći u Miles & More komunikacijskim medijima.

2.4.8 Prenosivost i prodaja dokumenata o nagradama
Dokumenti o nagradama, a posebno nagradne karte smiju se darovati isključivo osobama za njihovo vlastito korištenje s kojima je sudionik povezan određenom osobnom vezom, npr. rođacima, prijateljima i poznanicima, ali se ne mogu pretvoriti u druge nagrade ili novčane iznose.
Prodaja, zamjena, ponuda za aukciju ili drugo prenošenje dokumenata o nagradi na treće osobe nije dopušteno. Također nije dopušteno posredovanje pri kupnji ili prodaji dokumenata o nagradi, neovlašteno stjecanje i neovlašteno korištenje dokumenata o nagradi. Miles & More kuponi i eVaučeri vrijede kao dokumenti o nagradi u skladu s točkom 2.4.8.

2.4.9 Povrat i gubitak dokumenata o nagradi
Ovisno o vrsti nagrade, moguć je povrat nagradnih milja uz nakn adu za uslugu. Uvjeti povrata i visina naknade za uslugu u trenutku povrata mogu se pronaći u trenutačnim Miles & More komunikacijskim medijima ili se mogu dobiti od Miles & More ser visnog tima.
Ukradeni ili izgubljeni dokumenti o nagradi mogu se zamijeniti novima, odnosno ponovno izdati samo uz odgovarajuću naknadu za uslugu, ako to dopuštaju uvjeti za određenu vrstu nagrade, a što možete saznati od Miles & More servisnog tima. U protivnom slijedi povrat nagradnih milja uz naplatu odgovarajuće naknade za uslugu, o visini koje također možete dobiti informacije od Miles & More servisnog tima. Naknada za uslugu ne zaračunava se ako su dokumenti izgubljeni na poštanskom putu od organizatora do sudionika i sudionik je reklamirao da nije primio dokumente u roku od 21 dana nakon zahtjeva za njihovo izdavanje Miles & More servisnom timu.

2.4.10 Zlouporaba
Korisnik čini zlouporabu u okviru ovih uvjeta sudjelovanja ako svojim djelovanjem zadovolji pravila u točki 2.1.3 (prijenos/prodaja milja) ili točki 2.4.8. odlomku 2 (prosljeđivanje dokumenata o nagradi).

2.4.11 Posljedice zlouporabe
U slučaju zlouporabe od strane korisnika organizator ili treći ovlašten od strane organizatora pridržava pravo blokirati ili povući dokumente o nagradi ili odbiti izdavanje nagrade ili njezino korištenje.
To ne utječe na pravo otkaza u skladu s točkom 3 i na pravo ostvarivanja drugih potraživanja prema korisniku, uključujući odštetninu.
Ako se zlouporaba odnosi na nagradnu kartu, organizatori pridržavaju pravo u slučaju transporta zaračunati stvarnu cijenu karte u eurima i naplatiti je korisniku koji je izvršio povredu odredbe u skladu s točkom 2.4.8. Nagradne milje oduzete za nagradnu kartu pri dodatnoj se naplati i nakon potpunog plaćanja ponovno pripisuju računu milja korisnika.
U slučaju da se koriste nagrade temeljem primjene nagradnih milja stečenih zlouporabom (vidi točku 2.1.3), organizatori pridržavaju pravo zahtijevati odštetninu umjesto iznosa milja potrebnog za korištenje nagrade ako stanje milja na računu nije dovoljno za korištenje nagrade nakon oduzimanja nagradnih milja stečenih zlouporabom. Organizatori pridržavaju to pravo i u slučaju da račun milja u drugim slučajevima zlouporabe ili postupanja korisnika protiv pravila ima negativno stanje milja.
U svim slučajevima korisnik ima pravo dokazivati da nije nastala šteta ili da je nastala manja šteta.

2.5. Istek valjanosti nagradnih milja
Nagradnim miljama ističe valjanost na kraju sljedećeg kvartala u roku od 36 mjeseci od trenutka realizacije usluge (npr. određenog leta, boravka u hotelu, najma vozila itd.) ako nešto drugo nije objavljeno u Miles & More komunikacijskim medijima. Na datum i opseg isteka valjanosti milja posebno se upućuje u informacijama na računu Miles & More ili na osobnom internetskom računu člana, najmanje jedan kvartal prije tog datuma.

2.6. Davanja, dodatne naknade i naknade za uslugu
Sve dodatne troškove (npr. pristojbe zračnih luka, naknade za sigurnost itd i naknade za uslugu (npr. naknade za promjenu rezervacije) koji nastaju pri predaji ili korištenju nagrade snosi korisnik i treba ih platiti kreditnom karticom. Informacije o visini davanja, dodatnih troškova i mogućih nastalih naknada za uslugu pruža Miles & More servisni tim.

3. Povreda uvjeta o sudjelovanju, blokada računa i raskid ugovora

3.1. Otkaz, blokada, isključivanje iz sudjelovanja u programu
3.1.1 Redovni otkaz

Korisnik može u svako vrijeme u pisanom obliku otkazati ugovorni odnos bez otkaznog roka.
Organizator ili suizdavatelj može redovno otkazati ugovor bez navođenja razloga samo uz pridržavanje otkaznog roka od četiri tjedna. Suprotno tome, redovni otkaz članstva korisniku s frequent flyer statusom od strane organizatora ili suizdavatelja bez navođenja razloga moguć je najranije pri isteku postojećeg frequent flyer statusa u trenutku izjave o otkazu, ali uz pridržavanje otkaznog roka od najmanje četiri tjedna.

3.1.2 Izvanredni otkaz
Neovisno o frequent flyer statusu, može uslijediti izvanredni otkaz bez otkaznog roka od strane organizatora ili suizdavatelja i isključivanje iz sudjelovanja u programu iz važnog razloga koji bi utjecao na budućnost. Važan razlog bio bi posebno u slučaju osobno skrivljene teške povrede uvjeta sudjelovanja ili uvjeta transporta organizatora, suizdavatelja ili Miles & More partnera od strane korisnika ili druge dokumentacije o programu ili Miles & More pravila navedenih u Miles & More komunikacijskim medijima. Isto vrijedi i u slučaju zlouporabe u skladu s točkom 2.4.10 i bitnih pogrešnih podataka, uvredljivog ili ružnog ponašanja prema radnicima ili klijentima (npr. putnicima) organizatora, suizdavatelja ili Miles & More partnera. To također vrijedi u slučaju nepridržavanja uputa odgovarajućeg osoblja, a posebno u zrakoplovima ili u salonima. Osim u slučajevima u članku 323, odlomku 2 Njemačkog građanskog zakona dopušten je izvanredni otkaz tek nakon isteka neuspješnog dodatno utvrđenog roka ili nakon neuspješne opomene.

3.1.3 Blokada i isključivanje iz sudjelovanja u programu
U slučajevima navedenima u točki 3.1.2 organizator ili suizdavatelj može umjesto ostvarivanja prava na otkaz odbiti i dodjeljivanje statusa frequent flyera ili okončati bez otkaznog roka postojeći status jednostranom izjavom.
Osim toga, organizatori u slučajevima navedenima u točki 3.1.2 imaju ovlaštenje blokirati račun korisnika. Ovlaštenje za blokadu postoji i u slučaju objektivnih trenutaka sumnje u postojanje važnog razloga i to na razdoblje koje treba za primjerenu provjeru predmeta. Korisnik nema pravo prigovora protiv opravdane blokade u skladu s postojećim pravilima.
Nakon otkaza koji je izvršio organizator ili suizdavatelj nije dopušteno ponovno sudjelovanje u programu Miles & More. Ovi uvjeti sudjelovanja primjenjuju se i na razvoj odnosa nakon otkaza ugovora.

3.2. Valjanost milja pri otkazu
3.2.1 Pri redovnom otkazu

U slučaju redovnog otkaza od strane korisnika, organizatora ili suizdavatelja nagradne milje zadržavaju svoju valjanost u razdoblju od 12 mjeseci nakon primitka otkaza, ako milje nisu zaštićene od isteka valjanosti zbog postojećeg frequent flyer statusa ili ne nastupi raniji istek valjanosti u skladu s točkom 2.5.
Ako korisnik u trenutku primitka izjave o otkazu ugovora ima više od 500.000 nagradnih milja, nagradne milje zadržavaju svoju valjanost u razdoblju od 36 mjeseci nakon primitka otkaza, ako milje nisu zaštićene od isteka valjanosti zbog postojećeg frequent flyer statusa ili ne nastupi raniji istek valjanosti u skladu s točkom 2.5.

3.2.2 Pri izvanrednom otkazu
U slučaju opravdanog izvanrednog otkaza od strane organizatora ili suizdavatelja nagradne milje zadržavaju svoju valjanost u razdoblju od 6 mjeseci nakon primitka otkaza, ako ne nastupi ranije propadanje u skladu s točkom 2.5.

3.3. Završetak programa
Organizatori pridržavaju pravo u svako vrijeme prekinuti program Miles & More i propisno otkazati ugovore o sudjelovanju. Na takve se otkaze na odgovarajući način primjenjuju točke 3.1 i 3.2.
Isto vrijedi i u slučaju da se program Miles & More zamijeni drugim programom. U tom slučaju i korisnik ima pravo otkaza u skladu s točkom 3.1. Isto vrijedi i ako se promijeni vlasnik programa Miles & More. U oba slučaja vrijedi točka 3.2.

4. Ostalo

4.1. Odgovornost
U slučaju štete koja bi nastala za korisnike u okviru sudjelovanja od strane organizatora, suizdavatelja ili pomoćnika pri pružanju usluga vrijedi sljedeće: Pri namjeri ili grubom nemaru i pri postojanju jamstva odgovornost je neograničena. Pri sitnom nemaru odgovornost je također neograničena u slučaju ozljede za život, tijelo ili zdravlje. U slučaju lake namjerne povrede bitnih ugovornih obveza odgovornost je ograničena na materijalnu i imovinsku štetu u visini predvidljive, uobičajeno nastale štete. Bitna ugovorna obveza predstavlja obvezu, ispunjavanje koje uopće omogućuje uredno izvršavanje ugovora i u ispunjavanje koje se korisnik može pouzdati. Svaka druga odgovornost za odštetu isključena je osim potraživanja na temelju Zakona o odgovornosti za proizvod.

4.2. Zaštita podataka
Osobni podaci povezani sa sudjelovanjem obrađuju se i upotrebljavaju u svrhe programa.
Ako se prebivalište korisnika nalazi na tržištu suizdavatelja, osobni podaci korisnika prosljeđuju se dodatno odgovarajućem partneru. Isto se događa u slučaju leta s navedenim partnerom. Podaci o programu prosljeđuju se ako se odnose na letove odgovarajuće zrakoplovne kompanije. U okviru odobrenja korisnika suizdavatelj programa može analizirati i upotrebljavati te podatke u svrhe navedene u napomeni o zaštiti podataka. Više o temi zaštite podataka možete saznati u posebnoj Miles & More napomeni o zaštiti podataka. Možete joj pristupiti na internetskim stranicama Miles & More i zatražiti je e-porukom od osoba ovlaštenih za podatke koncerna u Lufthansi (cgndsb@dlh.de).
Napomena o zaštiti podataka objašnjava i pojedinosti o izjavi o odobrenju i pravu na prigovor pogođene osobe.

4.3. Gubitak, krađa

Gubitak, krađa ili oštećenje Miles & More kartice moraju se odmah prijaviti Miles & More servisnom timu. Na taj se način omogućuje izdavanje nove kartice.

4.4. Promjena programa ili uvjeta sudjelovanja
Organizatori pridržavaju pravo u svako vrijeme učiniti izmjene ili dopune uvjeta sudjelovanja, nagrada, tablice nagradnih milja ili drugih postupaka opisanih u dokumentaciji o programu za Miles & More, ako to ne znači značajno ukidanje prava korisn ika. Isključeni su zahtjevi za odštetninu od strane korisnika prema organizatoru zbog lokalnih izmjena na temelju zakona u određenoj zemlji.
Izmjene ili dopune nagrada, tablice nagradnih milja ili drugih postupaka opisanih u dokumentaciji o programu za Miles & More objavljuju se u Miles & More komunikacijskim medijima.
Izmjene ili dopune ovih uvjeta sudjelovanja objavljuju se u obliku obavijesti u pisanom obliku. Izmjene ili dopune uvjeta djelovanja smatraju se prihvaćenima ako korisnik u roku od dva mjeseca nakon njihove objave ne uloži pritužbu u pisanom obliku. Obvezujemo se posebno uputiti na tu posljedicu pri objavi. Ako korisnik uloži pritužbu na izmjenu ili dopunu, njegovo se sudjelovanje može završiti redovnim otkazom u skladu s točkom 3.1 uvjeta sudjelovanja.

4.5. Pravo, nadležni sud
Primjenjuje se isključivo njemačko pravo. Ako korisnik nema opći nadležni sud u Njemačkoj, nadležan je sud u gradu Frankfurt am Main, Savezna Republika Njemačka. Osim toga, korisnik može voditi spor na općem nadležnom sudu ili na svakom drugom mjestu na kojem postoji zakonska nadležnost.
Nastale sudske i odvjetničke troškove u zakonskoj visini ili u primjerenoj visini, ako nije propisana njihova zakonska visina, koji služe za potrebnu pravnu obranu snosi ona strana koja je izgubila u sudskom postupku s donesenom pravomoćnom odlukom. Strana koja je dobila spor ima pravo na naknadu troškova.

Od 09/2014